ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعتراض عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی به انتخاب مجدد شینواری / یونس طغرا: فشار حلقات بیرونی موجب کودتای انتخاباتی شده است )) 
0