​جغرافیای افغانستان در کتاب «تواریخ حافظ رحمت‌ خانی»

​جغرافیای افغانستان در کتاب «تواریخ حافظ رحمت‌ خانی»

 
جغرافیای طبیعی
رودها و دریاچه‌های مهم افغانستان
۱۳ قوس ۱۳۸۶ - ۰۸:۱۲
کوه‌های تورا بورا در ولایت ننگرهار
۱۳ قوس ۱۳۸۶ - ۰۸:۱۲
اهمیت استراتژیکی افغانستان
۱۳ قوس ۱۳۸۶ - ۰۸:۱۱
 
 صفحه قبل     | صفحه بعد 
0