ارسال اين مطلب به دوستان

(( طالبان واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه هرات هم حذف کرد )) 
0