تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۲
کد مطلب : 24275
لیست کامل کشتارهای سازمان «اگسا»+ اسامی کامل افراد- بخش اول
پیام آفتاب: روزنامه هشت صبح به سندی دست یافته است که در آن نام ۵هزار نفر از افرادی که توسط استخبارات دوره حکومت حفیظ الله امین کشته اند، موجود است،در این اسناد نام، نام پدر، محل سکونت و وابستگی‌های سیاسی و مذهبی افراد ذکر شده است.
به گزارش پانا، روزنامه هشت صبح به اسنادی دست یافته است که در آن مشخصات حدود 5 هزار نفر از شهروندان افغانستان که در زمان حکومت «حفیظ الله امین» توسط سازمان استخبارات آن زمان «آگسا» بازداشت و به قتل رسیده اند را افشا می کند.

1.    غلام محمد ولد عبدالغفور، مسکونه قره باغ، دوهم سارن، تبلیغ سوء.
2.    شیرالله ولد سلطان محمد، محصل انجنیری، مسکونه نرخ میدان، ضد انقلاب.
3.    شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.
4.    صفی الله ولد عبدالحلیم، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی.
5.    سید محمد عیسی ولد سید محمد انو، ملا امام، مسکونه بغلان، خمینی.
6.    محمد اکبر ولد محبت خان، دگرمن، مسکونه کوهستان، اخوانی.
7.    رحمت الله ولد قربان شاه، سارن، مسکونه خان آباد، اخوانی.
8.    محمد اعظم ولد محمد اکرم، مسکونه نجراب، مدیر آرشیف قضاء، اخوانی.
9.    اسدالله ولد فضل الدین، بیکار، تبعه ایران، خمینی.
10.    سید علی رضا ولد سید علی اصغر، مدیر واردات محاسبه صنعتی، مسکونه چهاردهی، خمینی.
11.    جمال الدین ولد امان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
12.    خان وزیر ولد کلان وزیر، مامور تبربیه معلم، مسکونه پنجشیر، خمینی.
13.    غلام رضا ولد قربان علی، رییس ترانسپورت الله پار،  مسکونه جمال مینه، خمینی.
14.    سیدالله ولد محمدآجان، مامور کارتو گرافی سروبی، ضد انقلاب.
15.    عبدالکریم ولد حاجی قربان، تاجر، مسکونه فاریاب، اخوانی.
16.    محمد قاسم ولد محمد سالم، معلم، مسکونه لوگر، ضد انقلاب.
17.    محمد کاظم ولد محمد هاشم، منیجر هوتل یما، مسکونه تخار، اخوانی.
18.    محمد علم ولد محمد اسماعیل، مامور متقاعد، مسکونه کوهستان، اخوانی.
19.    عبدالفتاح ولد عبدالحکیم، محصل زراعت، مسکونه کوهستان، اخوانی.
20.    عبدی محمد ولد توره خان، محصل حقوق، مسکونه بدخشان، اخوانی.
21.    محمد عارف ولد گل علم، متعلم صنف دوازده دارالعلوم، مسکونه بگرام، اخوانی.
22.    خان وزیر خوازک ولد خوازک، محصل طب ننگرهار، مسکونه وردک، اخوانی.
23.    اصیل ولد بابه خان، بیکار مسکونه بدخشان، اخوانی.
24.    محمدهاشم ولد عبدال هاشم، داکتر، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
25.    سید حمیدالله ولد سید امین الله، معلم، مسکونه نهرین، اخوانی.
26.    یارمحمد ولد گل محمد، معلم، مسکونه بغلان، ضدانقلاب.
27.    غلام عباس ولد عبدالاحد، بیکار، مسکونه پلخمری، اخوانی.
28.    اقبال احمدزی ولد امیر محمد، مامور، مسکونه پکتیا، اخوانی.
29.    سلطان حبیب ولد سلطان حمید، معاون احصاییه بغلان، مسکونه بغلان، اخوانی.
30.    محمد اسماعیل ولد خواجه معلم، مسکونه بغلان، اخوانی.
31.    شیرمحمد ولد صفر محمد، بیکار، مسکونه بغلان، اخوانی.
32.    گل رحمان ولد علیشاه، مامور، مسکونه بغلان، اخوانی.
33.    هدایت الله ولد علاو الدین، خیاط، مسکونه بغلان اخوانی.
34.    زمان الدین ولد نور الدین، مامور فنی، بغلان، اخوانی.
35.    صبحان گل ولد محمد عثمان، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
36.    عبدالحکیم ولد محمد عابد، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
37.    حاجی قمرالدین ولد تغایی مراد، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
38.    مولوی امام الدین ولد سید بخاری، ملام امام، مسکونه تخار، اخوانی.
39.    محمد اسماعیل ولد ملاسلام، مامور پروژه کوکچه، اخوانی.
40.    حبیب الرحمان ولد غریب شاه، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
41.    گل رحمان ولد گل رحیم، تعویذگر، مسکونه تخار، اخوانی.
42.    فاضل خان ولد ملا فضل الله، مسکونه تخار، اخوانی.
43.    سید هدایت الله ولد سید اکبر، تخار، اخوانی.
44.    عبدالعظیم ولد سید اکبر، مسکونه تخار، اخوانی.
45.    حاجی وزیر ولد اجمیر، مسکونه تخار، اخوانی.
46.    حاجی اقبال ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
47.    سحرگل ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
48.    جلال الدین ولد غلام محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله.
49.    عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله.
50.    عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله.
51.    سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله.
52.    امین الله ولد عصمت الله، دوکاندار، مسکونه ده افغانان، اخوانی.
53.    نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله.
54.    اسلام الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.
55.    اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله.
56.    عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله.
57.    عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
58.    خلیل الله ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
59.    غلام جیلانی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
60.    سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
61.    سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
62.    محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
63.    گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
64.    عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
65.    محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.
66.    غلام محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، شعله.
67.    حفیظ الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
68.    نجیب الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.
69.    محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.
70.    محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.
71.    شفیع الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.
72.    ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.
73.    محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
74.    سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.
75.    غلام حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.
76.    بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.
77.    سید داوود، معلم مکتب علاوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.
78.    حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
79.    عبدالاحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.
80.    علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.

کابل افغانستان - مورخ 23/1/ 1358
81.    حمیدالله ولد الماس، دریم بریدمن تعمیرات، ساکن خان آباد، اخونی.
82.    زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مایوییست.
83.    عنایت الله ولد محمد مقام، بیکار مسکونه لغمان، اخوانی.
84.    محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، دکاندار ساکن بلخ، اخوانی.
85.    حبیب الله ولد حاجی عبدالله، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مایوییست.
86.    عبد الاحد ولد جلاد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست.
87.    محمد مهدی ولد حسین شاه، مامور تعلم و تربیه،مسکونه لوگر، اخوانی.
88.    جمال الدین ولد غلام محی الدین، خشکه شوی، مسکونه لوگر، اخوانی.
89.    انجنیر زاهد ولد محمد رحیم، مامور جیالوجی، سکونه لوگر، اخوانی.
90.    معراج الدین ولد عبد الرسول، مامور در هلمند، مسکونه لغمان، اخونی.
91.    نصیر احمد ولد علی احمد، صنف دوازده، هوتلدار از کندهار، اخوانی.
92.    کریم الله ولد رحمت الله، مامور فارم گلباغ، مسکونه لوگر، اخوانی.
93.    میراجان ولد سلطان، دهقان، مسکونه لغمان، اخوانی.
94.    سید علم ولد محمد علم، معلم، مسکونه سروبی، اخوانی.
95.    مولوی سعادت ولد میرزا خان، مسکونه وردک، ملاامام، اخوانی.
96.    سید محمد ایوب ولد سید جعفر مالک پلازا هوتل، اخوانی.
97.    عبدالعلی ولد عبدلرزاق، مسکونه وردک، اخوانی.
98.    محمد یوسف ولد طفیل، مسکونه وردک، طالب، اخوانی.
99.    گل محمد ولد تاج محمد، بیکار، مسکونه پکتیا، اخوانی.
100.    نورالحق ولد عبدالحق، عضو اکادمی علوم طبی، اخوانی.
101.    محمد الله ولد محب الله، متعلم تخنیکم، مسکونه خوست، اخوانی.
102.    احمد مخدوم ولد خلیفه افضل، دهقان، مسکونه فرخار، اخوانی.
103.    میرولی ولد ولی، مسکونه پکتیا، اخوانی.
104.    داکتر امیر محمد ولد صفر محمد، داکتر، بدخشان، اخوانی.
105.    میر حسین ولد میر هادی، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
106.    سیف الرحمان ولد محمد صادق، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
107.    سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه 234، ساکن خیرخانه، مایوییست.
108.    عبدالحلیم ولد محمد هاشم، معلم، ساکن سالنگ وات، اخوانی.
109.    قدم ولد نوروز، دستفروش، مسکونه وردک، اخوانی.
110.    عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مایوییست.
111.    فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مایوییست.
112.    یار قند ولد شینواری، داکتر، ساکت هود خیل، اخوانی.
113.    محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مایوییست.
114.    محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مایوییست.
115.    حیات الله ولدمحمد مقام، غریب کار، مسکونه لغمان، اخوانی.
116.    گل محمد ولدتاج محمد، ساکن لغمان، اخوانی.
117.    عبدالظاهر ولد نورمحمد، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
118.    محمدسلیم ولد عبدالظاهر، مسکونه وردک، متعلم، اخوانی.
119.    محمد عارف ولد عبدالظاهر،مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
120.    سیدکریم ولدسید محمود، مسکونه بغلان، طالب، اخوانی.
121.    محمد ایاز ولد عبدالستار، قاضی، اخوانی.
122.    جلندر ولد عبدالمحمد، زنده بانان، تورن، اخوانی.
123.    مولوی عبدالقدوس ولد عبدالغفور، ملا، لغمان، اخوانی.
124.    اسدالله ولد جان محمد، داکتر، مسکونه کابل، اخوانی.
125.    آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست
126.    عبدالعزیزامواج پور ولد عبدالخالق ، مسکونه غزنی، اخوانی.
127.    محمد بشیرولد محمد علی، مسکونه چنداول، مامور، اخوانی.
128.    عبدالله ولد غلام محمد، مسکونه لغمان، مامور، اخوانی.

کابل- افغانستان- مورخ -26-1-1358
129.    معراج الدین ولد نصرالدین، مسکونه شهرنو، اخوانی.
130.    قدرت الله ولد عبدالله ، مسکونه خان آباد، مدیرابوحنیفه، اخوانی.
131.    رحمت الله ولد محمد اکبر، مسکونه کابل، دریورملی بس.
132.    محمد رفیع ولد پردل، مسکونه پنچشیر، دریورملی بس، اخوانی
133.    نیازالله ولد عبدالله ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییست.
134.    عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، مایوییست، ضد انقلاب.
135.    رازگل ولد سیدجان، مامور ناحیه دوم شاروالی کابل، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
136.    محمدصادق ولد عصمت الله، مامور صحت عامه، مسکونه پغمان، اخوانی.
137.    محمد داود ولد غلام سخی، مامور صحت عامه، مسکونه غزنی، اخوانی.
138.    دوست محمد ولد حاجی محمد، مامور ریاست ارزاق، مسکونه گردیز، اخوانی.
139.    سید محمد حسن ولد سید محمد حسین، خزانه دار وزارت صحت عامه، اخوانی.
140.    غلام دستگیر ولد دین محمد، دگروال،مسکونه کابل، اخوانی.
141.    نقیب الله ولد جمعه گل، دهقان، اشرار، مسکونه تگاب.
142.    قاضی محمد ولد مقدس، محصل تخنیک، مسکونه کنر، اخوانی.
143.    محمد الله ولد محب الله، محصل تخنیک، مسکونه بغلان، اخوانی.
144.    گل خان ولد بسم الله، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
145.    شیر آقا ولد آغا محمد، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
146.    محمد احسان ولد محمدخان، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
147.    حاجی عتیق الله ولد محمد اکبر، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
148.    عبدالرحیم ولد خوازک، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
149.    ملک نور ولد محی الدین، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
150.    عبدالقیوم ولد عبدالاحد، مسکونه وردک، اخوانی.
151.    عبدالقادر ولد غلام حضرت، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
152.    جمعه حسن ولد عبدالکمال، سمونوال متقاعد، مسکونه کارته پروان، گروه ضد انقلاب.
153.    گل رحمان ولد یاقوت شاه، مسکونه لوگر، ترافیک هلمند، اخوانی.
154.    غلام سرور ولد غلام دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، مایوییست.
155.    محمد رحیم ولد سید محمد، مسکونه پکتیا، محصل ادبیات، اخوانی.
156.    محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک، مایوییست.
157.    غلام صدیق ولد عاشور، مسکونه نهرین، اخوانی.
158.    غلام حیدر ولد غلام حضرت، مسکونه پنجشیر، داکتر، اخوانی.
159.    گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه میرامشاه، چوب فروشی، اخونی.
160.    شمس الدین ولد وزیر، مسکونه ننگرهار، داکتر، اخوانی.
161.    محمد الدین ولد غلام محی الدین، مسکونه وردک، جگرن، اخوانی.
162.    محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مایوییست.
163.    حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، مایویست.
164.    میر غلام حیدر ولد سید احمد، مسکونه کابل، سرطبیب قوای 990 راکت، خمینی.
165.    حاجی حسین ولد عجب علی، مسکونه جمال مینه، قراردادی، خمینی.
166.    دولت محمد ولد الله بیک، مسکونه جمال مینه، دریور، خمینی.
167.    محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه پکتیا، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
168.    محمد ابراهیم ولد علی مردان، مسکونه فراه،ملاک، اشرار هرات.
169.    غلام حسن ولد مجنون، مسکونه فراه، ملاک، اشرار هرات.
170.    ارباب اکبرولد قلندر، مسکونه پلخمری، اخوانی.
171.    محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه فراه، ملاک، اشرار هرات.

کابل افغانستان - مورخ  27بر28-1-1358
172.    ابریشمین ولد پادشاه گل، دگروال متقاعد، مسکونه کارته نو، به ارتباط سیلاب صافی.
173.    نور احمد ولد سید احمد، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.
174.    احمد موجب ولد محمد حفیظ، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
175.    دوست محمد ولد مهر دل، دهقان، مسکونه قلعه حسن شیوه کی، اخوانی.
176.    بابا جان ولد عبدالرحیم، مسکونه لغمان، دهقان، به ارتباط پیرزاده.
177.    رحمت الله ولد عبدالصمد خان، متعلم مکتب مخابره، کابل، اخوانی.
178.    شاه حسین ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، خمینی.
179.    حاجی عبدالقادر ولد حاجی محمد حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
180.    حاجی محمد حسن ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
181.    حاجی عبدالغفور ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
182.    محمد آصف پوپل ولد غلام جان، مسکونه مکروریان، توطیه.
183.    نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه کارته سه، توطیه.
184.    امان الله ولد نصرالله، مسکونه کارته پروان، توطیه.
185.    غلام سخی ولد عبدالرسول، فیودال اعزامی، کندز.
186.    غلام رسول ولد سلطان، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
187.    محمد رسول ولد محمد حسن، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
188.    محمد انور ولد سهراب علی، زمیندار مسکونه بهسود، خمینی.
189.    غلام نبی ولد سلطان، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
190.    صالح محمد ولد حاجی فقیر محمد، مامور پشتنی تجارتی بانک، مسکونه بهسود، خمینی.
191.    عبدالقیوم ولد عبدالرسول، کارمند وزارت زراعت، مسکونه بهسود، خمینی.
192.    عبدالحبیب ولد عبدالعلی، معلم، مسکونه بهسود، خمینی.
193.    شاه بزرگ ولد آغا گل، مسکونه قره باغ، خمینی.
194.    مولوی عبدالباقی ولد یار محمد، مسکونه قره باغ، خمینی.
195.    سید گوهر ولد سید نادرشاه پسر سید کیهان.
196.    امان الله ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
197.    شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقلاب.
198.    عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه، ماوییست، ضد انقلاب.
199.    شیر آغا ولد رحمت گل، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
200.    محمد عمر ولد رحم دل، مامور دافغانستان بانک، مسکونه کارته نو، ضد انقلاب.
201.    صفی الله ولد حبیب الله، مسکونه سرخ رود، معلم، به ارتباط توطیه.
202.    محمد حمید ولد محمد عمر، مامور شهرسازی، مسکونه مکروریان، توطیه.
203.    محمد یعقوب ولد ارسلا ولد محمد رفیق، موسسه زنبود داری، توطیه.
204.    ملا عبدالمجید ولد تیمور شاه، ملاامام، مسکونه لوگر، اخوانی.
205.    میر نظام الدین ولد حاجی افغان، مسکونه قره باغ، اخوانی.
206.    نجیب الله ولد امین لله ، مالک دواخانه فاریابی، مسکونه شش درک، توطیه رسول جان.
207.    حاجی آقا میر ولد حاجی نازک میر، تاجر، مسکونه کندز، توطیه.
208.    محمد اسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه جمال مینه، خمینی.
209.    ایشان قمر ولد ایشان بابا، زمیندار، بدخشان، اخوانی.
210.    محمد امین ولد بابا بیک، مسکونه بدخشان، اشرار.
211.    صالح محمد ختک، محصل، مسکونه وردک، اخوانی.
212.    ولی محمد ولد متین خان، معلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
213.    ضیا الله ولد غلام داوود، مامور برق، مسکونه کابل، مجددی.
214.    رفیع الله ولد غلام داوود، مسکونه غزنی، مجددی.
215.    غلام داوود ولد صوفی آقا مجددی، مسکونه غزنی، مجددی.
216.    محمد انور ولد عبیدالله، مسکونه هرات، مجددی.
217.    فضل حق ولد عبدالواب، زمیندار، مسکونه هرات، مجددی.
218.    علی محمد ولد بهار الدین، دکاندار، مسکونه هرات، مجددی.
219.    عصمت الله ولد هدایت الله، مسکونه کوهستان، مجددی.
220.    علی احمد ولد گدا احمد، مامور متقاعد، مسکونه سرای غزنی، مجددی.
221.    فیض احمد ولد محمد هاشم، زمیندار، مسکونه کاپیسا، مجددی.
