ارسال اين مطلب به دوستان

(( چـیـن میـان افـغـانـسـتـان و طـالـبـان مـیـانجیگری مـی‌کنـد )) 
0