تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۴ قوس ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۲۸
کد مطلب : 98332
همان طوری که انسان بر بسیاری از آفریده‌ها برتری داده شده و دارای فضیلت و کرامتی است (اسراء، آیه ۷۰)، میان خود انسان‌ها نیز فرق‌هایی است که برخی از آنان بر برخی دیگر در ظاهر و باطن برتری یافته‌اند؛ از همین رو مردان بر زنان به اسبابی چون قوامیت و انفاق، برتری یافته‌اند: مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرارداده است و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. (نساء، آیه ۳۴)
​برتری انسان‌ها بر یکدیگر؛ آزمونی برای آن‌ها
همان طوری که انسان بر بسیاری از آفریده‌ها برتری داده شده و دارای فضیلت و کرامتی است (اسراء، آیه ۷۰)، میان خود انسان‌ها نیز فرق‌هایی است که برخی از آنان بر برخی دیگر در ظاهر و باطن برتری یافته‌اند؛ از همین رو مردان بر زنان به اسبابی چون قوامیت و انفاق، برتری یافته‌اند: مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرارداده است و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. (نساء، آیه ۳۴)
در میان پیامبران نیز برخی بر برخی دیگر تفضیل داده شده‌اند. (اسراء، آیه ۵۵) همچنین رسولان نیز این گونه است که برخی بر برخی دیگر برتری داده شده‌اند. (بقره، آیه ۲۵۳) این برتری و تفضیل، هم از جهات معنوی (بقره، آیه ۲۵۳) و هم از جهت مادی و رزق و روزی و مانند آنهاست. (نساء، آیه ۳۴)
البته باید توجه داشت که هر چه برتری کسی بیشتر از دیگری باشد، به همان میزان و درجه، مسئولیت او افزایش می‌یابد، چنان‌که رسولان اولوالعزم
دارای مسئولیت سنگین تری نسبت به دیگر رسولان و انبیاء هستند یا مردان دارای تکالیف و وظایف سنگین تری نسبت به زنان هستند.
بر اساس آیات قرآن، در تقسیم روزی نیز این گونه است که برخی غنی و برخی فقیر هستند: آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم؛ و برخی از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضی دیگر قرارداده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی دیگر را به خدمت گیرند؛ و رحمت پروردگارت از آنچه آنان می‌اندوزند، بهتر است. (زخرف، آیه ۳۲)
اگر برخی‌ها از نظر قدرت یا ثروت برتری یافته‌اند، به همان میزان، مسئولیتشان نیز بیشتر از ندارها و فقیران است و آنان باید سهم و قسط فقرا را که در مال آنها به عنوان حق قرارداده شده بپردازند: وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛ در اموالشان حقی برای سائلان و محرومان قرارداده شده‌است. (ذاریات، آیه ۱۹)
البته خدا می‌توانست مستقیم به فقیران بدهد تا همگان در یک سطح مساوی باشند، ولی مال را به عنوان وسیله امتحان قرارداده است تا معلوم شود که چه کسی در آزمایش و ابتلاء سربلند بیرون می‌آید؛ زیرا خدا با شرور و خیرات مردمان را می‌آزماید: هر انسانی چشنده مرگ است؛ و شما را با بدیها و خوبی‌ها خواهیم آزمود و به سوی ما بازگردانیده می‌شوید. (انبیاء، آیه ۳۵)
خدا دربارهٔ وسیله آزمون بودن مال می‌فرماید: و بدانید که اموال و فرزندان شما مایه آزمایش شماست و خداست که نزد او پاداشی بزرگ است. (انفال، آیه ۲۸؛ تغابن، آیه ۱۵)
بسیاری از مردم در این آزمون شکست می‌خورند، زیرا برتری جویی در ذات انسان است و تنها کسانی که اهل ایمان و نمازگزار واقعی خدا هستند، از این فتنه سر بلند بیرون می‌آیند؛ زیرا بسیاری مردم هر چند که در ظاهر از بردگی انزجار دارند و دیگران را برده خویش نمی‌سازند، ولی در عمل به شکلی دیگر مردم را برده خود قرار می‌دهند و اگر از بردگی فردی به ظاهر دست کشیده باشند، حاضر نیستند تا برابر و مساوی با دیگران باشند و به شکل بردگی اجتماعی مردم را به بردگی می‌کشند که امروزاشکال پیشرفته آن به خوبی در جوامع بشری نمود دارد. خدا می‌فرماید که اصل بر این است که انسان طالب برابری و مساوات باشد و دست کم در اموال کاری کند که دیگران با او مساوی باشند، ولی حاضر نیست؛ چون برتری جویی در ذات انسان است و اگر تزکیه نفس نشده باشد این برتری‌جویی موجب می‌شود تا همواره دیگران را برده خویش قرار دهد و تساوی و برابری را کنار بگذارد؛ خدا می‌فرماید: و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده‌است؛ ولی کسانی که فزونی مالی یافته‌اند، روزی خود را به بردگان و زیر دستان خود نمی‌دهند تا در آن با هم مساوی باشند. آیا باز نعمت خدا را انکار می‌کنند؟ (نحل، آیه ۷۱)
https://www.payam-aftab.com/vdcewx8o.jh8vxi9bbj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0