تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب : 24277
لیست کامل کشتارهای سازمان «اگسا»+ اسامی کامل افراد- بخش دوم
پیام آفتاب: روزنامه هشت صبح به سندی دست یافته است که در آن نام ۵هزار نفر از افرادی که توسط استخبارات دوره حکومت حفیظ الله امین کشته اند، موجود است،در این اسناد نام، نام پدر، محل سکونت و وابستگی‌های سیاسی و مذهبی افراد ذکر شده است.
  ...
کابل – افغانستان - مورخ 5 / 4 / 1358
2438.     میر بابه ولد میر احمد، مامور ریاست مرستون، مسکونه کلکان، اخوانی.
2439.     محمد نعیم ولد محمد امین، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2440.     امان الله ولد حکیم الله، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2441.     عبدالحمید ولد محمد امین، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2442.     سردار ولد عزت، کوچی، مسکونه میربچه کوت، اخوانی.
2443.     محمد هاشم ولد امان الله، محصل شرعیات، مسکونه سمنگان، اخوانی.
2444.     محمد قیوم ولد رحیم جان، استاد، مسکونه سید نور محمد شاه مینه، اخوانی.
2445.     محمد ضیا ولد غلام رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه فتح الله، مایوییست.
2446.     عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه کارته سه، مایوییست.
2447.     پرویز ولد غلام علی، معلم، مسکونه افشار، مایوییست.
 
کابل – افغانستان - مورخ 4 / 4 / 1358
2448.     علی آغا ولد غلام حسین، مامور وزارت صحت عامه، مسکونه ده بوری، خمینی.
2449.     عزیزالله ولد غریب الله، دکاندار، مسکونه چاردهی، اخوانی.
2450.     خان محمد ولد شاه محمد، نانوا، مسکونه گردیز، اشرار
2451.     عبدالجلیل ولد محمد کبیر، مامور کوپراتیف، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
2452.     غلام نبی ولد (   )، انجنیر پروژه هلمند، مسکونه چنداول، خمینی.
2453.     میاگل ولد جان گل، تحویلدار میخانیکی تعلیمات عالی، اخوانی.
2454.     عباس ولد محمد هاشم، سگرت فروش، مسکونه کابل، خمینی
2455.     احمد ولد طوطی، بیکار، مسکونه شاه جوی، اشرار.
2456.     محمد یاسین ولد فیض الحق،
2457.     رحیم الله ولد نورالحق، بیکار مسکونه شاه جوی، اشرار
2458.     عوض ولد قدم، دکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.
2459.     عبدالعلی ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.
2460.     یعقوب ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.
2461.     محمد یعقوب ولد امین الله، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
2462.     محمد ایوب ولد امین الله، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
2463.     امین الله ولد صاحب خان، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار.
2464.     پاینده خان ولد غلام فاروق خان، دریور، مسکونه وردک، اشرار.
2465.     چمن علی ولد برات، متعلم، مسکونه بامیان، سکتاریست.
2466.     غلام محمد ولد فیض محمد، متعلم صنف 9 مسکونه شهر بزرگ، سکتاریست.
2467.     صنوبر ولد دلبر، کارگر نساجی، خمینی.
2468.     غلام حسن ولد غلام حسین، کارگر فابریکه نساجی، خمینی.
2469.     محمد حسن ولد خدابخش، کارگر، خمینی.
2470.     حسام الدین ولد گلاب الدین، افسر پولیس، مسکونه قلعه مراد بیک، خمینی.
2471.     خادم حسین ولد غلام حیدر، مستری ماشین، مسکونه عاشقان و عارفان، خمینی.
2472.     ملاگدا محمد ولد پرتاب، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
2473.     محمد ابراهیم ولد محمد موسی، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
2474.     عوض ولد بابه، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.
2475.     حاجی کاظم ولد مراد، دکاندار، مسکونه پروان، اخوانی.
2476.     انور ولد رجب، پرزه فروش، مسکونه قلای شاده خمینی.
2477.     محمد علی ولد میرزا حسین، کچالو فروش، مسکونه هزاره جات، خمینی.
2478.     محمد خان ولد جمعه خان، کارگر نساجی پل خمری، مسکونه خنجان، خمینی.
2479.     عبدالحکیم ولد سور...، متعلم لیسه صنایع، مسکونه پروان، خمینی.
2480.     عبدالفتاح ولد عبدالوهاب، متعلم لیسه صنایع، مسکونه شکردره، اخوانی.
2481.     عبدالرووف ولد داد محمد، متعلم لیسه صنایع، اخوانی.
2482.     هدایت الله ولد عبدالظاهر، متعلم لیسه صنایع، مسکونه مزار شریف، اخوانی.
2483.     میرزا حسین ولد خداداد، گلکار، مسکونه افشار، خمینی.
2484.     غلام حیدر ولد پیوند، دکاندار، مسکونه چاردهی، خمینی.
2485.     زلمی ولد محمد اسحاق، مزدور کار، مسکونه جای رییس، خمینی.
2486.     صالح محمد ولد فیض محمد، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.
2487.     غلام قمبر ولد شکرالله، دوکاندار، مسکونه جای رییس، خمینی.
2488.     شیردل ولد عیسی خان، مزدورکار، مسکونه دارالامان، خمینی.
2489.     محمد عظیم ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه شمالی خمینی.
2490.     ممتاز ولد شامی خان، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی.
2491.     سید رحمان ولد سید عبدالجلیل، بیکار، مسکونه لغمان، اخوانی.
2492.     محمد طاهر ولد غلام نبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
2493.     محمد حسن ولد عبدالرحمان، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
2494.     عبدالطیف ولد عبدالملک، قاضی ترافیک، مسکونه پروان اخوانی.
2495.     عبدالحسین ولد نوروز، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2496.     محمد حسین ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه اشرار.
2497.     غلام عباس ولد سید علی، مسکونه جمال مینه، اشرار .
2498.     خادم حسین ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2499.     محرم ولد حاجی بند علی، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2500.     محمد امین ولد حیدرعلی، مسکونه پل سرخ، اشرار.
2501.     عبدالهادی ولد عبدالحمید، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2502.     غلام حسین ولد محمد علی، مسکونه چنداول، اشرار.
2503.     شیر علی ولد محمد نبی، مسکونه چنداول، اشرار.
2504.     عبدالرحمان ولد حاجی میر رحیم، مسکونه انچی باغ بانان، اشرار.
2505.     جمعه خان ولد محمد سرور، مسکونه قلای شاده اشرار.
2506.     نوروز علی ولد محمد حسین، مسکونه قلای شاده اشرار.
2507.     محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه قلای شاده اشرا.
2508.     محمد رضا ولد شاه علی، مسکونه شاده، اشرار.
2509.     محمد علی ولد محمد حسین، مسکونه قلای شاده اشرار.
2510.     سید عنایت الله ولد سید عبدالرحمان شاه، مسکونه افشار، اشرار.
2511.     علی داد ولد غلام رضا، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2512.     عبدالقدیر ولد محمد سرور، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2513.     محمد اکبر ولد محمد سرور، مسکونه افشار، اشرار.
2514.     محمد نعیم ولد عید محمد، مسکونه قلای شاده، اشرار.
2515.     نادر ولد احمد علی مسکونه قلای شاده اشرار.
2516.     حاجی سلطان علی ولد حاجی محب علی، مسکونه کارته سه، اشرار.
2517.     حاجی محمد علی ولد مسجدی، مسکونه کارته چار، اشرار.
2518.     علی شاه ولد عبدالعلی، مسکونه کارته چار، اشرار.
2519.     غلام حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2520.     یوسف علی ولد اسماعیل، مسکونه کارته چار، اشرار.
2521.     سید اسحاق ولد محمد علی شاه، مسکونه چنداول، اشرار.
2522.     حاجی عبدالله ولد محمد ایوب، مسکونه قره باغ، اشرار.
2523.     حسین بخش ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2524.     عبدالکریم ولد سلطان علی، مسکونه قره باغ، اشرار.
2525.     غلام حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2526.     محمد سرور ولد محمد باقر، مسکونه افشار، اشرار.
2527.     محمد تقی ولد محمد حسن، مسکونه مرادخانی اشرار.
2528.     عزیزالله ولد مرادعلی، مسکونه بهسود، اشرار.
2529.     گل محمد ولد محمد علی، مسکونه کارته نو، اشرار.
2530.     اسدالله ولد حاجی مهدی، مسکونه افشار اشرار.
2531.     محمد حسین ولد محمد ابراهیم، مسکونه وزیر آباد اشرار.
2532.     حاجی جان محمد ولد حاجی محمد، مسکونه قلای وزیر، اشرار.
2533.     محمد حسین ولد نیک محمد، مسکونه تایمنی، اشرار.
2534.     سید شاه حسین ولد سید عوض، مسکونه وزیر آباد اشرار.
2535.     یعقوب علی ولد برات علی، مسکونه افشار، اشرار.
2536.     محمد حسن ولد عبدالحسین، مسکونه کارته پروان اشرار.
2537.     حاجی محمد مهدی ولد محمد سمیع، مسکونه افشار، اشرار.
2538.     عبدالظاهر ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2539.     غلام حسین ولد میر احمد، مسکونه تایمنی، اشرار.
2540.     نادر ولد سیف الدین مسکونه قلای شاده، اشرار.
2541.     حبیب الله ولد بسم الله، مسکونه پنجشیر، اشرار.
2542.     غلام فاروق ولد محمد آصف، مسکونه ده افغانان، اشرار.
2543.     محمد کریم ولد محمد علی، مسکونه استالیف اشرار.
2544.     محمد موسی ولد سید میرزا، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2545.     غلام علی ولد جان محمد، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2546.     محمد محفوظ ولد شاه حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2547.     عبدالرشید ولد محمد حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2548.     محمد نبی ولد غلام علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
2549.     امین الله ولد عبدالله مسکونه کوهدامن، اشرار.
2550.     ولی محمد ولد سید، مسکونه بچه خاک کوه صافی، اخوانی.
2551.     محمد ظریف ولد عبدالرزاق، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2552.     فدا محمد ولد عطا محمد، محصل صحت عامه، مسکونه کلکان، اخوانی.
2553.     غلام سخی ولد موسی، دکاندار، مسکونه لعل و سرجنگل، خمینی.
2554.     علی رضا ولد محمد ابراهیم، مسکونه شهرستان، خمینی.
2555.     محمد انور ولد دلاور، زمیندار، مسکونه میر بچه کوت، اشرار.
2556.     میر محمد حنیف ولد میر محمد علی، زمیندار، مسکونه قره باغ، اشرار.
2557.     محمد موسی ولد محمد رضا، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، مسکونه غورات، خمینی.
2558.     غلام علی ولد محمد علی، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، مسکونه غورات، خمینی.
2559.     نور احمد ولد احمد علی، متعلم صنف دهم شیرشاه سوری، خمینی.
2560.     محمد حنیف ولد محمد شریف، محصل شرعیات، مسکونه سانچارک اخوانی.
2561.     عید محمد ولد جمعه خان، سقاو، مسکونه چنداول، خمینی.
2562.     عطاالله ولد محب علی، متعلم صنف 11 مسکونه جاغوری، خمینی.
2563.     ثابت خان ولد محصل خان، دکاندار، مسکور لوارکی، اخوانی.
2564.     عبدالطیب ولد جمعه گل، دکاندار، مسکونه لورکی، اخوانی.
2565.     محمد لاهور ولد دلیر محمد، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2566.     الیاس ولد ثابت خان، دکاندار، مسکونه لوارکی اخوانی.
2567.     غلام رضا ولد حاجی مختار، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی.
2568.     محمد عتیق ولد غلام رضا، محصل انجنیری، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.
2569.     عبدالواحد ولد غلام رضا متعلم صنف 11، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.
2570.     عبدالکبیر ولد غلام رضا، محصل انجنیر، مسکونه وزیر اکبرخان اخوانی.
 
کابل – افغانستان - مورخ 6 / 4 / 1358
2571.     محمد نسیم ولد عبدالرزاق، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2572.     بسم الله ولد حفیظ الله، محصل، مسکونه هرات، اخوانی.
2573.     محمد ایوب ولد رسول داد، زمیندار، مسکونه قندز، دسیسه جاده میوند.
2574.     عبدالرزاق ولد غلام حضرت، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2575.     جلال الدین ولد باز محمد، محصل، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
2576.     سردارخان ولد عبدالغفار، کارگر، مسکونه لوگر دسیسه جاده میوند.
2577.     جمعه خان ولد علی حسین، عسکر، مسکونه بامیان، دسیسه جاده میوند.
2578.     علی جمعه ولد نظر محمد، کارگر، مسکونه بهسود، دسیسه جاده میوند.
2579.     شاه محمد ولد غلام محمد، زمیندار، مسکونه تگاب، دسیسه جاده میوند.
2580.     حسین بخش ولد جعفر، عسکر، مسکونه شهرستان، دسیسه جاده میوند.
2581.     گلاب شاه ولد عبدالروف، چایدار، مسکونه جلریز – کابل، دسیسه جاده میوند.
2582.     مولوی عبدالمنان ولد عبدالحق، سر معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی.
2583.     ملا سید حبیب ولد محمد یوسف، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2584.     عوض علی ولد علی عسکر، خزانه دار، مسکونه میدان، خمینی.
2585.     میر حسن ولد عبدالحسن، کارگر چای خانه، مسکونه میدان، خمینی.
2586.     زمری ولد شاه گل، محصل شرعیات، دسیسه جاده میوند.
2587.     حلیم جان ولد گلزار، محصل شرعیات، مسکونه وردک، دسیسه جاده میوند.
2588.     حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مایوییست.
2589.     سلام الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه چارآسیاب، مایوییست.
2590.     خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، مایوییست.
2591.     محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مایوییست.
2592.     نجیب الله ولد عبدالله، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، مایوییست.
2593.     محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان، مایوییست.
2594.     پیوند علی ولد محمد صاحب، دکاندار، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
2595.     عبدالرشید ولد غلام حیدر، عسکر، مسکونه سرخ پارسا، دسیسه جاده میوند.
2596.     برات ولد رمضان، افسر سارندوی زابل، مسکونه ننگرهار، اشرار.
2597.     شیر محمد ولد نور محمد؟ عسکر، مسکونه کوهستان، دسیسه جاده میوند.
2598.     امیر محمد ولد نور محمد، زمیندار، مسکونه مهتاب قلعه، تخریب کار.
2599.     عبدالرحیم ولد ملافقیر، قصاب، مسکونه گلبهار، اخوانی.
2600.     عبدالواسع ولد عبدالرووف، رییس گلبهار ترانسپورت، مسکونه گلبهار، اخوانی.
2601.     سید عمر ولد سید غلام فاروق، انجنیر وزارت معادن، مسکونه کلکان، مایوییست.
2602.     عبدالوهاب ولد عبدالله، مامور دیپارتمنت جیولوژی، مسکونه غزنی، مایوییست.
2603.     فضل محمد ولد سردار، کارگر (خوست)، مسکونه وردک، مایوییست.
2604.     دولت ولد علا نظر، بیکار، مسکونه بغلان، اخوانی.
2605.     محمد نظر ولد تاش مراد، زمیندار، مسکونه کشم، دسیسه جاده میوند.
2606.     ارثی ولد محمد بخش، ساتونکی ، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2607.     عبدالرحیم ولد حسین، ساتونکی ، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2608.     حسین ولد محمد، ساتونکی (باغ عمومی) مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2609.     خال محمد ولد عبدالجلیل، ساتونکی (باغ عمومی) مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2610.     بابه نظر ولد خان محمد، بیکار، مسکونه تخار، دسیسه جاده میوند.
2611.     محمد حیدر ولد میر عطا خان، پولیس، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2612.     غلام علی ولد شیرعلی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2613.     حبیب الله ولد افغان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه نهرین، دسیسه جاده میوند.
2614.     محمد صادق ولد محمد علی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2615.     محمد زمان ولد یوسف، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2616.     یزدان بخش ولد غلام نبی، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه غزنی، دسیسه جاده میوند.
2617.     میر احمد ولد فیض محمد، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه قندهار، دسیسه جاده میوند.
2618.     مراد علی ولد محمد صفدر، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه نهرشاهی، دسیسه جاده میوند.
2619.     عیدی محمد ولد رحمان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.
2620.     نصر الدین ولد برهان الدین، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه جوزجان، دسیسه جاده میوند.
2621.     سید ابراهیم ولد خدایداد، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه سمنگان، دسیسه جاده میوند.
2622.     محمد امین ولد احمد خان، ساتونکی (باغ عمومی)، مسکونه بامیان، دسیسه جاده میوند.
2623.     سید اکبر ولد سید جعفر، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2624.     سید پیوندشاه ولد سید علی تقی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2625.     محمد ظاهر ولد خدابخش، مسکونه غزنی، اشرار.
2626.     رجب علی ولد مسجدی، مسکونه بهسود اول، اشرار.
2627.     خان علی ولد (  )، مسکونه غوربند، اشرار.
2628.     رمضان ولد یوسف، مسکونه بهسود دوم، اشرار.
2629.     حاجی حسین ولد حاجی علی، مسکونه بهسود سه، اشرار.
2630.     ظاهر ولد یوسف، مسکونه قره باغ غزنی، اشرار.
2631.     دولت ولد عوض، مسکونه بامیان، اشرار.
2632.     امین ولد یوسف، مسکونه بهسود، اشرار.
2633.     سرفراز ولد سرانداز، مسکونه جلریز، اشرار.
2634.     سرور ولد محمد اسحاق، مسکونه بلخ، اشرار.
2635.     غلام ولد حسین بخش، مسکونه ارزگان، اشرار.
2636.     شاه حسین ولد سید حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2637.     دولت ولد غلام حسن، مسکونه میدان، اشرار.
2638.     قربان ولد غلام، مسکونه میدان، اشرار.
2639.     احد ولد حیدر، مسکونه چغچران، اشرار.
2640.     اسحاق ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2641.     محمد علی ولد ابراهیم، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
2642.     غلام نبی ولد علی حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2643.     خداداد ولد اسحاق، مسکونه بامیان، اشرار.
2644.     حسین علی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2645.     غلام سخی ولد غلام علی، مسکونه پروان، اشرار.
2646.     خداداد ولد سخی داد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2647.     محمد عظیم ولد حسین علی، مسکونه بهسود، اشرار.
2648.     علی نگاه ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
2649.     محمد علی ولد علی عطا، مسکونه بهسود، اشرار
2650.     طالب ولد زمان، مسکونه بامیان، اشرار.
2651.     محراب ولد رمضان، مسکونه بامیان، اشرار.
2652.     صفدر ولد اسماعیل، مسکونه بامیان، اشرار.
2653.     قربان ولد یوسف، مسکونه غزنی، اشرار.
2654.     جان علی ولد محمد علم، مسکونه غزنی، اشرار.
2655.     خلیل الله ولد محاذ الله، مسکونه پروان، اشرار.
2656.     خادم علی ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2657.     محمد انور ولد یعقوب، مسکونه بامیان، اشرار.
2658.     نور احمد ولد محمداعجاز، مسکونه غزنی، اشرار.
2659.     ضامن ولد عرضی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2660.     رحمان علی ولد قنبرالدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2661.     عبدالحسین ولد غلام میرزا، مسکونه غزنی، اشرار.
2662.     محمد جواد ولد محمد اسماعیل، مسکونه بهسود، اشرار.
2663.     محمد عمر ولد یارمحمد، مسکونه هرات، اشرار.
2664.     قنبر ولد زلف علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2665.     حسن ولد سیدمحمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2666.     عبدالحمید ولد جان محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
2667.     غلام علی ولد پاینده محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
2668.     محمد ولد عبدل، مسکونه بامیان، اشرار.
2669.     سیدقاسم ولد شرف، مسکونه بامیان، اشرار.
2670.     محمد علی ولد بهمن، مسکونه بامیان، اشرار.
2671.     سید محمد ولد عیدمحمد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2672.     قربان علی ولد غریب حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
2673.     جمعه خان ولد محمدصادق، مسکونه میدان، اشرار.
2674.     غلام سرور ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2675.     یوسف ولد غلام حیدر، مسکونه بهسود، اشرار.
2676.     حبیب الرحمان ولد سید رحمان، مسکونه پروان، اشرار.
2677.     نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه پروان، اشرار.
2678.     عوض ولد موسی، مسکونه پروان، اشرار.
2679.     سیداحمدعلی ولد سیدرضا، مسکونه قره باغ، اشرار.
2680.     محمد حسین ولد محمد عیسی، مسکونه بامیان، اشرار.
2681.     صفر ولد غلام علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2682.     محمد حسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2683.     قربان ولد رجب، مسکونه غزنی، اشرار.
2684.     برات علی ولد علی جان، مسکونه غزنی، اشرار.
2685.     خان علی ولد عباس، مسکونه غزنی، اشرار.
2686.     شاه شهید ولد شاه علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2687.     محمد اسحاق ولد سید نذیر، مسکونه بهسود، اشرار.
2688.     حسین داد ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
2689.     خان علی ولد نادر علی، مسکونه بهسود، اشرار.
2690.     عبدالکریم ولد سید عزیز، مسکونه بامیان، اشرار.
2691.     محمد شیر ولد گل احمد، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2692.     عبدالعزیز ولد شاه محمد امین، مسکونه کابل، اشرار.
2693.     جعفر ولد رضابخش، مسکونه بامیان، اشرار.
2694.     عوض ولد قربان، مسکونه غزنی، اشرار.
2695.     جمعه ولد علی داد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2696.     علی یاور ولد دادمحمد، مسکونه میدان، اشرار.
2697.     طاهر ولد ناصر، مسکونه سمنگان، اشرار.
2698.     سلیمان ولد ظفر، مسکونه بامیان، اشرار.
2699.     غلام علی ولد زابل، مسکونه میدان، اشرار.
2700.     نوراحمد ولد گل احمد، مسکونه پروان، اشرار.
2701.     عبدالغنی ولد عبدال، مسکونه پروان، اشرار.
2702.     چمن ولد خداداد، مسکونه بامیان، اشرار.
2703.     محمدعیسی ولد حسین علی، مسکونه پروان، اشرار.
2704.     محمدیوسف ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2705.     نظر ولد کلبی حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
2706.     ضامن ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2707.     محمد عیسی ولد اسلم وارث، مسکونه ارزگان، اشرار.
2708.     محمدعلی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2709.     غلام عباس ولد فیض محمد، مسکونه غزنی، اشرار.
2710.     محمد عیسی ولد غلام محمد، مسکونه میدان، اشرار.
2711.     محمدعلی ولد ضامن علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2712.     حسن ولد جعفر، مسکونه میدان، اشرار.
2713.     عبدالعلی ولد سلطان علی، مسکونه کابل، اشرار.
2714.     نظر ولد رجب، مسکونه میدان، اشرار.
2715.     محمدحیدر ولد محمد اسحاق، مسکونه میدان، اشرار.
2716.     حاجی محمد ولد غلام علی، مسکونه میدان، اشرار.
2717.     محمدعلی ولد بمان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2718.     اسحاق ولد قربان، مسکونه بامیان، اشرار.
2719.     فقیرمحمد ولد شیرین، مسکونه کابل، اشرار.
2720.     بمان ولد یوسف، مسکونه میدان، اشرار.
2721.     عوض علی ولد احمد علی، مسکونه میدان، اشرار.
2722.     محمد ایوب ولد جان محمد، مسکونه میدان، اشرار.
2723.     جمعه جان ولد احمدعلی، مسکونه میدان، اشرار.
2724.     سهراب ولد رستم علی، مسکونه کابل، اشرار.
2725.     غلام علی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
2726.     سخی داد ولد رجب، مسکونه وردک، اشرار.
2727.     احمد علی ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2728.     عبدالمجید ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2729.     محمد نسیم ولد محمدقسیم، مسکونه غورات، اشرار.
2730.     غلام حسین ولد احمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
2731.     محمدعیسی ولد ظفر، مسکونه ارزگان، اشرار.
2732.     غلام حسن ولد دولت، مسکونه ارزگان، اشرار.
2733.     قنبر ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
2734.     محمدعلی ولد حاجی خداداد، مسکونه میدان، اشرار.
2735.     محمداکبر ولد محمد حسین، مسکونه هرات، اشرار.
2736.     محمدمحسن ولد قدم علی، مسکونه وردک، اشرار.
2737.     عوض علی ولد غلام حسن، مسکونه وردک، اشرار.
2738.     رضابخش ولد الله داد، مسکونه دایزنگی، اشرار.
2739.     محمدحسین ولد کلبی حسین، مسکونه چارآسیاب، اشرار.
2740.     محمدحنیف ولد سلطان مسکونه میدان، اشرار.
2741.     چمن ولد حاجی حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2742.     محمد نعیم ولد رجب، مسکونه بامیان، اشرار.
2743.     سیدعوض ولد شریف علی، مسکونه پروان، اشرار.
2744.     بمان ولد حسین علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2745.     سرور ولد مرزا علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2746.     عیسی خان ولد جان علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2747.     اسدالله ولد محمد عظیم، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2748.     محب علی ولد دیدار علی، مسکونه بامیان، اشرار.
2749.     محمد زمان ولد افغان بیک، مسکونه میدان، اشرار.
2750.     غلام علی ولد میرزا، مسکونه بامیان، اشرار.
2751.     صفر علی ولد غلام شاه، مسکونه پروان، اشرار.
2752.     محمدنعیم ولد محمدرحیم، مسکونه غزنی، اشرار.
2753.     آدم خان ولد سخی داد، مسکونه غزنی، اشرار.
2754.     نظر ولد خادم، مسکونه وردک، اشرار.
2755.     محمدعیسی ولد میرزا حسین، مسکونه وردک، اشرار.
2756.     امیرمحمد ولد نیک محمد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2757.     محمد اسحاق ولد خدای نظر، مسکونه میدان، اشرار.
2758.     صفدرعلی ولد عوض علی، مسکونه مزار شریف، اشرار.
2759.     حاجی محمد حسین ولد میرزا حسین، مسکونه مزارشریف، اشرار.
2760.     سرور ولد محمد عیسی، مسکونه ارزگان، اشرار.
2761.     علی خان ولد حسین علی، مسکونه غزنی، اشرار.
2762.     محمد انور ولد محمدیونس، مسکونه ارزگان، اشرار.
2763.     عبدالمنان ولد سیدرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
2764.     ابراهیم ولد محمد حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2765.     محمد امان ولد کلبی حسین، مسکونه میدان، اشرار.
2766.     عزیز ولد محمد امین، مسکونه ارزگان، اشرار.
2767.     گل احمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، اشرار.
2768.     محمد علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
2769.     محمدعارف ولد محمدامیر، مسکونه شیخ علی، اشرار.
2770.     غلام علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
2771.     نادر ولد عوض، مسکونه غزنی، اشرار.
2772.     محمدعلی ولد خان علی، مسکونه میدان، اشرار.
2773.     محمدرضا ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، اشرار.
2774.     محمدحسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
2775.     امیرمحمد ولد میرزا محمد، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
2776.     علی گوهر ولد میرزا محمدعلی، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
2777.     محرم علی ولد محمد حیدر، مسکونه پل سوخته، اشرار.
2778.     پیوند ولد خدایار، مسکونه چنداول، اشرار.
 