222.    عبدالجبار ولد عبدالواحد، معلم، مسکونه نجراب، مجددی.
223.    احمد ضیا ولد احمد سعید، فارغ صنف دوازده، مسکونه هرات، مجددی.
224.    عبدالجلیل ولد اکبر خان، ملا امام، مسکونه تخار، به ارتباط گلبدین.
225.    نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مایوییست، ضد انقلاب.
226.    محمد کبیر ولد در محمد، مامور جینو پرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
227.    عبدالرشید ولد عبدالحمید، دریم برید من، اخوانی.
228.    غلام جیلانی ولد محمد عظیم، دریم برید من، پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان  - مورخ  29-1-1358
229.    سید میر احمد ولد سید احمد، مامور متقاعد د افغانستان بانک، اخوانی.
230.    محمد طاووس ولد لنگر خان، مسکونه ولسوالی محمداغه، محصل پولی تخنیک، اخوانی.
231.    عبدالخاق ولد حبیب الله، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی، مایوییست.
232.    محمد عثمان ولد عبدالرحمان، مسکونه ولسوالی شیندند، زمیندار، اشرار.
233.    سید اغا حسین ولد غلام حسین، زمیندار، مسکونه بامیان، اشرار.
234.    حاجی عبدالغفار ولد غریب شاه، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
235.    جمال الدین ولد محمد خان، تیکه دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
236.    عبدالحکیم ولد حاجی محمدکبیر، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
237.    حاجی محمدنعیم ولد صوات بیک، دکاندار، مکسونه کاپیسا، اخوانی.
238.    عبدالحنان ولد عبدالرحیم، ترجمان، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
239.    حاجی خان محمد ولد شاد محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
240.    محمد خان ولد محبت خان، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
241.    فخر الدین ولد محی الدین، دریور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
242.    فضل احمد ولد ولی محمد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
243.    نور احمد ولد ولی محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
244.    نیکو ولد میر ولی خان، موتر دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
245.    غلام دستگیر ولد عبدالحسین، مامور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
246.    اختر محمد ولد خدا داد، کاگر، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
247.    عطا محمد ولد خدا داد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
248.    گل رحیم ولد عبدالله، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
249.    صفدر علی ولد نجف علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، ضد انقلاب.
250.    پشم گل ولد انار گل، مسکونه پکتیکا، زمیندار، ضد انقلاب.
251.    اسدالله ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندهار، مایوییست ضدانقلاب.
252.    جان علی ولد مراد علی، مسکونه جاغوری، ملا، خمینی.
253.    سید بهاوالحق ولد سید عبادالحق، مسکونه بدخشان، معلم، اخوانی.
254.    محمد یاسین ولد محمد حسین، مسکونه کابل، کتابفروش، اخوانی.
255.    سید محمد علی شاه ولد سید سکندر، وظیفه دار بلخی لمیتد، خمینی.
256.    سید ابراهیم ولد سید نجیب، رییس بلخی لمیتد، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
257.    سید جواد ولد سید اسماعیل، مسکونه کارته سه، وظیفه دار بلخی لمیتد، خمینی.
258.    حاجی نوروز ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه خوشحال مینه، خمینی.
259.    غلام رضا ولد برات علی، مسکونه دهبوری، تجار سرای حبیب الله، خیمنی.
260.    غلام حسین ولد حاجی محمدحسین، مسکونه تپه سلام، دکاندار، خمینی.
261.    محمد اقبال ولد دادعلی، مسکونه کارته سه، دکاندار، خمینی.
262.    محمد حسین ولد نهضت ولد غلام حسین، مسکونه جمال مینه، مامور، خمینی.
263.    حاجی سمیع الله ولد امیر الله، مسکونه قلعه فتح الله، خمینی.
264.    محمد اسماعیل ولد محمد هاشم، مسکونه بلخ، خمینی.

کابل افغانستان - مورخ 30-1-1358
265.    عبدالقادر ولد میر فقیر، مسکونه کوهستان، محصل، اخوانی.
266.    ننگیالی ولد عبدالله، مسکونه کندهار، بیکار، ضدانقلاب.
267.    محمد همایون ولد محمد قسیم، مسکونه کابل، مامور مستوفیت کابل، ضدانقلاب.
268.    فضل حق ولد خان صاحب، کندهار، داکتر یونانی، اخوانی.
269.    سید محمد ابراهیم ولد سید محمد علی، مسکونه کارته چهار، مشاور حقوقی بانک ملی، اخوانی.
270.    عبدالقدیر ولد عبدالله، مسکونه استالف، مامور ملی بس، ضد انقلاب.
271.    عبدالعلی ولد مراد علی، معاون ترانسپورت خدایار، خمینیست.
272.    غلام علی ولد شیر علی، وکیل نانوایان، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
273.    حاجی غلام حیدر ولد میرزا محمد، مسکونه هرات، فعلا جمال مینه، خمینیست.
274.    حاجی تاج محمد ولد جان محمد، مدیر وزارت مالیه، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
275.    عبدالغنی ولد عطا محمد، تحویل دار ساختمانی آب و برق، مسکونه جمال مینه، خمینیست.
276.    محمد قاسم ولد حشمت الله ولد نادر، مسکونه جمال مینه، تاجر، خمینیست.
277.    حاجی فیض محمد ولد نظر محمد، رییس فابریکه میهن فلز، خمینیست.
278.    محمد حسین ولد محمد عظیم، مسکونه جمال مینه، مدیر متقاعد، خمینیست.

کابل افغانستان - مورخ 31-1-1358
279.    سید جهانگیر ولد سید قاسم، مسکونه خیرخانه، دریم برید من، اخوانی.
280.    لالا میرزا ولد خان میرزا، مسکونه پنجشیر، دگرمن لوژستیک، اخوانی.
281.    میرزا خان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، شاگرد سماوارچی، اخوانی.
282.    صاحب جان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، سرای دار، اخوانی.
283.    عبدالشکور ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
284.    محمد طالب ولد علی محمد، مسکونه چهاردهی، مامور، اخوانی.
285.    عین الله ولد عبدالقاهر، مسکونه کابل، مامور دستگاه ساختمانی، اخوانی.
286.    عبدالمحمد ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، ساتن من سارندوی، اخوانی.
287.    سید عبدالجمیل ولد سید عبدالغنی، مسکونه کابل، افراد تعیمرات، اخوانی.
288.    محمداکبر ولد علی خان، مسکونه علاوالدین، مدیر اماکن وزارت دفاع، اخوانی.
289.    سردارعلی ولد میرزا شاه، مسکونه شاه شهید، تفتیش تعیینات اردو، اخوانی.
290.    محمد عمر ولد امان ، مسکونه چاریکار، خباز، اخوانی.
291.    عبدالظاهر ولد عبدالحکیم، مسکونه لوگر، ملاامام، اخوانی.
292.    فضل احمد، ولد محمد اسحاق، مسکونه غزنی، مامور صحت عامه، اخوانی.
293.    محمد کریم ولد محمد غوث، مسکونه کاپیسا، دوهم برید من، اخوانی.
294.    عبدالجلیل ولد سید رسول، مسکونه کندز، معتمد اطفاییه، اخوانی.
295.    عبدالمتین ولد غلام خان، مسکونه غزنی، ملا امام، اخوانی.
296.    سید امیر ولد بنگی، مسکونه جوزجان، وظیفه ساتونکی، اخوانی.
297.    سید محمد امین معشوف ولد میر غوث الدین، اصلا از هرات، مدیر ارزاق، اخوانی.
298.    محمد طاهر ولد محمد ضیا، مسکونه کابل، مدیر در وزارت مخابرات، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 2-2-1358
299.    نورالله ولد اصیل خان، محصل صنف دوم تخنیک، مسکونه پکتیا، اخوانی.
300.    عبدالرحمن ولد سیدنور، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
301.    رجب خان ولد جوانمرد، دوکاندار، اندخوی، اخوانی.
302.    غلام فقیر ولد رجب خان، انجنیرنساجی بلخ،مسکونه پروان، اخوانی.
303.    میرعبدالباقی ولد سید پادچا، معلم، مسکونه استالف، اخوانی.
304.    حاجی غلام حسین ولد ملک محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی.
305.    محمد همایون ولد محمد رضا، محصل صنف دوم انجنیری کندهار، اخوانی.
306.    ملک عبدالستار ولد عبدالله، دریور، مسکونه پغمان، اخوانی
307.    سید محمد ولد غلام محی الدین، زمیندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی.
308.    سید مرادالحق ولد عبدالسلام، معلم، قره باغ، اخوانی.
309.    اسد الله ولد فضل الدین، کارگربنایی، اشرار.
310.    غلام سخی ولد رجب خان، مسکونه چاریکار، بیکار،اخوانی.
311.    خیرمحمد ولد لعل محمد، معلم،مسکونه پروان، اخوانی.
312.    محمد علی ولد صالح محمد، متعلم حربی شونزی،مسکونه لوگراخوانی
313.    گل احمد ولد عبدالمجید، ماموروزرارت زراعت، مسکونه تخته پل، کندهار، اخوانی.
314.    عتیق الله ولد عطاالله، مامورمتقاعد بانک پشتنی، مسکونه چهاردهی، اخوانی.
315.    نجیب الله ولد عتیق الله، مسکونه قلعه غیبی، کاتب بانک ملی، اخوانی.
316.    محمد عارف ولد غلام حیدر، متعلم دارالعلوم کابل، مسکونه نجراب، اخوانی.
317.    رفیع الله ولدمحمد عمران، مسکونه علاقه داری علی شیر پکتیا، متعلم، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 5-2-1358
318.    غلام محمد ولد پیرمحمد، مسکونه ولایت زابل، زمیندار، اخوانی.
319.    سیدمحرم شاه ولد سید زمان شان، مسکونه پغمان، دوکاندار، اخوانی.
320.    عبدالرحیم ولد فضل الدین، قره باغ کوهدامن، ملاامام، اخوانی.
321.    بابا پاچا ولد عبدالحمید، مسکونه ولایت ننگرهار، زمیندار، اخوانی.
322.    حاجی عبدالرحمن ولد حاجی فیض الله.
323.    عبدالرووف ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی رودات ننگرهار، اخوانی.
324.    غلام عصمت الله ولد غلام غوث الدین، شاه جوی، اخوانی.
325.    ملالعلی ولد سردار، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
326.    بوستان ولد سلطان، مسکونه غزنی، افراد خمینی
327.    عبدالمناف ولد عبدالمجید، مسکونه خیرخانه، ماموراحصاییه مرکزی، اخوانی.
328.    ولی محمد ولد محمد خان، مسکونه ارگون پکتیا، شاروال ارگون، اخوانی.
329.    نورالله ولد محمد وزیر، مسکونه تگاب، معلم درکندز، اخوانی.
330.    شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مایوییست.
331.    غلام ایشان ولد محمد کبیر، مسکونه گلبهار، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
332.    داد ولد تاش محمد، افراد کندک تانک، مسکونه ننگرهار، اشرارننگرهار.
333.    محمد نبی ولد جلال، مامور ملکی تیکه دارنصوار، اشرارننگرهار.
334.    عتیق الله ولد شاپور، جکتورن قطعه 66، اشرارننگرهار.
335.    عبدالعزیزولد عبدالحکیم، افراد تولی انظباط اشرارننگرهار.
336.    زلمی ولد عبدالشکور، لومری بریدمن کندک مخابره، اشرارننگرهار.
337.    سید امین الله ولد سیدآقا، معاون آمریت اعاشه، اشرارننگرهار.
338.    عبدالغفارولد محمد ابراهیم، جگرن قومندان قطعه 81، اشرارننگرهار.
339.    میرجی ولد میرخورد، خورد ضابط قطعه 81، اشرارننگرهار.
340.    یوسف ولد محمد رسول، دریم بریدمن قطعه 81، اشرارننگرهار.
341.    صابر ولد عاشورمحمد، لومری بریدمن ریاست خدمات تخنیکی، اشرارننگرهار.
342.    عبدالعلیم ولد حاجی محمد افضل، تورن آمریت قسم مادونان پیژنتون، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 6-2-1358
343.    قاری شاهی ولد حاجی امین، مسکونه مرکزولایت فاریاب، اخوانی.
344.    حاجی غلام حیدرولدمحمد،فاریاب، اخوانی.
345.    آقا رحیم ولد بابه قل، فاریاب، اخوانی.
346.    حاجی امام ولد ذکرالله، فاریاب، اخوانی.
347.    عبدالمحمد ولد محمد حسین، فاریاب، اخوانی.
348.    غلام نقشبند ولد حاجی بادام قل، فاریاب، اخوانی.
349.    عبدالرحیم ولد حاجی مصطفی گل، فاریاب، اخوانی.
350.    غلام قادر ولد حاجی جمعه، فاریاب، اخوانی.
351.    صاحب الدین ولد حسرت الدین، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
352.    حاجی محمد رحیم، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
353.    محمد امین ولد یزدان قل، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
354.    عبدالمجید ولد امین خان، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
355.    عبدالعزیز ولد حاجی بوری، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
356.    سید اکرام ولد ملاخواجه، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
357.    عبدالمنان  ولد خول هرقل، مسکونه درزاب، فاریاب، اخوانی.
358.    وکیل محمد صدیق ولد حاجی محمد سعید، قیصار، فاریاب ، اخوانی.
359.    حفیظ الله ولد بهاالدین، قیصار، فاریاب، اخوانی.
360.    کمال الدین ولد اعظم بیگ، قیصار، فاریاب، اخوانی.
361.    حاجی امیرالدین ولد محمد اکبر، قیصار، فاریاب، اخوانی.
362.    غلام سرور ولد گلاخان، مسکونه فاریاب، اخوانی.
363.    محمد عیسی ولد فضل الحق، مسکونه فاریاب، اخوانی.
364.    محمد غفور ولد صمد، مسکونه فاریاب، اخوانی.
365.    محمد زمان ولد اسراییل، مسکونه غورماچ بادغیس، اخوانی.
366.    ساعت خان ولد بلال، مسکونه غورماچ، بادغیس، اخوانی.
367.    الله داد ولد برکت، غورماچ بادغیس، اخوانی.
368.    سیدآقا ولد محمد سرفراز، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
369.    شاهین شاه ولد سیدکریم، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
370.    غلام رسول ولد الله داد، مسکونه المار، فاریاب، اخوانی.
371.    غلام رضا ولد خدایار، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
372.    برات ولد یوسف، مسکونه جوزجان، در جنگ مسجد سبزازصحنه  دستگیرشده.
373.    حسن ولد برات، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
374.    سید محمد ولد سید مصطفی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
375.    سیدقاسم ولد سید گلزاد، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
376.    حیدرولد صادق، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
377.    قربان ولد محمد امین، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
378.    غلام سعید ولد قاسم علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز از صحنه  دستگیرشده.
379.    ناصرولد محمد علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجدسبز ازصحنه دستگیرشده.
380.    محمدرسول ولد طوره قل، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
381.    عبدالرووف ولد عبدالمراد، مسکونه جوزجان،درجنگ مسجدسبز، ازصحنه دستگیرشده.
382.    سید سلیمان ولد سید ابراهیم، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگیرشده.
383.    سیداسحاق ولد سید محمود، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
384.    نورعلی ولد مرزاعلی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
385.    خال نظرولد وفا، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
386.    عبدالمحمد نمبر5 ولد حاجی عبدلاحد  ، مسکونه جوزجان، دستگیرشده با بیرق سفیدی که روی آن الله اکبرنوشته بود.
387.    سید حسن ولد سیدقاسم، مسکونه ولایت سمنگان، اخوانی.
388.    سیداسماعیل ولد سید محمد، مسکونه جوزجان، اخوانی.
389.    سیدعاب الدین، مسکونه ولایت بلخ، اخوانی.
390.    شیخ احمد ولد حسین علی، مسکونه جوزجان، اخوانی.
391.    حاجی داد محمد ولد علی محمد، مسکونه جوزجان، طرفداردولت ایران.
392.    محمد هاشم ولد سید محمد ابراهیم، مسکونه جوزجان، خریداری مرمی موش کش جهت اخلال منطقه.
393.    سید ابراهیم ولد سید اصغر، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ایران که درمحضرعام به دولت خلقی وبه رهبرتوانای خلق توهین کرده است.
394.    سید عبدالرزاق ولد سید صادق، مسکونه جوزجان، خریداری تفنگ موش کش، جهت اخلال.
395.    سید یوسف ولد شاه علی مدد، مسکونه جوزجان، خریدارمرمی 303بر، جهت اخلال منطقه.
396.    شیخ محمد رحیم ولد محمد حیدر، مسکونه جوزجان، اخوانی.
397.    بشیراحمد ولد عبدالله، مسکونه ولایت کندز، اخوانی.
398.    گل محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه ولایت بغلان، اخوانی.
399.    سید باقرشاه ولد سید طاهرشاه، مسکونه جوزجان، اخوانی.
400.    نورالدین ولد محمد معصوم، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ظاهر- داوود.
401.    پاچا ولد محمد اکبر، مسکونه ماما خیل، دریور درجلال آباد، اخوانی.
402.    جلال الدین ولد غلام محمد، مسکونه قیصارفاریاب، معلم لیسه حافظ عبدالمجید، اخوانی.
403.    غلام عصمت الله ولد غلام غوث، مسکونه شاه جوی ولایت زابل، زمیندار، اخوانی.
404.    عبدالجبار ولد سلیمان، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، اخوانی.
405.    محمد سعید ولد محمد ایوب، مسکونه زرمت پکتیا، زمیندار، اخوانی.
406.    محمد ناصر ولد محمد محسن، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی.
407.    محبت علی نمبر7 ولد همت علی، مسکونه جمال مینه، مامور شاروالی ، اخوانی.
408.    مهرپاشاه ولد داوودشاه، مسکونه ولایت لغمان، مامورپوهنتون، اخوانی.
409.    خادم حسین ولد شیرمحمد، مسکونه قلعه شهاده، متعلم صنف دهم، اخوانی.
410.    حاجی محمد عوض ولد حاجی عبدالرشید، قلعه شهاده، مدیرمحاسبه نساجی بگرامی، اخوانی.
411.    محمد عارف ولد عبدالمجید، مدیرمجله قضا، اخوانی.
412.    غلام سخی ولد حاجی محمد خان، مسکونه قلعه شهاده، مامورآرشیف، اخوانی.
