ارسال اين مطلب به دوستان

(( نصیراحمد اندیشه: تنها کلمات برای متوقف کردن طالبان کافی نیست )) 
0