تاریخ سیاسی
کودتای هفت ثور و پیامدهای آن (۱) / سید محمدباقر مصباح‌زاده
۴ ثور ۱۳۸۷ ۱۳:۰۸
شهید شیخ محسن ساجدی
۲ حمل ۱۳۸۷ ۱۰:۰۲
قیام مردم ولسوالی دره صوف در شمال افغانستان علیه رژیم کمونیستی - ۱۳۵۷ شمسی
۲۳ دلو ۱۳۸۶ ۱۱:۲۵
سقوط رژیم کمونیستی
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۸:۱۰
آغاز درگیری‌های داخلی در افغانستان (۱۳۷۱)
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۸:۰۹
کودتای کمونیستی (۷ ثور ۱۳۵۷)
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۸:۰۶
کودتای داوود خان و تأسیس جمهوری (۲۶ سرطان ۱۳۵۲)
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۸:۰۶
قیام مردم و تجاوز شوروی
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۸:۰۱
دوران سلطنت «محمد ظاهر شاه»
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۸:۰۰
شاه امان‌الله خان در دیدار با آتاتورک.
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۷:۵۹
تجاوز انگلیس
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۷:۵۸
خروج نیروهای شوروی
۱۳ قوس ۱۳۸۶ ۰۶:۱۴
 
0