413.    محمد عارف ولد محمد حسن، مسکونه کارته 3، متعلم صنف 11 ، اخوانی.
414.    سید عمر ولد عبدالوهاب، مسکونه وردک، مامورریاست برق کابل، اخوانی.
415.    سید قاسم ولد میرآقا، مسکونه جمال مینه، مامورمستوفیت کابل، اخوانی.
416.    احمد شاه ولد محمد عارف، مسکونه پغمان، محصل صنف سوم، اخوانی.
417.    پیرمحمد ولد عطامحمد، مسکونه نجراب ولایت پروان، متعلم مکتب ابن سینا، اخوانی.
418.    عبدالغفارولد عبدالحمید، مسکونه نجراب ولایت پروان، متعلم مکتب ابن سینا، اخوانی.
419.    عبدالرحمن ولد چاری، مسکونه ولسوالی کشم بدخشان، متعلم صنف؟
420.    فضل الله ولد محمد نوروز، مسکونه چاردهی کابل، محصل پوهنزی حقوق، اخوانی.
421.    محمد صافی ولد امیر محمد، مسکونه خواجه عمری غزنی، متعلم مکتب، اخوانی.

کابل افغانستان - تاریخ 8/2/1358
422.    سید ظاهر، ولد، سید شاهنشاه، مامور موسسه افغان اعلانات، مسکونه لوگر، افغان ملت
423.    425. عبدالسمیع ولد میرزا محمد، دریور ملی بس، مسکونه قلای شاده، افغان ملت.
424.    غلام فاروق ولد غلام نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مایوییست.
425.    حبیب الرحمان ولد رجب، معلم، مسکونه فرزه، اخوانی
426.    سید حفیظ الله ولد سید محمود، تعویذگر، مسکونه توپ دره، اخوانی.
427.    شاه ولی ولد محمد عارف، مامور ملی بس، مسکونه ارغنده سفلی، اخوانی
428.    محمدالله ولد محمدا جان، معلم لیسه انقلاب، مسکونه ننگرهار، اخوانی
429.    نیک محمد ولد گل محمد، مسکونه میربچه کوت، لمری بریدمن قطعه قندهار، اخوانی.
430.    میرعالم ولد شیر عالم، مسکونه سرخرود ننگرهار، مامور ریاست گمرک کابل، اخوانی.
431.    سید عباس ولد غلام حیدر، ساکن ولسوالی کوهستان، معلم ابتداییه میربچه کوت، اخوانی.
432.    محمد اکبر ولد محمد اکرم، ساکن کوهستان، خرد ضابط میدان هوایی بگرام، اخوانی.
433.    عبدالرزاق ولد محمد نسیم، ساکن سرخرود ننگرهار، معلم ابتدایی قلعه حشمت خان، اخوانی.
434.    محمد مجتبی ولد محمد حسن، مسکونه کارته ولی متعلم صنف ده لیسه انقلاب، اخوانی.
435.    غلام محمد ولد غلام مصطفی، ساکن ولسوالی کوهستان، مامور اداره مرکزی احصاییه، اخوانی.
436.    سیدالرحمان ولد محمد طالب مسکونه نجراب، متعلم صنف یازده تکنیشن، اخوانی.
437.    جمعه خان ولد محمد یوسف، ساکن سرخرود ننگرهار، مامور وزارت معارف، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1/2/1358
438.    عمرگل ولد محبت گل، مامور صدارت، مسکونه جاجی، اخوانی
439.    گل محمد ولد روزالدین، زمیندار، مسکونه بگرامی، اخوانی.
440.    محبت الله ولد عبدالنبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
441.    حمیدالله ولد عبدالکریم، متعلم دارالعلوم، مسکونه وردک، اخوانی.
442.    عبدالحنان؟ ولد نورخان، محصل دارالمعلمین، مسکونه تخار، اخوانی.
443.    محمد انور ولد صاحب نور، معلم دارالمعلم، مسکونه وردک، اخوانی.
444.    عبدالله ولد خیر محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی.
445.    محمد یاسین ولد محمد سرور، محصل تربیوی مخابرات، اخوانی.
446.    عبدالفتاح ولد عبدالسلام، دریور تکسی، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
447.    حاجی عبدالقدوس ولد سید محمد، دریور، مسکونه بغلان، اخوانی.
448.    رشید احمد ولد شمس الدین، محصل پولیتخنیک، مسکونه تخار، اخوانی.
449.    حاجی شیر محمد ولد خدایداد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
450.    محمد یونس ولد شیر محمد مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
451.    محمد قاسم ولد شیر محمد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
452.    حاجی ملا موسی ولد حسین، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
453.    نعمت الله ولد محمد عظیم، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
454.    حسن ولد سلطان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
455.    گل محمد ولد امیر محمد، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
456.    خیر محمد ولد جان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
457.    حاجی محمد علم ولد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
458.    عیدی محمد ولد تاج محمد،  مسکونه چاربرجک، اخوانی.
459.    محمد نبی ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
460.    محی الدین ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
461.    امان الله ولد حبیب، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
462.    خدا بخش ولد زرداد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
463.    محمد انور ولد محمد الف، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
464.    عبدالحبیب ولد عبدالله، مسکونه فراه، مامور شرکت کود کیمیاوی، اخوانی.
465.    عبدالمناف ولد عبدلمنان، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری.
466.    اسدالله ولد غلام حیدر، مسکونه قره باغ، معلم.
467.    محمد ابراهیم ولد محمد جعفر، مسکونه ننگرهار، معلم.
468.    غلام نبی اخگر ولد عبدالله، مسکونه نیم روز، بیکار.
469.    نقیب الله ولد نصرالله، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
470.    محمد نعیم ولد محمد صدیق، مسکونه پروان، مامور، اخوانی.
471.    عبدالحکیم ولد گل احمد، پروان، محصل ادبیات، اخوانی.
472.    نجیب الله ولد غلام حسین، کابل، محصل، اخوانی.
473.    محمد ابراهیم ولد محمد اسماعیل، مکسونه کابل، کارگر، اخوانی.
474.    نظر محمد ولد سلطان محمد، مسکونه کندهار، محصل، اخوانی.
475.    محمد اسحاق ولد عبدالقادر مسکونه بغلان، محصل، اخوانی.
476.    عبدالعزیز ولد عنایت الله، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.
477.    عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه میدان، مامور، اخوانی.
478.    محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
479.    عبدالواحد ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، مامور وزارت داخله، اخوانی.
480.    عبدالغفور ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، سابق دگروال، اخوانی.
481.    محمد رسول ولد محمد نعیم لیلامی فروش، مسکونه کابل، اخوانی.
482.    عبدالجمیل ولد علم خان، مسکونه پروان، اخوانی.
483.    محمد انور ولد محمد زبیر، مسکونه کابل، داکتر، اخوانی.
484.    محمد رجب ولد شیر محمد، مسکونه بغلان، زمیندار، اخوانی.
485.    نقیب الله ولد مجددی، مسکونه کابل، عضو سارنوالی کابل، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ12-2-1358
486.    محمد ولد کلبی حسین، مسکونه بهسود، اشرار.
487.    خان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، اشرار.
488.    محمد عیسی ولد علی جمعه ، مسکونه بهسود، اشرار.
489.    محمد علی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
490.    محمد عیسی ولد غلام نبی، مسکونه بهسود، اشرار.
491.    میرا هاشم ولد شیرعلی، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
492.    سید مسلم ولد سید فقیر، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
493.    میر حسن ولد قاسم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
494.    سید عوض ولد سید جان، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
495.    سخی داد ولد یعقوب، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
496.    اقبال ولد سید عوض، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
497.    عوض ولد مراد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
498.    محمد حیدر ولد سید هاشم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
499.    محمد حسن ولد ضامن، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
500.    محمد علی ولد حاجی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
501.    قربان ولد اسلم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
502.    غلام عباس ولد خدابخش، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
503.    حسین داد ولد خدا داد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
504.    حاجی جعفر ولد غلام دستگیر، خیاط شهر نو، اخوانی.
505.    محمد اسماعیل ولد غلام علی، اجیر اطفاییه غزنی، اخوانی.
506.    علی اصغر ولد محمد ابراهیم، شاروالی حیرتان، مسکونه غزنی، اخوانی.
507.    سید رحمان ولد مرجان، دریم برید من، مسکونه بگرامی، کابل، توطیه، اخوانی.
508.    شهزاده ولد غلام دستگیر، بریدگی، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
509.    محمد ظاهر ولد محمد عزیز، بریدگی، مسکونه لوگر، کابل، توطیه، اخوانی.
510.    خان آغا ولد گبلدین، مامور وزارت مخابرات، مسکونه خاک جبار، کابل، توطیه، اخوانی.
511.    نظام الدین ولد میر احمد، ملاامام، مسکونه وردک، کابل، توطیه، اخوانی.
512.    عاشور محمد ولد میرزا محمد، ملاامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه، اخوانی.
513.    عزیز محمد ولد محمد رحیم، ملاامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطیه، اخوانی.
514.    ابراهیم ولد محرم علی شیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
515.    برات علی ولد پاینده محمدشیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
516.    نوروز ولد گل احمد، محصل صنف سوم حقوق، مسکونه پلخمری، اخوانی.
517.    غلام حضرت ولد محمد صدیق، جکتورن، مسکونه وردک، اخوانی.
518.    سنگین ولد گلبدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
519.    عبدالمحبوب ولد دین محمد، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
520.    کریم ولد محمد عالم، لمری ساتنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
521.    مهرام جان ولد جان محمد، ستنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
522.    گل میر ولد محمد رسول، سارن من، مسکونه وردک، اخوانی.
523.    زرجان ولد نورالدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
524.    عبدالرحیم ولد دین محمد، دگروال، مسکونه وردک، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 17-2-1358
525.    محمد ظاهر ولد گل نبی، مسکونه ننگرهار، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
526.    سید محمد حسین ولد سید محمد اکبر، مسکونه بامیان، تیکه دار، اخوانی.
527.    سیف الرحمان ولد نیاز محمد، مسکونه کابل، متعلم صنف یازده حبیبیه، اخوانی.
528.    محمد آصف ولد محمد کاظم، مسکونه کابل، مامور وزارت معادن، اخوانی.
529.    حکیم الله ولد حبیب الله، مسکونه کابل، ترجمان سفارت چکسلواکیا، اخوانی.
530.    رمضان شاه ولد بای محمد، مسکونه رخه پنجشیر، فارغ مدرسه ابو حنیفه، اخوانی.
531.    عبدالجلیل ولد صدرالدین، مسکونه کابل، مامور وزارت عدلیه، اخوانی.
532.    محمد حنیف ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، مامور انحصارات، اخوانی.
533.    حفیظ الله ولد حبیب الرحمان، مسکونه کارته پروان، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.
534.    فضل رحمن ولد ملا دوست محمد، علاقه دار شمله زایی، اشرار.
535.    حبیب الله ولد محمدابراهیم، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
536.    خدای داد ولد امیر کلام، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
537.    عبدالواحد ولد عبدالودود، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
538.    محمد رمضان ولد مومن، مسکونه علاقه داری شمله زایی، اشرار.
539.    دادمحمد ولد عبدالحبیب، مسکونه شاه جوی، اشرار.
540.    عبدالباری ولد قلندر، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
541.    عبدالرحیم ولد خانکی، مسکونه دای چوپان، اشرار.
542.    زینت الله ولد حبیب الله، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
543.    زملی ولد عمر خان، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
544.    عبدالخان ولد عبدالاحد، مسکونه علاقه داری میزان، اشرار.
545.    محمد عبدالرحمن ولد حسام الدین، مسکونه دای چوپان، اشرار.
546.    سید وزیر ولد عبدالله، مسکونه مرکز قلات، اشرار.
547.    حاجی عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه میزان، اشرار.
548.    محمد زاهد ولد عبدالله، مسکونه میزان، اشرار.
549.    معراج محمود ولد میاخیل، مسکونه میزان، اشرار.
550.    اشرف ولد اختر، مسکونه میزان، اشرار.
551.    عبدالمالک ولد ملنگ، مسکونه دای چوپان، اشرار.
552.    عبدالله ولد روح الله، مسکونه شدگی، اشرار.
553.    عصمت الله ولد اقبال، مسکونه میزان، اشرار.
554.    شیخ محمد ولد حسن، شمله زایی، اشرار.
555.    سعادت ولد شاه ولی، شمله زایی، اشرار.
556.    عبدالقیوم ولد محمد رییس، وردک، جگرن، اشرار.
557.    امین الله ولد ملا جان، مسکونه خاص کنر، جگرن، اخوانی.
558.    جلال الدین ولد یحیی، مسکونه شیندند، تورن، اخوانی.
559.    سعد الدین ولد عبدالله، مسکونه خیرخانه کابل، جگرن، یاور قومندان، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 20-2- 1358
560.    مجاهد ولد محمد ابراهیم، مسکونه هلمند، صنف سوم ادبیات، اخوانی.
561.    شیر افضل ولد شیر محمد، مسکونه خیوه ننگرهار، محصل صنف سوم ادبیات، اخوانی.
562.    تازه گل ولد خیر گل، مسکونه وردک، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی.
563.    ببری گل ولد ناصر گل، مشهور به سحر گل، مسکونه پکتیا، محصل زراعت، اخوانی.
564.    خلیل الرحمن ولد عبدالله، مسکونه میدان، اخوانی.
565.    نادرشاه ولد یار محمد، مسکونه وردک، مشاور فابریکه گلبهار، اخوانی.
566.    سید عبدالغنی ولد سید عبدالواهاب، مسکونه وردک، تورن جنرال، متقاعد، اخوانی.
567.    محمد مسجدی ولد محمد عباس، جنرال متقاعد، مسکونه وردک، اخوانی.
568.    قاضی غلام سخی ولد غلام جان، مسکونه بغلان، قاضی ده سبز، اخوانی.
569.    محمد عارف سارنوال، ولد عبدالجلیل، مسکونه وردک، اخوانی.
570.    حلیم الله ولد سید عبدالمجید، معلم لیسه حبیبیه، مسکونه کابل، اخوانی.
571.    سید عبدالسبحان ولد محمد انور، مسکونه ده یحیی، اخوانی.
572.    سید محمد دگروال ولد نیاز محمد، مسکون وردک، اخوانی.
573.    فضل حق ولد لعل محمد،دگروال، مسکونه، کنهدهار، اخوانی.
574.    محمد الله ولد جلال، مسکونه تگاب، قاضی ده سبز، اخوانی.
575.    ملا جان ولد محمد اکبر، مسکونه کتب خیل لوگر، متعلم صنف یازده، اخوانی.
576.    برات خان ولد گل زمان، مسکونه لوگر، مامور تربیوی نساجی بگرانی، اخوانی.
577.    محمد ظاهر ولد باز محمد، مسکونه کابل، سمونمل، اخوانی.
578.    عبدالله ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، زمیندار، اخوانی.
579.    محمد انور ولد عبدالغیاث، مسکونه میدان، جگرن متقاعد، اخوانی.
580.    شاه محمود ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، سارنوال، اخوانی.
581.    عبدالله ولد عبدالصمد، مسکونه خان آباد، مامور وزارت مخابرات، اخوانی.
582.    عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه دهنه غوری، زمیندار، اخوانی.
583.    محمد نبی ولد حسن، مسکونه پکتیا، سرطبیب بگرام، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 19-2-1358
584.    محمد اکبرولدشاه محمد، مسکونه یکاولنگ، ملاامام، خمینی.
585.    محمد حیدر ولدمحمد اکبر، مسکونه یکاولنگ، ملاامام، خمینی.
586.    محمدیحیی ولد نصرالله، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 11 حبیبیه، اخوانی.
587.    محمد ظاهرولد علی حسین، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار.
588.    سید آقاحسین ولد سیدحسین، زمیندار، بهسود، اخوانی.
589.    محمد جمعه ولد غلام دستگیر، مسکونه ارزگان، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
590.    جمعه الدین ولد اسلام الدین، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی.
591.    محمد عسکرولدعلی حیدر، مسکونه غوربند، ملاامام، اخوانی.
592.    محمدحسین ولدمحمد حسن، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی.
593.    محمداصغرولد علی حیدر، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
594.    علی احمد ولد فضل احمد، مسکونه شهرآرا، کارمندمخابرات، اخوانی.
595.    محمد حسن ولد نوروز، معلم، شیرخان بندر اخوانی.
596.    نورمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه کابل، ساعت ساز، اخوانی.
597.    میرزاد ولدجلال الدین، مسکونه خیرخانه، کارمند وزارت مخابرات اخوانی.
598.    غازی محمد ولد عبدالجلیل، صنف 13دارالعلوم عربی،وردک اخوانی.
599.    سیدمطیع الله ولد سید حلیم الله، کارمند شاروالی کابل، مسکونه کابل، اخوانی.
600.    حبیب الله ولد لعل محمد، مسکونه فراه، دگرمن، اخوانی.
601.    محمد اکبرولد پیرمحمد، مسکونه پکتیا، مامورشاروالی حیرتان، اخوانی.
602.    محمد یوسف ولد محمد رحیم، مدیرمتقاعد وزارت داخله، مسکونه کندهار، اخوانی.
603.    نورجهان ولدرازگل، مسکونه خوگیانی، جگتورن قوای راکت، اخوانی.
604.    عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه پل خمری، دوهم بریدمن قوای راکت، اخوانی.
605.    محمد الله ولد جلال، مسکونه تگاب، قاضی، اخوانی.
606.    انجنیرعبدالکریم ولد عبدالرشید، مسکونه کارته نو، ماموررادیو، اخوانی.
607.    سیدامیرولد سید محمد، مسکونه کارته پروان، مامور دستگاه آخذه رادیوکابل، اخوانی.
608.    غلام معروف ولد غلام حیدر، مسکونه بی بی مهرو، محررمحکمه ده سبز، اخوانی.
609.    محمد اکبرولد میرعطا، مامورذخیره بینی نیزارانحصارات، اخوانی.
610.    عبدالبصیرولدعبدالحکیم، مسکونه بدخشان، متعلم تخارستان، اخوانی.
611.    عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه شهرآرا، متعلم صنف 11حبیبیه، اخوانی.
612.    عبدالرحمن ولد محمد علم، مسکونه بی بی مهرو، قاضی متقاعد، اخوانی.