کابل افغانستان - 7/4/1358
2779.     مولوی محمد صابر ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی.
2780.     برکت خان ولد سدوخان،  زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، اخوانی.
2781.     عبدالطیف ولد عبدالله، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
2782.     مامور ولد ریدگی، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
2783.     غلام یحیا ولد محمد اکبر، افسر سارندوی، مسکونه هوتخیل، اخوانی.
2784.     سید اسدالله ولد سید عبدالاحد، محصل، مسکونه سرای غزنی، اخوانی.
2785.     درویش ولد نور، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2786.     محمد اصیل ولد صوفی رحیم، معلم، مسکونه لغمان، آمر گروپ پلان عملیاتی اصلاحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.
2787.     اسدالله ولد عبدالقیوم، مسکونه پل علم، اخوانی.
2788.     سخیداد ولد میرافغان، حمال، مسکونه چنداول، اخوانی.
2789.     عبدالکریم ولد عبدالله، مامور ریاست برق کابل، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
2790.     عبدالسلیم ولد عبدالحکیم، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
2791.     صابر حسین ولد محمد رفیع، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی.
2792.     حبیب الله ولد حاجی شیر احمد، بیکار، مسکونه پروان، اخوانی.
2793.     سید داوود ولد سید عطا محمد، زمیندار، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
2794.     غلام حضرت ولد فقیر شاه، زمیندار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
2795.     میر آغا ولد میرجهان، بیکار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
2796.     قمبرعلی ولد شیر احمد، مالک موتر، مسکونه میدان، خمینی.
2797.     میرداد ولد سخیداد، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.
2798.     عبدالرووف ولد سفر محمد، کلینر، مسکونه میدان، اخوانی.
2799.     بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مایوییست.
2800.     محمد جعفر ولد غلام علی، معلم، مسکونه چاردهی، مایوییست.
2801.     سخیداد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، مایوییست.
2802.     دین محمد ولد نور احمد، شیرینی فروش، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
2803.     محمد صابر ولد محمد ظاهر، زمیندار، مسکونه چار آسیاب، خمینی.
2804.     حاجی عبدالمحمد ولد علا محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، خمینی.
 
کابل افغانستان  - 8/4/1358
2805.     صدرالدین ولد غلام حسن، دهقان، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2806.     نعمت الله ولد محمد زمان، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی.
2807.     محمد علی ولد محمد امین، خیاط وزارت داخله، مسکونه افشار، اخوانی.
2808.     شیرین خان ولد شیردل، محصل انستیتوت تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2809.     سید اسماعیل ولد سید احمد شاه، محصل، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
2810.     حاجی محمد کریم ولد عبدالرازق، دکاندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی.
2811.     عبدالعزیز ولد عبدالودود، معلم، جبل السراج، اخوانی.
2812.     فقیر جان ولد علی جان، مسکونه بهسود، خمینی.
2813.     سید محمد ولد دین محمد، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2814.     پیر محمد ولد شاه محمد، قاضی، مسکونه سیدخیل، اخوانی.
2815.     عبدالحی ولد محمد حسن، متعلم علوم اسلامی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2816.     محمد افضل ولد نظر محمد، متعلم علوم اسلامی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2817.     عمرا خان ولد عبدالکریم، متعلم علوم اسلامی، مسکونه بگرام، اخوانی.
2818.     محمد خان ولد محمد رضا، متعلم علوم اسلامی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2819.     عبدالغفور ولد عبدالرحیم، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2820.     مولوی عبدالله ولد جان محمد، مولوی، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2821.     سید مصطفی ولد سید عرب، مولوی، مسکونه سنجد دره، اخوانی.
2822.     عبدالله ولد عبدالصمد، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.
2823.     محمد یوسف ولد آغا میر، مولوی، مسکونه بولغین، اخوانی.
2824.     مولوی عبدالغفار ولد محمد خان، مولوی، مسکونه قره باغ، خمینی.
2825.     محمد علی ولد خان علی، مسکونه بهسود، دوکاندار، خمینی.
2826.     غلام نبی ولد علی حسین، کارگر، مسکونه دایکندی، خمینی.
2827.     محمد امان ولد محمد قاسم، مسکونه سانچارک، دوکاندار، خمینی.
2828.     عبدالخالق ولد حاجی محمد رسول، مسکونه سنچارک، خمینی
2829.     حاجی نادر حاجی رسول، مسکونه سانچارک، تاجر، خمینی.
2830.     حاجی محمد طاهر ولد حاجی محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، خمینی.
2831.     محمد نصیر ولد جلال الدین، مسکونه بهسود، خمینی.
2832.     محمد عالم ولد محمد قاسم، مسکونه ینگی قلا، زیور فروش. اخوانی.
2833.     میاگل ولد محمد یعقوب، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
2834.     عتیق الرحمان ولد سید الرحمان، مسکونه لغمان، فارغ دوازده، اخوانی.
2835.     حفیظ الرحمان ولد غلام حسن، مسکونه قرغه، کارمند انرژی و آب، اخوانی.
2836.     میر محمد عیسی ولد میر محمد صدیق، مسکونه سرای غزنی، تخنیکر، اخوانی.
2837.     شیر احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مایوییست.
2838.     محمد نعیم ولد محمد شریف، مسکونه سانچارک، اخوانی.
2839.     سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مایوییست.
2840.     عبدالقهار ولد عبدالستار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.
2841.     احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، مایوییست.
2842.     خان علی ولد نظر علی، مسکونه بهسود، کارگر. خمینی.
2843.     محمد یوسف خاکساری ولد ملا خاکسار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2844.     محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مایوییست.
2845.     خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
2846.     خادم حسین ولد غلام حسین، مسکونه جاغوری مایوییست.
2847.     اسدالله ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، مایوییست.
2848.     عبدالرحیم ولد غلام علی، مسکونه جاغوری، مستری، مایوییست.
2849.     محمد امان ولد جان علی، مسکونه جلال آباد، محصل وترنری، مایوییست.
2850.     سلمان علی ولد طلا، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، مایوییست.
2851.     غلام علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، مایوییست.
2852.     غریب حسین  ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل دارالمعلمین، مایوییست.
2853.     محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، مایوییست.
2854.     داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مایوییست.
2855.     عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مایوییست.
2856.     شریف احمد ولد محمد سردار، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
2857.     محمد اسماعیل ولد دل خان مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2858.     ناصر خان ولد علم خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2859.     نادرخان ولد ناصر خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2860.     نور محمد ولد عید محمد، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.
2861.     عبدالحنان ولد عبدالحکیم، مسکونه تگاب، مامور سارندوی ساکن تگاب، اخوانی.
2862.     سید محمد ولد شاه محمد، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی.
2863.     بسم الله ولد محمد سردار، مسکونه لوگر، اخوانی.
2864.     محمد ایوب ولد محمد انور، مسکونه لوگر، اخوانی.
2865.     عنایت ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، سارندوی، اخوانی.
2866.     شفیع الله ولد غلام سخی، مسکونه وردک، محصل پلتخنیک، اخوانی.
2867.     صدرالله ولد غلام حسین، مسکونه بدخشان، بیکار، اخوانی.
2868.     نثار احمد ولد سخی، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
2869.     اسماعیل ولد غلام رضا، مسکونه میدان، خشکه شوی، اخوانی.
2870.     مرزک ولد میر آغا خان، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی.
2871.     سید ابراهیم ولد میر آغا، دارالمعلمین، اخوانی.
2872.     محمد علی ولد محمد امین، خیاط، اخوانی.
2873.     محمد افضل ولد نظر محمد، ملای قلای خواجه، اخوانی.
2874.     سید محمد ولد سید محسن، افسر سارندوی، محل سکونت میر بچه کوت، اخوانی.
2875.     حیب الرحمان ولد غلام حسن، مامور نمایندگی ترانسپورت، مسکونه قرغه، اخوانی.
2876.     غلام فاروق ولد غلام حسین، انجنیر دیپارتمت جیالوژی، مسکونه قرغه، اخوانی.
2877.     سید کمال الدین ولد نور آغا، انجنیر (نیمروز) مسکونه جمال مینه اخوانی.
2878.     میر آغا ولد سید امیر، کارمند متقاعد، مسکونه جمال مینه، اخوانی.
2879.     بابه شاه، ولد صفدر، لیلامی فروش، مسکونه بهسود، خمینی.
2880.     احمد خان ولد عبدالله، مسکونه مرادخانی، خمینی.
2881.     محمد بیک ولد میر افغان، لیلامی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2882.     میر افغان ولد شاه بیگم، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2883.     نظر حسین ولد میر افغان، متعلم صنف 12 مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2884.     علی رضا ولد رجب علی، لیلامی فروش، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2885.     میرگل ولد گل احمد، لیلامی فروش، مسکونه قلای موسا، خمینی.
2886.     نوروز ولد میرزا، زمیندار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2887.     سید عباس ولد سید یعقوب، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.
2888.     محمد آصف ولد محمد امان مسکونه مهتاب قلعه، خمینی.
2889.     محمد شاه ولد بهادر، بیکار، مسکونه قلعه ینگی، اخوانی.
2890.     غلام نبی ولد غلام قادر، بیکار، مسکونه دشت برچی، اخوانی.
2891.     میرزا سراج الدین ولد شجاع الدین، زمین دار، باشنده قلای قاضی، اخوانی.
2892.     محمد ظریف ولد مستقیم، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی.
2893.     جانان ولد اختر محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی.
2894.     سید احمد ولد گل احمد، دریور ریگشاه، مسکونه ده خدایداد، اخوانی.
2895.     عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، باشنده کلکان، اخوانی.
2896.     غلام محمد ولد سفر محمد، مامور زراعت، مسکونه ده سبز، خمینی.
2897.     عبدالسلام ولد یار محمد، محصل زراعت، مسکونه غزنی، خمینی.
2898.     علی جان ولد شیر احمد، مسکونه قلای شاده، خمینی.
 
کابل افغانستان - 11/4/1358
2899.     زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مایوییست.
2900.     عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
2901.     محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری مایوییست.
2902.     محمد خان ولد محمد رضا، ملا، مسکونه سرای خواجه، مایوییست.
2903.     بازمیر ولد لال گل، دکاندار، مسکونه غوربند، دسیسه جاده میوند.
2904.     قیام الدین ولد عبدالله، شرعیات، مسکونه فاریاب، دسیسه جاده میوند.
2905.     سید منور ولد سید حسن، متعلم ابوحنیفه، مسکونه تالقان، دسیسه جاده میوند.
2906.     یوسف ولد یعقوب، کارمند متقاعد، مسکونه ارزگان، دسیسه جاده میوند.
2907.     غلام سخی ولد غلام علی، هوتلی، مسکونه غزنی، دسیسه جاده میوند.
2908.     محمد شریف ولد مجتبی، محصل شرعیات، مسکونه هرات، دسیسه جاده میوند.
2909.     غلام ولد میر افغان، کوچی، مسکونه بهسود، اشرار.
2910.     محمد ایوب ولد رسولداد، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی.
2911.     محمد نسیم ولد میر حفیظ، دکاندار، مسکونه شش درک، اخوانی.
2912.     محمد امین ولد عتیق الله، تایپیست، باشنده آقچه، اخوانی.
2913.     اختر محمد ولد محمد اسلم، محصل طب ننگرهار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2914.     سید داوود ولد سید احمد علی، مامور انیس، مسکونه کارته سه، اخوانی.
2915.     محمد یاسین ولد آغا محمد، محصل حقوق، مسکونه بلخ، اخوانی.
2916.     محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مایوییست.
2917.     غلام صدیق ولد محمد ابراهیم، محصل تعلیم و تربیه، اخوانی.
2918.     خان محمد ولد عبدالله، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2919.     امیر حسین ولد محمد حسین، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2920.     عوض علی ولد خان علی، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2921.     محمد نعیم ولد خیرالله، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2922.     اما علی ولد جان علی، دریور، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
2923.     کاظم علی ولد عوض علی، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار.
2924.     بهاولدین ولد محمد، راننده تکسی، مسکونه میربچه کوت، اشرار.
2925.     فراموز ولد محمد رفیق، زمیندار، مسکونه چک وردک، اشرار.
2926.     احمدزی ولد عبدالحمید، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار.
2927.     محمد هاشم ولد بهمن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2928.     جواد ولد علی جان، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2929.     محمد موسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2930.     محمد حسین ولد عوض، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2931.     محمد حسین ولد غلام حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
2932.     محمد عیسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2933.     محمد حسن ولد غلام حسن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
2934.     سلطان ولد کلبی حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
2935.     محمد ولد خدابخش، دهقان مسکونه ارزگان، اشرار.
2936.     موسی ولد، قاسم، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
2937.     باقر ولد احمد حسین، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2938.     احمد علی ولد میرزا علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
2939.     محمد اکبر ولد محمد عیسی، دهقان، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
2940.     حمایت الله ولد عبدالرسول، معلم لیسه تخنیک، اشرار.
 
کابل افغانستان - 12/4/1358
2941.     سونار ولد فتح خان، مسکونه متاخان، بیکار، اشرار.
2942.     نثار احمد ولد نیک محمد، محصل صنف چارم دارالمعلمین، اخوانی
2943.     محمدیوسف ولد محمدیونس، متعلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
2944.     دین محمد ولد خلیل الرحمان، مامور ریاست قوای کار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2945.     میرزا حسین ولد غلام حسین، کارگر، مسکونه بامیان (چنداول)، خمینی.
2946.     کلبی حسین ولد عبدل، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2947.     محمداکبر ولد میرزا حسین، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2948.     ایوب ولد نایب علی، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
2949.     سوداگر ولد غلام جان، مسکونه پغمان، مالدار، اشرار.
2950.     صحبت ولد سالم، مالدار، مسکونه پغمان، اشرار.
2951.     صاحب نور ولد غلام جان، متعلم صنف یازده، مسکونه وردک، اشرار.
2952.     ضامن علی ولد حسین علی، درایور، مسکونه میدان، اشرار.
2953.     محمدشیرین ولد عبدل، زمیندار، مسکونه قره باغ، اخوانی.
2954.     احمدمیر ولد میراحمد، معلم، مسکونه کلکان، اخوانی.
2955.     عبدالقادر ولد بهادرخان، درایور، مسکونه لوگر، اخوانی.
2956.     سعدالله ولد سیداکبر، مامور وزارت زراعت، مسکونه تگاب، اخوانی.
2957.     شمس الحق ولد رکن عالم، صنف یازده دارالعلوم، مسکونه ده سبز، اخوانی.
2958.     سید حبیب ولد سیداشرف، تاجر، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
2959.     محمدظاهر ولد محمدانور، کارمند دولت، مسکونه چنداول، اشرار.
2960.     زلمی ولد محمدحسن، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی.
2961.     عبدالرب ولد آغاجان، کارمند تربیه معلم، اشرار.
2962.     حاجی عبدالقدوس ولد حاجی گدامحمد، باشنده قلعه قاضی، اشرار.
2963.     عبدالسلام ولد عصمت الله، بیکار، مسکونه لوگر، اشرار.
2964.     حاجی بسم الله ولد سلطان محمد، باشنده لوگر، اشرار.
2965.     حاجی سید علم ولد فتح محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
2966.     قربان ولد گرگ علی، شاگرد نانوا، مسکونه پروان، توطیه جاده میوند.
2967.     نورمحمد ولد درویش، مسکونه کابل، سقا، توطیه جاده میوند.
2968.     خلیل الله ولد محمدشریف، استاد، مسکونه چاردهی کابل، توطیه جاده میوند.
2969.     دین محمد ولد علی محمد، مسکونه بدخشان، معلم مکتب صنایع، توطیه جاده میوند.
2970.     شفیق الله ولد عبدالله، مسکونه ننگرهار، افراد فرقه 25، توطیه جاده میوند.
2971.     جان محمد ولد یارمست، مسکونه شینوار، اخوانی.
2972.     محمد نصیر ولد محمد عظیم، کارمند د افغانستان بانک، مسکونه واصل آباد، اخوانی.
2973.     غلام عباس ولد احمدعلی، مامور مطبعه دولتی، مسکونه پروان، اخوانی.
2974.     محمدعارف ولد مولوی فراموز، مزدور کار، مسکونه پروان، اخوانی.
2975.     میرآغا ولد میرثنا، متعلم صنف یازده دارالعلوم، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
2976.     سلطان محمد ولد پاینده محمد، مامور انحصارات، مسکونه شیرپور، اخوانی.
2977.     عبدالقاسم ولد محمد حسن، دوکاندار، مسکونه قلعه شاده، خمینی.
2978.     میرعبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مامور متقاعد، مسکونه واصل آباد، خمینی.
2979.     عبدالباقی ولد فخرالدین، کارمند وزارت مالیه، مسکونه کارته پروان، خمینی.
2980.     طالب جان ولد جانان، مامور متقاعد، مسکونه ولسوالی نرخ میدان، اخوانی.
2981.     بسم الله کمکی ولد عبدالجبار، کارمند سازمان ملل، مسکونه قره باغ غزنی، اخوانی.
2982.     حفیظ الله ولد صالح محمد، معلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
2983.     محمد نصیر ولد محمد عظیم، مسکونه وزیر آباد، آمیر د افغانستان بانک، اخوانی
2984.     غلام عباس ولد محمدعلی، مسکونه پروان، غریبکار، مامور مطبعه دولتی، اخوانی
2985.     محمد عارف ولد مولوی فرامرز، مسکونه پروان، غریبکار، اخوانی
2986.     میرآقا ولد میرسنا، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم دارالعلوم، اخوانی
2987.     سلطان محمد ولد پاینده محمد، مسکونه شیرپور، مامور انحصار؟ دولتی، اخوانی
2988.     ابوالقاسم ولد محمد حسن، مسکونه سرکاریز قلعه شاده، دکاندار، خمینیست
2989.     میر عبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، مامور متقاعد، خمینیست
2990.     عبدالباقی ولد فخرالدین، مسکونه کارته پروان، مامور متقاعد، خمینست
2991.     طالبجان ولد جانان، مسکونه نرخ میدان، مامور متقاعد، اخوانی
2992.     بسمالله کمکی ولد عبدالجبار، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور ملل متحد، اخوانی
2993.     حفیظالله ولد صالح محمد، مسکونه چهارقلعه قاضی، معلم، اخوانی
 
کابل- افغانستان، مورخ 17/2/ 1358
2994.     محمدباقر نورزایی ولد شهنواز، مسکونه غزنی، مامور مستوفیت کابل، مائوئست
2995.     قربانعلی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینیست
2996.     عوض علی ولد علی جمعه، مسکونه حصه دوم بهسود، غریبکار، خمینست
2997.     خداد ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، کچالو فروش، خمینست
2998.     محرم علی ولد احمدعلی، مسکونه مرکز بهسود، آمر ترویج بادامباغ، خمینست
2999.     میرسلیمان ولد ایوب علی، مسکونه قلعه خلیل بهسود، دکاندار، خمینست
3000.     اسحاق ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، دکاندار، خمینست
3001.     محمدحسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3002.     علیجان ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3003.     علی حسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار سیلو، قصاب، خمینست
3004.     محمدحسن ولد عوض، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
3005.     حاجی محمد ابراهیم ولد مهدی، مسکونه افشار، عضو تدریستان ثانوی، خمینست
3006.     محمدحسین ولد نصرالدین، مسکونه افشار، دکاندار، خمینست
3007.     محمدحکیم ولد آخوندخان، مسکونه کز کنر، دانشجو، خمینست
3008.     تیمورشاه ولد مولوی عبدالرحیم، مسکونه جمال مینه، محصل سال سوم طب، مائوئست
3009.     فیضالدین ولد قطبالدین، مسکونه چاریکار، محصل سال دوم طب، مائوئست
3010.     حبیبالله ولد جانداد، مسکونه ولسوالی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3011.     جانداد ولد برکت، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3012.     مسجیدی ولد شیرینخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3013.     شاه محمد ولد فقیر محمد، مسکونه قریه شاهی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3014.     گل علم ولد شیراحمد، مسکونه محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار
3015.     شاولی ولد عیسیخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
3016.     ابراهیم ولد آغاجان، مسکونه قلعه سرای خواجه، اخوانی
3017.     سروان ولد حاجی میرعوض، مسکونه قرهباغ، اخوانی
3018.     سیفالدین ولد جلاالدین، مسکونه قرهباغ کابل، اخوانی
3019.     مستوفی ولد فتح محمد، مسکونه وردک، اشرار
 
