ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستاورد جرگه مشورتی صلح؛ تأیید جنگ و تجاوز / مصباح زاده )) 
0