613.    ملک انجام الدین ولد عزیزمحمد، مسکونه گل دره، اخوانی.
614.    سید محمد ولد خیرمحمد، مسکونه شمالی، دریور محکمه، اخوانی.
615.    محمد اسماعیل ولد محمدجانان، مسکونه کابل، فارغ کدرقضا، اخوانی.
616.    محمد هاشم ولد محمد صدیق، مسکونه وردک،پیلوت متقاعد، اخوانی.
617.    عبدالعظیم ولد سید خادم علی، مسکونه وردک، اشرار.
618.    داکترمیراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
619.    عبدالخلیل ولد عبدالبشیر، مسکونه خواجه رواش، بیکار، اشرار.
620.    عبدالبصیرولد عبدالله خان، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
621.    سیدمحمود ولد سیدفقیر، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اشرار.
622.    غلام سرور ولد غلام نبی، مسکونه بدخشان، طالب العلم درتره خیل، اشرار.
623.    حبیب الرحمن ولد غلام محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
624.    غلام سخی ولد غلام حیدر، مسکونه بدخشان، اشرار.
625.    ملاقربان ولد سنگ محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.
626.    محمد اکبرولد محمد حسن، مسکونه بدخشان، اشرار.
627.    ایرکش ولد تاش محمد، مسکونه رستاق، اشرار.
628.    دین محمد ولد امیرمحمد، مسکونه ده سبز، کوچی، اشرار.
629.    محمد اشرف ولد محمد یوسف، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
630.    عبدالجبارولد خان شیرین، مسکونه ننگرهار، کوچی اشرار.
631.    محمد گل ولد عبدالغفار، مسکونه ننگرهار، اشرار.
632.    ولی محمد ولد غلام سخی، مسکونه ده سبز، اشرار.
633.    احمد ولد عبدالله,کوچی، اشرار, ننگرهار.
634.    عبدالحنان ولد محمد کریم، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
635.    نصرالله ولد عظیم الله، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
636.    مرجان ولد عبدالوهاب، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
637.    عبدالللطیف ولد غازی جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
638.    عبدالحلیم ولد عبدالحنان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
639.    عبدالله ولد عظیم جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
640.    صاحب شاه ولد عبدالخلیل، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
641.    شیرآقا ولد عبدالرحمن، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
642.    شمس الدین ولد محمدالدین، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
643.    عبدالغفور ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
644.    نورآقا ولداخترمحمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
645.    عبدالصمد ولد عبدالقدوس، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
646.    محمد یوسف ولد محمد اکبر، مسکونه فراه، دگروال متقاعد، اخوانی.
647.    محمد نادر ولد محمد ایوب مسکونه فراه، جگرن، اخوانی.
648.    مولاداد ولد حاجی غلام سرور، مسکونه فراه، جگرن متقاعد،اخوانی.
649.    فضل خدا ولد عبدالحمید، مسکونه لوگر، مامورملکی وزارت دفاع، اخوانی.
650.    عبدالقدیم ولد عبدالعزیز، مسکونه موسهی چهاردهی، مولوی فرقه 7، اخوانی.
651.    خواجه میرولد میرافغان، مسکونه لوگر، مامورتفحصات پترول شبرغان، اخوانی.
652.    محمدیونس ولد جان نثار، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
653.    حاجی قاسم ولد محمد رفیق، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی.
654.    عبدالبصیرولد عبدالقدیر، مسکونه قره باغ غزنی، استاد شرعیات، اخوانی.
655.    ولی ولد گل محمد، اشرار.
656.    رحمت الله ولد عزیزالله اشرار.
657.    مولوی حمید الله، ولد محمد حافظ، مسکونه بدخشان، اخوانی.
658.    رستم ولد مرزامحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
659.    محمد ظاهر، ولد محمد قاسم، مسکونه جرم، اخوانی.
660.    محمد اسماعیل ولد محمد ابراهیم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
661.    عبداللطیف ولد عبدالرووف، مسکونه لوگر، دریورسارندوی، اشرار.
662.    محمد اعظم ولد محمد علم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
663.    محمد کاظم ولد شیرعلم، مسکونه لوگر، متعلم صنف 11، اشرار.
664.    جلال الدین ولد غلام نبی، زمیندار، اشرار.
665.    محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
666.    محمد سالم ولد عبدالفغار، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
667.    نیازمحمد ولد عاشورمحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
668.    محمد عارف ولد محمد شریف، مسکونه جرم، اخوانی.
669.    احمد خان ولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
670.    سیداتاولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
671.    همراه ولد غایب نظر، مسکونه جرم، اخوانی.
672.    غلام حسین ولد حیات الله،کندز، اخوانی.
673.    شاه عبدالله ولد تاش محمد، بدخشان، اخوانی.
674.    مولوی عبدالحی ولد گل محمد، فیض آباد، اخوانی.
675.    محمد یونس ولد داوودشاه ، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
676.    سلطان جان ولد حفیظ الله، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
677.    عبدالله ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، محصل، اخوانی.
678.    حاجی گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه شاه شهید، تاجر، اخوانی.
679.    محمد یوسف ولدصدر؟ مسکونه کندهار، اخوانی.
680.    نصرت ولد امیرمحمد، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
681.    محمد امین ولد محمد شاه، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی.
682.    شاه محمد ولد محمد باقی، مسکونه سروبی کابل ، زمیندار، اخوانی.
683.    مرجان ولد تورباز، مسکونه قره باغ، زمیندار، اخوانی.
684.    دوست محمد ولد امان الله، مسکونه تره خیل، مولوی، اخوانی.
685.    محمد هاشم ولد محمد عمر، مسکونه آقچه، زمیندار، اخوانی.
686.    سیدحکیم ولد عبدالحکیم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
687.    خدابخش ولد علی جمعه، مسکونه مالستان، متعلم، اخوانی.
688.    داوود ولد خدابخش، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
689.    اقبال علی ولد محمد عیسی، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
690.    علی داد ولد علی احمد، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
691.    عبدالمجید ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، مامور، اخوانی.
692.    نیازمحمد ولد مهمندخان، مسکونه لغمان، دوهم بریدمن، اخوانی.
693.    هارون رشید ولد محمد رسول، مسکونه پکتیا، بریدمن، اخوانی.
694.    سحرگل ولد عبدالغفور، مسکونه ده سبز، تایپیست، اخوانی.
695.    عبدالاحد ولد عبدالقدیر، مسکونه خان آباد،سمون یار، اخوانی.
696.    محمد امین ولد خالق نظر، مسکونه خان آباد، تورن، اخوانی.
697.    شیرمحمد ولد سلطان محمد، مسکونه وردک، جگتورن، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 22-2-1358
698.    غلام نقشبندولد ملافیض محمد، مسکونه اندرغزنی، ملاامام، اشرار.
699.    عبدالودود ولد حضرت الدین، مسکونه اندرغزنی، زمیندار،اشرار.
700.    سید ظاهرولد سیداحمد، مسکونه قلعه موسی، کابل، دوکاندار، اشرار.
701.    حاجی فضل احمد ولد محمد رحیم، مسکونه ده یک غزنی، دوکاندار، اشرار.
702.    عبدالحبیب ولد عبدالغیاث، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
703.    عزیزالله ولد عبدالله، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
704.    رحیم خان ولد محمدحسین، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
705.    فضل احمد ولد علی محمد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
706.    عبدالغنی ولد امیرمحمد، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
707.    عبدالرحمن ولد عبدالمجید، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
708.    خیرالله ولد حاجی عبدالرزاق مسکونه جغتو غزنی، هیات مدیره کوپراتیف، اشرار.
709.    سید عبدالجلیل ولد سید نادرشاه، مسکونه غزنی، ساعت ساز، اشرار.
710.    جمال میر ولد محمد اکبر، مسکونه اندرغزنی، دوکاندار، اشرار.
711.    فضل احمد ولد عبدالحلیم، مسکونه مقرغزنی، خیاط، اشرار.
712.    میرافغان ولد سید احمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
713.    عبدالرشید ولد خاکی احمد، مسکونه غزنی زمیندار، اشرار.
714.    امیرمحمد ولد محمد سلیم، مسکونه پکتیا، زمیندار، اشرار.
715.    محمد عیسی ولد محمد نبی، مسکونه جاغوری غزنی، اشرار.
716.    عبدالحق ولد کمال الدین ، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.
717.    عبدالصمد ولد عبدالحق، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
718.    حاجی دادمحمد ولد حاجی حیات خان، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
719.    شهاب الدین ولد جمال الدین، قره باغ غزنی، مامور، اشرار.
720.    سراج الدین ولد عبدالحکیم،غزنی، زمیندار، اشرار.
721.    عصمت الله ولد غلام صدیق، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
722.    عبدالله جان ولد محمد حکیم، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
723.    عبدالله ولد شینوار، مسکونه زرمت، زمیندار،اشرار.
724.    مومن ولد داد خان، قره باغ غزنی، طالب، زمیندار.
725.    محمدعلی ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو غزنی، اشرار.
726.    حاجی عبدالولی ولد حاجی غلام صدیق، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
727.    سردارمحمد ولد دادگل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
728.    عبدالسلام ولد ظاهرخان، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
729.    امان الله ولد نظر محمد، ناوه غزنی، ملا امام، اشرار.
730.    حاجی سیف الرحمن ولد حاجی فردوس، ناوه غزنی، اشرار.
731.    ساروان ولد نصرو گل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
732.    لعل محمد ولد اختر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
733.    سید موسی ولد سید کلبی, ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
734.    عبدالرحمن ولد فقیر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
735.    سید رضا ولد محمد حسین، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
736.    فیض الحق ولد رحم دل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
737.    غلام سخی ولد بیرم خان، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
738.    محمد ظاهر ولد بیرم علی، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
739.    سلطان علی ولد علی زوار،، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
740.    حسین الله ولد کاکر، غزنی، زمیندار، اشرار.
741.    رمضان علی ولد قاسم علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
742.    رضا بخش ولد خدابخش، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
743.    حسین علی ولد غلام علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
744.    علی شاه ولد غلام نبی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
745.    حسین علی ولد ناصر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
746.    محمد امین ولد نوازعلی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
747.    محمد ابراهیم ولد ظریف، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
748.    افغان علی ولد صفر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
749.    محمد علی ولد نوروز علی، ، جاغوری غزنی، دکاندار، اشرار.
750.    قلندر ولد امیرجان، قره باغ غزنی، مامور، اشرا.
751.    پیر محمد ولد دین محمد، اندر غزنی، اشرار.
752.    محمد ابراهیم ولد داد محمد، غزنی، کوچی، اشرار.
753.    محمد نعیم ولد محمد الیاس، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
754.    فقیرمحمد ولد آدم خان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
755.    جان محمد ولد سردارخان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
756.    عبدالحمید ولد دادمحمد، اندر غزنی، ملازم مکتب، اشرار.
757.    عبدالجبار ولد جمعه گل، قره باغ غزنی، روغتیا پال، اشرار.
758.    عبدالسلام ولد در محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
759.    خان محمد ولد تاج محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
760.    شمس الحق ولد عبدالرحمن، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
761.    محمد میر ولد حاجی محمد غوث، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
762.    طوطی ولد حاجی فیض محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
763.    محمد یوسف ولد عبدالرحمن، غزنی، زمیندار، اشرا.
764.    خان محمد ولد راز محمد، غزنی، زمیندار، اشرار.
765.    شاه محمد ولد تاج محمد، اشرار.
766.    عبدالمنان ولد غلام صدیق، ملا امام، غزنی، اشرار.
767.    سید حاجی محمد ولد محمد رضا، اغزنی، تحویل دار، اشرار.
768.    عبدالحمید ولد عبدالواحد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
769.    ملا محمد ولد شیر محمد، اندر غزنی، ماشین کار زراعتی، اشرار.
770.    نورالله ولد غلام حیدر، اندر غزنی، اشرار.
771.    قنبر علی ولد غلام علی، جاغوری، زمیندار، اشرار.
772.    بابا علی ولد محمد علی، جاغوری غزنی، اشرار.
773.    غلام محمد ولد خیر محمد، ده یک غزنی، ماشین کار، اشرار.
774.    عبدالملک ولد بهار الدین، اندر غزنی، اشرار.
775.    پاینده ولد سید خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
776.    عبدالکریم ولد نورالحق، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
777.    شهزاد ولد آغا جلال، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
778.    محمد اسحاق ولد جیلانی، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
779.    دوست محمد ولد آغا جان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
780.    نیاز محمد ولد حاجی گل، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
781.    عبدالرحمن ولد علی خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
782.    عالم خان ولد لعل خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
783.    نظر الدین ولد روز الدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
784.    پیر محمد ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
785.    نیاز محمد ولد بازک، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
786.    گلبدین ولد بهادر، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
787.    داد محمد ولد اختر محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
788.    شیخ حسن ولد علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
789.    نادر علی ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
790.    عبدالغفور ولد قنبر علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
791.    سید محمد ناصر ولد سید محمد هاشم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
792.    خان دوران ولد بیرم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
793.    غلام عباس ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
794.    کلبی عباس ولد محمد رجب، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
795.    علی حسین ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
796.    امیر محمد ولد سید نور، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 22-2-1358
797.    ملک خان ولد عبدالله، مسکونه علیشنگ لغمان، زمیندار، اشرار.
798.    حضرت گل ولد فیض الله، کوچی، لوگر، اشرار.
799.    ایرانی ولد سید اکبر، مسکونه کلنگار، زمیندار، اشرار.
800.    گلاجان ولد جاندار، مسکونه کلنگار، زمیندار، لوگر، اشرار.
801.    حسن خان ولد ورم، کوچی، محمداغه، زمیندار، اشرار.
802.    غلام محمد ولد شیرجنگ، مسکونه کندهار، زمیندار، اشرار.
803.    ملک شاه ولد جان محمد، مسکونه سرخابلو، زمیندار، اشرار.
804.    خواجه محمد ولد محمدخان، مسکونه ولسوالی سیدکرم پکتیا، زمیندار، اشرار.
805.    اختر محمد ولد کمال الدین، مسکونه مرکز لوگر، اشرار.
806.    صحبت ولد جانداد، مسکونه محمداغه، زمیندار، اشرار.
807.    سردار ولد جانداد، مسکونه لوگر، اشرار.
808.    لایق ولد عصمت، مسکونه لوگر، اشرار.
809.    خان دلبر ولد لعل گل، سید کرم پکتیا، اشرار.
810.    محمد خان ولد مددخان، مسکونه قریه سرنظر خیل، محمداغه، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 24-2-1358
811.    عبدالهادی ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
812.    محمد عزیز ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
813.    شیراقا ولد سید آقا، مسکونه پلخمری، مامور کوپراتیف، اخوانی، اشرار.
814.    غیاث الدین ولد بهاوالدین، مسکونه ننگرهار، دگروال متقاعد، اشرار.
815.    خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مایوییست.
816.    گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک، مایوییست.
817.    الف شاه ولد نور احمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
818.    مبارک شاه ولد داوود شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
819.    عبدالمناف ولد عزیز احمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
820.    گل محمد ولد شیر زمان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
821.    عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
822.    عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
823.    عبدالواهاب ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
824.    صاحب خان ولد محمد یعقوب، مسکونه ارغستان، مامور آریانا، اخوانی.
825.    امین الله ولد رحمت، محصل صنف اول پلی تخنیک، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
826.    طوره ولد محمد نور، مسکونه خیر خانه، جگرن متقاعد، ستمی.
827.    عبدالخلیل ولد نیک محمد، مسکونه خیرخانه، جگرن متقاعد، ستمی.
828.    محمد طارق ولد محمد حسین، لمری سارن، قومندانی بدخشان، ستمی.
829.    خلیل احمد ولد میرزا محمد، ساکن رکانه، استاد پوهنتون، اخوانی.
830.    دکتور غلام غوث شجاعی ولد غلام دستگیر، مسکونه دهمزنگ، استاد فاکولته ادبیات، توطیه، اخوانی.
831.    سید عبدالقادر ولد سید قاسم، مسکونه بغلان، استاد ساینس، اخوانی.
832.    خلیل الرحمن ولد نور علی، مسکونه کارته سخی، ماور ریاست گرزندوی، اخوانی.
833.    محمد امین ولد محمد ایوب، ساکن تایمنی، مامور وزارت معادن، اخوانی.
834.    فضل احمد ولد محمد صادق، مسکونه پروان، استاد ادبیات، اخوانی.
835.    سید مقصود ولد سید فقیر، مسکونه ده سبز، مولوی، اخوانی.
836.    محمد عارف ولد محمد انور، مسکونه پروان، دویم برید من، نقلیه سیاه سنگ، اخوانی.
837.    مولوی فقیر محمد ولد گل میر، مسکونه سالنگ، اخوانی.
838.    عبدالرشید ولد موسی، مسکونه تخار، اخوانی.
839.    سیف الله ولد حکیم الله، مسکونه پنجشیر، تعویذگر، اخوانی.
840.    علی جان ولد محمد جان، مسکونه غزنی، تعویذگر، اخوانی.
841.    محمد صدیق ولد سید نظیم، مسکونه ده سبز، اشرار.
842.    بادام گل ولد محمد نبی، مسکونه ده سبز، اشرار.
843.    محمد گل ولد حاجی دین محمد، مسکونه ده سبز، اشرار.
844.    عبدالغنی ولد عبدلقدوس، مسکونه ده سبز، اشرار.
845.    محمداجان ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، اشرار.
846.    محمد برات ولد بهادر، مسکونه لوگر، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 25-2-1358
847.    سیف الله ولد شاه مرد خان، مسکونه قریه زرغون شهر، اشرار.
848.    شیخ صفدر ولد حیدر علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
849.    شادولا ولد حفیظ الله، مسکونه قریه زرغون شهر، مامو اکادمی علوم، خمینی.
850.    محمد معصوم ولد طالب، دریم برید من قوای 88، افغان ملت.
851.    خیر الله ولد عبدالاحد،دویم برید من قوای 88، افغان ملت.
852.    عبدالرحیم ولد عبدالحکیم، مسکونه کوه صافی پروان، اخوانی.
853.    محمد عارف ولد محمد سرور، مسکونه کاپیسا، آمر محبس کاپیسا، اخوانی.
854.    سید محمد ولد نظر محمد، مسکونه کاپیسا، مدیر محبس کاپیسا، اخوانی.