کابل- افغانستان، مورخ 19/2/ 1358
3020.     عبدالوهاب ولد احمدخان، مسکونه سرخرود ننگرهار، زمیندار، اخوانی
3021.     نورمحمدشاه ولد انورشاه، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی
3022.     عموجان ولد عبدالله جان، مسکونه پروان، ملا امام، اخوانی
3023.     میر محمد اسحاق ولد سیدکاظم، مسکونه گذرگاه، مدیر فابریکه پلچرخی، اخوانی
3024.     حاجی علی حسین ولد غلام حسین، مسکون قلعه شهاده، دکاندار، خمینست
3025.     محمد جعفر ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، داکتر طب صحت عامه، مائوئست
3026.     نصیراحمد ولد عبدالقدوس، مسکونه مرادخوانی، مائوئست
3027.     محمدعثمان ولد پیغمبرگل، مسکونه اندخوی، محصل طب، مائوئست
3028.     غلامعلی ولد غلام حسن، مسکونه تایمنی وات، تجار پرزهجات موتر، مائوئست
3029.     محمدافضل ولد قادرخان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، مائوئست
3030.     حفیظ الله ولد لعل گل، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت صحت عامه، مائوئست
3031.     محمداسماعیل خزایی ولد غلام حسین، مسکونه کابل، معلم، اخوانی
3032.     محمدکریم ولد محمد امین، مسکونه قلعه موسی کابل، مامور متقاعد، اخوانی
3033.     سلیمان ولد محمد اسماعیل، مسکونه غزنی، ماشینکار اره، اخوانی
3034.     حسین علی ولد علی جمعه، مسکون میدان، گل کار، خمینست
3035.     محرم علی ولد صفرعلی، مسکونه میدان، چوکیساز، خمینست
3036.     سلطان محمد ولد صفرعلی، مسکونه میدان، زمیندار، خمنیست
3037.     عبدالرحیم ولد ملا فقیر، مسکونه پروان، قصاب، اخوانی
3038.     تاج محمد ولد حاجی محمد اکرم، مسکونه کندز، تاجر، اخوانی
3039.     محمدعلی ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان، کارمند، اخوانی
3040.     خانآقا ولد محمد نبی، مسکونه محمدآغه لوگر، مامور، اخوانی
3041.     زمرک ولد شیرخان، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی
3042.     محمدحلیم ولد غلام نبی، مسکونه کابل، ترجمان، اخوانی
3043.     محمدحسین ولد میرزاحسین، مسکونه سرخپارسا، قراردادی مسلح، خمینست
3044.     غلام حضرت ولد خادیم، مسکونه بامیان، بی کار، خمنیست
3045.     حسین ولد احمدعلی، مسکونه بامیان، بیکار، خمنیست
3046.     محمدصادق ولد محمدعاطف، مسکونه خوست پکتیا، مامور، مائوئست ضد انقلاب
3047.     محمدعلی ولد گل محمد، مسکونه بگرامی، پولیس لوگر، اخوانی
3048.     شیرآدم ولد عبدالکریم، مسکونه چکری، زمیندار، اخوانی
3049.     گل ولی ولد میرولی، مسکونه ننگرهار، مامور اصلاحات ارضی، اخوانی
3050.     محمدباز ولد الله باز، مسکونه ناحیه سوم ننگرهار، مامور مرستون، اخوانی
3051.     غلام یحی ولد محمدصادق، مسکونه علیخیل کاپیسا، متعلم دارالعلوم، اخوانی
3052.     محمدنبی ولد محمد صدیق، مسکونه شادپان مزارشریف، محصل پلتخنیک، اخوانی
3053.     دادمحمد ولد محمدطاهر، مسکونه لوگر، متعلم دارالعلوم، اخوانی
3054.     غازی محمد ولد ولی محمد، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
3055.     محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه بغلان، مامور شولگره، اخوانی
3056.     سرورجان ولد محضالله، مسکونه سرخ رود، ساعت ساز، اخوانی
3057.     کابل- افغانستان، مورخ 21/4/ 1358
3058.     میراحمدجان ولد میرغلام محمد، مسکونه بامیان، وکیل گذر، اخوانی
3059.     سید منصور ولد سید محمدحسن، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
3060.     محمد عارف ولد محمد، مسکونه سیاسنگ، محصل طب، مائوئست
3061.     سید قسیم ولد سید مقصود، مسکونه لغمان، معلم، مائوئست
3062.     جمالالدین ولد غلام محیالدین، مسکونه جبل السراج، مامور بادغیس، اخوانی
3063.     چمن ولد برات، مسکونه بامیان، متعلم لیسه میخانیکی، خمینست
3064.     معینالدین ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعلیم و تربیه، مائوئست
3065.     نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سیاسنگ، معلم لیسه بگرامی، مائوئست
3066.     حبیبالرحمان ولد عبدالغفور، مسکونه پغمان، سرساتمن سارندوی، اخوانی
3067.     حضرت محمد ولد سن گل، مسکونه کابل، جگرن غوند ده، اخوانی
3068.     عزیزالله ولد میرزامحمد، مسکونه قلعه شهاده، محصل پلتخنیک، اخوانی
3069.     ملامحمد ولد فراموز، مسکونه بیبی مهرو، ملا امام، اخوانی
3070.     عبدالعزیز ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
3071.     عبدالصمد ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
3072.     سیدمحمد مهدی ولد سید علی جان، مسکونه چنداول، تجار، خمنیست
3073.     محمدهاشیم ولد محمدعالم، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، اخوانی
3074.     محمد یاسین ولد محمدهاشیم، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3075.     عبدالعزیز مسکونه لغمان، انجنیر، مائوئست
3076.     میربچه ولد میرسید باز، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
3077.     عبدالباری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3078.     باران ولد محمداعظم، مسکونه قندهار، زمیندار، اشرار
3079.     عبدالصادیق ولد فقیر محمد، مسکونه کندهار، زمیندار، اخوانی
3080.     سیاه باغ ولد محمد اعظم، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3081.     دین محمد ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3082.     غلام غوث ولد شیردل، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3083.     سرورخان ولد عثمان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3084.     عبدالله ولد توکل، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
3085.     حاجی پادشاه ولد فضل علم، مسکونه غزنی، اخوانی
3086.     عبدالغیاث ولد سیدحیدر، مسکونه غزنی، اشرار
3087.     آغامحمد ولد شاه زمان، مسکونه غزنی، اشرار
3088.     عبدالاحمد ولد میرمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3089.     غلامدستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اشرار
3090.     روزالدین ولد محمد میر، مسکونه غزنی، اشرار
3091.     محمدغنی ولد عزیزالله، مسکونه غزنی، اشرار
3092.     بازیدخان ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، اشرار
3093.     غلامحضرت ولد محیالدین، مسکونه غزنی، اشرار
3094.     گل احمد ولد سید آل، مسکونه غزنی، اشرار
3095.     نقیبالله، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
3096.     جان شاه ولد محمدشاه، مسکونه غزنی، اشرار
3097.     عبدالمتین، مسکونه غزنی، اشرار
3098.     بختالله ولد عبدالغفار، مسکونه غزنی، اشرار
3099.     شیرخان ولد شهزاد، مسکونه غزنی، اشرار
3100.     سید عبدالعظیم ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3101.     قربانعلی ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3102.     ابولحسین ولد آقاحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
3103.     آقاحسین ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، خمینست
3104.     عبدالحسین ولد میرحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
3105.     روزی محمد ولد غفور، مسکونه غزنی، خمینست
3106.     سیدمحمدعلی ولد سیدحیدر، مسکونه زابل، خمنیست
3107.     نورخان ولد دادخان، مسکونه غزنی، اخوانی
3108.     نعمتالله ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، اخوانی
3109.     رحیم خان ولد جمالالدین، مسکونه غزنی، اشرار
3110.     گرومحمد ولد سپاهی، مسکونه غزنی، اشرار
3111.     گلخان ولد جمعه خان، مسکونه غزنی، اشرار
3112.     باوکی ولد بسمالله، مسکونه غزنی، اشرار
3113.     مولاداد، مسکونه غزنی، معلم، اشرار
3114.     عبدالکریم، مسکونه غزنی، اشرار
3115.     مومن، مسکونه غزنی، اشرار
3116.     حیاتالله، مسکونه غزنی، اشرار
3117.     عبدالباری ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3118.     جانگل ولد محمدشریف، مسکونه غزنی، اشرار
3119.     جمعه گل ولد بهادر، مسکونه غزنی، اشرار
3120.     غلام حسن ولد ملا سلطان عزیز، مسکونه غزنی، اشرار
3121.     بسمالله ولد ملامحمد سعید، مسکونه غزنی، اشرار
3122.     خداینور ولد ملانظرالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
3123.     محمدظاهر ولد جومحمد، مسکونه پکتیا، اشرار
3124.     اختر محمد ولد جان گل، مسکونه غزنی، اشرار
3125.     محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، اشرار
3126.     عبدالمنان ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
3127.     عبدالله ولد دین محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3128.     فضل حق ولد اختر محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3129.     عبدالحکیم ولد صاحب خان، مسکونه غزنی، اخوانی
3130.     سید ولد محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3131.     عینالدین ولد شرفالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
3132.     فیروزخان ولد شاهمرد، مسکونه غزنی، اخوانی
3133.     خیرمحمد ولد فیضمحمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3134.     غلامحیدر ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، اخوانی
3135.     شادم ولد عظیم، مسکونه غزنی ، اخوانی
3136.     شامراد ولد عظیم، مسکونه غزنی، اخوانی
3137.     فضل احمد ولد دوست محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
3138.     فقیر محمد ولد خیرمحمد، مسکونه محمدخیل، اخوانی
 
کابل- افغانستان، مورخ 23/2/1358
3139.     شامرجان ولد حبیبالله، مسکونه کارته نو، مائوئست ضد انقلاب
3140.     عبدالقیوم ولد عبدالعلی، مسکونه میدان، مدرس، اخوانی
3141.     عبدالرحمان ولد مولوی محمدهاشیم، مسکونه میدان، طالبالعلم، اخوانی
3142.     مومن ولد جمعه گل، مسکونه کوته سنگی، دکاندار، اخوانی
3143.     شیرآقا ولد فدا محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
3144.     حبیبالرحمان ولد اختر محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، اخوانی
3145.     محمدانور ولد فیاض، مسکونه بیبی مهرو، مدیر پلانگذاری، مائوئست
3146.     عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه آقاعلی شمس، سکتاریست
3147.     ظفر ولد غلام حیدر، مسکونه آقاعلی شمس، محافظ غند، سکتاریست
3148.     عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه دهبوری، جگرن متقاعد، سکتاریست
3149.     سیدمحمدشاه ولد سید ابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل، کابل، سکتاریست
3150.     محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل صنف دوم انجنیری، مائوئست
3151.     نصرالله ولد زمانالدین، مسکونه مزارشریف، بی کار، اخوانی
3152.     اسماعیل ولد غلام رسول، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3153.     حاجی محمدعلم ولد حاجی شریف، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
3154.     عنایتالله ولد غلام نبی، مسکونه خیرخانه، انجنیر سروی جیولوچی، مائوئست ضد انقلاب
3155.     محمد اشرف ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، مائوئست ضد انقلاب
3156.     محمد صفر ولد عبدالجلیل، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
3157.     قاسم ولد بیادعلی، مسکونه کوهات، پولیس، جاسوس
3158.     فیضاحمد ولد غلام جان، مسکونه کابل، مامور، مائوئست ضدانقلاب
3159.     محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه استالف، محصل، مائوئست ضدانقلاب
3160.     عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر، مائوئست ضدانقلاب
3161.     محمدایوب ولد محمد یعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، مائوئست ضدانقلاب
3162.     سردار ولد محمد حسین، مسکونه بدخشان، زمیندار، اشرار
3163.     علمگل ولد نوروز کوچی، مسکونه وردک، اشرار مس عنیک
3164.     حضرت خان ولد غلام علی، مسکونه سید آباد، اشرار مس عینک
3165.     ببرک ولد عبدالمجید، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3166.     امیرمحمد ولد غلامالدین، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3167.     گل داد ولد سمندر،  مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3168.     معراج ولد سعیدالدین، مسکونه محمداغه لوگر، اشرار مس عینک
3169.     صاحب جان ولد کلاجان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3170.     لاهور ولد غلام جان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عینک
3171.     محمد عظیم ولد سید احمد، دوهم بریدمن محاسبه شعبه سیاسی، اخوانی
3172.     عبدالله ولد محمد امین، مسکونه خوست، دگرمن سابق رییس ارکان 250، اخوانی
3173.     عبدالغفار ولد گلبدین، دریم بریدمن کشف قطعه 59، اخوانی
3174.     حاجی سالم ولد زمان گل، مسکونه منطقه کلان، اشرار
3175.     حاجی خانالدین ولد محمدالدین، مسکونه منطقه کلان، اشرار
3176.     غلامجیلانی ولد عبدالرحمان، خرد ضابط سارندوی، اخوانی
3177.     عقیق، افسر پولیس، اخوانی
3178.     عنایتالله، افسر پولیس قطعه 777 کماندو، اخوانی
3179.     رحمتالله ولد ملا کنجه، سرباز غند 38، اخوانی
3180.     بحرالدین ولد سیدآقا، سرباز غند 38، اخوانی
3181.     محمد عارف ولد محمد نور، مسکونه میرویس میدان، فارغ صنف دوازده، اخوانی
3182.     عبدالله ولد امینالله، استاد دانشگاه، اخوانی
3183.     علی محمد ولد حیدر، مسکونه چهاردهی، معلم لیسه حبیبیه، مائوئست
3184.     محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارلامان، بیکار، خمنیست
3185.     اسماعیل ولد فقیر محمد، مسکونه ناحیه دوم کابل، شاگرد خیاط، اخوانی
3186.     عبدالواسع ولد عبدالستار، مسکونه کوته سنگی، مستری، ضدانقلاب
3187.     اکبرخان ولد مندرخان، جاسوس پاکستانی
3188.     قاسم ولد پی ولی، جاسوس پاکستانی
3189.     شاه موس ولد علیزی، صنف یازده ابو حنیفه، اخوانی
3190.     شیرجان ولد سیدعلم، مسکونه ترکمن، لیلامی فروش، خمنیست
3191.     ابوذر ولد حاجت شاه، مسکونه غزنی، واسکت فروش، خمینست
3192.     محمدناصر ولد میرزاحسن، مسکونه غزنی، خمینست
3193.     عزیزالله ولد محمد انور، مسکونه قندهار، ترکاری فروش، خمینست
3194.     محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل، مائوئست
3195.     خداینظر ولد سیدعلی، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
3196.     غریب میرزا ولد خدای نظر، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمینست
3197.     محمد کبیر ولد گل محمد، مسکونه شوربازار، اخوانی
3198.     شاه رسول ولد سید رسول، سرباز، اخوانی
3199.     محمد انور ولد برکت علی، جاسوس پاکستانی
3200.     سلطان احمد ولد محمدعلی، جاسوس پاکستانی
3201.     محمدنبی ولد میرافغان، مسکونه لوگر، طالبالعلم، اخوانی
3202.     گلابالدین ولد محمدقسیم، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
3203.     شیرمحمد ولد عمر، مسکونه خوگیانی، راننده، اشرار
3204.     احمدجان ولد باورخان، مسکونه وردک، اخوانی
3205.     ذلفقار ولد احمد افتخارعلی، پاکستانی، راننده، اخوانی
3206.     میرجلال ولد شینده، مسکونه شینوار، اخوانی
3207.     میرآجان ولد آقا محمد، قوماندان متقاعد، اشرار
3208.     غلام محیالدین ولد امیرالدین، مسکونه لوگر، مامور شهرداری، اخوانی
3209.     سید رحمان ولد سیدغلام ایاض، مسکونه جبل سراج، مامور متقاعد، اخوانی
3210.     ذکرالحق ولد عبدالستار، مسکونه پروان، محصل علوم، اخوانی
3211.     گلاب خانه ولد ولی محمد، مامور اطلاعات و کلتور، مائوئست
3212.     میرنظامالدین ولد میرسفالدین، مسکونه جبل سراج، مامور شهرداری، مائوئست
3213.     نورعلی ولد قدم، مسکونه غزنی، زمیندار، خمنیست
3214.     فیروز ولد شیرالله، مسکونه بامیان، زمیندار، اخوانی
3215.     سیدانور ولد حیاتشاه، مسکونه کابل، واسکت فروش، خمنیست
3216.     محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارالامان، واسکت فروش، خمنیست
3217.     جان علی ولد سلطان علی، مسکونه جیغتو، زمیندار، اشرار
3218.     حسین ولد غلام رسول، مسکونه قلعهزال، زمیندار، اشرار
3219.     بختیاری ولد بنیادعلی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3220.     وزیرمحمد ولد جلال، زمیندار، اشرار
3221.     محمدتوری ولد سیدمراد، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3222.     نورکریم ولد محمد نجیم، مسکونه امام صاحب، معلم، اخوانی
3223.     عبدالستار ولد گل حمید، مسکونه کندز، مدیر انحصارات، اشرافی
3224.     عزیز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله ملاریا، مائوئست ضدانقلاب
3225.     ابولفیض ولد مولوی عبدالغفور، مسکونه چهاردره، متعلم، اخوانی
3226.     عبدالخلیل ولد عبدالجلیل، مسکونه کندز، آمرجنایی، اخوانی
 
کابل- افغانستان، مورخ 22/ 4/ 1358
3227.     محبالله ولد عبدالله، مسکونه شاهروان ارچی، بیکار، اخوانی
3228.     محمدیاسین ولد خان محمد، مسکونه جوزجان، متعلم، اخوانی
3229.     الله یار ولد عبدالرحمان، مسکونه قلعه زال، اشرار
3230.     میرباز ولد عبدالخالق، مسکونه قلعه زال، اشرار
3231.     رنگین ولد آقامیر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
3232.     حاجی محمدحسن ولد سیدنظر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
3233.     ملا عبدالرحمان ولد دین محمد، مسکونه قلعه زال، ملاامام، اشرار
3234.     سیدمحمد ولد گل محمد، مسکونه خان آباد، خیاط، اخوانی
3235.     عبدالقیوم ولد عبدالرحیم، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3236.     عبدالودود ولد محمد عارف، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3237.     عزیزالله ولد ولی محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3238.     محمد لطیف ولد محمد حسن، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
3239.     حضرت قل ولد محمد انور، مسکونه خان آباد، اجارهدار مندوی، اخوانی
3240.     کمال ولد محمد ایوب، مسکونه بادغیس، راننده، اخوانی
3241.     محصل ولد مستوخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3242.     فاروق ولد عبدالرحمان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3243.     غلامقادر ولد غلام حسین، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3244.     عبدالقیوم ولد شیرخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
3245.     نیک محمد ولد نظرمحمد، مسکونه امام صاحب، زمیندار، اخوانی
3246.     محمد ظاهر ولد محمدابراهیم، مسکونه کندز، آمر تحقیق، اخوانی
3247.     کمال ولد محمد رفیق، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
3248.     غلام محمد ولد شهزاد، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
3249.     عبدالمنان ولد عبدالعزیز، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
3250.     نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3251.     غلام نبی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
3252.     غلام ربانی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
3253.     ملا عبدالواحد ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، امامت، اخوانی
3254.     محمدصادق ولد محمد ایوب، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی
3255.     سیدقاسم ولد سید محیالدین، مسکونه خان آباد، معلم، اخوانی
3256.     محمد مقیم ولد عبدالکریم، مسکونه اشکمش، معلم، اخوانی
3257.     سیدهارون ولد سید عبدالمحمد، مسکونه کندز، ملاامام، اخوانی
3258.     حاجی معصوم ولد شاهجهان، مسکونه کابل، راننده، اخوانی
3259.     پاینده خان ولد میران، مسکونه لوگر، اخوانی
 
کابل، افغانستان، مورخ 27/4/ 1358
3260.     علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
3261.     خلیلالله ولد عبدالله، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
3262.     نصرالله ولد شیرالله، مسکونه تایمنی، مامور، مایوییست
3263.     اسدالله ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست میخانیک، مایوییست
3264.     اسدالله ولد میرآجان، مسکونه سرخ رود، مدیر فنی اصلاحات ارضی، مایوییست
3265.     محمداسحاق ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول مزارشریف، مایوییست
3266.     محمدعلی ولد عوض علی، مسکونه پل سرخ، کارگر نساجی بگرامی، خمنیست
3267.     حاجی بشیر ولد باز محمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3268.     چنار ولد عمرالدین، مسکونه هلمند، کوچی، اشرار
3269.     خان محمد ولد گل محمد، زمیندار، اشرار
3270.     عمران الدین ولد خدای بردی، اخوانی
3271.     محمود ولد خواجه محمد، مسکونه دهافغانان، تایپست وزارت داخله، اخوانی
3272.     خدای دوست ولد خدای نظر، مسکونه شهرآرا، اخوانی
3273.     منگل ولد امیرجان، مسکونه سید آباد وردک، دکاندار، اشرار
3274.     گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه سید آباد، غریبکار، اشرار
3275.     گل آقا ولد محمدنظیر، مسکونه سیدآباد وردک، زمیندار، اشرار
3276.     عبدالخلیل ولد حق داد، مسکونه سید آباد وردک، تحویلدار، اشرار
3277.     محمد ظاهر ولد سردار، مسکونه سید آباد وردک، کاتب، اشرار
3278.     محبالله ولد دین محمد، مسکونه بادمخیل سید آباد وردک، اشرار
3279.     عبدالصمد ولد میراعظم، مسکونه قلعه واحد، مامور وزارت مالیه، اشرار
3280.     غلام بهاوالدین ولد گل داد، مسکونه چرخ لوگر، نرس شفاخانه ننگرهار، اخوانی
3281.     سیدمعصوم ولد سیدعبدالحسین، مسکونه بهسود ننگرهار، راننده، اخوانی
3282.     احمدجان ولد غلام جان، مسکونه سرخ رود ننگرهار، مدیر، افغان ملت
3283.     یارمحمد ولد سمندر، مسکونه باسول، افغان ملت
3284.     فضلالرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ رود، مامور اصلاحات، افغان ملت
3285.     محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، مایوییست
3286.     محمدعمر ولد شهزاد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3287.     عبدالواحد ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، غریبکار، اخوانی
3288.     عبدالوکیل ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، چوپان، اخوانی
3289.     عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه بگرامی، بیکار، اخوانی
3290.     گل حسن ولد حبیبالرحمان، مسکونه بازخیل، خیاط، اخوانی
3291.     محمدحسن ولد آدمخان، مسکونه بگرامی، اخوانی
3292.     محمدرسول ولد جوره قابل، مسکونه اندخوی، معلم، اخوانی
3293.     عبدالمنان ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، مستخدم خارجی، اخوانی
3294.     شاه محمد ولد محمد خلیل، مسکونه پنجشیر، آشپز، اخوانی
3295.     عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مایوییست
3296.     محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، مایوییست
3297.     داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قرهباغ، بیکار، مایوییست
3298.     فقیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
3299.     محمدعزیز ولد حفیظالله مسکونه پغمان، معلم، مایوییست
3300.     عبدالکبیر ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مایوییست
3301.     غلام صفدر ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، مایوییست
3302.     عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
3303.     مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مایوییست
3304.     خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مایوییست ضد انقلاب
3305.     عبدالله ولد غلام حیدر، کارمند، مایوییست
3306.     محمدظفر ولد غلام حیدر، مدیر قطعه 21 غند محافظ، مایوییست
3307.     محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، مایوییست
3308.     عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه بدخشان، متقاعد، سکتاریست
3309.     مهرعلی ولد مرادعلی، مسکونه تایمنی، تکسی ران، اخوانی
3310.     عطاخان ولد خوایندم، مسکونه بهسود، خادیم مسجد، خمینست
3311.     فیض الدین ولد فیض الله، مسکونه تخار، مامور، سکتاریست
3312.     عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه بدخشان، مامور وزارت تجارت، سکتاریست
3313.     محمدشاه ولد سیدابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل کابل، سکتاریست
3314.     حضرت جان ولد آغا جان، اشرار
3315.     الله باز ولد میرزا میر، مسکونه رودات، اشرار
3316.     عالم ولد عبدالطیف، مسکونه تکانه، نانوا، اشرار
3317.     عبدالطیف ولد شاهین، مسکونه نقاش، بیکار، اشرار
3318.     زینالدین ولد امیرالدین، مسکونه تکانه، اشرار
3319.     لعل محمد ولد حاجی گل محمد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
3320.     دادمحمد ولد باز محمد، مسکونه میدان، اشرار
3321.     تورگل ولد تازه گل، مسکونه تکانه، حمال، اشرار
3322.     عینالدین ولد خیرالدین، دوا فروش، سکتاریست
3323.     نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
3324.     احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
3325.     عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، مایوییست
3326.     نجبالله ولد سیدملا، مسکونه ننگرهار، مامور اصلاحات ارضی، افغان ملت
3327.     جمال ناصر ولد سعادت، مسکونه چهارقلعه وزیرآباد، اخوانی
3328.     میرعبدالکریم ولد میرعبدالرحیم، مسکونه قلعه فتحالله، متعلم، اخوانی
3329.     شاولی ولد ذکری، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی
3330.     محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، مایوییست
 
کابل- افغانستان، مورخ 31/2/1358
3331.     آغا محمد ولد محمدمهدی، مسکونه قلعه شهاده، کهنه فروش، اخوانی
3332.     میرجلال ولد شینده، مسکونه ننگرهار، اخوانی
3333.     احمدشاه ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل فاکولته زراعت، اخوانی
3334.     محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
3335.     عبدالمجید ولد جمعهخان، مسکونه سرایخواجه، بیکار، مایوییست
3336.     غلامسخی ولد حاجی مسافرشاه، مسکونه کارته سخی، خمینست
3337.     جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مایوییست
3338.     سیدخان ولد خرم، مسکونه پنجشیر، اشرار
3339.     میرزاخان ولد بهرام خان، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اشرار
3340.     سیدغلام رحمان ولد سید غلام ایشان، مسکونه پروان، مدیر متقاعد، اخوانی
3341.     ملا کتوری ولد محمد رضا، مسکونه بگرام، بیکار، اخوانی
3342.     محمدسرور ولد سیدجان، مسکونه کوه صوفی بگرام، بیکار، اخوانی
3343.     شعیب ولد غلام حیدر، مسکونه کلکان،دریور، اخوانی
3344.     خان علی ولد علی جمعه، مسکونه دایزنگی، بیکار، خمینست
3345.     محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مایوییست
3346.     عبدالسلام ولد محمد عمر، مسکونه تاشقرغان، غریبکار، اشرار
3347.     سفرعلی ولد جمعه خان، مسکونه نیمروز، اشرار
3348.     غلام دستگیر ولد شاه محمد، مسکونه وردک، مامور، اشرار
3349.     علی اصغر ولد سخیداد، مسکونه میدان، کارگر فابریکه پلچرخی، خمینست
3350.     ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور دستگاه خانه سازی، مایوییست
3351.     شریکالله ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه خانهسازی، مایوییست
3352.     محمدناصر ولد دین محمد، مسکونه دهقابل، چلک فروش، خمینست
3353.     محمدعلی ولد محمد اکرم، مسکونه پشتونستان، جاسوس پاکستانی
3354.     عبدالواحد ولد عبدالملک، جاسوس پاکستان
 
