ارسال اين مطلب به دوستان

(( دانشجویان افغانستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در اعتراض به نسل کشی شیعیان هزاره پاکستان تحصن کردند )) 
0