855.    مولوی احمد خان ولد پاینده محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
856.    حاجی باز محمد ولد حاجی میرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
857.    سیف الله ولد حاجی شاه مراد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
858.    محمد ظاهر ولد حاجی قدیر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
859.    عبدالرزاق ولد عبدالشکور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
860.    صاحب جان ولد سید گل جان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
861.    عبدالصمد ولد احمد نور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
862.    محمد گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
863.    حاجی سید جان ولد حاجی مرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
864.    عزیرالله معلم ولد نصرالله، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
865.    میرزا آغا جان ولد در محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
866.    حاجی جمعه گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
867.    آغا جان ولد صدر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
868.    حاجی جمعه گل ولد فضل حق، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
869.    گلاب الدین ولد گلاب، مسکونه شیوه کی، اشرار لوگر.
870.    لولی ولد محمود، مسکونه زن آباد، اشرار لوگر.
871.    شیر احمد ولد آقا گل، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
872.    محمد طاهر ولد محمد قاسم، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
873.    شریف ولد محمد جان، مسکونه تیره، اصلا از لوگر، اشرار لوگر.
874.    محراب الدین ولد عبدالسلام، مسکونه چهل تن، اشرار لوگر.
875.    فیض الله ولد امرالله، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
876.    قیام الدین ولد نورالله، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
877.    محمد عثمان ولد محمد حسین، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
878.    گل احمد ولد یار محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
879.    امیر جان ولد محمد جان، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
880.    شاه ولی ولد شیر محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
881.    محمد سعید ولد شاه محمود، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
882.    جلندر ولد جان نثار، مسکونه مهمند، فعلا لوگر، اشرار لوگر.
883.    محمد جان ولد سعد الله، مسکونه کارته پروان، دگرمن متقاعد، اخوانی.
884.    نیاز محمد ولد عیدی محمدی، مسکونه بدخشان، محصل صنف دوم، اخوانی.
885.    امیر محمد ولد میرزا محمد، مسکونه کابل، معلم در قلعهچه، اخوانی.
886.    رحمت الله ولد غلام علی خان، صنف دوازده لیسه تجارت، مسکونه وردک، اخوانی.
887.    ولی گل ولد امیر محمد، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
888.    فاروق ولد محمد جان، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
889.    خواجه شیرین ولد میرزا شیرین، مسکونه کلنگار، اشرار.
890.    شیردل ولد شیرین دل، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
891.    شیر محمد ولد سید نظیر، مسکونه قریه دکو، اشرار.
892.    حاجی میر همزه ولد دلدار، مسکونه لشکرگاه، ولسوالی ناوه، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 28-2-1358
893.    حیات الله ولد تراب، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه لوگر، اخوانی.
894.    محمد عظیم ولد حیدر، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی.
895.    عبدالغفار ولد محمد کریم، محصل ادبیات، مسکونه فراه، اخوانی.
896.    عبدالرقیب ولد عبدالوهاب، مسکونه پروان، اخوانی.
897.    عبدالحفیظ ولد شاه باز، محصل ادبیات، مسکونه نجراب، اخوانی.
898.    محمد صفر ولد محمداجان، محصل ساینس، مسکونه کنر، اخوانی.
899.    سید پادشاه ولد سید قاسم، محصل زراعت، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
900.    محمد تواب ولد عبدامحمد، محصل انستیتیوت میخانیکی، وردک، اخوانی.
901.    محمد سالم ولد فضل، مامور آبرسانی، مسکونه بت خاک، اخوانی.
902.    سید رضا ولد سید ابراهیم، فارغ دوازده، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
903.    محمد عتیق ولد محمد فاروق، انستیتوت محاسبه،مسکونه هرات، اخوانی.
904.    جان محمد ولد برکت، سارنمن، اخوانی.
905.    سید شاه ولد سید محمد رضا، محصل انجنیری، اخوانی.
906.    عبدالنبی ولد محمد هاشم، معلم ابتداییه، اخوانی.
907.    عبدالصادق ولد عبدالخالق، محصل انجنیری، اخوانی.
908.    سین گل ولد سباه جان، محصل وترنری، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
909.    محمد همایون ولد عطا محمد، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی.
910.    میر علی ولد نظر محمد، مسکون نیمروز، تعلم تربیه، اخوانی.
911.    نظام الدین ولد ملا حیات، مامور اطلاعات و کلتور نیمروز، اخوانی.
912.    محمد یوسف ولد کتوری، معلم، خردکابل، مسکونه ولایت لغمان، اخوانی.
913.    خواجه عبدالعزیز ولد خواجه میر اسلم، محصل ادبیات، اخوانی.
914.    محمد قاسم ولد محمداجان، محصل ادبیات، اخوانی.
915.    میرزا خان ولد عزیز خان، محصل تربیت بدنی، مسکونه بدخشان، اخوانی.
916.    محمد حسن ولد محمد حکیم، زارع، مسکونه خردکابل، اخوانی.
917.    عید محمد ولد شهباز، چپن فروش، مسکونه خرد کابل، اخوانی.
918.    غلام نبی ولد غلام حیدر، معلم لیسه انصاری، اخوانی.
919.    محمد رضا ولد محمد حسن، کارگر، خان آباد، اخوانی.
920.    محمد امین ولد محمد علی، مامور وزارت معدن، مسکونه کابل، اخوانی.
921.    دین محمد ولد دوست محمد، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
922.    دولت بیگ ولد حسین، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
923.    محمد ابراهیم ولد موسی حکیم، زارع، مسکونه غزنی، اخوانی.
924.    عبدالرحیم ولد صفدر
925.    اخترالدین ولد شاه مراد، مسکونه غزنی، محصل دارالعلوم، اخوانی.
926.    کتب خان ولد ناصر، مسکونه لوگر
927.    خواجه نصیر احمد ولد خواجه دوست محمد، تاجر، اخوانی.
928.    جلاد خان ولد مومن، مسکونه میر بچه کوت، زارع، اخوانی.
929.    گل زمان ولد ملا خیل، ماشین کار، مسکونه مغل خیل لوگر، اخوانی.
930.    غلام حیدر ولد عبدالحسن، محصل پوهنحی ساینس لوگر، اخوانی.
931.    حفیظ الله ولد سید سعدالله، محصل پوهنحی ساینس ننگرهای، اخوانی.
932.    محمد عالم ولد محمد نور، زارع، اخوانی.
933.    عبدالجمیل ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
934.    مرزا حسین ولد رسول داد، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
935.    محمد سعید ولد محمد میر، عسکر، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
936.    فضل الحق ولد برات خان، محصل شرعیات، مسکونه لوگر، اخوانی.
937.    غلام جیلانی ولد غلام دستگیر، ساتنمن، مسکونه غزنی، اخوانی.
938.    عبدالملک ولد عبدالرحمان، زارع، مسکونه هرات، اخوانی.
939.    ولی احمد ولد حاجی نور محمد، مسکونه قندهار، دکاندار، اخوانی.
940.    دولت خان ولد غلام ظاهر، محصل انجنیری غزنی، اخوانی.
941.    عبدالسبحان ولد عبدالستار، مسکونه تره خیل، زارع، اخوانی.
942.    محمد جلال ولد خیال گل، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی.
943.    پان گل ولد جانگی، معلم خرد کابل، مسکونه بامیان، اخوانی.
944.    حاجی لعل محمد ولد ذکریا، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
945.    حاجی شکر ولد خالو خان، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
946.    غلام نبی ولد محمد عالم، نرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.
947.    عبدالکریم ولد شمس الدین، مسکونه فراه، زارع، اخوانی.
948.    مقبول احمد ولد گل احمد، محصل حقوق، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
949.    محمد رحیم ولد محمد حکیم، سرمعلم، مسکونه تالقان، اخوانی.
950.    میر زمان ولد نبی جان، زارع، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
951.    محمد عمر ولد بهادر خان، معلم ابتدایه مسکونه چکری، اخوانی.
952.    شاه دولا ولد بهرام، زارع، مسکونه خاک جبار
953.    عبدالرحمان ولد زینت خان، محصل ادبیات، مسکونه کنر، اخوانی.
954.    محمد نعیم ولد محمد حنیف، محصل ادبیات، مسکونه لغمان، اخوانی.
955.    عبدالستار ولد علی خان، بیکار، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
956.    عبدالغفار ولد ملا جان گل، ملا امام، مسکونه بازارک پنجشیر، اخوانی.
957.    شاه پسند ولد شاه...؟ ، مسکونه خیر خانه، آهنگر، اخوانی.
958.    عبدالودود ولد محمد نادر، طالب العلم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
959.    عبدالقادر ولد ملا عبدالحکیم، مسکونه کارته پروان، ملا امام، اخوانی.
960.    محمد نادر ولد ملا جان گل، ملا امام، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
961.    عبدالستار ولد عبدالجبار، چوپان، مسکونه لوگر، اخوانی.
962.    محمد غنی ولد عبدالرحیم، مأمور تخنیکم، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی.
963.    خوشحال ولد عبداللطیف، مسکونه ماما خیل، محصل، اخوانی.
964.    سید..؟ ولد سید علی، مسکونه دارالامان، مامور ملی بس، اخوانی.
965.    سید مهدی ولد سید اسماعیل، مسکونه دارالامان، مامور تعلیم و تربیه، اخوانی.
966.    سید عبدالله ولد سید حبیب الله، مسکونه خیرخانه، مامور ملی بس، اخوانی.
967.    سعادت ولد محمد رجب، مسکونه رخه پنجشیر، مامور پولیس، اخوانی.
968.    غلام سلطان ولد نصرالله، مسکونه خورد کابل، محصل پوهنزی ادبیات، اخوانی.
969.    محمد طاهر صالحی ولد محمد عیسی، مسکونه خیرخانه، محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
970.    محمدالله ولد محمدامیر، مسکونه زرغونشهر، محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
971.    عبدالله ولد ملک نیک محمد، مسکونه قریه صافی خیل، اخوانی.
972.    شاه مقصود ولد رحیم داد، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
973.    خیال محمد ولد فیض محمد، مسکونه چرخ، اخوانی.
974.    سلطان محمد ولد حاجی اختر محمد، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
975.    سلطان جان ولد عبدالرووف، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
976.    عبدالوکیل ولد عبدالجمیل، مسکونه کتب خیل، اخوانی.
977.    حاجی گدای ولد محمد میر، مسکونه سفید سنگ، اخوانی.
978.    عبدالشکور ولد عبدالغفور، مسکونه مرکز ولایت لوگر، اخوانی.
979.    سلطان جان ولد محمد جان، مسکونه سیدآباد، اخوانی.
980.    یار محمد ولد عبدالله جان، مسکونه مغول خیل، اخوانی.
981.    محمد ابراهیم ولد محمد اسحاق، مسکونه پنجشیر، دریور اکسا، اخوانی.
982.    عبدالجبار ولد داوود شاه، مسکونه مقر غزنی، متعلم صنف یازدهم رحمان بابا، اخوانی.
983.    عنایت الله ولد محمدجان خان، مسکونه ننگرهار، کارمند روزنامه هیواد، اخوانی.
984.    محمد طاهرشاه ولد عبدالوهاب، مسکونه غزنی، مامور نشرات رادیو، اخوانی.
985.    عبدالحکیم ولد نورالحق، مسکونه غزنی، صنف سوم ادبیات، اخوانی.
986.    محمد هارون ولد عبدالرسول، مسکونه شاه شهید، متعلم ابوحنیفه، اخوانی.


کابل افغانستان - مورخ 20/2/1358
987.    محمد نادر ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
988.    جمعه گل ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
989.    فضل الحق ولد عبدالله، مسکونه پلخمری، اشرار.
990.    محمد یوسف ولد نصر الدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
991.    حسن ولد غلام حسن، مسکونه پلخمری، اشرار.
992.    محمد طاهر ولد پاچا میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
993.    عنایت الله ولد رسول داد، مسکونه پلخمری، اشرار.
994.    محمد الله ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
995.    بکی حسن ولد فیض محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
996.    غلام عباس ولد محمد ناصر، مسکونه پلخمری، اشرار.
997.    عبدالهاشم ولد محمد امیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
998.    محمد هاشم ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
999.    امان الله ولد عبدالقدیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
1000.    غلام علی ولد محمد اکرم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1001.    خالقداد ولد فقیر محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
1002.    رسولداد ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
1003.    عزیزگل ولد زمری، مسکونه پلخمری، اشرار.
1004.    بسم الله ولد عبدالمنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1005.    عبدالقدیر ولد عبدالحنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1006.    گلجان ولد لعل جان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1007.    غلام سخی ولد صاحبدل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1008.    محمد امین ولد محمد دین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1009.    محمد هاشم ولد محمد ایوب، مسکونه پلخمری، اشرار.
1010.    جنگ گل ولد صاحب گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1011.    محمد ایاز ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
1012.    غلام محی الدین ولد مبین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1013.    غلام محمد ولد عبدالرحیم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1014.    آقاجان ولد عبدالرسول، مسکونه پلخمری، اشرار.
1015.    درویش ولد سرورالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1016.    انورالحق ولد غلام نبی، مسکونه پلخمری، اشرار.
1017.    محمد ایاز ولد محمد امین، مسکونه پلخمری، اشرار.
1018.    خان وزیر ولد احمدجان کوچی، مسکونه پلخمری، اشرار.
1019.    عبدالمحمد ولد سید گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
1020.    محمد اسماعیل ولد محمد اسحق، مسکونه پلخمری، اشرار.
1021.    عبدالغنی ولد عبدالکریم، مسکونه پلخمری، اشرار.
1022.    خواجه فاروق ولد خواجه غور، مسکونه پلخمری، اشرار.
1023.    امین الله ولد ملاجان ، مسکونه پروان، اشرار.
1024.    سید طاهر ولد سمع خان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1025.    عبدالحفیظ ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.
1026.    محمد حبیب ولد سردارخان، مسکونه پلخمری، اشرار.
1027.    محمدآصف ولد محمد یوسف، مسکونه پلخمری، اشرار.
1028.    خواجه پاچا ولد خواجه عصمت الله، مسکونه پلخمری، اشرار.
1029.    میر سعید ولد گل پاچا، مسکونه ننگرهار، اشرار.
1030.    نوروزی ولد اقبال، مسکونه زابل، اشرار.
1031.    صفرمحمد ولد امیر محمد، مسکونه زابل، اشرار.
1032.    بره خان ولد میراحمد، مسکونه زابل، اشرار.
1033.    محمد طاهر ولد سید یعقوب، مسکونه زابل، اشرار.
1034.    عبدالجلیل ولد عبدالغیاث، مسکونه زابل، اشرار.
1035.    سعدالله ولد شیخ محمد، مسکونه زابل، اشرار.
1036.    محمد نذیر ولد ملوک، مسکونه زابل، اشرار.
1037.    عبدالسلام ولد وهاب الدین، مسکونه زابل، اشرار.
1038.    محمدغوث ولد نورمحمد، مسکونه زابل، اشرار.
1039.    دادمحمد ولد صاحب خان، مسکونه زابل، اشرار.
1040.    نور محمد ولد نجم الدین، مسکونه زابل، اخوانی.
1041.    سورگل ولد محمد رسول، مسکونه زابل، اخوانی.
1042.    نصیرالله ولد اول شاه، مسکونه کابل، امور وزارت معدن کابل، اخوانی.                                                                                      
1043.    سعدالدین ولد خدایداد، مسکونه غزنی، اخوانی.
1044.    عبدالحکیم ولد حاجی موسی خان، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
1045.    میرحیدر ولد عیسیخان، مسکونه ده سبز، زارع، اخوانی.
1046.    عبدالرحیم ولد عبدالغفور، مسکونه وردگ، معلم، اخوانی.
1047.    سید محمدعمر ولد سید علی اصغر، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی.
1048.    عبدالمهدی ولد سید محبوب، مسکونه بدخشان، محصل، اخوانی.
1049.    محمد عبدالله ولد میراحسان، مسکونه هرات، اخوانی.
1050.    حبیبالله ولد محمداعظم، اخوانی.
1051.    شاه محمد ولد خیرمحمد، محصل، اخوانی.
1052.    محمددین ولد نامدار، اخوانی.
1053.    بهاالدین ولد سکندر، صاحب منصب ثارندوی، اخوانی.
1054.    سید حشمتالله ولد سید هاشم، مسکونه کارته چهار کابل، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1055.    محمدقاسم ولد محمداسحق، مسکونه جمال مینه، عریضهنویس، اخوانی.
1056.    محمدطاهر ولد عبدالصمد، مسکونه ارزگان، محصل انجنیری، اخوانی.
1057.    گلبهار ولد جبار، مسکونه قرهباغ، محصل انستیتوت محاصبه، اخوانی.
1058.    محمدحسن ولد محمدایوب، مسکونه کابل، کارگر ملیبس، اخوانی.
1059.    نصرالله ولد عبدالغنی، مسکونه لوگر، جگتورن وسلتون، اخوانی.
1060.    محمدرحیم ولد حمیدالله، مسکونه پنجشیر، خانهامان، اخوانی.
1061.    ویسالدین ولد عینالدین، مسکونه پنجشیر، نماینده سرویسها، اخوانی.
1062.    شهباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، مامور هوتلها، اخوانی.
1063.    میرباز ولد شاهولی، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1064.    عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه لوگر، دریم ثارن، اخوانی.
1065.    نقیب الله ولد حاجی محمد، محصل انجنیری، اخوانی.
1066.    امرالدین ولد نامدار، مسکونه مقر، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی، اخوانی.
1067.    ربانی گریان ولد عبدالرووف، مسکونه کابل، مدیر وزارت اطلاعات و کلتور، اخوانی.ژ
1068.    عطاالحق ولد عطامحمد، مسکونه چهاردهی، محصل انجنیری، اخوانی.
1069.    محمداسماعیل ولد غلام جیلانی، مسکونه کابل، محصل تربیه معلم، اخوانی.
1070.    سید شیرین ولد سید جلال، مسکونه ننگرهار، مامور اطلاعات و کلتور، افغان ملت.
1071.    نثاراحمد ولد یارمحمد، مسکونه آقاعلی شمس، متعلم صنف دهم، افغان ملت.
1072.    نظرجان ولد جمعهخان، مسکونه قندهار، دوهم بریدمن فرقه 8، اخوانی.
