ارسال اين مطلب به دوستان

(( در مورد کشتارهای پنجشیر تحقیقات واقعی و مطابق معیارهای بین‌المللی انجام شود )) 
0