ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسجد ۱۰۰ میلیون دالری عربستان در کابل، نشانه یک مسابقه سنگین وزن برای افغانستان بعد از ۲۰۱۴/ گاردین )) 
0