1073.    سلیمان شاه ولد محمدشاه، مسکونه جلالآباد، مامور فواید عامه، اخوانی.
1074.    محمدنادر ولد محمدوسیم، مسکونه ننگرهار، محصل ساینس، اخوانی.
1075.    کشمیر ولد سرور، مسکونه پکتیا، مامور وزارت داخله، اخوانی.
1076.    فضلالحی ولد محمدرحیم، مسکونه کابل، مدیر تحریرات دیپو ادویه، اخوانی.
1077.    یعقوبخان ولد عارف، مسکونه محمدآغا، زارع، اخوانی.
1078.    محمدشاه ولد محمداسلم، مسکونه لغمان، محصل ادبیات، اخوانی.
1079.    پادشاهگل ولد حاجی عبدالله، مسکونه قندهار، اخوانی.
1080.    محمدعلم ولد دولتمحمد، مسکونه کاپیسا، مامور نساجی گلبهار، اخوانی.
1081.    محمداسلم ولد محمدحسن، مسکونه بهسود، خیاط، اخوانی.
1082.    آغامحمد ولد نظرمحمد، مسکونه قندهار، پوستهرسان، اخوانی.
1083.    اسدالله ولد امینالله، مسکونه سیدآباد، مامور کوپراتیف غزنی، اخوانی.
1084.    محمدحسین ولد محمدعیسی، مسکونه بامیان، معلم، اخوانی.
1085.    امامالدین ولد محمدایوب، مسکونه کابل، مامور رادیوتلویزیون، اخوانی.
1086.    محمددین ولد صوفی، مسکونه نورستان، عضو تفتیش لوژستیک، اخوانی.
1087.    بازمحمد ولد اللهداد، مسکونه پنجشیر، خزانهدار پنجشیر، اخوانی.
1088.    محمدحیدر ولد محمدعمر، مسکونه پنجشیر، مامور شرکت تخم اصلاحشده، اخوانی.
1089.    عبدالاحد ولد عبداستار، مسکونه کارته سوم، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1090.    اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه بدخشان، معلم لیسه میخانیکی، اخوانی.
1091.    محمدرووف ولد میرعلم، مسکونه پغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1092.    بسمالله ولد محمدنواب، مسکونه لوگر، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
1093.    نثرالله ولد حیدرگل، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
1094.    محمدکبیر ولد میاخیل، مسکونه ننگرهار، مامور حیرتان، اخوانی.
1095.    عبدالقدیر ولد سید ولی، مسکونه نن، محصل محاسبه، اخوانی.
1096.    امانالله ولد عزیزالله، محصل انجنیری، اخوانی.
1097.    محمدایوب ولد آقامیر، مسکونه پنجشیر، معلم کوه صافی، اخوانی.
1098.    فدامحمد ولد پاینده محمد، مسکونه پنجشیر، مامور ملی بس، اخوانی.
1099.    محمد شریف ولد عبدالواحد، مسکونه بدخشان، محصل زراعت، اخوانی.
1100.    محمدانور ولد قربان، مسکونه تالقان، مامور محبس پلچرخی، اخوانی.
1101.    عبدالعظیم ولد عبدالحق، مسکونه قلعه قاضی، ثارندوی، اخوانی.
1102.    نظرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اخوانی.
1103.    عبدالغفار ولد عبدالغیاث، عضو ورزش وردگ، اخوانی.
1104.    عبدالاحمد ولد فیض، ثارندوی پشتونستان، اخوانی.
1105.    حمایتالله ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دهافغانان، معلم، اخوانی.
1106.    عبدالاحد؟ ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، متعلم صنف دوازدهم حربی شونزی، اخوانی.
1107.    محمدمیر ولد محمدگل، مسکونه لوگر، اخوانی.
1108.    سید بهادر ولد سید آقا، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
1109.    جانداد ولد شاهسوار، مسکونه ننگرهار، دریور، اخوانی.
1110.    محمدحمید ولد محمدحسین، مسکونه وردگ، معلم شیوکی، اخوانی.
1111.    رازمحمد ولد تاجمحمد، مسکونه غزنی، متعلم لیسه رحمان بابا، اخوانی.
1112.    محمدموسی ولد سردار، مسکونه پروان، لمری ساتنمن قومندانی لوگر، اخوانی.
1113.    الم خان ولد محمدحسن، مسکونه غزنی، زارع، اخوانی.
1114.    حیاتالله ولد نصرالله، محصل صنف سیزدهم، اخوانی.
1115.    عبدالهادی ولد نورمحمد، مسکونه کابل، اخوانی.
1116.    آغاجان ولد احمدشاه، مسکونه گلبهار، مامور وزارت فواید عامه، اخوانی.
1117.    عبدالرزاق ولد دینمحمد، مسکونه خوشحالمینه، استاد ادبیات، اخوانی.
1118.    میرآقا ولد غلاممحمد، مسکونه لوگر، کلینر، اخوانی.
1119.    محمدظاهر ولد محمدانور، مسکونه شبرغان، محصل ادبیات، اخوانی.
1120.    خالقداد ولد خدایداد، مسکونه لوگر، دواساز، اخوانی.
1121.    محمدکریم ولد محمدیوسف، مسکونه جاغوری، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
1122.    محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه کوتهسنگی، قرطاسیه فروش، اخوانی.
1123.    رضاخان ولد عبدالستار، مسکونه دهسبز، زارع، اخوانی.
1124.    جانان ولد عبدالله، مسکونه قندهار، اخوانی.
1125.    محمدرحیم ولد موسی، مسکونه کوتهسنگی، معلم در کتواز، اخوانی.
1126.    محمدابراهیم ولد غلامسخی، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1127.    عبدالرزاق ولد امام علی، مسکونه تخار، مامور ضد حوادث، اخوانی.
1128.    عبدالکریم ولد گلمحمد، مسکونه مقر، ماشینکار، اخوانی.
1129.    محمدحسین ولد محمدناصر، زمیندار، اخوانی.
1130.    سید محمدنعیم ولد سید عبدالوهاب، اخوانی.
1131.    محمد نعیم ولد عبدالخالق، استاد انستیتوت مالداری، اخوانی.
1132.    فضلعمر ولد میرزا محمد، مسکونه لوگر، مامور محاسبه تعلیم و تربیه، اخوانی.
1133.    عبدالاحد ولد فتیحمحمد، مسکونه پروان، مدیر اتاق تجارت، اخوانی.
1134.    محمد ظهور ولد برکتالله، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
1135.    ملاجمیر؟ ولد بازمیر، مامور امنیت لوگر، اخوانی.
1136.    عبدالغفار ولد عبدالغیاث، مسکونه تالقان، استاد فاکولته طب، اخوانی.
1137.    عبدالغنی ولد دادخدا، مسکونه پنجشیر، محصل ادبیات، اخوانی.
1138.    نورمحمد ولد محمداسماعیل، مسکونه لوگر، خورد ضابط قوای دو، اخوانی.
1139.    محمدکبیر ولد محمدقاسم، محصل ادبیات، اخوانی.
1140.    صدیقالله ولد محمدعلی، مسکونه بامیان، اخوانی.
1141.    مولوی عبدالقدیر ولد جانگل، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
1142.    شاولی ولد محمدکریم، مسکونه ارزگان، محصل انستیتوت تربیت بدنی، اخوانی.
1143.    عبدالحلیم ولد فضلالدین، مسکونه ننگرهار، مامور اداری عالی قضا، اخوانی.
1144.    نواب ولد گلمحمد، کارمند بگرامی، اخوانی.
1145.    قادر ولد غلامصدیق، کارمند بگرامی، اخوانی.
1146.    گلاب سید ولد اولی سید، افراد فرقه یازدهم ننگرهار، اخوانی.
1147.    سید احمد ولد محمدیعقوب، مسکونه نجراب، صنف دهم لیسه صنایع، اخوانی.
1148.    سیفالرحمن ولد اللهداد، مسکونه نجراب، متعلم صنف دهم دارالعلوم، اخوانی.
1149.    عبدالرشید ولد فدامحمد، مسکونه نجراب، محصل صنف فارمسی، اخوانی.
1150.    غلاممحمد ولد شیرمحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
1151.    نورخان ولد غلاممحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
1152.    بسمالله ولد غلاممحمد، مسکونه سروبی، اخوانی.
1153.    عبدالغفار ولد عزیزمحمد، اخوانی.
1154.    نورمحمد ولد محمدشریف، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1155.    محمدهاشم؟ ولد محمدرسول، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1156.    یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1157.    محمدهاشم ولد محمداعلم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب، اخوانی.
1158.    عبدالله ولد فقیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، اخوانی.
1159.    فضلاحمد ولد عبدالکریم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی فارمسی، اخوانی.
1160.    سید ظاهر ولد سید معصوم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب کابل، اخوانی.
1161.    عبدالمنان ولد نیکمحمد، مسکونه ولسوالی شنکی زابل، دوهم بریدمن فرقه هفتم، اخوانی.
1162.    محمدظاهر ولد محمدنواب، مسکونه پنجشیر، محصل، اخوانی.
1163.    حاجی عبدالجمیل ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه ده خدایداد، مدیر موسسه بریشنا، اخوانی.
1164.    گلپادشاه ولد عبدالقادر، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1165.    عبدالقدیر ولد محمدسخی، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1166.    عبدالله ولد شهباز، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوم حقوق، اخوانی.
1167.    عبدالعزیز ولد محمدانور، مسکونه لغمان، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1168.    الف شاه ولد محمد شاه، مسکونه لغمان، تحویلدار تخنیک ثانوی، اخوانی.
1169.    فیضمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوازدهم ابوحنیفه، اخوانی.
1170.    وزیرستان ولد قیتان؟، مسکونه پکتیا، محصل صنف اول حربی پوهنتون، اخوانی.
1171.    سید رحیم ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
1172.    هدایتالله ولد گلاحمد، مسکونه شاه شهید، انجنیر آب و برق، اخوانی.
1173.    شیرمحمد جگرن ولد محمدآجان، اخوانی.
1174.    محمدهاشم ولد سورانی، مسکونه لغمان، دوهم ثارن ولایت بغلان، اخوانی.
1175.    سید بسمالله ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.
1176.    غلامسخی ولد محمدعلم، معلم لیسه شیرشاه سوری، اخوانی.
1177.    احمد جواد ولد غلامسخی، دواساز ریاست تفتیش صحت عامه، اخوانی.
1178.    احمدضیا ولد غلامسخی، عضو فنی ریاست ترویج، اخوانی.
1179.    زبیر ولد غلامسخی، متعلم صنف اول روغتیاپال، اخوانی.
1180.    عبدالحمید ولد عبدالرشید، معلم در شکردره، اخوانی.
1181.    عبدالله ولد محمدخان، فارغ صنف دوازدهم احمدبابا، اخوانی.
1182.    نوربیگ ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، محصل صنف دوازدهم ادبیات، اخوانی.
1183.    لالمحمد ولد حضرتجان، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه ابنسینا، اخوانی.
1184.    عبدالهادی ولد عبدالمجید، مسکونه قلعه شاده، ساعتساز، اخوانی.
1185.    محمدشریف ولد غلام جیلانی، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی. اخوانی.
1186.    عبدالله ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، محصل صنف دوم انجنیری، اخوانی.
1187.    محمدمراد ولد الینخان، داکتر در قندهار، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 31/2/1358
1188.    حاجی عبدالمومن ولد عبدالباقی، مسکونه ولایت غور، اشرار.
1189.    مولوی محمدحریف ولد احمد، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1190.    مولوی محمدحسن ولد محمدعثمان، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1191.    ارباب عبدالشکور ولد حاجی محمداکبر، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1192.    حاجی محمد ولد حاجی احمدجان، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1193.    سید محمود ولد سید عمر، مسکونه ولایت غور، اشرار.
1194.    سید مسلم ولد سید فخرالدین، مسکونه قیصار فاریاب، اخوانی.
1195.    امیرمحمد ولد امام بخش، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1196.    ابراهیم ولد شاهجهان؟، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1197.    عبدالغیاث ولد ملا قیصر، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1198.    پیداگل ولد نوروز، مسکونه تولک ولایت غور، اشرار.
1199.    مولوی رمضان ولد محمد، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1200.    ارباب عبدالقیوم ولد یعقوب، مسکونه پساوند ولایت غور، اشرار.
1201.    غلامسخی ولد سرور، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1202.    عبدالهادی ولد شهباز، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1203.    عزیزاحمد ولد محمداکرم، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1204.    محمدطاهر ولد رحمتالله، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1205.    محمدعثمان ولد ملک محمدعمر، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1206.    عبدالصمد ولد عبدال؟، مسکونه سیدآباد وردگ، اشرار.
1207.    ثناالله ولد عبدالله، مسکونه جلالآباد فعلی خیرخانه،استاد انستیتوت، اخوانی.
1208.    عبدالاحد ولد ولیمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، محصل، اخوانی.
1209.    احمدشاه ولد خوانو، مسکونه کتواز، محصل، اخوانی.
1210.    صبحان ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
1211.    نورالله ولد رحمتالله، مسکونه زرغونشهر لوگر، محصل، اخوانی.
1212.    نظرمحمد ولد محمداسحق، مسکونه میدان، محصل، اخوانی.
1213.    ملامرجان ولد محمدالدین، مسکونه میدان، کارگر ولسوالی پغمان، اخوانی.
1214.    جانمحمد ولد حاجی فضلاحمد، مسکونه دره زرگر، زمیندار، اخوانی.
1215.    مولوی خیرالله ولد محدنذیر، ملاامام، اخوانی.
1216.    ملاحنان ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، طالب، اخوانی.
1217.    ملاقاسم ولد قطب، مسکونه قرهباغ غزنی، ملای مسجد، اخوانی.
1218.    محمداشرف ولد میراکبر، مسکونه رحمان مینه، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1219.    غلاممصطفی ولد محمدشریف، مسکونه دهبالای ننگرهار، مدیر رادیو، اخوانی.
1220.    احمدفرید ولد غلامسخی، مسکونه قلعه فتوح چهاردهی، معلم لیسه غازی، اخوانی.
1221.    محمد نسیم ولد محمدحکیم، مسکونه دهمزنگ، معلم لیسه غازی، اخوانی.
1222.    یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعلا بیکار، مایوییست.
1223.    محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، مایوییست.
1224.    گلابالدین ولد غلاممحیالدین، مسکونه چک وردک، نماینده قادری ترانسپورت، اخوانی.
1225.    محمدبشیر ولد محمدجان، مسکونه پنجشیر، محصل صنف دوم شرعیات، اخوانی.
1226.    غلامقادر ولد غلاممحمد، محصل ادبیات، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1/3/1358
1227.    سید محی الدین ولد سید اصغر، محصل صنف اول طب، اخوانی.
1228.    محمد علی ولد عبدالغفور، محصل صنف اول طب، اخوانی.
1229.    محمد یاسین ولد شمس الدین، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
1230.    نقیب الله ولد محمد ایوب، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
1231.    افسر ولد عبدالرزاق، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
1232.    اسماعیل ولد تاج محمد، محصل صنف چهارم فارمسی، اخوانی.
1233.    رجب ولد محمد علی، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
1234.    محمد داوود ولد محمد اسماعیل، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
1235.    عبدالمتین ولد محمد عثمان، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
1236.    شاه ولی ولد پیوند شاه، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
1237.    غلام محی الدین ولد عبدالحمید، محصل صنف پنجم طب، اخوانی.
1238.    سید جمال الدین ولد سید خادم الدین، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.
1239.    محمد طاهر ولد محمد اکبر، محصل ادبیات، اخوانی.
1240.    غلام ربی ولد عبدالحمید، محصل ادبیات، اخوانی.
1241.    ابوبکر ولد عبدالمومن، محصل اقتصاد، اخوانی.
1242.    عبدالله ولد محمدالله، محصل اقتصاد، اخوانی.
1243.    میر احمد ولد شهزاده، محصل اقتصاد، اخوانی.
1244.    زین الحق ولد نور الحق، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اخوانی.
1245.    فاروق ولد عزیزالرحمن، مسکونه ننگرهار، محصل حقوق، اخوانی.
1246.    محمد اکرم ولد قره جان، مسکونه مزارشریف، محصل حقوق، اخوانی.
1247.    محمد قاسم ولد فضل محمد، محصل زراعت قندهار، اخوانی.
1248.    عبدالعلی ولد گل زاد، ، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اخوانی.
1249.    عبدالوکیل ولد صاحب داد، مسکونه بغلان، محصل اقتصاد، اخوانی.
1250.    محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه چغچران، محصل اقتصاد، اخوانی.
1251.    محمد هلال ولد اولیزی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
1252.    عبدالستار ولد گل محمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.
1253.    شرف الدین ولد سعدالدین، مسکونه بدخشان، محصل وترنری، اخوانی.
1254.    عبدالغفور ولد محمد علم، مسکونه هرات، محصل وترنری، اخوانی.
1255.    محمد حلیم ولد محمد شریف، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
1256.    محمد آصف ولد محبوب شاه، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی.
1257.    محمد هاشم ولد رحیم الدین، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی.
1258.    سید حسن ولد سید مصطفی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، اخوانی.
1259.    مرسلین ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اخوانی.
1260.    نیک محمد ولد عبدالصمد، مسکونه تخار، محصل انجنیری، اخوانی.
1261.    محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مایوییست.
1262.    عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست.
1263.    محمود ولد محمد صدیق، اشرافی.
1264.    سید شمس الحق ولد سید باقی الحق، ضد انقلاب.
1265.    عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست.
1266.    حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست.
1267.    عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
1268.    میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
1269.    عبدالهادی ولد محمدکریم، محصل صنف پنجم طب، اشرافی.
1270.    محمدعلی ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
1271.    عبدالقیوم ولد عبدالرووف، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی انجنیری، اشرافی.
1272.    نقیبالله ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل پوهنزی طب، اشرافی.
1273.    محمداسماعیل ولد تاجمحمد، مسکونه تخار، محصل فارمسی، اشرافی.
1274.    عبدالله ولد غلامسرور، مسکونه هرات، محصل انجنیری، اشرافی.
1275.    حکیمشاه ولد نصرالدین، مسکونه لوگر، محصل انجنیری، اشرافی.
1276.    غلامحضرت ولد غلامحیدر، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اشرافی.