کابل- افغانستان -  مورخ 1/5/1358
3355.     فضل سبحان ولد الف بیک، مسکونه پروان، متعلم، اخوانی
3356.     محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمیندار، مایوییست
3357.     شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3358.     عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3359.     عبدالستار ولد غلام رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
3360.     عبدالسلام ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مایوییست
3361.     اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مایوییست
3362.     عزیزالله ولد امینالله، مسکونه کندز، محصل، پخش کننده شب نامه
3363.     عبدالوکیل ولد خدابخش، مسکونه پروان، مامور اصلاحات، پخش کننده شب نامه
3364.     سفرمحمد ولد محمد اسحق، مسکونه کندز، میوهفروش، پخش کننده شبنامه
3365.     عنایتالله ولد اسلامالدین، مسکونه کندز، مامور ترویج، پخش کننده شبنامه
3366.     محمدظاهر ولد آقاجان، مسکونه خان آباد، مامور بانک، پخش کننده شبنامه
3367.     قاری محمد ولد عبدالقادر، مسکونه کندز، رادیوساز، پخش کننده شب نامه
3368.     محمدالله ولد جمعه خان، مسکونه مزار، رادیوساز، پخش کننده شبنامه
3369.     فیروزالدین ولد میرزانجمالدین، مسکونه خان آباد، معلم، تبلیغ ضد دولت
3370.     سیداحمد ولد حاجی لاجورد، مسکونه خان آباد، تبلیغ ضد دولت
3371.     محمد رازق ولد محمد رضا، مسکونه خان آباد، عریضه نویس، تبلیغ ضد دولت
3372.     نورعلی ولد دولت، مسکونه خان آباد، محصل تخارستان، اخوانی
3373.     ملنگ مشهور به عبدالبصر ولد سلیمان، مسکونه خان آباد، اخوانی
3374.     ملاغلام ولد مختار، مسکونه کندز، ملا امام، اخوانی
3375.     حاجی سیدغلام ولد وزیر، مسکونه کندز، اخوانی
3376.     محمدعیسی ولد شمسالدین، مسکونه کندز، زمیندار، اشرار
3377.     نعمتالله ولد محمد اکبر، مسکونه فرخار، کاتب تعلیم و تربیه، پخش کننده شبنامه
3378.     عبدالمقیم ولد آدینه محمد، مسکونه فرخار، معلم، پخش کننده شبنامه
3379.     غلام محمد ولد غلام قادر، مسکونه فرخار، معلم، پخشکننده شبنامه
3380.     عبدالرقیب ولد ملا رجب، مسکونه نورستان، معلم، اشرار
3381.     روشن ولد الله بردی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3382.     ملا عسکر ولد احمدجان، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3383.     گلستان ولد شاولی، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3384.     عبدالغفار ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، اشرار
3385.     نصرالله ولد نصیرخان، مسکونه علینگار لغمان، زمیندار، اشرار
3386.     پاینده محمد ولد محمدشریف، مسکونه تالقان، معلم، اشرار
3387.     شمسالله ولد عبدالرحیم، مسکونه پل علم، زمیندار، اخوانی
3388.     محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مایوییست
3389.     استاندار ولد جمدار، مسکونه قلعه زال، زمیندار، اشرار
3390.     بازمحمد ولد حاجی عبدالمحمد، مسکونه قلعه زال، معلم، اشرار
3391.     خان وزیر ولد میرزاگل، مسکونه پکتیا، معاون اداری افغان ترکایی، اشرار
3392.     محمدعیسی ولد محمد عمر، مسکونه نوآباد، میکانیک، اخوانی
 
کابل- افغانستان - مورخ 2/5/1358
3393.     محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت معادن، مایوییست
3394.     ملامحمد ولد دادمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
3395.     حمیدالله ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3396.     برهانالله ولد حفیظالله، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مایوییست
3397.     محمد امین ولد محمد ملنگ، مسکونه علاوالدین، متعلم، اخوانی
3398.     حمایتالله ولد عنایتالله، مسکونه مزارشریف، متعلم، اخوانی
3399.     گلاب خان ولد ولی محمد مسکونه پکتیا، مامور اطلاعات و کلتور، اخوانی
3400.     رازق داد ولد حاجی گل داد، مسکونه غلام علی بگرام، مامور، اخوانی
3401.     نادر ولد محمدیوسف، مسکونه ارزگان، مامور شهرنو، اشرار
3402.     عوض ولد رستم، مسکونه بهسود، ملا کودکستان، اشرار
3403.     منور ولد حاجی وزیرگل، مسکونه برکی برک، اشرار
3404.     محمد کبیر ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، راننده، اشرار
3405.     محمدعوض ولد غلام رسول، مسکونه پل سوخته، اشرار
3406.     حاجی محمدنادر ولد لعل محمد، مسکونه قلعه زمان خان، دکاندار، اخوانی
3407.     بادام گل ولد غلام محمد، مسکونه شش درک، اخوانی
3408.     نصرالله ولد پیاوالدین، مسکونه قلاچه، اخوانی
3409.     محمدعمر ولد گلآجان، مسکونه خیرخانه، بیکار، اخوانی
3410.     محمد رفیق ولد گل خان، مسکونه شاه شهید، اخوانی
3411.     حاجی عبدالرسول ولد عبدالقادر، مسکونه وزیراکبرخان، ساعت فروش، اخوانی
3412.     سلطان محمد ولد سیدکرام، مسکونه ننگرهار، معلم، اخوانی
3413.     ولی محمد ولد خان محمد، مسکونه دشت برچی، نجار، خمینست
3414.     خان محمد ولد شیرمحمد، مسکونه دشت برچی، زمیندار، خمینست
3415.     عوض ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، خیاط، خمینست
3416.     محمد نادر ولد محمد یعقوب، مسکونه دشت برچی، کارمند سینمای کابل، خمینست
3417.     حاجی عید محمد ولد شیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، قالین فروش، اخوانی
3418.     بستان ولد سلطان علی، مسکونه چنداول، پرزه فروش، خمینست
3419.     محمد یاسین ولد حاجی محمد، مسکونه سرخ پارسا، معلم، خمینست
3420.     سیلانی ولد جیلانی، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
3421.     غلام حضرت ولد جانان، مسکونه سیدآباد، زمیندار، اشرار
3422.     محمداکبر ولد میرحیدر، مسکونه سیدخیل سید آباد، زمیندار، اشرار
3423.     نجمالدین ولد علاوالدین، مسکونه سید آباد، زمیندار، اشرار
3424.     عبدالقادر ولد عبدالخالق، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اشرار
 
کابل- افغانستان - مورخ6/6/1358
3425.     محمدعلی ولد حزب علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
3426.     محمدنعیم ولد غلام سخی، مسکون کلکان، زمیندار، اخوانی
3427.     حبیبالرحمان ولد عبدالرحمان، مامور شرکت قند بغلان، اخوانی
3428.     عبدالمجید ولد خدای رحیم، مسکونه بغلان، مامور، اخوانی
3429.     شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مایوییست
3430.     نورمحمد ولد محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
3431.     محمداعظم ولد محمدغوث، مسکونه بگرام، دکاندار، اخوانی
3432.     احمدزی ولد هاشم خان، مسکونه وردک، اخوانی
3433.     اولیا ولد روشان، مسکونه وردک، اشرار
3434.     کمینی ولد عبدالغفور، مسکونه وردک، اشرار
3435.     ذکیم ولد عبدالکریم، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
3436.     جهانگیر ولد ضمیر، مسکونه گلنگار، زمیندار، اشرار
3437.     مولوی بسمالله ولد عبدالله، مسکونه لغمان، ملای مسجد، اخوانی
3438.     محمدصیفی ولد محمد رسول، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
3439.     محمدحلیم ولد مهرالدین، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
3440.     محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مایوییست
3441.     محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مایوییست
3442.     عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه سمنگان، مایوییست
3443.     عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و تربیه، مایوییست
3444.     محفوظ ولد یعقوب، مسکونه دشت برچی، افراد قطعه 777، اشرار
3445.     لیلا ولد محمدیاسین، مسکونه سالنگ، اخوانی
3446.     گل محمد ولد عبدالاحد، مسکونه سالنگ، اخوانی
3447.     جان آقا ولد حضرت شاه، مسکونه میربچه کوت، پولیس بگرام، اخوانی
3448.     عبدالرسول ولد گل احمد، مسکونه پل علم، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
3449.     صاحب شاه ولد دوران شاه، مسکونه خوگیانی، اخوانی
3450.     پیرمحمد ولد رحیم داد، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
3451.     محمدانور ولد اختر محمد، مسکونه چهاردهی، اخوانی
3452.     عبدالرووف ولد محمد هاشم، مسکونه ناحیه سوم کابل، مامور ریاست سرکها، اخوانی
3453.     غلام ایشان ولد غلام قادر، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
3454.     غلام حیدر ولد غلام محیالدین، مسکونه غزنی، مامور سرک، اخوانی
3455.     نورمحمد ولد درمحمد، مسکونه چهاردهی، آمر ریاست ملی بس، اخوانی
 
کابل- افغانستان - مورخ 8/5/1358
3456.     محمد حیدر ولد غلام نبی، مسکونه بامیان، خمینست
3457.     محمددین ولد عبدالله، مسکونه میدان، زمیندار، خمینست
3458.     مولوی عبدالرحمان ولد رجب علی، اخوانی
3459.     محمدغنی ولد غلام محیالدین، مامور ریاست سرکها، اخوانی
3460.     غیاث الدین ولد دین محمد، دریم ساتمن اطفاییه کابل،  اخوانی
3461.     باخترگل ولد حیدر، مسکونه خوست، اخوانی
3462.     شیخ یعقوب ولد شیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3463.     عبدالولی ولد شیخ یعقوب، مسکونه شینکی، اشرار
3464.     عبدالهادی ولد بسمالله، مسکونه شینکی، اشرار
3465.     عبدالشافع ولد بسمالله، مسکونه شینکی، اشرار
3466.     یارمحمد ولد لعلی، مسکونه شینکی، اشرار
3467.     سیفالله ولد محمدالله، مسکونه شینکی، اشرار
3468.     الله میر ولد محمد، مسکونه شینکی، اشرار
3469.     محمدزی ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3470.     عبدالقیوم ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3471.     عبدالعزیز ولد الله میر، مسکونه شینکی، اشرار
3472.     عبدالقهار ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3473.     سراج ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
3474.     آقا محمد ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
3475.     .....ولد خان محمد، مسکونه شینکی، اشرار
3476.     بازمحمد ولد گل خان، مسکونه شینکی، اشرار
3477.     بهلول ولد وکیل، مسکونه شینکی، اشرار
3478.     ظاهر ولد پیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
3479.     محمدشفیع ولد محمد فاروق، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3480.     عزیزمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3481.     فقیرمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3482.     میرعبدالمجید ولد عبدالوحید، مسکونه کهنه خمار، اشرار
3483.     میرزا محمد ولد گلاب شاه، مسکونه بهسود، اشرار
3484.     محمدظاهر ولد محمدطاهر، مسکونه جلریز، اشرار
3485.     گلباز ولد اکبرخان، مسکونه جلریز، اشرار
3486.     احمد حسین ولد ظفرعلی، مسکونه کابل، اشرار
3487.     الماس ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، اشرار
3488.     محمد عارف ولد محمدنبی، اشرار
3489.     محمد رضا ولد محمدحسن، مسکونه سنگلاخ، اشرار
3490.     میرزامحمد ولد شامحمد، اشرار
3491.     سیدمنهاجالدین ولد ویسالدین، اشرار
 
کابل- افغانستان  - مورخ 9/5/1358
3492.     دادو ولد ذلفقار، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3493.     عمرخان ولد شیرخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3494.     سید احمد ولد حشمتالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3495.     نواب ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3496.     عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3497.     علم خان ولد جلادخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3498.     رازمحمد ولد پادشاه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3499.     امانالله ولد عبدالمنان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3500.     فتح محمد ولد نظیر گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3501.     نظرمحمد ولد سید شاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3502.     فتحخان ولد شیرجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3503.     اختر محمد ولد سیداحمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3504.     کریم خان ولد ری، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3505.     نورمحمد ولد سیدشاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3506.     کری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3507.     حاجی محمد ایوب ولد محمدحیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3508.     تاج محمد ولد محبالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3509.     غلام حسین ولد عامل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3510.     محمدکاظم ولد سیدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3511.     قربان ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3512.     گلاب ولد احمدجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3513.     عبدالمجید ولد جلادخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3514.     شیرعلی ولد... مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3515.     پهلوان ولد... مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3516.     غلامعلی ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3517.     رجب علی ولد غلام حیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3518.     محمدسرور ولد محمد تاجیم، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3519.     جان محمد ولد خان محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3520.     حاجی زانگل ولد محمد گل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3521.     محمدحسن ولد حاجی زانگل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3522.     شیرگل ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3523.     محمدصادق ولد حبیبالله، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3524.     سورگل ولد شینوار، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3525.     محمد پذیر ولد عمر، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3526.     پادشاه ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3527.     نورمحمد ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3528.     مولوی نظر محمد ولد فضل محمد، مسکونه شالیزی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3529.     سید حبیب ولد سید امیرشاه، مسکونه پیرزاده، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3530.     هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3531.     علم جان ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3532.     سید رحمان ولد حاجی دارا، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3533.     محمد علی ولد غلام حسین، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3534.     روزی خان ولد غفار، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3535.     محمدنبی ولد خیرالدین، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3536.     امیرخان ولد قطبخان، مسکونه قرهباغ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3537.     عبدالرزاق ولد عبدالحق، مسکونه نیازی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3538.     میراحمد ولد میرمحمد، مسکونه رباط، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3539.     تازه گل ولد نیک محمد، مسکونه رمک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3540.     امیرگل ولد بارخان، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3541.     محمدغنی ولد محمد فضل، مسکونه گیلان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3542.     نصرالدین ولد گلاب الدین، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3543.     غلام صنایع ولد خوشدل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3544.     عبدالکریم ولد حاجی نوراجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3545.     میرآجان ولد حاجی نجیبالله، مسکونه جلالآباد، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3546.     عبدالقیوم ولد حاجی حبیبالله، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3547.     محمدشاهد ولد حبیبالله، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3548.     نورالله ولد حاجی خوجه محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3549.     محمدبرات ولد نورالله، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3550.     خیرگل ولد محمد بسمالله، مسکونه مقر، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3551.     بهلول ولد اسماعیل، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3552.     گلآجان ولد صالح محمد، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3553.     لعل محمد ولد عزیز الله، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3554.     الله داد ولد خدایداد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3555.     گل محمد ولد دوست محمد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3556.     حبیبالله ولد گل محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3557.     محمد سرور ولد محمد عوض، مسکونه جیغتو، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3558.     عزیزالله ولد وحیدخان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3559.     گل رحمان ولد خان محمد، مسکونه میدان، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3560.     محمد ظریف ولد عبدالرحمان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
3561.     عوض علی ولد علی حسن، مسکونه بامیان، خمینست
3562.     علی محمد ولد محمدحسن، خمینست
3563.     علیجان ولد صفدر، مسکونه ناهور غزنی، خمینست
3564.     رحمت ولد نیازمحمد، مسکونه تایمنی، زمیندار، خمینست
3565.     انجنیر غلام سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، مایوییست
3566.     نثارعلی ولد احمدعلی، مسکونه عاشقان عارفان، غریبکار، خمینست
3567.     ملک صلاح ولد غلام محیالدین، مسکونه پروان، ملک، اخوانی
3568.     غلام حبیب ولد عبدالکبیر، مسکونه میدان، سرمعلم، اشرار
3569.     ضاوالدین ولد فخرالدین، مسکونه خیرخانه، متعلم، اخوانی
3570.     سیدمیرزا ولد بابا خان، مسکونه کارته مامورین، بیکار، اخوانی
3571.     رحیمداد ولد سخیداد، مسکونه سلطان خیل، راننده، اخوانی
3572.     شیرپادشاه ولد لاک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، مایوییست ضد انقلاب
3573.     محمد نسیم ولد حاجی محمد امین، مسکونه کلکان، بیکار، اخوانی
3574.     حاجی یارجان ولد لعل محمد، مسکونه هودخیل، تیکه فروش، اخوانی
3575.     محمدصابر ولد فضل ربی، مسکونه لوگر، سرمعلم مکتب، اخوانی
3576.     شاه محمود ولد حجتالله، مسکونه وزیراکبرخان، اخوانی
3577.     عبدالقاسیم ولد گلانور، مسکونه خیرخانه، دگروال متقاعد افغان ملت
3578.     عبدالغفور ولد عبدالرحمان، مسکونه شاه شهید، دکاندار، افغان ملت
3579.     غلام جان ولد نیاز محمد، مسکونه ده عربها، افغان ملت
3580.     محمدابراهیم ولد جان، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی
3581.     قمرالدین ولد ابراهیم، مسکونه لغمان، ملاامام، اخوانی
3582.     عوض ولد غلام حسین، مسکونه وردک، قرطاسیه فروش، اخوانی
3583.     قریبالله ولد امینالله، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی
3584.     محمدشاه ولد بابه قل، مسکونه مزار، مدیر اطلاعات و کلتور، اخوانی
3585.     امینالله ولد سید محمد، مسکونه کابل، آهنگر، خمینست
3586.     عبدالحسین ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، خمینست
3587.     عبدالحمید ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، بیکار، خمینست
3588.     میرافغان ولد محمدهاشیم، مسکونه بهسود، غریبکار، خمنیست
3589.     عبدالرووف ولد غلام محمد، مسکونه بهسود، عکاس، خمنیست
3590.     حسن علی ولد حیدرعلی، مسکونه غزنی، اشرار
3591.     سیداکبرشاه ولد سیدنادرشاه، مسکونه بهسود، خمینست
3592.     اخترمحمد ولد سید محمد، مسکونه لوگر، متعلم، اخوانی
3593.     عبدالله ولد میرافغان، مسکونه کابل، مالک همایون هوتل، اخوانی
3594.     محمدفاضل ولد عبدالله، مسکونه پنجشیر، طالبالعلم، اخوانی
3595.     شاه محمدحسن ولد سید موسی، مسکونه بهسود، ترکاری فروش، خمینست
3596.     ظفراحمد ولد فضل مسعود، مسکونه کنر، معلم، اخوانی
3597.     علیخان ولد سمع خان، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3598.     عبدالوکیل ولد عبدالمجید، مسکونه کاپیسا، غریبکار، اخوانی
3599.     سیدجان ولد عبدالغنی، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3600.     عبدالحمید ولد عزیزخان، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی
3601.     محمدعلی ولد باغعلی، مسکونه جلریز، دکاندار، اخوانی
3602.     محمد ظریف ولد سید شاه حسین، مسکونه میدان، آب فروش، اخوانی
3603.     عبدالعزیز ولد عبدالاحد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی
3604.     ضیاالله ولد احمدگل، مسکونه لوگر، محصل دارالعلوم، اخوانی
3605.     حلیم ولد سیفور، مسکونه پاکستان، اخوانی
 
کابل- افغانستان - مورخ 12/5/1358
3606.     عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، مایوییست
3607.     نورالله ولد حبیبالله، مسکونه پنجیشر، دوهم بریدمن، سکتاریست
3608.     جان محمد ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، سکتاریست
3609.     محمدنادر ولد لنگرخان، مسکونه پروان، متقاعد، سکتاریست
3610.     عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مایوییست
3611.     سیدامانالله ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، مایوییست
3612.     محمد نوروز ولد خدای نظر، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی
3613.     عبدالقدیر ولد محمدعمران، مسکونه چهاردهی، عضو جرایم اخلاقی، افغان ملت
3614.     غلام سرور ولد عبدالحمید، مسکونه کارته پروان، اخوانی
3615.     فریدون ولد غلام سرور، مسکونه کارته پروان، پیاده دواخانه، اخوانی
3616.     ظهیرالدین ولد غلام مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست ضدانقلاب
3617.     محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مایوییست ضد انقلاب
3618.     غلام محمد ولد غلام مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست
3619.     هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خدایداد غزنی، اخوانی
3620.     لمر ولد میرور، مسکونه غزنی، اشرار
3621.     غلام حبیب ولد غلام سرور، مسکونه شاه جوی، اشرار
3622.     عمر ولد رستم، اشرار
3623.     معروف ولد محمد کریم، اشرار
3624.     حاجی عزیز ولد محمدهاشیم، اشرار
3625.     سیقل ولد محمد شریف، مسکونه شاه جوی، اشرار
3626.     محمد اسماعیل ولد غلام دستگیر، اشرار
3627.     آقامحمد ولد جان محمد، اشرار
3628.     خدایداد ولد محمدنبی، اشرار
3629.     سیدجان ولد لودین، مسکونه قریه بازمحمد، اخوانی
3630.     داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، مایوییست
 
کابل- افغانستان - مورخ 13/5/1358
3631.     غلام رسول ولد علی حسین، مسکونه کابل، کهنه فروش، اشرار
3632.     عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مایوییست
3633.     محمدعلی ولد خدای رحیم، مسکونه ارزگان، بیکار، اشرار
3634.     گل محمد ولد ثمرگل، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
3635.     محمدگل ولد عبدالسمع، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
3636.     ظریف ولد نایب، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
3637.     خادیم ولد بختیاری، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
3638.     عوض ولد محمدعلی،  مسکونه گذرگاه، خمینست
3639.     شیرآقا ولد خان بابا، مسکونه پلچرخی، زمیندار، اخوانی
3640.     عبدالاحد ولد خیال محمد، مسکونه کندهار، دکاندار، اخوانی
3641.     یوسف علی ولد محمدعلی، مسکونه اکبرخان مینه، خمینست
3642.     محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مایوییست
3643.     قربان ولد موسی، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینست
3644.     عبدالرحیم ولد امیرمحمد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
3645.     نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، مایوییست
3646.     میرآجان ولد عبدالله، مسکونه پروان، زمیندار، مایوییست
3647.     اخترمنیر ولد محمدخان، مساعد سارنوالی قندهار، اخوانی
3648.     محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مایوییست
3649.     عینالدین ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، دکاندار، اشرار
3650.     محمدسالم ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، اشرار
3651.     نورگل ولد درانی، مسکونه پکتیا، چوب فروش، اخوانی
3652.     جمعه خان ولد شربت خان، مامور ریاست مرافعه، اخوانی
3653.     سلطان محمد ولد میا محمد، مسکونه لغمان، مامور مخابرات، اخوانی
3654.     ناظر ولد حسین علی، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
3655.     غلام محمد ولد غلام محیالدین، مسکونه پروان، زارع، اخوانی
3656.     جمعه خان ولد شیرخان، مسکونه ناهور غزنی، زمیندار، خمینست
3657.     حسینداد ولد کلبی حسین، کارمند وزارت زراعت، خمینست
3658.     فضل حسین ولد عبدالحسین، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست
3659.     دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مایوییست
3660.     زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مایوییست
3661.     عوض ولد عبدالحسین، مسکونه ورث، زمیندار، خمینست
3662.     حیاتالله ولد حکیمالله، مسکونه کلکان، دکاندار، مایوییست
3663.     میرعبدالواسع ولد میرعبدالحکیم، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3664.     بابو ولد میراحمد، مسکونه لشکرگاه، زمیندار، اخوانی
3665.     عبدالحمید ولد عبدالحکیم، مسکونه کابل، محصل وترنری، اخوانی، پخش کننده شبنامه
3666.     محمدقسیم ولد محمد قاسم، مسکونه لشکرگاه، متعلم، اخوانی، پخش کننده شبنامه
3667.     حسین جان ولد غلام علی، مسکونه سنگلاخ، راننده، اخوانی
3668.     جمالالدین ولد سراجالدین، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی
3669.     حبیبالله ولد عبدالله، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
3670.     کمال ولد محمدگل، مسکونه گرشگ، طالبالعلم، اخوانی
3671.     غلام دستگیر ولد دین محمد، مسکونه قرهباغ غزنی، مامور تانک، خمینست
3672.     رستم ولد جبار، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
3673.     محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
3674.     گلاب ولد خوازک، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3675.     عزیزالله ولد صاحب خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی
3676.     عظیمالله ولد صاحبخان، مسکونه لوگر، اخوانی
3677.     توکل ولد عبدالستار، مسکونه کنر، دریم بریدمن، اخوانی
3678.     محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، مایوییست
3679.     محمدحسن ولد قربان محمد، مسکونه بدخشان، مامور ترانسپورت، سکتاریست
3680.     فخرالدین ولد علی محمد، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اخوانی
3681.     عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
3682.     شمشیر ولد پیرمحمد، مسکونه ننگرهار، معاون اصلاحات ارضی، افغان ملت
3683.     مومن خان ولد جمعه خان، مسکونه ننگرهار، اخوانی
3684.     محمدصادق ولد رجب علی، دکاندار، مسکونه مزارشریف، اخوانی
3685.     بخت جمال ولد سیرجان، مسکونه وردک، ساتمن، اخوانی
3686.     عبدالکریم ولد کلان، مسکونه کابل، محصل، اخوانی
3687.     امیرمحمد ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، داکتر لابراتوار، اخوانی
3688.     محمدعلی خان ولد محمد اکرم، پاکستانی، اخوانی، جاسوس
3689.     مولوی محمدعمر ولد محمدنظر، مسکونه نجراب، اخوانی
3690.     اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم، مایوییست
3691.     میرویس ولد عبدالولی، پخش شبنامه، متعلم، اخوانی
3692.     اسد ولد حفیظ الله، مسکونه مکروریان، پخش شب نامه، اخوانی
3693.     داوود امید ولد غلام علی امید، مسکونه مکروریان، فارغ دوازده، پخش شب نامه، اخوانی
 
