ارسال اين مطلب به دوستان

(( ​آرای شش ولسوالی و ۱۸ مرکز انتخاباتی در هرات قرنطینه شد )) 
0