1277.    دینمحمد ولد دورمحمد، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
1278.    محبالله ولد مجیبالله، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
1279.    غلامنبی ولد گلداد، مسکونه ننگرهار، محصل زراعت، اشرافی.
1280.    عبدالغفار ولد محمدنبی، مسکونه بغلان، محصل ادبیات، اشرافی.
1281.    حمران ولد خیرالله، مسکونه هلمند، محصل ادبیات، اشرافی.
1282.    صاحبشاه ولد محمدشاه، مسکونه لغمان، محصل طب، اشرافی.
1283.    غلام سخی ولد محمدنبی، مسکونه غزنی، محصل طب، اشرافی.
1284.    شاهمحمود ولد پیوندشاه، مسکونه پروان، محصل طب، اشرافی.
1285.    حیدرشاه ولد سیدنجفشاه، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
1286.    نجیبالله ولد حبیبالله، مسکونه بغلان، محصل زراعت، اشرافی.
1287.    اسماعیل ولد عیدیمحمد، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، اشرافی.
1288.    فضلالله ولد عبدالسلام، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
1289.    مصلحالدین؟ ولد فضلالدین، مسکونه هرات، محصل زراعت، اشرافی.
1290.    محمد عارف ولد قربانعلی، مسکونه ننگرهار، محصل فارمسی، اشرافی.
1291.    عبدالقدیر ولد سید فقیر، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اشرافی.
1292.    رحمالدین ولد محمداسلم، مسکونه فراه، محصل زراعت، اشرافی.
1293.    محمد کریم ولد محمدعارف، مسکونه بغلان، محصل وترنری، اشرافی.
1294.    کرامالدین ولد حبیبالرحمن، مسکونه قندهار، محصل وترنری، اشرافی.
1295.    محمدشیر ولد لالاجان، مسکونه پروان، محصل وترنری، اشرافی.
1296.    عاشورمحمد ولد عبدالخیر، مسکونه جوزجان، محصل وترنری، اشرافی.
1297.    محمد داوود ولد میراحمد، مسکونه جوزجان، محصل زراعت، اشرافی.
1298.    عبدالحمید ولد صالحمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، اشرافی.
1299.    فضلاحمد ولد علیمحمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اشرافی.
1300.    احمدضیا ولد عبدالقدیر، مسکونه لوگر، محصل ادبیات، اشرافی.
1301.    عبدالقادر ولد شیخبرات، مسکونه هرات، محصل ادبیات، اشرافی.
1302.    اسلامالدین ولد میرفضلالدین، مسکونه کندز، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1303.    دوستمحمد ولد مرزاگل، مسکونه پکتیا، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1304.    محمدنعیم ولد نیازمحمد، مسکونه بغلان، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1305.    عبدالهادی ولد محمدحسین، مسکونه هرات، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1306.    عبدالرووف ولد عبدالحمید، مسکونه هرات، محصل صنف سوم طب، اشرافی.
1307.    حسینعلی ولد غلامعلی، مسکونه غزنی، محصل فارمسی، اشرافی.
1308.    عزیزاحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه هرات، محصل طب، اشرافی.
1309.    مسافر ولد عبدالقدوس، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1310.    فریدالدین ولد جلالالدین، مسکونه کابل، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1311.    محمدقسیم ولد محمدشعیب، مسکونه لغمان، داکتر استازیر طب، اشرافی.
1312.    محمد احسان ولد محمدحسین، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1313.    تیمورشاه ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1314.    بریالی ولد نیکمحمد، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
1315.    حشمتالله ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1316.    محمداسماعیل ولد پایندهمحمد، مسکونه بلخ، محصل ادبیات، اشرافی.
1317.    عبدالجلیل ولد خیرمحمد، مسکونه ارزگان، محصل ادبیات، اشرافی.
1318.    سردار محمد ولد نیکمحمد، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
1319.    سید سرور ولد سید یوسف، مسکونه بغلان، محصل ادبیات، اشرافی.
1320.    عبیدالله ولد میرغلامحیدر، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی.
1321.    معراجالدین ولد گلبدین، مسکونه جوزجان، محصل ادبیات، اشرافی.
1322.    عبدالقدیر ولد سربلند، مسکونه هرات، محصل وترنری، اشرافی.
1323.    محمدانور ولد بخیارخان، مسکونه غزنی، محصل ادبیات، اشرافی.
1324.    فریدالدین ولد امامالدین، مسکونه لوگر، محصل زراعت، اشرافی.
1325.    عزیزالدین ولد محیالدین، مسکونه ننگرهار، استاد پوهنزی اقتصاد، اشرافی.
1326.    بازمحمد ولد محمدموسی، مسکونه لغمان، محصل اقتصاد، اشرافی.
1327.    غیاثالدین ولد عبدالغفار، مسکونه بدخشان، محصل طب، اشرافی.

کابل افغانستان - مورخ 3/3/1358
1328.    عبدالصمد ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل تربیه معلم روشان، اخوانی.
1329.    وزیرمحمد ولد محرابالدین، مسکونه میدان، صنف دوازدهم تربیه معلم، اخوانی.
1330.    رازمحمد ولد یارمحمد، مسکونه قریه خوشعبدل، اشرار.
1331.    جانمحمد ولد ظریف، مسکونه غزنی، اشرار.
1332.    معصوم ولد محمود، محصل پوهنتون، اشرار.
1333.    عبدالفرید ولد عبدالحمید، اشرار.
1334.    سخیحمید ولد خوشمحمد، اشرار.
1335.    عبدالواسع ولد عبدالخالق، مسکونه کابل، استاد ادبیات، اخوانی.
1336.    اکبر ولد پایندهمحمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
1337.    غلامرسول ولد پاینده محمد، مسکونه ترهخیل، زمیندار، اخوانی.
1338.    خانزاده ولد عبدالله، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1339.    حسنگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1340.    محمدعالم ولد زرعلم، مسکونه کوهدامن، دریور، اخوانی.
1341.    عبدالغیاث ولد محمدزمان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
1342.    فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
1343.    علیاحمد ولد فضلاحمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، مایوییست.
1344.    محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعلا متقاعد، مایوییست.
1345.    محمدملا ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
1346.    سلطانمحمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست.
1347.    قاری بسمالله ولد عبدالقدیر، مسکونه چیگل، زمیندار، اخوانی.
1348.    عبدالله ولد محمدنادر، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
1349.    عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییست.
1350.    بقیتالله، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست.
1351.    نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مایوییست.
1352.    جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مایوییست.
1353.    محمدجان ولد عمراخان، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
1354.    عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
1355.    حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
1356.    حاجی صالح ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
1357.    سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
1358.    عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
1359.    غلامیحیی ولد غلامبهاالدین، مسکونه پشییان، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
1360.    آقاگل ولد غلامحضرت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد انقلاب.
1361.    دلآقا ولد ملاغلامعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
1362.    عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مایوییست ضد انقلاب.
1363.    محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست ضد انقلاب.
1364.    شیراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست.
1365.    یوسف ولد خیرالله، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
1366.    محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست.
1367.    علیمجان ولد عبدالاحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایوییست.
1368.    غلامصفدر ولد غلاممحمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
1369.    غلامایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست.
1370.    انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست.
1371.    محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست.
1372.    طلاگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مایوییست.
1373.    حاجی جانباز ولد جانداد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1374.    محمدعمر ولد حاجی محمدسعید، مسکونه لوگر، اخوانی.
1375.    گلرحمن ولد محمدجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
1376.    عبدالحسین، مسکونه لوگر، اشرار.
1377.    عبدالغیاث ولد محمد زمان، مسکونه میربچه کوت، دکاندار، اخوانی.
1378.    محمدعلم ولد زرعلم، مسکونه قرهباغ شمالی، زمیندار، اخوانی.
1379.    فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه سرای خواجه، بایسکلساز، اخوانی.
1380.    غلامایشان ولد رمضان، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، اخوانی.
1381.    امامنظر ولد دولتنظر، اخوانی.
1382.    میرقادر شاه ولد سیدحضرت شاه، اخوانی.
1383.    خیرمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه رحمانمینه، اخوانی.
1384.    اکرام ولد محمد اشرف، مسکونه خانآباد، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1385.    سید موسی ولد سید ظهورالدین، مسکونه خیرخانه، افراد قطعه کوماندو، اخوانی.
1386.    عبدالحلیم ولد گل اصغر، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
1387.    عبدالقیوم ولد میرگل، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1388.    غلام رسول ولد سمندر، مسکونه جمالمینه، بیکار، خمینی.
1389.    محمدمحسن ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، محصل تعلیم و تربیه، خمینی.
1390.    علیمحمد ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، شریک اللهیار ترانسپورت، خمینی.
1391.    عبدالقادر ولد غلاممحی الدین، مسکونه پلسوخته، سروال ترانسپورت، خمینی.
1392.    عبدالمنان ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
1393.    میراجان ولد میرافغان، مسکونه کارته پروان، آمر خیبر رستورانت، خمینی.
1394.    شاه علیرضا ولد میرعلیاحمد، مسکونه کارته سخی، مالک دواخانه تیموری، خمینی.
1395.    سید احمد ولد حاجی غلاممحیالدین، مسکونه پلسوخته، دریور، خمینی.
1396.    عبدالعلی ولد غلامعلی، مسکونه قلعه فتح الله، رییس فابریکه ضرابی پلاستیک، خمینی.
1397.    محمدعزیز ولد سعادت، مسکونه تایمنی، دکاندار پروزهفروشی کوتهسنگی، خمینی.
1398.    غلامعباس ولد قربان، مسکونه جمالمینه، دریور، خمینی.
1399.    حاجی عبدالرشید ولد عبدالعزیز، مسکونه وزیراکبرخان، مالک کابل پلاستیک، خمینی.
1400.    دوست ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، خمینی.
1401.    عبدالحسین ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، تجار، خمینی.
1402.    خادمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1403.    محمداسلم ولد محمدشریف، مسکونه کارته سخی، بیکار، خمینی.
1404.    خلیلالله ولد محمداسلم، مسکونه کارته سخی، مامور وزارت زراعت، خمینی.
1405.    غلامحسین ولد قربان، مسکونه کارته سخی، خمینی.
1406.    کاظمعلی ولد غلامحسین، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1407.    حسینعلی ولد عبدالعزیز، خمینی.
1408.    غلامعلی ولد میرزاحسین، مسکونه دهبوری، دوکاندار پروزه فروشی، خمینی.
1409.    غلامرسول ولد حاجی غلامسخی، مسکونه افشار، رییس فابریکه بوت آهو، خمینی.
1410.    محمدحسین ولد محمدعلی، مسکونه جمالمینه، مامور وزارت پلان، خمینی.
1411.    محمدجمعه ولد حاجی رضا، مسکونه تپه سلام، مالک فابریکه بهسود، خمینی.
1412.    عظیمگل ولد عبدالسلام، مسکونه ترکمن، کهنهفروش، خمینی.
1413.    محبالحسین ولد خانآقا، مسکونه برکی شهرآرا، دکاندار کهنهفروش، خمینی.
1414.    خداداد ولد باقیداد، مسکونه سرخپارسا، چوبفروش، خمینی.
1415.    میرفاضل ولد حاجی سیدحسین، مسکونه شهرنو، مالک حسینی درملتون، خمینی.
1416.    محمدباقر ولد عطاالله، مسکونه وزیراکبرخان، امر شرکت بارچلانی هرات، خمینی.
1417.    محمدحضرت ولد غلامحضرت، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1418.    محمدحسن ولد حبیبالله، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم حربی شونزی، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 2/3/1358
1419.    آدمخان ولد پاچا خان، مسکونه سالنگ ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1420.    بادی؟ ولد ملاملایم، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1421.    جلندر ولد عتیقالله، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1422.    حاجی صدیق ولد خانجان، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1423.    عبدالخالق ولد شاهگل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1424.    حمیدالله ولد ملاملایم، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمیندار، اخوانی.
1425.    گلاحمد ولد خیرمحمد، مسکونه زرغونشهر لوگر، آهنگر، اشرار.
1426.    شیراحمد ولد عبدالرسول، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1427.    محمدجان ولد اخترمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1428.    عبدالعزیز ولد حاجی مهربان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1429.    امینالله ولد نصرالله، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
1430.    اسدالله ولد محبوب، مسکونه لوگر، استاد، اشرار.
1431.    محمدهاشم ولد محمداسلم، مسکونه لوگر، سرمعلم، اشرار.
1432.    غلاممصطفی ولد غلامسرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی ـ اشرار.
1433.    علمگل ولد سیدگل، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی - اشرار.
1434.    عزیزخان ولد آدم خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1435.    عبدالقهار ولد عبدالقدوس، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1436.    حاجی یعقوب ولد نجم الدین، مسکونه خورد کابل بگرامی، مالک حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
1437.    میرآغا ولد حاجی صدیق، مسکونه ولسوالی بگرامی، تجار، اخوانی.
1438.    شیرآغا ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، مالک حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
1439.    شینواری ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل بگرامی، معاون حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.
1440.    جرنیل ولد نجمالدین، مسکونه خوردکابل، تجار، اخوانی.
1441.    محمدعارف ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، نماینده ترانسپورت، اخوانی.
1442.    شیرپادشاه ولد حاجی عبدالودود، مسکونه کمالخیل لوگر، زمیندار، اخوانی.
1443.    بسمالله ولد فیروز، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1444.    دادمحمد ولد نورمحمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1445.    طلامحمد ولد خانجان، مسکونه لوگر، اخوانی.
1446.    محمدیاسین ولد احمدی، مسکونه لوگر، اشرار.
1447.    پیرمحمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1448.    میرزا محمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1449.    غلامحیدر ولد خواجه گلاحمد، مسکونه لوگر، اشرار.
1450.    محمداکبر ولد خدایداد، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
1451.    علی خان ولد شاه دولت، مسکونه کلنگار لوگر، اشرار.
1452.    محمدنبی ولد عبدالکریم، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
1453.    حبیبالله ولد علیخان، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
1454.    خانعلم ولد سید محمدخان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 5/3/1358
1455.    احمدمیر ولد محمدشاه، مسکونه بگرام، عسکر وزارت دفاع، اخوانی.
1456.    احمدشاه ولد محمدشاه ارشاد، مسکونه بگرام، مدیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، اخوانی.
1457.    عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1458.    محمداعظم ولد محمدافضل، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1459.    شمسالحق ولد رشید، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
1460.    محمدشاه ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، سابق مشاور وزارت سرحدات، اخوانی.
1461.    آغادل ولد عبدالعلی، مسکونه سروبی کابل، دکاندار، اخوانی.
1462.    عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه بتخاک، مامور در مکتب، اخوانی.
1463.    جو محمد ولد مومن خان، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
1464.    فضلمحمد ولد خیالمحمد، مسکونه اندر غزنی، معلم، اخوانی.
1465.    سراجاحمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اخوانی.
1466.    ملا سید علم ولد ملا منصور، مسکونه قرهباغ، ملا، اخوانی.
1467.    دوست محمد ولد کریم خان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
1468.    محمداصف ولد عبدالله، مسکونه دهجک، متعلم ابنسینا، اخوانی.
1469.    قیامالدین ولد سیدحکیم، مسکونه مرکز غزنی، معلم لیسه خیال محمد، اخوانی.
1470.    سراجالدین ولد عبدالستار، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
1471.    محمدنبی ولد عبدالرحیم، مسکونه قرهباغ، زمیندار، اشرار.
1472.    سیداکبر ولد انورشاه، مسکونه قرهباغ، متعلم صنف دوازدهم، اشرار.
1473.    خواجه اکرم ولد خواجه عبدالقدوس، مسکونه غوربند ولایت پروان، محصل، اشرار.
1474.    شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مایوییست.
1475.    شیر محمد ولد پیرمحمد، مسکونه قرهباغ، محصل، اخوانی.
1476.    عبدالله ولد عبدالرشید، مسکونه وزیراکبر خان، مالک کابل پلاستیک، خمینی.
1477.    فتیح علی ولد غلام علی، مسکونه قلعه شاده، دریور الله یار ترانسپورت، خمینی.
1478.    نورعلی ولد غلام علی، مسکونه تایمنی، دریور، خمینی.
1479.    محرمعلی ولد میرزاحسین، مسکونه سرچشمه میدان، سماواتچی، خمینی.
1480.    شیریندل ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، خمینی.
1481.    خانآقا ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
1482.    اسدالله ولد میرافغان، مسکونه چنداول، مالک افغانزاده شاپ، خمینی.
1483.    نیکمحمد ولد علیمدد، مسکونه پاسا، زمیندار، خمینی.
1484.    محمداصف ولد افریدی، مسکونه ولسوالی تگاب، معلم، اخوانی.
1485.    محمدحفیظ ولد سردارمحمد، مسکونه غوربند، مامور خانهسازی، اخوانی.
1486.    عبدالهادی ولد محمدطاهر، مسکونه غوربند، متعلم، اخوانی.
1487.    نجیبالله ولد امانالله، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم انصاری، اخوانی.
1488.    محمدحفیظ ولد امینالله، مسکونه چکوردک، متعلم صنف دهم ابنسینا، اخوانی.
1489.    ناظر ولد محمد پناه، مسکونه ولسوالی بهسود وردک، دکاندار، اخوانی.
1490.    محمدهارون ولد محمدرسول، مسکونه شاهشهید، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1491.    طالبالدین ولد گلبدین، مسکونه پکتیا، مامور پروژه پکتیا، اشرار.
1492.    قیوم ولد صفتالله، مسکونه جاجی پکتیا، مامور وزارت آب و برق، اشرار.
1493.    ظاهرگل ولد حضرتگل، مسکونه جاجی پکتیا،  اشرار.
1494.    رحمتالله ولد پایندهمحمد، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان- 6/3/1358
1495.    گلاخان ولد حاجی محمدیعقوب، مسکونه خوردکابل، دریور، اخوانی.
1496.    محمدالله ولد محمدابراهیم، مسکونه بدخشان، ملاامام توطیه دوم، اخوانی.
1497.    ذبیحالله ولد عبدالحکیم، مسکونه مرکز غزنی، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1498.    فضلعمر ولد فضلالحق، مسکونه قرهباغ غزنی، معلم مکتب ملوک، اخوانی.
1499.    علمگل ولد گلمحمد، مسکونه کوهدامن، زمیندار، اخوانی.