کابل- افغانستان - مورخ 16/5/1358
3694.     ناصرعلی ولد خیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، خمینست
3695.     حاجی محمدجمعه ولد محمد داد، مسکونه جبارخیل، زمیندار، اخوانی
3696.     محمدگل ولد محمد، مسکونه لغمان، زمیندار، اخوانی
3697.     سالوخان ولد یعقوب خان، مسکونه لغمان، اخوانی
3698.     سفر محمد ولد قربان، مسکونه نوآباد دهمزنگ، گلکار، خمینست
3699.     رستم ولد علی احمد، مسکونه نوآباد دهمزنگ، خمینست
3700.     عیسیخان ولد محمد سرور، مسکونه وردک، خمینست
3701.     رمضان ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، ملازم مکتب، خمینست
3702.     محمد اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه جمال مینه، خمینست
3703.     یزدان بخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، ملازم، خمینست
3704.     رمضان ولد خداداد، مسکونه بهسود، بیکار، خمینست
3705.     میرزاحسین ولد آغاحسین، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینست
3706.     عیدمحمد ولد محمد، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
3707.     عوض ولد حیدر، مسکونه بهسود، گل کار، خمینست
3708.     امام علی ولد قربان، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینست
3709.     ابراهیم ولد سفرمحمد، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
3710.     عیدمحمد ولد قربان علی، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
3711.     محمدانور ولد علی احمد، مسکونه بهسود، آشپز، خمینست
3712.     محمدهاشم ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، سقاب، خمینست
3713.     امیربخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
3714.     آقاحسین ولد الف حسین، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست
3715.     محمدصدیق ولد گل جان، مسکونه میدان، مامور وزارت ترانسپورت، اخوانی
3716.     محمد حکیم ولد نور محمد، مسکونه دایمرداد، دکاندار، خمینست
3717.     میرحسین ولد میرحسن، مسکونه جای رییس دهمزنگ، خمینست
3718.     رمضان ولد یعقوب، مسکونه خوشحال مینه، قصاب، خمینست
3719.     عبدالرووف ولد محمدهاشم، مسکونه جاغوری، متعلم، خمینست
3720.     عبدالرحیم ولد محمد هاشم، مسکونه جاغوری، خمینست
3721.     عبدالکریم ولد محمد عوض، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپست، خمینست
3722.     غلام محمد ولد گل محمد، مسکونه قره باغ غزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3723.     غلام قادر ولد علی محمد، مسکونه قره باغزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3724.     عبدالحمید ولد علیجان، مسکونه غزنی، تایپست وزارت عدلیه، خمینست
3725.     اختر محمد ولد داکتر، اخوانی
3726.     غفورگل ولد گل سمی، کاتب مکتب هوتکی، اخوانی
3727.     عبدالرحمان ولد فتح محمد، مسکونه پروان، ساتمن اکادمی پروان، اخوانی
3728.     عبدالباری ولد محمد غوث، مسکونه ارزگان، اخوانی
3729.     محمداسماعیل ولد دولت خان، مسکونه پروان، دریم بردمل قوای پنج، اخوانی
3730.     گل احمد ولد نور محمد، مسکونه وردک، دوهم بردمن، اخوانی
3731.     خداداد ولد دولت محمد، مسکونه بدخشان، مامور مخابرات، اخوانی
3732.     محمدقسیم ولد شفیع، مسکونه کابل، اخوانی
3733.     عبدالواحد ولد محمداعظم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
3734.     عبدالناصر ولد عبدالمتین، مسکونه هودخیل، اخوانی
3735.     دولت محمد ولد محمد یعقوب، مسکونه کندهار، اخوانی
3736.     گل افضل ولد عبدالرشید، دوهم بردمن غند تعلیمی، اخوانی
3737.     انورحسین ولد شیرحسین، مالک دواخانه، اخوانی
3738.     محمدوارث ولد محمد عمر، دوهم بردمن قوای 88، مسکونه زابل، اخوانی
3739.     انوری ولد محمدجان، مسکونه پکتیا، تورن وزارت تامینات، اخوانی
3740.     محمد مولا ولد عزیزالله، مسکونه پروان، اخوانی
3741.     سیدمحمود ولد سید احمدعلی، مسکونه مقر، اشرار
3742.     محمدصابر ولد نور محمد، مسکونه لوگر، اخوانی
3743.     محمداسماعیل ولد فراموز، مسکونه لوگر، اخوانی
 
کابل- افغانستان - مورخ 17/5/1358
3744.     گل محمد ولد سلطان محمد، مسکونه لوگر، ملاامام، اخوانی
3745.     سیدنورالدین ولد سید نادرشاه، مسکونه کابل، تاجر، اخوانی
3746.     دولت نظر ولد پیرنظر، مسکونه درواز، فارغ لیسه پامیر، سکتاریست
3747.     سید خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه مزارشریف، محصل شرعیات، اخوانی
3748.     محمدشاه ولد سلیمان، معلم لیسه چرخ لوگر، اخوانی
3749.     محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات عالی، مایوییست
3750.     سیدحاتم ولد محمد، مسکونه ننگرهار، دریم بردمن بگرامی
3751.     شیرجان ولد رستم، افراد غند تعلیمی ارتباط بالاحصار
3752.     عبدالرشید ولد عبدالمجید، تورن ریاست لوجیستیک ارتباط بالاحصار
3753.     عبدی ولد چاری، مسکونه کندز، افراد قوای پانزده، ارتباط بالاحصار
3754.     بهلول ولد خیرمحمد، مسکونه لوگر، دریم بردمن میدان بگرام، ارتباط بالاحصار
3755.     میرعلم ولد نصرت، مسکونه پروان، محصل تخنیک، ارتباط بالاحصار
3756.     موسی، افراد قطعه ده انجنیری، ارتباط بالاحصار
3757.     خان جان، مسکونه ننگرهار، مامور خانه سازی، افغان ملت
 
کابل- افغانستان - مورخ 21/5/1358
3758.     شرفالدین ولد سراجالدین، مسکونه دره مامور بگرام، اخوانی
3759.     انارگل ولد شیرالله، مسکونه میدان، سرای دار، اخوانی
3760.     محمد اصغر ولد محمد رسول، مسکونه جبل سراج، متعلم صنف دهم، اخوانی
3761.     محمد حلیم ولد محمود، مسکونه چاریکار، مفتش مجادله ملاریا، اخوانی
3762.     محمد عمر ولد محمدحسین، مسکونه خم زرگر کوهستان، معلم، اخوانی
3763.     قربان ولد حسین داد، مسکونه دایزنگی بامیان، غریبکار، خمینست
3764.     سیفالله ولد نوراحمد، مسکونه لوگر، اخوانی
3765.     محمدامین ولد محمدجان، مسکونه چاردهی، دریم ساتمن، اخوانی
3766.     اسدالله ولد محمدایوب، مسکونه کلوله پشته، دریم ساتمن، اخوانی
3767.     محمد کریم ولد محمد یعقوب، مسکونه مزارشریف، کاتب، اخوانی
3768.     محمداکبر ولد غلام محیالدین، مسکونه مزارشریف، کارگر کود برق مزارشریف، اخوانی
3769.     محمدعثمان ولد محمد حسین، سارنمن آمر قوماندانی بلخ، اخوانی
3770.     احمدرشاد ولد غلامعلی، مسکونه مزارشریف، مامور محاسبه شهرداری بلخ، اخوانی
3771.     رحمت گل ولد آیین خان، مسکونه مزارشریف، کارمند، اخوانی
3772.     ضربالله ولد امامالدین، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
3773.     ملا آدم خان ولد عظیم خان، مسکونه تخار، امام مسجد، اخوانی
3774.     حاجی محمدگل ولد ملا احمد، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
3775.     احمدشاه ولد یارمحمد، مسکونه باجور، اخوانی
3776.     عبدالعلی ولد کمال، مسکونه مزار، بیکار، اخوانی
3777.     بغاوالدین ولد بازمحمد، مسکونه زابل، زمیندار، اخوانی
3778.     محمدطاهر ولد تراباز، مسکونه تخار، اخوانی
3779.     امان الله ولد عبدالجبار، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
3780.     سید عبدالله ولد سید بابه، مسکونه فرخار، زمیندار، اخوانی
3781.     سید عبدالله ولد سید بابا، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
3782.     خواجه احمد ولد احمد مجید، مسکونه کلکان، معلم، اخوانی
3783.     موسی ولد صوفی، مسکونه غزنی، اخوانی
3784.     تازه میر ولد نازک میر، مسکونه کندز، اخوانی
3785.     عبدالعلی ولد عبدالغنی، مسکونه کندهار، مامور مسکونی کندهار، اخوانی
3786.     مولوی شب قدر ولد میا محمد، مسکونه بگرام، اخوانی
3787.     محمد موسی ولد باقر، مسکونه لعل سرجنگل، زمیندار، اخوانی
3788.     غلام حسین ولد یارمحمد، چوپ فروش دشت برچی، اخوانی
3789.     محمدعوض ولد نیک محمد، مسکونه بهسود، ولدنگار، اخوانی
3790.     جان محمد ولد قربان، مسکونه پخته فروشی، اخوانی
3791.     سیدمحمد ولد محمد عیسی، مسکونه کهنه خمار، کهنه فروش، اخوانی
3792.     شیرآقا ولد قلندر، مسکونه علیشنگ لغمان، اخوانی
3793.     گل نبی ولد تاج محمد، مسکونه میربچه کوت، متعلم، اخوانی
3794.     حاجی محمد انور ولد سرور، مسکونه حصه دوم خیرخانه، اخوانی
3795.     جان آغا ولد خیرمحمد، مسکونه میر بچه کوت، اخوانی
3796.     غلام حسین ولد محمدجان، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینست
3797.     محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه قرهباغ، اخوانی
3798.     علی جمعه ولد محمدحسن، مسکونه بامیان، خمینی
3799.     نور محمد ولد روز محمد، مسکونه میدان، لیموفروش، خمینی
3800.     عبدالکبیر ولد عبدالحمید، مسکونه استالف، متعلم، خمینی
3801.     قمرالدین ولد عبدالرسول، مسکونه کابل، تایپست وزارت عدلیه، خمینی
3802.     خدایداد ولد تاج محمد، مسکونه جمال مینه، تکه فروش، خمینی
3803.     سیدمحمدحسن کریمی ولد سید محمد رضا، مسکونه شاه شهید، بیکار، خمینی
3804.     سیدعلی و سید محمد رضا، مسکونه کابل، فارغ دانشگاه، خمینی
3805.     ضامن حسن ولد میرزاشاه، سترنجی فروش، خمینی
3806.     غلام سخی ولد حاجی علم، مسکونه کابل، خمینی
3807.     عبدالله ولد قربان، تیکه فروش، خمینی
3808.     سیدمحمدجمعه ولد سیدصفدر، تایپست وزارت تعلیمات عالی، مسکونه غزنی، خمینی
 
کابل- افغانستان - مورخ 22/5/1358
3809.     محمدحسن ولد عبدالولی، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3810.     جبارخیل ولد امرالدین، کوچی، اشرار
3811.     اصل خان ولد امیرخان، کوچی، اشرار
3812.     موسی ولد علی احمد، مسکونه بامیان، اشرار
3813.     حاجی سخی داد ولد شیراحمد، مسکونه بهسود، اشرار
3814.     نصرالله ولد اسدالله، اشرار
3815.     تورگل ولد عبدالمجید، مسکونه وردک، ملا امام، اشرار
3816.     ظریف ولد فضل الدین، مسکونه میدان، اشرار
3817.     میران ولد محمد شعیب، مسکونه میدان، اشرار
3818.     میرزاحسین ولد بیک نظر، مسکونه ناحیه سوم، اشرار
3819.     سیداحمدعلی ولد سید حبیبالله، بیکار، اشرار
3820.     میراکبر ولد میرغلام حسین، متعلم صنف دوازده، اشرار
3821.     عوض علی ولد رمضان، متعلم صنف ده، اشرار
3822.     امیرمحمد ولد شیرمحمد، خباز، خمینی
3823.     محمدعیسی ولد محمدکریم، دکاندار، خمینی
3824.     ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مایوییست
3825.     عزیزالله ولد حفیظ الله، مسکونه پغمان، مایوییست
3826.     اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مایوییست
3827.     عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مایوییست
3828.     شاولی ولد عنایت الله، مسکونه کابل، مایوییست
3829.     عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مایوییست
3830.     عبدالودود ولد ولی محمد، مسکونه قریه نورزایی، اخوانی
3831.     عبدالغنی ولد عبدالمجید، مسکونه گذر اکرم جان پروان، اخوانی
3832.     عبدالبصیر ولد سیدمراد، مسکونه ولسوالی نهرین، اخوانی
3833.     شاه محمد ولد میرزامحمد، اخوانی
3834.     تاج گل ولد حاجی بدگ خان، مسکونه تخار، اخوانی
3835.     عبدالحفیظ ولد دادخان، مسکونه بغلان، ضدانقلاب
3836.     عبدالوهاب ولد حیدر، مسکونه قلعه قاضی، شیریخ فروش، خمینی
3837.     دارابولد خدمت گر وزیرا باد خادم مسجد محمدیه، خمینی
3838.     حسین بخش ولد محمد کریم،مسکونه وزیر آباد، سگریت فروش، خمینی
3839.     محمد کریم ولد غلام حسین، مسکونه وزیرآباد، پاکت ساز، خمینی
3840.     فقیرحسین ولد قنبرعلی، مسکونه وزیرآباد، کارگر شرکت پلاستیک، خمینی
3841.     عبدالحمید ولد محمد اسماعیل، مسکونه وزیرآباد، خیاط، خمینی
3842.     محمدعلی ولد میرزاحسین، مسکونه وزیر آباد، پیاده پشتنی تجارتی بانک، خمینی
3843.     صالح ولد غلام حسین، خمینی
3844.     اسماعیل ولد رضا بخش، مسکونه بامیان، خیاط، خمینی
3845.     سلطان ولد حسن، مسکونه وزیر آباد، شاگرد خیاط، خمینی
3846.     محمد آصف ولد محمد جعفر، مسکونه وزیر آباد، میوه فروش، خمینی
3847.     جان علی ولد سید آل، مسکونه وزیر آباد، کهنه فروش، خمینی
3848.     غلام نبی ولد موسی، مسکونه وزیر آباد، کارگر شهرداری، خمینی
3849.     حیدر ولد غلام حیدر، مسکونه کارته پروان، بیکار، خمینی
3850.     درویش ولد سحرگل، مسکونه پشتونستان، اخوانی
3851.     شیرین ولد رسول، مسکونه شهرآرا، مامور اکادمی علوم، اخوانی
3852.     لعل سعید ولد زرور، مسکونه پشتونستان، تجار میوه، اخوانی
3853.     شمس الدین ولد سید حکیم، مسکونه تخار، محصل صنف دوازده، دارالمعلمین تخار، اخوانی
3854.     محمد ابراهیم ولد عبدالواحد، مسکونه، تخار، معلم، سکتاریست
3855.     کولاخان ولد غازی مژگان، کاتب مدرسه ابوحنیفه، اخوانی
3856.     عبدالباطین ولد عبدالواحد، مسکونه کریم داد نرخ، زمیندار، اخوانی
3857.     امیرجان ولد آزاد خان، چوپان کوچی، اشرار
3858.     محمدشاه ولد رنگین، چوپان کوچی، اشرار
3859.     محمدیوسف ولد عبدالغفور، غریبکار، اشرار
3860.     عبدالتواب ولد عبدالغفور، مسکونه تنگی، اشرار
3861.     لاجمیر ولد جلادخان، مسکونه سید آباد، چوپان، اشرار
3862.     حبیب رحمان ولد عبدالحمید، معلم، اشرار
3863.     شایسته گل ولد جاخان، چوپان کوچی، اشرار
 
کابل- افغانستان  - مورخ22/5/1358
3864.     جمعه خان ولد حشمتالله خان، مسکونه بدخشان، دریم بردمن، اخوانی
3865.     محمدشاه ولد سراج الدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3866.     زمرالدین ولد قمرالدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3867.     محمد عمر ولد محمد رحیم، مسکونه پروان، محصل طب، اخوانی
3868.     عطامحمد ولد آقا محمد، مسکونه گردیز، زمیندار، اشرار
3869.     نعمتالله ولد شاه محمد، مسکونه گردیز، زمین دار، اشرار
3870.     محمدخان ولد احمدخان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3871.     حلیم خان ولد نیازمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3872.     غلام دستگیر ولد فقیر، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3873.     شیرجان ولد سیدجان، مسکونه پروان، زمیندار، اشرار
3874.     غلام سخی ولد الله داد، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
3875.     علیاور ولد خدایداد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3876.     نادر ولد غلام نبی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3877.     عبدالحمید ولد محمدطاهر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3878.     عبدالحسین ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3879.     حسین علی ولد نورعلی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3880.     محمدظاهر ولد جان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3881.     نوروز ولد غلام رضا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3882.     غلام نبی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3883.     برات ولد قنبر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3884.     جان علی ولد خان محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3885.     اسماعیل ولد محمدالله، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3886.     حبیبالله ولد عبدالعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3887.     محمد کریم ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3888.     میرآجان ولد حسامالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3889.     دین محمد ولد غلام سخی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3890.     عبدالقادر ولد محمد افضل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3891.     عبدالمومند ولد غلام علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3892.     محمدجان ولد لعل میر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3893.     شایسته ولد بهاول، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3894.     عیسی خان ولد محمد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3895.     محمد ابراهیم ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3896.     سید کریم ولد حاجی بهاوالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3897.     حاجی محمد ولد امیر محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3898.     محمدصافی ولد غلام شاه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3899.     عزیز ولد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3900.     حضرت گل ولد خدای نور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3901.     عبدالعلیم ولد ملا عبدالکریم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3902.     دوست محمد ولد اخترگل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3903.     محمدظاهر ولد بستان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3904.     عطا ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3905.     شیراحمد ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3906.     علی محمد ولد ضامن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3907.     جمعه خان ولد محمد انور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3908.     غلام حسین ولد ایوب، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3909.     عین علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3910.     سلیمان علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3911.     خانان ولد...، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3912.     علی حسین ولد محمد حکیم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3913.     خان محمد ولد عبدالاحد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3914.     بیرم ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3915.     غلام محس ولد غلام محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3916.     وکیل ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3917.     محمد نور ولد بهایی جان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3918.     خان گل ولد خواجه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3919.     محمدهاشم ولد ابوبیک، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3920.     شایسته خان ولد حاجی مومن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3921.     رکابالدین ولد معراجالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3922.     غلام دستگیر ولد زنگی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3923.     سلطان جان ولد بصیر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3924.     شهاب الدین ولد برکت، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3925.     حاجی عبدالهی ولد حاجی غلام محیالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3926.     حاجی عبدالحکیم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3927.     عبدالقیوم ولد غیاثالدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
3928.     غلام گوهر ولد محمدجان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 
کابل- افغانستان - مورخ 29/5/1358
3929.     گل اکبر ولد محمد یعقوب، مسکونه تگاب، متعلم صنف 12 دارالعلوم، اخوانی
3930.     سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، مایوییست
3931.     رجب علی ولد بشیر محمد، میخانیک وزارت مخابرات، خمینی
3932.     محمد امین ولد محمدحسین، مسکونه بهسود، بیکار، خمینی
3933.     شیخ موسی ولد علی رضا، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
3934.     حسین علی ولد محمد حسن، مسکونه بامیان، شاگرد خیاط، خمینی
3935.     محمد زبیر ولد ضیاگل، مسکونه ننگرهار، متعلم 12 دارالعلوم، اشرار
3936.     عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، مایوییست
3937.     عبدالرحمان ولد عبدالحسین، راننده، خمینی
3938.     خالقداد ولد سخی داد، مسکونه پل سرخ، شاگرد خیاط، خمینی
3939.     ملاامین ولد فیضالرحمان، مسکونه دشت برچی، ملا امام، خمینی
3940.     عبدالمجید ولد محمد هاشم، مسکونه پروان، کارگر شرکت، خمینی
3941.     امیرهمزه ولد گل حسین، مسکونه بت خاک، ضد انقلاب
3942.     گل نبی ولد حاجی نازک میر، مسکونه قلعه فتحالله، تجار، اخوانی
3943.     آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتحالله، مایوییست
3944.     محمدعمر ولد بهرام، مسکونه محمدآغه، معلم نسوان رحمان بابا، اخوانی
3945.     محمد کریم ولد داور، مسکونه خواجه بولک، اخوانی
3946.     خدایداد ولد غلام رضا، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3947.     میرحیدر ولد شاه حیدر، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3948.     احمدگل ولد بازگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3949.     احمدگل ولد یارگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
3950.     محمدشریف ولد میرزا،  مسکونه لوگر، اخوانی
3951.     شیراب ولد احمدشاه، مسکونه وردک، معلم لیسه خواجه مسافر، اخوانی
3952.     غلام حسین ولد سلطان محمد، مسکونه پکتیا، اخوانی
3953.     محمدهاشم ولد ملا دین محمد، مسکونه پکتیا، اشرار
3954.     محبوب خان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار
3955.     دلدارخان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، اشرار
3956.     بهادرخان ولد شینکی، مسکونه پکتیا، اشرار
3957.     نواب ولد محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3958.     خالق داد ولد عبدالله، مسکونه پکتیا، اشرار
3959.     نیک محمد ولد محمد گل، مسکونه پکتیا، اشرار
3960.     نوازخان ولد فیض محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3961.     رنگین ولد محمد یونس خان، مسکونه پکتیا، اشرار
3962.     نظر محمد ولد ظفرخان، مسکونه پکتیا، اشرار
3963.     نیازی ولد سید غفور، مسکونه پکتیا، اشرار
3964.     جمعه داد ولد عبدالله، مسکونه پکتیا، اشرار
3965.     حاجی ملا محمد ولد محمد، مسکونه ولسوالی تیوره، اشرارا
3966.     محمدیاسین ولد محمدعمر، مسکونه تیوره، اخوانی
3967.     حاجی محمداسحق ولد افضل، مسکونه تیوره، اخوانی
3968.     عبدالقدوس ولد حاجی عبدالرسول، مسکون تیوره، اخوانی
3969.     عبدالقدیر ولد حاجی عبدالرسول، مسکونه تیوره، اخوانی
3970.     غلام سرور ولد عبدالرحمان، مسکونه بهار دره، اخوانی
3971.     محمد لعل ولد عبدالرحمان، مسکونه تیوره، اخوانی
3972.     عبدالاحد ولد عبدالحمید، مسکونه تیوره، اشرار
3973.     عبدالرحیم ولد محمد، اشرار
3974.     غلام غوث ولد محمود، مسکونه تیوره، اشرار
3975.     خان علی ولد مراد علی، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینی
3976.     شربت خان ولد سلطان محمد، کوچی، اشرار
3977.     کمکی ولد ختک، کوچی، اشرار
3978.     محمد قسیم ولد محمد دل، مسکونه پغمان، اشرار
3979.     دواجان ولد میراکبر، کوچی، اشرار
3980.     فضل کریم ولد حاجی خان کوچی، اشرار
3981.     شیخ چمن عارفی ولد محمد یوسف، مسکونه دشت برچی، بیکار، خمینی
3982.     محمدالله ولد عبدالحمید، مسکونه هودخیل، اخوانی
3983.     حاجی تحصیلدار ولد حاجی ملتان، مسکونه نوآباد ده افغانان، اخوانی
3984.     ملا نجیبالله ولد عبدالاحد، مسکونه غور، اشرار
3985.     ملا سید رسول ولد عثمان، مسکونه غور، اشرار
 
