ارسال اين مطلب به دوستان

(( محقق: طالبان به آرای مردم متوسل شوند نه جنگ و خون‌ریزی )) 
0