ارسال اين مطلب به دوستان

(( عضو مجلس نمایندگان آمریکا: در آمریکا کسی مایل به بازگشت به افغانستان نیست )) 
0