کابل- افغانستان - مورخ 1/6/1358
3986.     غلام جیلانی ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، مامور تشکیلات وزارت دفاع خلق، اخوانی
3987.     عبدالباقی ولد محمدی، مسکونه فیضآباد، عضو دادگاه هرات، اخوانی
3988.     عبدالحکیم ولد عبدالعلی، مسکونه کابل، خیاط، اخوانی
3989.     قیامالدین ولد عبدال، مسکونه تگاب ولایت پروان، مامور، اخوانی
3990.     جان علی ولد احمد علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3991.     حاجی علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
3992.     غلام رسول ولد صفدر، مسکونه بهسود، راننده، خمینی
3993.     نعمتالله ولد صفتالله، مسکونه لوگر، داکتر، مایوییست
3994.     احمدعلی ولد دیدارعلی، مسکونه کابل، کارگر مسلخ
3995.     عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مایوییست
3996.     میرغلامحیدر ولد میرعبدالصمد، مسکونه قلعه غیبی، اخوانی
3997.     علیجان ولد احمدشاه، مسکونه غزنی، دوکاندار، اخوانی
3998.     ارباب سخیداد ولد غلامحسین، مسکونه دانه غوری، بیکار، اخوانی
3999.     محمدعیسی ولد علیاحمد، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
4000.     علیخان ولد محمدشاه، مسکونه لوگر، مامور سارنتون، اخوانی
4001.     محمدسخی ولد عبدالرسول، مسکونه بدخشان، اخوانی
4002.     عبدالوکیل ولد سیدجان، مسکونه لوگر، صاحب منصب هوایی بگرام، اخوانی
4003.     سنگ ولد میراعظم، مسکونه هلمند، ساتنمن سارندوی، اخوانی
4004.     عبدالخالق ولد رمضان، کارگر فابریکه نمک، مسکونه کوتهسنگی، اخوانی
4005.     کتابجان ولد آرین، مسکونه میدان، بیکار، اخوانی
4006.     محمدعرب ولد سرافراز، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
4007.     شاهحسین ولد میرحسین، مسکونه سرخپارسا، زمیندار، اشرار
4008.     رحمتگل ولد سرافراز، مسکونه کوهدامن، زمیندار
4009.     خیالیگل ولد سلطانمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار
4010.     عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست
4011.     محمداسلم ولد محمدزبیر، مسکونه جرم بدخشان، معلم لیسه بلخ، اخوانی
4012.     غلامرسول ولد سکندر، مسکونه پنجشیر پروان، اشرار
4013.     غلامنبی ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، خوردضابط، به تاریخ 88 به پاکستان فرار نموده بود
4014.     لعلمحمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین پروان، مائوئیست
4015.     حبیبالرحمان ولد عبداللهخان، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4016.     نصرالله ولد خوشدل، مسکونه میرهخیل کاپیسا، زمیندار، همکار اشرار
4017.     محمدحسین ولد محمدظفر، مسکونه کاپیسا، متعلم صنف دوازده، اشرار
4018.     امینالله ولد عبدالمحمود، کاپیسا، زمیندار، اخوانی، اشرار
4019.     ملوک ولد محمدعلی، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4020.     مجاور ولد عبدالرشید، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
4021.     سیدهاشم ولد همتخان، مسکونه لیدرخیل، کاپیسا، زمیندار، اشرار
4022.     داورشاه ولد نادرشاه، مسکونه جالوخیل، متعلم لیسه غازی، اشرار
4023.     زلمی ولد غمی، مسکونه جالوخیل، معلم، اشرار
4024.     شهزاد ولد عبدالخلیل، (؟)، زمیندار، اخوانی
4025.     مولوی محمدهاشم ولد محمدحسنخان، مسکونه ادی، اشرار
4026.     حاجی محمدامین ولد محمدامیر، مسکونه گری کاپیسا، اشرار
4027.     عبدالمنان ولد عبدالخلیل، مسکونه کاپیسا، مالک موتر، اشرار
4028.     عبادالله ولد شریفالله، مسکونه معیاخیل کاپیسا، دوکاندار، اخوانی
4029.     مختار ولد ملک محمدعمر، مسکونه ادیزمری، معلم از کندز، اخوانی
 
کابل افغانستان - مورخ 5/6/1358
4030.     عبدالرحیم ولد محمدرحیم، مسکونه پروان، جگرن هوایی بگرام، توطئه 12 اسد 58
4031.     محمدظاهر ولد محمدعزیز، مسکونه اندر، توطئه 12 اسد 58
4032.     میرافضل ولد میرمحمود، مسکونه استالف، دریم بریدمن، توطئه 12 اسد 58
4033.     گلروز ولد فیروز، مسکونه میربچهکوت، دریم بریدمن، توطئه 12 اسد 58
4034.     سیداحسانالله ولد سیدجلال، مسکونه خوست، جگرن بگرام، توطئه 12 اسد 58
4035.     نثاراحمد ولد شجاع، مسکونه محمدآغه، دوهم بریدمن، تعمیرات، توطئه 12 اسد 58
4036.     میرعلی احمد ولد میرغضنفر، چنداول، مامور منتظر وزارت مالیه، توطئه 12 اسد 58
4037.     محمدولی ولد فقیرحسین، مسکونه کابل، لیسانس ادبیات، توطئه 12 اسد 58
4038.     عبدالحی ولد عبدالطیف، مسکونه روستاق، تورن پیلوت خواجه رواش، توطئه 12 اسد 58
4039.     عبدالرشید ولد محمدرستم، مسکونه پنجشیر، معلم مائوئیست، توطئه 12 اسد 58
4040.     محمدایوب ولد لعلمحمد، مسکونه پکتیا، جگرن هوایی بگرام، توطئه 12 اسد 58
4041.     حاجی سیدغلام نبی ولد غلامعلی، مسکونه دهدانا، ویرینگکار گروپ چریکها، توطئه 12 اسد 58
4042.     محمداکبر ولد محمدمعصوم، مسکونه قندهار، انجنیر، توطئه 12 اسد 58
4043.     محمداسماعیل ولد سلطانعلی، مسکونه میدان، مستری، توطئه 12 اسد 58
4044.     امیرمحمد ولد محمدشفیع، مسکونه ده نو کوتهسنگی، سرمعلم، توطئه 12 اسد 58
4045.     محمداشرف ولد محمدشفیع، ده نو کوته سنگی، توطئه 12 اسد 58
4046.     میرمحمد فاروغ ولد محمدصدیق، مسکونه هرات، اهل خبره وزارت، توطئه 12 اسد 58
4047.     عبدالحلیم ولد محمدکریم، مسکونه قرهباغ کابل، جگرن فرقه 7، توطئه 12 اسد 58
4048.     حضرت محمد ولد محمدخان، مسکونه ننگرها، دریم بریدمن، پوسته خانه، توطئه 12 اسد 58
4049.     کریمالله ولد رحیمالله، دریور رییس کارگر، پنجشیر، توطئه 12 اسد 58
4050.     عبدالوهاب ولد حبیبالله، مسکونه شیرپور، معاون احسان بس ترانسپورت، توطئه 12 اسد 58
4051.     حاجی عزیزالله ولد غلامحسین، مسکونه بیبی محرو، مستری، توطئه 12 اسد 58
4052.     دینمحمد ولد فضلاحمد، مسکونه قلعه فتحالله، مستری در شهر نو، توطئه 12 اسد 58
4053.     عبدالرازق ولد خیرمحمد، عضو سارنوالی ولایت کابل، مسکونه خانآباد، توطئه 12 اسد 58
4054.     عاشقالله ولد فیضالله، متعلم لیسه، مسکونه میدان، توطئه 12 اسد 58
4055.     غلامرضا ولد غلام محمد، مسکونه هرات، فعلا قلعه فتح الله، مستری، توطئه 12 اسد 58
4056.     حاجی محمدرسول، ولد غلام رسول، مسکونه کابل، دریور، توطئه 12 اسد 58
4057.     گلاحمد ولد حاجی یارگل، رییس احسان بس ترانسپورت، توطئه 12 اسد 58
4058.     عزیزگل ولد حاجی یارگل، مامور رادیوتلویزیون، مسکونه کاریز میر، اخوانی
4059.     عبدالسلام ولد میرزامحمد، کارمند اردو، کابل، اخوانی
4060.     عطامحمد ولد محمدکبیر، مسکونه ناحیه 2 کابل، لومری بریدمن، بگرام، اخوانی
4061.     حاجت میر ولد محمدکبیر، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اشرار
4062.     عینالدین ولد محمدخان، مسکونه پروان، محصل غوند تعلیمی، اخوانی
 
کابل افغانستان - مورخ 10/6/1358
4063.     عبدالحنان ولد عبدالحلیم، مسکونه شاه شهید، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی
4064.     نجیبالله ولد نصیرالله، مسکونه کمالخیل محمدآغه، مامور ملی بس، اخوانی
4065.     عبدالحسین ولد سلطانمحمد، مسکونه جمال مینه، خیاط، توطئه بالاحصار
4066.     سیدعلی محمد ولد سیدامیرشاه، مسکونه ناحیه 12، دریور، اخوانی
4067.     غلام نقشبند ولد غلامرضا، مسکونه خیرخانه مینه، دریور اتحادیه کارگری، اخوانی
4068.     محمد مومن ولد جمعهخان، مسکونه تایمنی، دکاندار، اخوانی
4069.     نورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعلا بیکار، مائوئیست
4070.     سید حقیقشاه ولد سیدکبیر، مسکونه پل سوخته، قبلا دریور، فعلا خباز، اخوانی
4071.     محمداجان ولد محمدعزیز، مسکونه حصه اول خیرخانه، اخوانی
4072.     محمدقاسم ولد محمدعظیم، مسکونه مزارشریف، مامور مراقبت قضایی عدلی، اخوانی
4073.     علیاصغر ولد رستمعلی، مسکونه حصه اول خیرخانه، مامور کود کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی
4074.     عبدالکریم ولد رستمعلی، مسکونه خیرخانه، مامور شرکت کود کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی
4075.     میرزاسعید ولد سیدعباس، مسکونه سنگلاخ، کلینر، اخوانی
4076.     سیداحمدشاه ولد میراحمد، مسکونه کهنهخمار، زمیندار، اخوانی
4077.     سیدداوود ولد علیاکبر، مسکونه سرخپارسا، ماشینکار، اشرار
4078.     سیدشاه ولد شاهعلیاکبر، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، اشرار
4079.     سیدناصر ولد علی اکبر،مسکونه چنداول، شاگرد خباز، اشرار
4080.     حسنشاه ولد حسین شاه، مسکونه مرادخانی، حمال، اشرار
4081.     سردارمحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
4082.     علی محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار
4083.     سمکنی ولد سدوخان، مسکونه لوگر، بیکار، اشرار
4084.     محمدیعقوب ولد اکرام، مسکونه جوزجان، زمیندار، اخونی
4085.     محمدعظیم ولد محمدی، جوزجان، زمیندار، اشرار
4086.     محمدقسیم ولد محمدشفیع، مسکونه کابل، مامور مخابرات، اشرار
4087.     سیدنصرالله ولد سید عبدالله، مسکونه کابل، کارمند رادیوتلویزیون، توطئه 5 اسد 58
4088.     محمدداوود ولد عبدالوهاب، مسکونه ننگرهار، معلم  اکادمی سارندوی، توطئه بالاحصار
 
کابل افغانستان  - مورخ 13/6/1358
4089.     نقیباحمد ولد جیلانی، مسکونه غزنی، خیاط، همکاری با اشرار
4090.     عبدالقوی ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، به اشرار راپور را میرساند
4091.     کریم ولد نظر، اشرار
4092.     عبدالسمیع ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، کمک با اشرار راپور منطقه را به اشرار میرساند
4093.     یارمحمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، چوکیدار، کمک به اشرار
4094.     بنگل ولد کندک، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
4095.     سیدحضرت ولد محمداکرم، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
4096.     عبدالرحمان ولد عبدالبصیر، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت اشرار
4097.     فضلمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
4098.     محمدغوث ولد محمدعوض، مسکونه جیغتو غزنی، زمیندار، کمک به اشرار
4099.     رحمتالله ولد شاولی، مسکونه غزنی، اشرار
4100.     سخیداد ولد عبدالعزیز، مسکونه تخار، اشرار
4101.     محمدغنی ولد محمدعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
4102.     خواجه محمد ولد جان محمد، مسکونه غزنی، اشرار
4103.     کریمخان ولد عبدالله جان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4104.     اسماعیل ولد میرجان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4105.     عبدالمنان ولد غلامحیدر، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4106.     فضل احمد ولد احمدشاه، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4107.     مرتضی ولد خدادوست، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4108.     محمدکریم ولد امینالله، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4109.     گلاحمد ولد رحمتالله، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4110.     محمد ابراهیم ولد اخترمحمد، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4111.     روزی خان ولد شادیجویان، مسکونه دهیک غزنی، اشرار درجه اول
4112.     اللهمحمد ولد روزمحمد، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
4113.     محمدرفیق ولد دادگل، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
4114.     اخترمحمد ولد عبدالستار، کشاورز، پکتیا، کمک به اشرار
4115.     محمدکریم ولد دادگل، دوکاندار، پکتیا، کمک به اشرار
4116.     محمدجان ولد گل حبیب، سرباز، بگرام، کمک به اشرار
4117.     احمد ولد سراجالدین، سرباز، مسکونه بگرام، از غوند فرار کرده کمک به اشرار
4118.     غلام فاروق ولد عبدالرزاق، مسکونه بگرام، فرار از غوند کمک به اشرار
4119.     سید حیاتالله ولد خانعلی، دوکاندار، مسکونه غزنی، با اشرار کمک کرده
4120.     سید عبادالله ولد سید خانعلی، مسکونه غزنی، مامور سارندوی، کمک با اشرار
4121.     نصرالدین ولد سراجالدین، مسکونه غزنی، مامور اشرار
4122.     صاحبخان ولد عبدالرحمان، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4123.     خوازگ ولد طوطی، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
4124.     محمدیوسف ولد محمدایوب، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4125.     فرهاد ولد جلاد، مسکونه غزنی، عسکر اشرار
4126.     فتح خان ولد شیرمحمد، مسکونه قندهار، عضو گروه افندی
4127.     غلام جیلانی ولد محمد، مسکونه  اندر غزنی، کمک به اشرار
4128.     کریم ولد عبدالله، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است
4129.     عبدالله جان ولد غلام جان، کلینر، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است
4130.     محمدعظیم ولد جمعهخان، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
4131.     محمدجان ولد شکرالله، نجار، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است
4132.     عبدالرازق ولد عبدالقیوم، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
4133.     حاجی الفخان ولد جلادخان، مسکونه سیدآباد، دریور، کمک به اشرار
4134.     محمدغنی ولد محمدنبی، کشاورز، مسکونه غزنی، راپور به اشرار
4135.     امان الله ولد ارسلان، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
4136.     سورگل ولد لعل گل، مسکونه وردک، اشرار
4137.     سورگل ولد جان، گلیمباف، کمک به اشرار
4138.     شاهزاده ولد خانزاده، کشاورز، مسکونه پل اعلم، کمک به اشرار
4139.     ببرک ولد مستو، مسکونه وردک، کمک به اشرار
4140.     حبیبالله ولد تراباز، سماوارچی، مسکونه وردک، کمک به اشرار
4141.     شیرمحمد ولد کمالالدین، رنگمال، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار
4142.     محمدزمان ولد امیدخان دریور انکشاف دهات، مسکونه پنجشیر، کمک به اشرار
4143.     عبدالعزیز ولد کریمداد، ساکن فراه (پنجشیر)، اشرار پنجشیر
4144.     محمدصدیق ولد محمدرسول، مسکونه تلکان پنجشیر، اشرار پنجشیر
4145.     غلام دستگیر ولد محمدرحیم، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
4146.     اسدالله جیگتورن متقاعد، قوماندان جبهه سالنگ، اشرار پنجشیر
4147.     محمدمعصوم ولد محمدجان، عضو برجسته اخوانی، اشرار پنجشیر
4148.     امرالدین ولد نادرخان، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
4149.     حشمتالله ولد محمدیاسین، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
4150.     محمدیوسف ولد محمداعلم، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
4151.     محمدصادق ولد محمدکاظم، دریم بریدمن، ریاست خدمات تخنیکی، میدان، اشرار پنجشیر
4152.     امیرمحمد ولد نورمحمد، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
4153.     عبدالظاهر ولد الفخان، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، مسکونه پروان، اشرار پنجشیر
4154.     عبدالحی ولد محمود، مسکونه سیدآباد، اشرار پنجشیر
4155.     محمدایوب ولد زوهر، مسکونه سیدآباد، کارمند شفاخانه چهارصدبستر، اشرار پنجشیر
4156.     عبدالحق ولد عبدالحی، پیلوت غوند 316 قندهار، مسکونه چک وردک، اشرار پنجشیر
4157.     گلاحمد ولد محمد، مسکونه کنر، اشرار پنجشیر
4158.     صاحب خان ولد احمدخان، جکتورن خدمات تخنیکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
4159.     غازی میرجان ولد محمدقاسم، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار پنجشیر
4160.     احمد ولد عبدالغفور، متعلم صنف دوازده ابوحنیفه، اشرار پنجشیر
4161.     حاتم بیگ ولد نصیربیگ، تایپیست، بدخشان، اشرار پنجشیر
4162.     سیدبلال ولد سیدجعفر، معلم، طالقان، اشرار پنجشیر
4163.     عبدالرشید ولد عبدالله، معلم، بدخشان، اشرار پنجشیر
4164.     مولوی علاوالدین ولد خالدین، ملاامام مسجد اتفاق خیرخانه، اشرار پنجشیر
4165.     نصرالله ولد عبدالمنان، لمری بریدمن، کوماندوی قول اردوی قندهار، مسکونه غزنی، اشرار پنجشیر
 
کابل افغانستان - مورخ 16/6/1358
4166.     غلام قادر ولد غلامعلی، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4167.     عزیزخان ولد محمدخان، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4168.     نورخان ولد محمدنعیم، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4169.     نازنین بنت غلامعلی، پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
4170.     پیرمحمد ولد حاجی عبدالحمید، پنجشیر، مسکونه حصه اول، معاون مولوی متین در پنجشیر
4171.     عبدالحمید ولد عبدالباقی، پنجشیر، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
4172.     محمدیوسف ولد امینالدین، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
4173.     عبدالستار ولد محمدظریف، مسکونه پنجشیر، دریور ریاست اتحادیه کارگری، اخوانی
4174.     احمدشاه ولد صفدر، مسکونه قلای شاده، لیلامیفروش، خمینی
4175.     عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4176.     سلطانمحمد ولد محمداعظم، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4177.     ولیجان ولد محمدایوب، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
4178.     عبدالشکور ولد امیرمحمد، مسکونه خیرخانه (پروان)، دریور، اخوانی
4179.     محمدخان ولد بهاالدین، مسکونه علاوالدین، کارمند، اخوانی
4180.     محمدایوب ولد ملاجان، مسکونه لوگر، کارمند، اخوانی
4181.     گلاجان ولد گلجان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، اخوانی
4182.     میرعتیقالله ولد میرآقا، محصل پولیتخنیک، مائوئیست
4183.     براتعلی ولد عوضعلی، مسکونه غزنی، مامور وزارت مخابرات، ضدانقلاب
4184.     محمدابراهیم ولد عمران خان، مسکونه خیرخانه، دگروال مدیر تخنیک، به ارتباط توطئه 14 اسد
4185.     جمعهگل ولد سدوخان، مسکونه رحمان مینه، به ارتباط توطئه 14 اسد
4186.     زیارتگل ولد آدمخان، زمیندار، مسکونه پیشاور پاکستان، کمک به اشرار
4187.     محمدشریف ولد ذکریا، متعلم صنف 12 لیسه ذکرالله شهید، اخوانی
4188.     زیارتگل ولد عبدالرازق، معلم، میدان، اخوانی
4189.     شاه محمود ولد ظریفخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4190.     امانالله ولد طوطیخان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4191.     ظریفخان گل محمد، زمیندار، پکتیا، اخوانی
4192.     امیرجان ولد عبدالسمیع، مسکونه کاپیسا، مامور مجادله با ملاریا، اخوانی
4193.     محمدیاسین ولد بابه خان، مسکونه ولسوالی بگرام، عسکر غوند کوهی 13 کلات، اخوانی
4194.     خدایدوست ولد محمددوست، مسکونه کوهستان پروان، دوکاندار، اخوانی
4195.     نجیبالله عدیل ولد عبدالجلیل عدیل، معلم دارالمعلمین پروان، اخوانی
4196.     محمدنعیم ولد محمداعظم، مسکونه کارته پروان، قاضی متقاعد، اخوانی
4197.     عبدالمستان ولد عبدالحق، مسکونه باغ بالا، محرر متقاعد، اخوانی
4198.     فقیرملنگ ولد اکه، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
4199.     سیدحسن ولد سید عبدالحسین، ننگرهار، اشرار
4200.     معراجالدین ولد عبدالشکور، مسکونه عاشقان و عارفان، معلم، اخوانی
4201.     محمدیاسین ولد محمدالدین، معلم، مسکون زرغون شهر، اشرار
 
کابل افغانستان - مورخ 11/6/1358
4202.     شاه محمد ولد شاه حسین، مسکونه غور، معلم، اشرار
4203.     سیدمحمدعلی ولد سید اکبر، مسکونه غور، معلم،  اشرار
4204.     بابه خان ولد محمدحسین، مسکونه غور، مامور، اشرار
4205.     غلامسخی ولد دلداد، مسکونه غور، مامور تعلیم تربیه، اشرار
4206.     غلام قادر ولد محمد، مسکونه علاقهداری ساغر، مدیر در موستوفیت، اشرار
4207.     ارباب عبدالستار ولد عبدی، مسکونه پسابند، زمیندار، اخوانی
4208.     محمدعارف ولد غلام حیدر، مسکونه غور، مامور موستوفیت، اخوانی
4209.     ارباب عبدالباقی ولد احمد، مسکونه پسابند، ملاامام، اخوانی
4210.     محمدعلاوالدین ولد شیرمحمد، مسکونه پسابند، ملاامام، اخوانی
4211.     ارباب محمد ولد عبدالحق، مسکونه غور، ملاامام، اشرار
4212.     عبدالروف ولد حاجی محمداکبر، مسکونه غور، اشرار
4213.     ولیالله ولد امینالله، محصل دارالمعلمین، مسکونه نجراب، اشرار
4214.     فاروق ولد ابراهیم، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
4215.     اسماعیل ولد فرامرز، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
4216.     عبدالباقی ولد عبدالله جان، کارگر، میدان، اشرار
4217.     رحمتالله ولد خوشحال، کارگر، میدان، اشرار
4218.     محمدصابر ولد سعادت، کارگر، لوگر، اشرار
4219.     نصرالله ولد مولاداد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
4220.     لونگ ولد نصرالله، سرایدار، مسکونه میدان، اشرار
4221.     محمدظاهر ولد مولاداد، کارمند پیاده مخابرات، میدان شهر، اشرار
4222.     داوودعلی ولد حبیبالله، مسکونه قندهار، اشرار
4223.     معصوم ولد شیخ، کارمد پیاده مخابرات، قندهار، اشرار
4224.     محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه انصاری، مائوئیست
4225.     احمدجان ولد ملا یحیی، مسکونه ننگرهار، وکیل مدافع، اخوانی
4226.     سیدامانالله ولد سید حبیبالله، مسکونه مرادخانی چهاردهی، مامور، اخوانی
4227.     محمداسلم ولد فقیرشاه، مسکونه پکتیا، ملنگ، اخوانی
4228.     سیدتیمورشاه ولد مبارک شاه، مسکونه بدخشان، فعلا دهدانا، متعلم، اخوانی
4229.     بسمالله ولد سید محمد، دریور، کابل، اخوانی
 
