ارسال اين مطلب به دوستان

(( خلیلی: مسیر انتقال پروژه توتاپ خط قرمز ما است / تغییر مسیر توتاپ به معنای دشمنی با باشندگان ولایت‌های مرکزی است )) 
0