ارسال اين مطلب به دوستان

(( معلولان: تفکیک میان اشخاص دارای معلولیت نقض صریح قوانین است/ برای ما شهرک رهایشی ساخته شود )) 
0