کابل افغانستان - مورخ 21/6/58
4230.     عبدالظاهر ولد عبدالرزاق، مسکونه جمال مینه، محصل انجمن ورزش، اخوانی
4231.     محمدنبی ولد عبدالخالق، معلم حبیبیه، مسکونه چهاردی، اخوانی
4232.     خان دوران ولد محمدعمر، مسکونه قلعه کاشف، معلم لیسه حبیبیه، اخوانی
4233.     عزیزالله ولد محمدرحیم، مسکونه قلعه موسی، چهاردهی، معلم تربیوی نرسینگ، اخوانی
4234.     محمدمسعود ولد سردار محمد، مسکونه وردک، متعلم مکتب، اخوانی
4235.     سید گل آقا ولد میرآقا، مسکونه وردک، مامور محکمه سارندوی، اخوانی
4236.     سیدنعمتالله ولد سید عبدالخلیل، مسکونه وردک، مامور وزارت معدن، اخوانی
4237.     عبدالغفار ولد شایسته، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
4238.     هدایتالله ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، دوکاندار بازار امید، اخوانی
4239.     حاجی امین ولد محمدجان، مسکونه وردک، تکسیران، اخوانی
4240.     سردارمحمد ولد کمال الدین، مسکونه وردک، اخوانی
4241.     عزتالله ولد عبدالجلیل، مسکونه کابل، کارگر در بگرام، اخوانی
4242.     سیدابراهیم ولد سید اسدالله، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4243.     سید حسنعلی ولد سید حسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4244.     سید عبدالله ولد سید میرحسین، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4245.     سیدهاشم ولد سید قاسم، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، خمینی
4246.     روشن دل ولد رحیم دل، پغمان، دگرمن متقاعد، خمینی
4247.     سید کریم ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، فعلا چهاردهی، قطعه 190، خمینی
4248.     غلامسخی ولد جمعهشاه، مسکونه کوهستان، بیکار، خمینی
4249.     محمدانور ولد جلندر، مسکونه غزنی، خمینی
4250.     گلاب ولد عمرخان، مسکونه اندر ولایت غزنی، بیکار، اشرار
4251.     محمدعلی ولد عبدالاحد، مسکونه اندر غزنی، اشرار
4252.     تاج محمد ولد نجمالدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار
4253.     محمداجان ولد مومی، مسکونه اندر غزنی، بیکار، اشرار
4254.     ببرک ولد میاجان، اندر ولایت غزنی، بیکار، اشرار
4255.     عبیدالله ولد علمگل، مسکونه قلعه واحد، رختفروش، اشرار
4256.     محمدیونس ولد محمد صادق، مسکونه اندر ولایت غزنی، اشرار
4257.     محمدایوب ولد محمدعارف، مسکونه اندر ولایت غزنی، اشرار
4258.     جمعه خان ولد محمداکبر، مسکونه خروتی، زمیندار، اشرار
4259.     فرید ولد حسن، فارغ پوهنحی ادبیات، مسکونه شهر نو، ضدانقلاب
4260.     محمدکبیر ولد عبدالحمید، مامور برق ریاست مرستون، مسکونه نجراب، اخوانی
4261.     قدرتالله ولد فیض الحق، معلم، مسکونه میدان، اخوانی
4262.     عنایتالله ولد امدجان، مسکونه برکی برک لوگر، بیکار، اخوانی
4263.     محمدفاروق ولد محمدنور، معلم، کنر، اخوانی
4264.     محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در پلیتخنیک، مائوئیست
4265.     شیرباز ولد گلباز، متعلم صنف 10، مسکونه تگاب، اخوانی
4266.     عبدالولی ولد غلامنبی، معاون استخبارات 400بستر، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4267.     عبدالحبیب ولد مولاداد، استاد فاکلتی اقتصاد، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4268.     غلامرسول ولد سبحان، رییس جنگلات زراعت، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4269.     دوست محمد ولد حضرتخان، آمر سیاسی میدان هوایی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4270.     آقا گل ولد محمدایاض، رییس تجارت داخلی وزارت تجارت، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4271.     عزیز بسام ولد محمدحسن، انجنیر فابریکه بگرامی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4272.     ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4273.     ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4274.     عوض ولد میراحمد، دوهم بریدمن، خانه خلق، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4275.     لعل پادشاه ولد علم شاه، رییس بیحقی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4276.     عبدالفتاح ولد محمدایوب، مامور، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4277.     عبدالسلام ولد محمددین، استاد پوهنحی ادبیات کابل، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4278.     احمدضیا ولد علی گوهر، بیکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4279.     ملا سیدجان، ولد عبدالله، ملاامام، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4280.     عبدالقادر ولد فاروقشاه، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4281.     سیفالدین ولد سیفالله، داکتر، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4282.     محمدغفور ولد محمدحسین، ملاامام، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4283.     محمدکریم ولد محمدموسی، داکتر، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4284.     محمدشاه ولد حمیدالله، غریبکار،  توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4285.     حاجی وکیل محمدغلام ولد میرغلام، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4286.     سیدابراهیم ولد سیدمرتضی، محصل، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4287.     محمدسرور ولد علیجمعه، دستفروش، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4288.     محمدگل ولد امیرشاه، بیکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4289.     جمعهخان ولد محمدجان، غریبکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4290.     سپین گل ولد عصمتالله، مزدورکار، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4291.     عبدالرحیم ولد سبحانی، رییس صندوق تعاونی، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4292.     ورکی ولد تیمورشاه، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4293.     حیاتالله ولد محمدعمر، دریور، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4294.     عبدالطیف ولد خانمحمد، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4295.     نیک محمد ولد جان محمد، دهقان، توطئه 22/7/58 محکوم به اعدام
4296.     میرزاجمعه ولد نوررحمان، دهقان، اشرار
4297.     اصغر ولد عبدالله، دهقان، اشرار
4298.     محمداکرم ولد محمدشفیع، دهقان، اشرار
4299.     مهتاب الدین ولد ظهورالدین، دهقان، اشرار
4300.     عبدالسمیع ولد خیرمحمد، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب محکوم به اعدام
4301.     میرحشمتالله ولد میراصغر، ضدانقلاب، محکوم به اعدام
4302.     محمدظریف ولد خدایداد، پاکستانی، جاسوس
4303.     حمدیالله ولد محمدالله، بیکار، ستمی
4304.     امانالله ولد حبیبالله، دهقان، ستمی
4305.     قربانعلی ولد پیوندعلی، دستفروش، خمینی
4306.     عبدالعلی ولد پیوندعلی، کشمشفروش مندوی کابل، خمینی
4307.     سلطانحسین ولد شیرافگن، اتوکار لیلامی، خمینی
4308.     محمدایوب ولد ناصرعلی، مزدورکار، خمینی
4309.     عبدالفتاح ولد گلجان، دهقان، خمینی
4310.     خادمحسین ولد محمدیعقوب، چوبفروش
4311.     داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست
4312.     محمدامین ولد محمدعلی، دریور، اخوانی
4313.     گلمیرزا ولد عباسخان، دریور، مسکونه کوهستان، اشرار
4314.     غلام دستگیر ولد حبیبالله، ملاامام، اشرار
4315.     محمدشفیع ولد محمدنعیم، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب
4316.     عبدالله ولد محمدرضا، محصل حربی پوهنحی، مسکونه لوی ولسوالی کتهواز، اخوانی
4317.     عبدالله گل ولد محمدزبیر، محصل پوهنحی شرعیات، مسکونه واسلآباد، اخوانی
4318.     محمدامین ولد شیرافغان، دهقان، قرهباغ، اخوانی
4319.     عبدالظاهر ولد یحیی، مدیر ناحیه شاروالی هرات، مسکونه دند هرات، به توطئه 22/7/58
4320.     محمدهمایون ولد عبدالمحمد، محصل پوهنحی طب، مسکونه جمال مینه کابل، افغان ملت
4321.     محمدسمیع ولد خالقداد، محصل ساینس، مسکونه وردک، اخوانی
4322.     محمدیونس ولد محمدسرور، دهقان، مسکونه جیغتو وردک، اشرار
4323.     غلام جیلانی ولد جلادخان، دریم بریدمن، مسکونه میدان، اخوانی
4324.     محمدکبیر ولد عمار، مسکونه ارگن، اخوانی
4325.     جاهدولی ولد غلام محمد، فارغ صنف 12 مسکونه خوشحالخان مینه، اخوانی
4326.     محمدسلیم ولد عبدالحلیم، مسکونه محمدآغه لوگر، خمینی
4327.     گلمحمد ولد محمدجان، دوکاندار، مسکونه ایوبخان مینه، اخوانی
4328.     عبدالحلیم ولد عبدالکریم، دانشجوی اقتصاد، پروان، اخوانی
4329.     محمدحسین ولد میرزابرات، چوبفروش، مسکونه پروان، خمینی
4330.     سورگل ولد نادر، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی
4331.     عبدالبصیر ولد عبدالعزیز، متعلم صنف 12 حربی شونحی، سوربی، اخوانی
4332.     انارگل ولد برکت، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
4333.     عبدالمحمد حکیم ولد پادشاخان، مدیر مجله قوای هوایی، مسکونه شاه شهید، توطئه 23 سنبله
4334.     محمدعارف ولد میرعلم شاه، محصل شرعیات، مسکونه پروان، اخوانی
4335.     عبدالحنان ولد شمیالدین، دگرمن متقاعد، مسکونه ناحیه 9 کابل، توطئه 11 اسد
 
کابل افغانستان - مورخ 21/8/1358
4336.     ملنگ ولد محمدرحیم، مسکونه چاریکار، دوکاندار، اشرار
4337.     باقر اصغر ولد محمدحسین، مسکونه وردک، بیکار، اشرار
4338.     سفیع الله ولد محمدسرور، مسکونه بگرام، مامور دافغانستان بانک، اخوانی
4339.     محمدامین ولد محمدعلی، مسکونه پروان، دریور، اخوانی
4340.     غلامحضرت ولد سنگین، مسکونه وردک، دهقان، اشرار
4341.     گلوزیر ولد ایوب، مسکونه سیدآباد وردک، دریور، اشرار
4342.     بسمالله ولد شمس الدین، مسکونه نرخ میدان، دگرمن متقاعد، اشرار
4343.     محمدکبیر ولد گلرسول، مسکونه ولسوالی سیدآباد، دهقان، اشرار
4344.     عبدالحی ولد غلام نقشبند، مسکونه کلکان ولایت کابل
4345.     اللهداد ولد شریف، مسکونه بلخ، نرس شفاخانه، اخوانی
4346.     عبدالغفور ولد شیردل، مسکونه نجراب، دهقان، اخوانی
4347.     عبدالعلی ولد نظرمحمد، مسکونه هلمند، طالب علم، اخوانی
4348.     زمری ولد عبدالرسول، مسکونه جلریز میدان، دوکاندار، اشرار
4349.     محمدامیر ولد خادمحسین، مسکونه سرچشمه جلریز، اشرار
4350.     شیرمحمد ولد گلمحمد، مسکونه جاجی، پکتیا، دریور
4351.     نورالحق ولد محمد انور، مسکونه لغمان، مامور پشهبانی قندهار
4352.     گلمحمد ولد محمدکبیر، مسکونه پکتیا، داکتر قوای 7 زرهدار
4353.     عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه پکتیا،دوهم بریدمن قطعه 142 قول اردوی پکتیا
4354.     نورمحمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، قوای 7 زرهدار
4355.     شکرالله ولد میراصلاح، مسکونه ننگرهار، داکتر
4356.     غلام جیلانی ولد لعلمحمد، جکتورن آمر مالی فرقه 7
4357.     محمدموسی ولد محمدیعقوب، مسکونه میدان، تورن فرقه7 غوند 45
4358.     محمداکبر ولد محمدعطا، مسکونه شهر نو کابل، کارگر فابریکه
4359.     غلام دستگیر ولد احمدجان، مسکونه جلریز میدان، دهقان
4360.     عبدالکریم ولد غلام رسول، مسکونه پروان، محصل ادبیات
4361.     عبدالطیف ولد عبدالعزیز، مسکونه پروان، محصل انجنیری
4362.     محمود ولد رحمتالله، مسکونه پنجشیر پروان، کلینر
4363.     محمدموسی ولد غلام جیلانی، مسکونه میدان، مامور توزیع کود کیمیاوری
4364.     محمدسعید ولد عزتالله، مسکونه محمدآغه لوگر، دریور
4365.     میرعرب ولد میرعلم، مسکونه کلکان، دهقان
4366.     شیرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه ناحیه 20، مامور اداری گمرک
4367.     نوررحمان ولد محمدظاهر، مسکونه جنگلک، دهقان
4368.     علی محمد صدری ولد صدرالدین، مسکونه پروان، سرجراح اکادمی علوم طبی
4369.     محمدالله ولد ولیالله، مسکونه لغمان، وکیل مدافع
4370.     محمداشرف ولد محمدیعقوب، مسکونه افشار، معلم تخنیکم کابل
4371.     عبدالوهاب ولد عبدالله، مسکونه سمنگان، معلم
4372.     گل اعلم ولد اللهمیر، مسکونه چک، مامور مخابرات
4373.     محمدیوسف ولد محمدعظیم، مسکونه لوگر، ضابط قول اردوی قندهار
4374.     بسم الله ولد گلستان، مسکونه پکتیا، مدیر شرکت سپینزر کندز
4375.     محمدیار ولد عبدالقادر، مسکونه خانآباد، مدیر خدمات
4376.     احمدعلی ولد محمدعلی، مسکونه کنرها، مامور سپینزر کندز
4377.     ظفرخان ولد عبدالحلیم، مسکونه کندز، دهقان
4378.     محمداعلم ولد رجب، مسکونه اندراب، دهقان
4379.     نجیبالله ولد حبیبالله، مسکونه دهمزنگ، تخار
4380.     محمداسلم ولد جمعهخان، مسکونه بهسود، تبنگفروش
4381.     عبدالصمد ولد عبدالرشید، مسکونه جلریز میدان، دهقان
4382.     محمدانور ولد محمدعمر، مسکونه شهر نو کابل، معاون شرکت کود کیمیاوی کابل
4383.     نوراحمد ولد عبدالقادر، مسکونه هرات، دریم بریدمن در فراشوت بالاحصار
4384.     عبدالحنان ولد شمس الدین، مسکونه غزنی، دگرمن متقاعد
4385.     سیدمحسن مشهور به سیدجگرن ولد سید محمدحسین، مسکونه قلای شاده
4386.     محمدنادر ولد عبدالعزیز، مسکونه دهمزنگ کابل، تورن فرقه 7
4387.     غلام دستگیر ولد حبیبالله، مسکونه امام صاحب
4388.     عبدالمحمد ولد عزیزخان، مسکونه نجراب
4389.     گل میرزا ولد عباس خان، مسکونه کوهستان
4390.     شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه 5 کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان، شعلهای
4391.     عبدالرزاق ولد عبدالروف، مسکونه ولسوالی جبلالسراج، معلم، اخگر
4392.     انجنیر محمدانور ولد محمد عسکر، مسکونه ولایت ارزگان، بیکار، اخگر
4393.     محمدایوب ولد ناصرعلی، مسکونه ولسوالی جاغوری غزنی، اخگر
4394.     داکتر محمدطاهر ولد سید علم، مسکونه چهل ستون، داکتر، اخگر
4395.     نیاز محمد ولد پیرمحمد، مسکونه پکتیکا، رییس شرکت هوایی باختر، توطئه 22/7/58
4396.     انجنیر محمدکلام ولد محمدامین، مسکونه تگاب پروان، استاد پوهنتون هوایی، توطئه 22/7/58
4397.     عبدالواسع ولد نیکمحمد، مسکونه چهارراهی انصاری، کابل، همکار جنایی مرکزی، توطئه 22/7/58
4398.     سیدعلم ولد حمیدالله، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه پروان، مائوئیست
4399.     محمدانور ولد وزیرمحمد، بیکار، مسکونه غزنی، جاسوس
4400.     رجبعلی ولد پیوندعلی، مسکونه چنداول، خلاف حرکت اسلام
4401.     حسن علی ولد نیک قدم، بیکار، مسکونه قلای شاده کابل، خمینی
4402.     عبدالقدوس ولد عبدالکریم، کارگر، مسکونه نهرین، خمینی
4403.     حاج عبدالعلی ولد پیوند علی، مسکونه قلای شاده کابل، خمینی
4404.     قربانعلی ولد پیوند علی، مسکونه بهسود، دستفروش، خمینی
4405.     خادمحسین ولد محمدیعقوب، مسکونه دایمرداد وردک، چوبفروش، خمینی
4406.     سلطانحسین ولد شیرحسین، حصه اول بهسود، اتوکار لباس لیلامی، خمینی
4407.     هدایتالله ولد محمداسماعیل، مسکونه دشت برچی، خشتمال، خمینی
4408.     محمد عاشور ولد دادملا، مسکونه ولسوالی دایکندی ارزگان، آمر تحریرات سارنوالی کابل، ضدانقلاب
4409.     عبدالحمید ولد حیدر، مسکونه حصه دوم خیرخانه مینه، مدیر تشریح و معاینه گمرکات کابل، ضدانقلاب
4410.     محمدشفیع ولد محمدآصف، مسکونه کلوله پشته کابل، مامور تخلیه گمرک کابل، ضدانقلاب
4411.     محمداجان ولد احمدجان، مسکونه چهارآسیاب دوم، بریدمن گارنیزون 99، اخوانی
4412.     خانولی ولد شاولی، مسکونه قرهباغ کابل، محصل انستیتوت اداره و منجمنت، اخوانی
4413.     محمدغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه قلای غیبی چهاردهی، طالبالعلم، اخوانی
4414.     محمدیعقوب ولد رحمان بیگ، مسکونه پنجشیر، دوکاندار، اخوانی
4415.     خالقداد ولد محیالدین، مسکونه پل علم لوگر، ملاامام مسجد، اخوانی
4416.     شرف الدین ولد سراجالدین، مسکونه پل علم لوگر، معلم لیسه کلنگار، اخوانی
4417.     عبدالرزاق ولد دادحق، مسکونه پروان، فارغ صنف 12 لیسه ابوحنیفه، اخوانی
4418.     وزیرخان ولد موسیکلیم، مسکونه تارون شهر، اخوانی
4419.     محمدعزیز ولد صالح محمد، مسکونه شهر نو کابل، مامور گمرک کابل، ضدانقلاب
4420.     سرزمین ولد دلبر، مسکونه الینگار لغمان، اخوانی
4421.     محمد سرور ولد امیرداد، مسکونه ولسوالی پنجاب بامیان، غریبکار، اشرار
4422.     عبدالفتاح ولد گل جان، مسکونه سیدآباد وردک، دهقان، اشرار
4423.     میراحمد ولد میر اکبر، مسکونه فیض آباد بدخشان، محصل پوهنزی ادبیات، جاسوس
4424.     محمد صادق ولد خادم حسین، مسکونه لعل و سرجنگل، کراچی وان، خمینی
 
