ارسال اين مطلب به دوستان

(( شب قدر از مقدسترین لحظاتی است که در بهشت هم پیدا نمیشود )) 
0