ارسال اين مطلب به دوستان

(( اتحادیه اروپا حمله به عزاداران حسینی را محکوم و خواستار مجازات عاملان آن شد )) 
0