کابل افغانستان - مورخ 7/9/1358
4425.     محمد علم ولد امیر محمد، مسکونه نورستان، محصل ادبیات
4426.     حاجی میر ولد سید اکبر، مسکونه کنرها، محصل پوهنزی حقوق،
4427.     عبدالسمیع ولد محمد رفیق، مسکونه سرخرود، مامور زنبورداری
4428.     عبدالمستقیم ولد عبدالخالق، مسکونه لغمان، متعلم
4429.     عبدالواحد ولد غلام محمد، بریدمن دافعه هوا
4430.     عبدالحی ولد عبدالاحد، مسکونه کابل، معلم
4431.     نعمت الله ولد عبدالمنیر، مسکونه میدان شهر، ملا امام
4432.     نعمت الله ولد موسی، مسکونه قندهار
4433.     آقا سید ولد سید محمد انور، مسکونه ناوه هلمند
4434.     احمد سعید ولد سید محمد امان، مسکونه ناوه هلمند
4435.     امیر محمد ولد پادشاه، مسکونه نورستان ولایت لغمان
4436.     جمعه دین ولد محمد دین، مسکونه نورستان ولایت لغمان، غریبکار
4437.     محمد عالم ولد میر عالم، مسکونه کارته پروان، ترجمان ریاست ترانسپورت بین المللی
4438.     عبدالحی ولد عبداللطیف، مسکونه قندهار، محصل پوهنزی علوم
4439.     محمد حکیم ولد نورالدین، مسکونه ولسوالی گلدره کوه دامن، مامور احصاییه مرکزیگ
4440.     محراب ولد عبدالواحد، مسکونه کارته پروان، رییس فابریکه چرم سازی
4441.     قاری محد عثمان ولد مولوی غلام حضرت، مسکونه سمنگان
4442.     محمد خالق ولد غلام جیلانی، مسکونه کاپیسا، معلم
4443.     سیف الرحمان ولد میراجان، مسکونه کاپیسا، معلم
4444.     مومن ولد طالب جان، مسکونه کاپیسا، معلم
4445.     حکیم گل ولد حضرت نور، مسکونه کاپیسا، معلم
4446.     خان مولوی، مسکونه تگاب
4447.     ملک غلام دستگیر ولد آغا گل، مسکونه پروان
4448.     عبدالصبور ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان
4449.     مولوی محمد عثمان ولد عبدالستار، مسکونه جوزجان
4450.     محمد حنیف ولد خوشدل، مسکونه لغمان، مامور فابریکه
4451.     محمد انور ولد غلام نقش بند، مسکونه ناوه هلمند، مامور فابریکه روغن
4452.     محمد امین ولد محمد صادق، مسکونه چهاردهی غوربند، متعلم رشته مخابرات
4453.     دلاور ولد عبدالله، مسکونه پنجاب بامیان، محصل پوهنزی انجینیری
4454.     محمد حسین ولد عبدالرسول، مسکونه بند کجکی هلمند، جیکتورن
4455.     عظیم مجددی ولد محمد یوسف، مسکونه شهرنو، استاد پوهنزی طب
4456.     محمد عمر ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، کشاورز
4457.     عبدالحمید ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، دهقان
4458.     جان آغا ولد عبدالحمید، مسکونه کاپیسا، موتروان
4459.     عصمت الله ولد میا هدایت الله، مسکونه کاپیسا
4460.     عبدالستار ولد غلام جان، مسکونه کاپیسا، کارگر
4461.     هدایت مجددی ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، مامور وزارت معدن
4462.     عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه نجراب پروان
4463.     احمدضیا ولد احمد سعید، مسکونه کابل، فارغ لیسه جامع هرات
4464.     محمداحسان مجددی ولد محمد کبیر، مسکونه کابل، فارغ لیسه حبیبیه
4465.     محمد مدود ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
4466.     علی احمد مجددی ولد گدای احمد، مسکونه کابل
4467.     میر احمد شهید ولد فاضل احمد، مسکونه کابل
4468.     محمد عزیز ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، داکتر مالاریا
4469.     احمد سعید ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
4470.     فاضل محمود ولد غلام محمد، مسکونه کابل، معلم
4471.     محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، معلم متوسطه میرویس میدان
4472.     ضیا احمد مجددی ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل
4473.     وارث خان ولد محمد خان، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
4474.     محمدزاده ولد خیرگل، مسکونه کابل، مزدور حضرتها
4475.     غلام جیلانی ولد سیدو، مسکونه کابل، ملا امام منزل حضرتها
4476.     آقا جان ولد محمد عیسی، مسکونه کابل، خلیفه حضرتها
4477.     عبدالشکور ولد مولوی سلطان، مسکونه کابل
4478.     محمد جمعه ولد عبدالله، مسکونه خیرخانه
4479.     عبدالحکیم ولد عبدالمجید، مسکونه بی بی مهرو، تورن
4480.     آغا جان ولد غلام جیلانی، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
4481.     آغا گل ولد امیرگل، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
4482.     عبدالوکیل ولد محمد افضل، مسکونه خیرخانه، دگروال
4483.     سید نقیب الله ولد سید عبدالله، مسکونی بینی حصار کابل
4484.     عبدالهادی ولد محمد عزیز خان، مامور آب و برق بازارک پنجشیر
4485.     عبدالباقی مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4486.     عبدالصمد مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4487.     انورجان مجددی ولد عبدالوهاب، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
4488.     نورمحمد مشهور به انجنیر نورمحمد ولد خدابخش، مسکونه بدخشان، دریور
4489.     سید محمد سرور واعظ ولد سید حسین رضا، مسکونه جمال مینه، مدرس و مبلغ جمال مینه
4490.     سید محمد حسین مصباح ولد محمد عیسی، مدرس و مبلغ
4491.     قمرالدین ولد حاجی، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 11 لیسه غازی
4492.     عبدالفتاح ولد محمد قهار، مسکونه پنجشیر
4493.     خان محمد مشهور به حسین محمد خالباز، مسکونه تخار، مامور ریاست کوپراتیف
4494.     جمالالدین ولد غلام جیلانی، مسکونه کندز، کارگر
4495.     محمد ابراهیم ولد غلام حضرت، مسکونه کندز، کارگر شرکت اسپین زر
4496.     غلام حضرت ولد فاضل جیلانی، مسکونه کندز، بیکار
4497.     غلام نبی ولد غلام نبی، مسکونه ثمرخیل، تاجر
4498.     محمد عثمان ولد محمد سالم، مسکونه کندز
4499.     رحمت الله ولد فضل کریم، مسکونه کندز، کلینر
4500.     عبدالخالق ولد عبدالواحد، مسکونه کندز
4501.     سحرگل ولد محمدبشیر، مسکونه کندز، متعلم
4502.     محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه کمری، سرباز سرحدی
4503.     صاحبجان ولد محمدجان، زرمت پکتیا، خلیفه
4504.     رنگین ولد معاذالله، پکتیا
4505.     ولی محمد ولد سلیمانشاه، زرمت پکتیا
4506.     محمدقاسم ولد سراجالدین، مسکونه سیدکرم پکتیا
4507.     معصوم ولد اسماعیل، ارگون پکتیا
4508.     حضرتشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
4509.     قلندرشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
4510.     امرالله ولد لالامیرزا، مسکونه پنجشیر، دلال موتر
4511.     لعلالدین ولد شمسالدین، مسکونه سوربی
4512.     گلآغا پاشاه ولد میرآغا پاشا، دند قندهار
4513.     خلیفه عبدالقادر ولد محمدحسین، مسکونه دند قندهار
4514.     خلیفه دادمحمد ولد نعمت الله، مسکونه ولسوالی دند قندهار
4515.     خلیفه حاجی عبدالهادی ولد عبدالباقی، دند قندهار
4516.     خلیفه سید محمد ولد محمدحسین، دند قندهار
4517.     خلیفه نورالدین ولد غلامالدین، قندهار
4518.     مولانا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
4519.     خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
4520.     مولانا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
4521.     خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
4522.     فقیر مشهور به غره ملنگ ولد نعمتالله، مسکونه جاده دوم قندهار
4523.     علیاحمد ولد نظرمحمد، مسکونه سرای غزنی
4524.     محمدیوسف بینش ولد محمد اسحاق، قلای موسی
4525.     امیرمحمد ولد جمعهخان، مسکونه بلخ، فرقه 11
4526.     نورالدین ولد بیگ علی، مسکونه خیرخانه مینه، میخانیک
4527.     نورالدین ولد گل عمران، مسکونه خیرخانه مینه، میکانیک
4528.     .... محمد ولد غلام محمد، غریبکار، مسکونه قرهباغ
4529.     محمد علم ولد محمدنبی، مالک موتر، مسکونه قرهباغ
4530.     عبدالخلیل ولد عبدالرحمان، دریور، مسکونه قرهباغ
4531.     سفرمحمد ولد محمدعیسی، مسکونه بدخشان، دانشآموز
4532.     غلامداد مشهور به باباجان مجددی ولد آقاجان مجددی، مسکونه غزنی
4533.     ضیاءالله مجددی ولد محمدغلامداد، مسکونه دهبوری، مامور وزارت معدن
4534.     رفیعالله مجددی ولد غلام داوود، معلم، مسکونه دهبوری
4535.     عبدالحق ولد گلمحمد، مسکونه بدخشان، طالب علم
4536.     سلطان محمد ولد عبدالروف، مسکونه لوگر، مامور دیپوی پوهنتون
4537.     فضلالرحمان ولد عبدالله، مسکونه میدان وردک
4538.     عبدالرحمان ولد عبدالله، بیکار، مسکونه میدان وردک
4539.     عبدالروف ولد عبدالرشید، مسکونه تخار، مامور پروژه خیرخانه
4540.     قدرتالله ولد دوست محمد، مسکونه تگاب، دهقان
4541.     جمعهگل ولد خلیل، مسکونه بادغیس، سرباز فرقه 7
4542.     محمدانور ولد نیازمحمد، مسکونه سیاگرد لوگر، سرباز فراری
4543.     شیخ نظرمحمد ولد قربان محمد، مسکونه چاه آب تخار، معلم
4544.     مولوی سلطان محمد ولد امیرمحمد، مسکونه لوگر
4545.     میرمحفوظ ولد میرنجیب الله، مسکونه سیدمیرمحمد شاه مینه
4546.     سید میرانشاه ولد میرسیدشاه، مسکونه جمال مینه
4547.     عبدالحبیب ولد نظرمحمد، مسکونه قلعه قاضی کابل، وزارت مخابرات
4548.     سیدحامد ولد صالح محمد، مسکونه بدخشان، سرباز فرقه 7
4549.     فریدشاه ولد سکری، مسکونه قلعه فتحالله، جگرن فرقه 7
4550.     عبدل ولد قلندر، مسکونه تخار
4551.     مختار ولد سرمیران، مسکونه تگاب
4552.     امیرالدین ولد عبدالفتاح، دهقان قرهباغ
4553.     محمدافضل ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر
4554.     عبدالبصیر ولد عبدالخالق، مسکونه پروان، ساتنمن
4555.     عبدالرحیم ولد عبدالعزیز، مسکونه چک وردک
4556.     محمدناصر ولد محمدجمعه، مسکونه بهسود وردک، مامور فنی وترنری بامیان
4557.     محمداسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه قلای موسی
4558.     سید میرانشا فضیلت، مسکونه جمال مینه، معلم و مبلغ
4559.     غلام دستگیر ولد مولوی محمدامین، مسکونه لغمان
4560.     محمدصدیق ولد عبدالصمد، مسکونه لغمان، دوکاندار
4561.     نظرمحمد ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، مامور ریاست هوایی ملکی
4562.     نجیب الله ولد عبدالله، مسکونه شهر نو، مدیر مجله آریانا
4563.     فقیراحمد ولد گلاحمد، مسکونه شیوکی
4564.     نصیراحمد ولد گلاحمد، مسکونه شیوکی، میخانیک انکشاف دهات
4565.     نذیراحمد ولد گلاحمد، سماوارچی
4566.     محمدظریف ولد محمدشفیع، مسکونه شاه شهید، آهنگر
4567.     عبدالحمید ولد میرسیدعلی، اما جماعت بهسود وردک
4568.     میرعلی احمد ولد ابوالقاسم، مدرس علوم عربی، مسکونه قلای شاده
4569.     خان دوران ولد خان محمد، ملاامام مسجد، مسکونه وردک
4570.     عبدالسلام ولد گلجان، مسکونه تنگی وردک
4571.     محمدحسین ولد صفرعلی، مسکونه غزنی، دهقان
4572.     سلطانمحمد ولد آقاعلی، مسکونه قلعه نظر جیغتوی غزنی، دهقان
4573.     سیدمحمدطاهر ولد سید عوض، مسکونه بهسود، طالب علم
4574.     محمدعارف ولد محمدعلم، محصل صنف پنجم پلیتخنیک، مسکونه وردک
4575.     محمدابراهیم حلیمی ولد حاجی نظر، مسکونه سمنگان، ملاامام
4576.     رحمتالله ولد قربانشاه، ملاامام مسجد، مسکونه سمنگان
4577.     عبدالودود ولد عبدالغنی، مسکونه سمنگان
4578.     محمدعظیم مشهور به محمدقاسم ولد مسلمانقول، مسکونه سمنگان، ملاامام
4579.     محمدطاهر ولد شاه محمدحسین، محصل صنف دوم طب ننگرهار، مسکونه وزیرآباد کابل
4580.     عبدالقیوم ولد محمدنعیم، مسکونه غور
4581.     سیدعبدالرحمان ولد سیداعظم، مسکونه اندراب بغلان، زمیندار
4582.     حفیظالله ولد شرفالدین، مسکونه میدان
4583.     ضیاالدنی ولد گلدین، مسکونه میدان
4584.     عبدالرازق ولد محمدافضل، مسکونه لغمان
4585.     آقاگل ولد امیرگل، مسکونه پروان
4586.     عبدالحکیم ولد سرور، مسکونه پنجشیر، محصل شرعیات
4587.     عبدالصبور ولد ملامشعل، مسکونه لوگر، ملاامام باغ علی مردان
4588.     عبدالشکور ولد ملامشعل، مسکونه لوگر، ملاامام کارته 4
4589.     صادق علی یاری ولد عبدالله، مسکونه جاغوری غزنی، داکتر
4590.     بازمحمد ولد حاجی محمد، قرهباغ کوهدامن، طالب علم
4591.     سیدعمر ولد عیدمحمد، مسکونه بامیان، شاگرد هوتل
4592.     مولوی عبدالحلیم ولد عبدالحمید، مسکونه قرهباغ کابل
4593.     ذکرالله ولد بوری، مسکونه سمنگان
4594.     عبدالحمید ولد محمد، مسکونه قلاچه
4595.     عبدالرازق ولد محمدهاشم، دریور، پنجشیر
4596.     خواجه عبدالرحیم ولد خواجه مقصود، مسکونه کابل
4597.     محیبالله ولد فیروزخان، مسکونه لوگر
4598.     محمدعلی ولد غلامحسین، معلم، مسکونه قرهباغ غزنی
4599.     عبدالقدیر ولد عبدالطیف، مامور در پوهنتون، مسکونه سید نور محمدشاه مینه
4600.     فرهاد ولد محمدرستم، مسکونه شکردره، مامور شاروالی
4601.     شیخ ابوالحسن ولد محمدشاه، مسکونه لوگر
4602.     نادر علی ولد رجب علی، مسکونه خیرخانه مینه، تورن فرقه 7
4603.     مولوی محمد عثمان ولد ملا محمد رسول، مسکونی الینگار لغمان، ملا امام
4604.     عبدالحنان ولد سید علم، مسکونه بیبیمهرو، تعویذگر
4605.     عبدالمومن ولد عبدالحسین، مسکونه دهسبز کابل، مامور هواشناسی
4606.     عبدالهادی ولد عبدالاحد، مسکونه رخه پنجشیر، مامور فنی سیمنت هرات
4607.     محمد حسین ولد صاحب نظر، مسکونه سمنگان، مامور
4608.     خداداد خروش ولد محمد ابراهیم، مسکونه کارته پروان، مامور
4609.     محمد عظیم ولد محمد حکیم، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی
4610.     ... الله ولد نورمحمد، مسکونه ترهخیل کابل، مامود میدان هوایی
4611.     عبدالصدیق ولد عبدالملک، مسکونه ترهخیل کابل، معلم حربی شانزده
4612.     غلام فاروق ولد تاج محمد، مسکونه جبلالسراج، بیکار
4613.     محمد عزیز، ولد سلیمان علی، مسکونه جمال مینه، مامور گمرک
4614.     عبدالجلیل ولد محمد علی، مسکونه جمال مینه، مامور شرکت پخته
4615.     ذبیحالله ولد مطیعالله، مسکونه ترهخیل کابل، متعلم صنف 11
4616.     فاضل حق ولد عبدالحق، مسکونه ترهخیل کابل، مامور املاک قرهباغ
4617.     محمد نسیم ولد محمد عظیم، مسکونه شاهشهید، مامور هوایی کابل
4618.     خواجه سراجالدین ولد خواجه بهاالدین، مسکونه دهدانا، مامور وزارت فواید عامه
4619.     فتح خان ولد محمد گل، مسکونه جغتوه وردک، محصل صنف سوم پلی تخنیک
4620.     عمر خان ولد محمد عمر، مسکونه چهاردهی، محصل صنف سوم
4621.     عبدالواحد ولد عبدالقیاس، مسکونه پروان، فارغ پوهنزی ادبیات
4622.     سید اسماعیل ولد سید جعفر، مسکونه جغتوه غزنی، مامور وزارت فواید عامه
4623.     سید محمد قاسم ولد میر سید مقصود، مسکونه جوزجان، ثارنوال در وزارت عدلیه
4624.     عبدالغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه میدان وردک، مامور حوزه دوم
4625.     غلام قادر ولد حاجی شیرین، مسکونه غزنی، دوهم بریدمن
4626.     پاینده محمد ولد شاه محمود، مسکونه سیلوی مرکز، محصل حربی پوهنتون
4627.     غلام حضرت ولد عبدالرزاق، مسکونه قندهار، افراد فرقه 8
4628.     سید سلطان احمد ولد میرعلی احمد، مسکونه سیلوی مرکزی، دریم بریدمن هوایی
4629.     عبدالایان ولد عبدالصمد، مسکونه باغ بالا، بریدمن حربی پوهنتون
4630.     محمد شفیق ولد محمد حسن، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
4631.     محمد حسن ولد حاجی محمد حسین، مسکونه کارته چهار کابل، کتاب فروش
4632.     اسدالله ولد عبدالحسین، مسکونه قرهباغ غزنی، تایپیست
4633.     علی خان ولد محمد سرور، مسکونه دوراهی پغمان، متعلم صنف 12 لیسه غازی
4634.     جان محمد ولد حاجی جمعه، مسکونه هلمند، زمیندار
4635.     عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه پروان، دهقان
4636.     میرزا شاه ولد داوود شاه، مسکونه پروان، دهقان
4637.     ... ولد فخرالدین، مسکونه پروان، دهقان
4638.     سیلی خان ولد محمد زمان، مسکونه پروان، دهقان
4639.     عبدالصمد ولد محمد علی، مسکونه لغمان، کارمند نظامی
4640.     محمد خلیل ولد محمد نظر، مسکونه چهاردهی، معلم
4641.     حضرت خان ولد میر حمزه، مسکونه بلخ، امر حقوق مسکونه بلخ
4642.     نوروز، مسکونه لوگر، دکاندار
4643.     غلام محیالدین ولد جمالالدین، مسکونه ، مامور احصاییه
4644.     سید زمانالدین ولد سید امامالدین، مسکونه ناحیه شش، قوای فراشوت
4645.     محمد مجتبی ولد دوست محمد، مسکونه دهدانا، مامور وزارت مالیه
4646.     شفیعالله ولد عبدالله، مسکونه چنداول، بریدمن ریاست تعمیرات
4647.     نجیبالله ولد عبدالله، مسکونه سرخ رود ترون شهر، دوهم بریدمن
4648.     محمدعلی ولد عبدالسلام، مسکونه لوگر، مامور وزارت آب و برق
4649.     حفیظالله ولد عبدالله، مسکونه سرخرود، تورن
4650.     غلام جیلانی ولد محمد انور، مسکونه کابل، جگرن ترانسپورت
4651.     محمد انور مولد محمد عمر، مسکونه شیرپور کابل، جگرن فراشوت
4652.     سلیمان ولد گل آغا، مسکونه بگرام، جگرن فراشوت
4653.     گل محمد ولد بازمحمد، مسکونه مکروریان، جگرن فراشوت
4654.     خلیلالله ولد محمد یوسف، مسکونه چهارراهی قنبر، جگرن فراشوت
4655.     عبدالصبور ولد عبدالرسول، مسکونه قلعه شهاده، جگرن خدمات تخنیکی
4656.     عبدالرحیم ولد فقیر محمد، مسکونه مکروریان، جگرن غوند استحکام
4657.     محمد نعیم ولد بازگل، مسکونه سرخرود ترون شهر، مامور احصاییه مرکزی
4658.     محمد طیب ولد محمد نبی، مسکونه تخار، فارغ لیسه ابن سینا
4659.     زینالعابدین ولد میر امامالدین، مسکونه چهار آسیاب، کارگر افغان ترک
4660.     خواجه گل ولد صدرالدین، مسکونه قلای مرادبیگ
4661.     قربان نظر ولد حاجی عبدالوهاب، مسکونه درهصوف سمنگان، زارع
4662.     حاجی عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، مالک دواخانه
4663.     سید احمد ولد شیردل، مسکونه پروان، متعلم لیسه ابن سینا
4664.     محمد اکرم یاری ولد عبدالله، مسکونه جاغوری، معلم
4665.     محمد علی ولد غلام رضا، مسکونه جاغوری، معلم
4666.     علی دریاب ولد محسن علی، مسکونه جاغوری، معلم
4667.     شاه محمود ولد علی محمد، مسکونه بلخ، ترجمان د افغانستان بانک
4668.     سخی داد ولد محمد سردار، مسکونه پروان، بیکار
4669.     محمدنعیم ولد فولاد، مسکونه شهر بزرگ بغلان
4670.     معراجالدین ولد بازمحمد، مسکونه بدخشان، معلم
4671.     عبدالمجید (رشید) ولد عبدالرشید، رییس دستگاه قالیشوی، مسکونه شهر نو کابل
4672.     محمدظریف ولد محمدشریف، مسکونه شوربازار کابل، عکاس
4673.     محمدانور ولد محمداکرم، مسکونه بدخشان، زارع
4674.     عبدالبصیر ولد محمدرضا، مسکونه بدخشان، تجار
4675.     عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه بدخشان، دهقان
4676.     مولوی محمدطاهر ولد محمدجان، مسکونه لغمان، معلم
4677.     مولوی سیداکبر ولد محمدمعراج، مسکونه تگاب پروان
4678.     مولوی مشعل ولد عبدالطیف، مسکونه پروان، زارع
4679.     خاکسار ولد محمدابراهیم، مسکونه پروان، زارع
4680.     خواجه عبدالشکور ولد محمدامیر، مسکونه قرهباغ
4681.     عبدالرحیم ولد محمداسلم، مسکونه قرهباغ
4682.     محمدمحبوب ولد عبدالشکور، مسکونه بگرام، معلم سپورت
4683.     مولاداد ولد رحیمداد، مسکونه بگرام، فارغ صنف 12
4684.     محمدآقا ولد خواجه نور، مسکونه بگرام، صنف 12
4685.     غلام سرور ولد غلامحیدر، مسکونه چمتال بلخ
4686.     عوض ولد خداداد، مسکونه جمال مینه، کتابفروش
4687.     خانعلی ولد زوارعلی، مسکونه بهسود وردک
4688.     محرابعلی ولد علیبخش، مسکونه دارالامان
4689.     غلامعلی ولد محمداکرم، مسکونه دارالامان، کارگر شرکت برق
4690.     محمدنبی ولد محمداکرم، مسکونه جاده میوند، لیلامی فروش
4691.     نجفعلی ولد غلام محمد، مسکونه جمال مینه، بیکار
4692.     تامحمد ولد امیرمحمد، مسکونه جمال مینه، دریور وزارت خارجه
4693.     حاجی محمدحسین ولد محمدعظیم، مسکونه جمال مینه، خباز
4694.     حاجی بوستان ولد احمدعلی، مسکونه جمال مینه، دریور
4695.     میرمحمد اسحاق ولد ابراهیم، مسکونه چنداول
4696.     حاجی جمعه ولد میرازحسین، مسکونه تایمنی وات، هوتلدار اباسین
4697.     محراب ولد داوود، مسکونه بگرام، ملاامام کوه صافی
4698.     میرزاگلآغا ولد محمدعارف، مسکونه غور، مامور بیمه صحی
4699.     نوراحمد ولد حاجی علیشاه، مسکونه غور، دهقان
4700.     کمالالدین ولد سکندر، مسکونه غور، مامور ساختمانی
4701.     حاجی عبدالغفار، مسکونه غور
4702.     مولوی یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه غزنی، مدرس
4703.     حاجی عبدالواحد ولد حاجی عبدالغفور، مسکونه وزیراکبرخان، لیلامیفروش
4704.     خواجه صلاحالدین ولد جلان الدین، مسکونه بلخ، قرطاسیه فروش
4705.     محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه بگرام، سارمن
4706.     داکتر ضامن علی ولد علیدوست، مسکونه کارته مامورین، استاد پوهنتون
4707.     معراجالدین ولد امیرمحمد، مسکونه کابل، دریور ملیبس
4708.     عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
4709.     داکتر فتاح ولد گلعلی، مسکونه کارته سه، استاد پوهنتون
4710.     عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، نگران ملیبس
4711.     محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه چنداول، آبمیوهفروش
4712.     صفرمحمد ولد بیگ محمد، مسکونه بغلان، دریور
4713.     محمد اکرم ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، بیکار
4714.     محمدشریف ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، مامور متقاعد
4715.     عبدالغفور ولد عبدالستار، مسکونه فرخار تخار، معلم
4716.     حاجی محمدایوب ولد حاجی رجب، مسکونه قلای شاده، وکیل گذر ناحیه 13
4717.     حاجی طویل ولد پنسجیبی، مسکونه پروان، پرزه فروش
4718.     غلامسخی ولد صفرمحمد، مسکونه قلای شاده، ماشینکار
4719.     عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه کوهستان پروان، محصل پلیتخنیک
4720.     محمدابراهیم ولد اسماعیل، مسکونه حصه دوم خیرخانه، بیکار
4721.     محمدامین ولد محمدنبی، مسکونه قلعه فتحالله، مبلغ
4722.     دوکتور محمدقاسم ولد شیراحمد، مسکونه کارته 4، آمر صحت عامه انکشاف دهات
4723.     سید محمدحسین ولد سیدمقصود، مسکونه جمال مینه، مالک موتر
4724.     سیدمظفرالدین شاه ولد سیداکبر، مسکونه چنداول، مدیر ترانسپورت
4725.     سیدعسکرشاه ولد سید اکبر، مسکونه چنداول
4726.     سید محمدنبی ولد سید دیوانه، مسکونه شهر نو تخار، زارع
4727.     سید عبدالاحد ولد محمدنبی، مسکونه شهر نو تخار، زارع
4728.     سید دیوانه ولد محمدنبی، مسکونه کنر، زارع
4729.     سیفالرحمان صافی ولد عبدالمنان، مسکونه کنر، زارع
4730.     غلامرضا ولد سلطان محمد، مسکونه قلای شاده
4731.     عبدالله ولد فیضالله، مسکونه تورن شهر
4732.     فربانعلی ولد نجمالدین، مسکونه سرخرود
4733.     میرزمان ولد بابا نظر، مسکونه سیدنور شاه مینه
4734.     محمدامین ولد حسنعلی، مسکونه سرای غزنی
4735.     محمدمهدی ظفر ولد عبدالرسول، مسکونه تالقان
4736.     براتعلی ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
4737.     عبدالله ولد گلرحیم، مسکونه جبلالسراج
4738.     عبدالجلیل ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
4739.     اسدالله ولد گلرحیم، مسکونه جبلالسراج
4740.     غلام حضرت ولد محمد، مسکونه پغمان، معلم
4741.     فضلالحق ولد تورگل، مسکونه پغمان، فارغ لیسه غازی
4742.     غلامعلی ولد محمدعلم، مسکونه چهل تن پغمان، سارمن
4743.     غلام حبیب ولد عزیزخان، مسکونه کوته سنگی، رادیوساز
4744.     عبدالروف ولد محمدارسلان، مسکونه پروان، کارمند ریاست عالی اوقاف
4745.     عبدالقادر ولد رحیمبخش، مسکونه بگرام، دهقان
4746.     حمیدالله ولد حبیبالله، مسکونه جبلالسراج، مامور ریاست پوهنتون
4747.     محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه موهمند، سرکارگر
4748.     غلام سید ولد محمدرضا، مسکونه علیخیل لغمان، سرایدار
4749.     سید سردار ولد سید حسینشاه، مسکونه بغلان، تعویذگر
4750.     غلامشاه ولد سادرعلی، مسکونه غزنی، کارگر
4751.     محمدعیسی ولد درویش، مسکونه غزنی
4752.     میا سعید ولد ملاحبیب، مسکونه لغمان، معلم
4753.     نازکمیر ولد حاجی آغامیر، مسکونه لغمان
4754.     احمدخان ولد سلطان محمد، مسکونه لغمان
4755.     خیرمحمد ولد جان محمد، مسکونه کارگر در گردیز
4756.     شاه محمود ولد عبدالحفیظ، مسکونه کندز
4757.     محمداکبر ولد محمدخان، مسکونه پغمان، دگرمن متقاعد
4758.     عبدالرازق ولد عبدالحسین، مسکونه کارته 3
4759.     عبدالروف ولد عبدالحسین، مسکونه جمال مینه، مسکونه اصلی سرخپارسا
4760.     بشیراحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
4761.     فیضمحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
4762.     عبدالواحد لنگ ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، انجنیر.
4763.     صالحمحمد ولد سرفراز، مسکونه کارته پروان.
4764.     حاجی نیکمحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه پروان.
4765.     غلامرضا ولد قربانعلی، مسکونه سرخپارسا.
4766.     مهراجالدین ولد عبدالرسول، مسکونه لغمان.
4767.     محمدحسین، مسکونه جغتو، قرطاسیهفروش.
4768.     بستانعلی ولد علیشاه، مسکونه جاغوری، بیکار.
4769.     سید امیرحسین ولد حاج محمدرضا، مسکونه بهسود، دهقان.
4770.     محمدنسیم ولد سید محمد امین، مسکونه بهسود، دهقان. محمدطاهر ولد عبدالغفار، مسکونه وردک، معلم.
4771.     حامد نعیم ولد محمدنعیم، مسکونه دهافغانان، مامور گارنیزوم 373.
4772.     میراحمد ولد میرنظامالدین، مسکونه دهیاجا، مامور گارنیزوم 373.
4773.     میرزا میر ولد توکل، مسکونه پنجشیر، معلم.
4774.     زرعلم ولد گلعلم، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.
4775.     نعمتالله ولد هزارگل، مسکونه ترهخیل، متعلم سیدآباد.
انتهای پیام/.
https://www.payam-aftab.com/vdcbz5b5.rhbazpiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0