ارسال اين مطلب به دوستان

(( هواپیمای حامل پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسید )) 
0