ارسال اين مطلب به دوستان

(( آمریکا به دنبال حذف غنی برای هموار کردن مسیر طالبان به سوی قدرت است )) 
0