1500.    حاجی عبدالقیوم ولد حاجی محمد، مسکونه باغ رییس چهلستون، اخوانی.
1501.    عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه باغ رییس چهلستون، متعلم، اخوانی.
1502.    مرادعلی ولد نورعلی، مسکونه تایمنی، خمینی.
1503.    محمد نوروز ولد محمدجان، مسکونه قرهباغ غزنی، خمینی.
1504.    رمضان ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، پروزه فروشی، خمینی.
1505.    موسی ولد نادر، مسکونه جمالمینه، مستری میرویس میدان، خمینی.
1506.    جان محمد ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، تاجر پروزه فروش، خمینی.
1507.    حاجی اکبر ولد سلطانبخش، مسکونه حصه اول بهسود، لباس فروش، خمینی.
1508.    حسینداد ولد شاهمحمد، مسکونه چنداول، خباز، خمینی.
1509.    حسینعلی ولد صفرمحمد، مسکونه قعله شاده، کوپی کشی، خمینی.
1510.    محمداسماعیل ولد محمدابراهیم، مسکونه سرخ پارسا تایمنیوات، خمینی.
1511.    سلطان علی ولد خانبابا، مسکونه بهسود، گلیم فروش، خمینی.
1512.    حسنعلی ولد مهرعلی، مسکونه بهسود، دکاندار جاده میوند، خمینی.
1513.    محمداکبر ولد پیوند علی، مسکونه جمالمینه، خمینی.
1514.    حبیبالله ولد فضلالدین، مسکونه عاشقان و عارفان، خباز، خمینی.
1515.    محمد علی ولد رمضان، ، مسکونه بهسود، خباز، خمینی.
1516.    غلامسخی ولد مرزاعلی، مسکونه پل سوخته، پرزه فروشی، خمینی.
1517.    غلام نبی ولد خان بخش، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، خمینی.
1518.    محراب ولد دیدار، مسکونه بهسود، دکاندار، خمینی.
1519.    براتعلی ولد علی... ، مسکونه بهسود، روغن فروش، خمینی.
1520.    بازمیر ولد محمدرضا، مسکونه چنداول، کلچه فروش، خمینی.
1521.    سید غلامسخی ولد سید فقیرشاه، مسکونه کارته مامورین، دکاندار، خمینی.
1522.    حاجی شیراحمد ولد حاجی خداداد، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، خمینی.
1523.    ولی محمد ولد حاجی گلاب شاه، مسکونه وزیر آباد، دواساز، خمینی.
1524.    محمدعلی ولد خانعلی، مسکونه جمالمینه، لباسفروشی، خمینی.
1525.    عوضعلی ولد خانعلی، مسکونه بهسود فعلا تایمنیوات، خمینی.
1526.    سخیداد ولد غلامحیدر، مسکونه بهسود فعلا تپه سلام، خمینی.
1527.    غلامحبیب ولد صدرعلی، مسکونه چنداول، دکاندار، خمینی.
1528.    حاجی محمدحسین ولد یحییخان، مسکونه چنداول، دریور، خمینی.
1529.    رحمتالله ولد حبیبالله، مسکونه بلخ، مامور زراعت سمنگان، اخوانی.
1530.    محمدنعیم ولد محمدسرور، مسکونه زرغونوات کابل، بیکار، اخوانی.
1531.    عبدالصمد ولد محمدصدیق، مسکونه دهسبز، محصل صنف سیزدهم انجنیری، اخوانی.
1532.    عبدالمختار ولد مومن، مسکونه بگرام ولایت پروان، مامور رادیو، اخوانی.
1533.    محمدنور ولد امانالله، مسکونه کندز، محصل دوازدهم انجنیری، اخوانی.
1534.    سید حبیب ولد سید احمد، مسکونه کارته سه، رییس حبیب لمیتد، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 7/3/1358
1535.    عبدالغفار ولد گلزار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1536.    خانمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1537.    عبدالمناف ولد محمدخان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1538.    جمعهگل ولد منو؟، مسکونه خیرکوت پکتیا، کاتب آرشیو، اشرار.
1539.    غلامدستگیر ولد حاجی میرباز، مسکونه شاران پکتیا، زارع، اشرار.
1540.    داد محمد ولد سلطان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1541.    جمعهگل ولد دولتخان، مسکونه خانخیل پکتیا، زارع، اشرار.
1542.    رمضان ولد جمعهگل، مسکونه زرغون شهر پکتیا، استاد، اشرار.
1543.    محمدخیر ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1544.    غلامحیدر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
1545.    قادر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
1546.    بادرخان ولد جنگیخان، مسکونه سرکانی زرغونشهر، زارع، اشرار.
1547.    بشیر ولد خانجان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1548.    ظریف ولد یعقوب، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1549.    عبدالسلام ولد محمدرسول، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1550.    صحبت خان ولد عبدالغفار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
1551.    احمدجان ولد غلامجان، مسکونه برکی راجان، دریور، اشرار.
1552.    سید مجتبی ولد سید مرتضی، مسکونه شکردره، مدیر محاسبه ریاست تفریج، اخوانی.
1553.    عبدالرزاق ولد شاهزاده، مسکونه اندر غزنی، اخوانی.
1554.    محمد سرور ولد محمدعمر، مسکونه پلخمری، محصل حقوق، خمینی.
1555.    نوروز ولد رجب، مسکونه یکولنگ بامیان، ضد انقلاب.
1556.    محمدعلی ولد محمدالله، مسکونه کامرد بامیان، ضد انقلاب.

کابل افغانستان - مورخ8/3/1358
1557.    غلاممحمدنیازی ولد عبدالنبی، مسکونه اندر غزنی، سابق رییس پوهنزی شرعیات، اخوانی.
1558.    سیفالدین ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، محصل، اخوانی.
1559.    شیرعلی ولد ..؟ ، مسکونه ارگون، سابق جگتورن، اخوانی.
1560.    محمدصادق ولد کریمالله، مسکونه بگرام، دریم بریدمن، اخوانی.
1561.    محمدعمر ولد محناجالدین، مسکونه قرهباغ، سابق قاضی دهنو، اخوانی.
1562.    عبدالشکور ولد محمدیوسف، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.
1563.    محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه خانآباد، محصل حقوق، اخوانی.
1564.    سید عمر ولد شیرافغان، مسکونه کندز، متعلم صنف دوازدهم شیرخان، اخوانی.
1565.    عبدالصبور ولد عبدالصمد، مسکونه کارته پروان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1566.    غلامحضرت ولد غلامصدیق، مسکونه وردک، محصل زراعت، اخوانی.
1567.    احمدشاه ولد مولاداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم تخنیک ثانوی، اخوانی.
1568.    محمدسلیم ولد علیخان، مسکونه اودخیل، اخوانی.
1569.    سیدعبدالرحمن ولد سید بهاالدین، مسکونه یونگیکله، معلم، اخوانی.
1570.    عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه بغلان، لمری بریدمن، اخوانی.
1571.    ضیاالدین ولد میررجب، مسکونه غزنی، جگرن، اخوانی.
1572.    عبدالوهاب ولد محمدامیر، مسکونه بارانی کابل، جگرن، اخوانی.
1573.    غلامربانی ولد خرمدل، مسکونه جبلسراج، معلم، اخوانی.
1574.    عبدالهادی ولد عبدالغنی، مسکونه کندز، معلم، اخوانی.
1575.    محمدنجیم ولد گلمحمد، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
1576.    ملافضلربی ولد محمدافضل، مسکونه لغمان، ملا، اخوانی.
1577.    عبدالقادر ولد ملابابه، مسکونه نهرشاهی بلخ، معلم، اخوانی.
1578.    عبدالستار ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، معلم، اخوانی.
1579.    محمدسفر ولد محمدسرور، مسکونه پلخمری، معلم، اخوانی.
1580.    سیدخلیل ولد سیداکبر، مسکونه ده نهسنگ، محصل حقوق، اخوانی.
1581.    میرانگل ولد بازگل، مسکونه کنرها، معلم، اخوانی.
1582.    محمدامین ولد محمد اسماعیل، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1583.    محمدهاشم ولد اشقو، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
1584.    سید احمد ولد عبدالقدوس، مسکونه هرات، محصل حقوق، اخوانی.
1585.    زلمی ولد محمدشفیع، مسکونه ولایت کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
1586.    پردل ولد غلامنبی، مسکونه لغمان، لمری بریدمن، اخوانی.
1587.    محمدشاه ولد سلیمانشاه، مسکونه پلخمری، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1588.    ذولفقار ولد عبدالستار، مسکونه هرات، تجار، اخوانی.
1589.    عبدالهادی ولد عبدالطیف، مسکونه نجراب، لمری بریدمن، اخوانی.
1590.    میرعبدالقادر ولد میرعبدالرووف، مسکونه تالقان، لمری بریدمن، اخوانی.
1591.    عبدالرسول ولد فقیرمحمد، مسکونه پغمان، استاد، اخوانی.
1592.    محمدشاه ولد ملاداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1593.    محمداصف ولد منهاجالدین، مسکونه قرهباغ، معلم، اخوانی.
1594.    عبدالحکیم ولد حشمتالله، مسکونه قرهباغ، لمری بریدمن، اخوانی.
1595.    غلامنبی ولد غلامرسول، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی.
1596.    غلاممحمد ولد محمدخان، مسکونه دهسبز، مامور هوایی ملکی، اخوانی.
1597.    محمدحسن ولد امیرگل، مسکونه کندز، متعلم صنف دهم، اخوانی.
1598.    محمدنسیم ولد عابدیونس، مسکونه مزارشریف، معلم لیسه اسدیه، اخوانی.
1599.    عبدالمجید ولد باباخان، مسکونه چهاردره کندز، معلم، اخوانی.
1600.    میرانجامالدین ولد ذولفقار، مسکونه کابل، لمری بریدمن، اخوانی.
1601.    عبدالمقیم ولد جانمحمد، مسکونه چهارآسیاب، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1602.    عبدالستار ولد عبدالغنی، مسکونه چهارآسیاب، مامور ریاست خزاین، اخوانی.
1603.    محمدنادر ولد محمدصادق، مسکونه جرم بدخشان، محصل حقوق، اخوانی.
1604.    شاهعبدل ولد نصرالله، مسکونه پنجشیر، فارغ لیسه انصاری.
1605.    محمدولی ولد عبدالغنی.
1606.    محمدشفیق ولد سید جلال، مسکونه پنجشیر، محصل انجنیری، اخوانی.
1607.    احمدجان ولد عبدالقیوم، بیکار، اخوانی.
1608.    محمدنسیم ولد محمدیونس، مسکونه کابل، محصل ادبیات، اخوانی.
1609.    محمد عظیم ولد محمداکبر، مسکونه ولایت پنجشیر، زارع، اخوانی.
1610.    محمدعالم ولد محمداکرم، مسکونه چهارآسیاب، مدیر فواید عامه، اخوانی.
1611.    عبدالحمید ولد محمدعظیم، مسکونه بازارک پنجشیر، مامور انجنیری، اخوانی.
1612.    شاهولی ولد سید احمد، مسکونه کاپیسا، محصل فارمسی، اخوانی.
1613.    فقیرمحمد ولد محمداکبر، مسکونه پنجشیر، زارع، اخوانی.
1614.    ملکخان ولد امیرخان، مسکونه پنجشیر، پیشخدمت المان، اخوانی.
1615.    محمدالدین ولد عبدالنبی، مسکونه پنجشیر، دریور، اخوانی.
1616.    محمداصغر ولد ملا رمضان، مسکونه بازارک پنجشیر، بیکار، اخوانی.
1617.    محمدعلی ولد فولاد، مسکونه گردیز، محصل ساینس، اخوانی.
1618.    محمدنعیم ولد عبدالقیوم، مسکونه پنجشیر، افراد امنیه تخار، اخوانی.
1619.    محمدظاهر ولد محمدسلیمان، مسکونه سرخاب لوگر، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1620.    قاری محمدعظیم ولد علی اصغر، مسکونه عمرزایی پغمان، متعلم دارالعلوم، اخوانی.
1621.    آقا محمد ولد دوست، مسکونه پنجشیر، محصل پوهنزی وترنری، اخوانی.
1622.    محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه پنجشیر، کلینر، اخوانی.
1623.    سحرگل ولد حاجی ملنگ، مسکونه بدیح آباد، طالبالعلم، اخوانی.
1624.    سمیعالله ولد رحیمالله، مسکونه پغمان، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1625.    عبدالغفور ولد عبدالیوسف، مسکونه پاشاهی لغمان، معلم، اخوانی.
1626.    عبدالعظیم ولد تورگل، مسکونه باغ زرا، صنف دوازدهم، اخوانی.
1627.    عبدالاحمد ولد عبدالکریم، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1628.    عبدالقیوم ولد سلطان محمد، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1629.    عبدالستار ولد محبوب، مسکونه میترلام لغمان، معلم، اخوانی.
1630.    عبدالعالم ولد سید عالم، مسکونه چکردهی لغمان، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1631.    عبدالرشید ولد ملاقرم الدین، مسکونه علیشینگ، ملا، اخوانی.
1632.    محمدناظر ولد شایسته، مسکونه علیشینگ، معلم، اخوانی.
1633.    محمدالله ولد عبدالرزاق ، مسکونه علیشینگ، اخوانی.
1634.    محمدمعصوم ولد مولوی محمدعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
1635.    جنگل ولد محمداشرف، مسکونه لغمان، اخوانی.
1636.    سیداحمد ولد غلامجان، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
1637.    عبدالخلیل ولد خدای نور، مسکونه لغمان، ملا، اخوانی.
1638.    غلام سخی ولد محمد هاشم، مسکونه بدیع آباد، محصل ادبیات، اخوانی.
1639.    محمدظاهر ولد عبدالقادر، مسکونه میدان لغمان، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1640.    نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه علی نگار، اخوانی.
1641.    فضل الرحمن ولد عبدالحق، مسکونه بسرام لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
1642.    گل رحمن ولد عبدالحنان، مسکونه لغمان، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1643.    ملا محمد امیر ولد عبدالرضا، مسکونه لغمان، محصل شرعیات، اخوانی.
1644.    محمدقایم ولد پاینده محمد، مسکونه علیشینگ، متعلم، اخوانی.
1645.    فضل الرحیم ولد تراب شاه، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1646.    عتیق الله ولد غلام نبی، مسکونه سرخ رود لغمان، محصل ساینس، اخوانی.
1647.    عبدالرحیم ولد محی الدین، مسکونه کامه، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1648.    غلام محی الدین ولد عبدالسلام، مسکونه پر؟، فارغ دوازدهم، اخوانی.
1649.    حبیب الرحمن ولد غلام رحمن، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1650.    عبدالصمد ولد محمدایوب، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1651.    محمدظاهر ولد علی خان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1652.    محمدامین ولد محمدعلم، مسکونه سرخرود، معلم، اخوانی.
1653.    صالح محمد ولد نیک محمد، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1654.    لعل آقا ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1655.    نواب ولد خواص؟، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1656.    ملنگ ولد گلجان، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1657.    محمدهاشم ولد احمدجان، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
1658.    سیدباز ولد مسافر، مسکونه سرخرود، متعلم صنف یازدهم، اخوانی.
1659.    پاینده گل ولد حاجی خواص، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
1660.    مولوی غلام حضرت ولد ملاپیانور، مسکونه سرخرود، خطیب، اخوانی.
1661.    عبدالله ولد فقیرمحمد، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1662.    شکرالله ولد عبدالرشید، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1663.    خان آقا ولد پاینده گل، متعلم صنف یازدهم؟، اخوانی.
1664.    محمد حسن ولد امیرمحمد ، مسکونه لوگر، اخوانی.
1665.    نادر ولد میراجان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1666.    سیدداوود ولد خوشحال، مسکونه رودات، محصل طب، اخوانی.
1667.    محمد خطاب ولد فضل الربی، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1668.    عبدالودود ولد جواز خان، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
1669.    شاه جهان ولد محمود، مسکونه ننگرهار، متعلم صنف هشتم، اخوانی.
1670.    عبدالحبیب ولد شاه زاده، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
1671.    حاجت محمد ولد خان صاحب، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
1672.    عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه پتی کوت، متعلم صنف دوازدهم، اخوانی.
1673.    پادشاه میر ولد خان ولی، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
1674.    قلندر ولد جلندر، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
1675.    رسول جان ولد سید احمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1676.    فضل الربی ولد محمد نبی، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1677.    سلطان شاه ولد صاحب خان، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1678.    فیض محمد ولد یار محمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
1679.    اصغر ولد گلاب خان، مسکونه خوشی خیل پکتیا، بیکار اخوانی.
1680.    نشه ولد اصغر، مسکونه موسی خیل پکتیا، بیکار، اخوانی.
1681.    ریدی گل ولد خریلی، مسکونه پکتیا، دکاندار، اخوانی.
1682.    صالح محمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، بیکار، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 9/3/1358
1683.    فضل القادر ولد بابه مراد، مسکونه کهمرد بامیان، کاتب، اخوانی.
1684.    حسین داد ولد بابه خان، مسکونه شیبر بامیان، معلم نسوان، اخوانی.
1685.    سید مسافر ولد غلام نبی، مسکونه شاهی رودات، تایپست پوهنتون، اخوانی.
1686.    اسدالله ولد سردار محمد، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
1687.    شاه محمد ولد پاینده محمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1688.    محمدابراهیم ولد گلنظر، مسکونه دهن غوری، زمیندار، اخوانی.
1689.    اندرکومار ولد له مندونه، مسکونه قلعه موسی، تجار، اخوانی.
1690.    غلام حسین ولد صالح نور، مسکونه قلعه کاشف، دوهم بریدمن متقاعد، اخوانی.
1691.    میراحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، محصل پولیتخنیک، اخوانی.
1692.    جان علی ولد جعفر، مسکونه بهسود، شاگرد هوتل خرم، اخوانی.
1693.    محمد نور ولد نظرمحمد، مسکونه قلات، ملاامام، اخوانی.
1694.    محمد عثمان ولد عبدالقادر، مسکونه مسی چهارآسیاب، زمیندار، اخوانی.
1695.    حاجی شینو ولد الله داد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی.
1696.    حاجی خیالی ولد گل محمد، مسکونه خورد کابل، تجار انگور، اخوانی.
1697.    لعل الدین ولد فراز، مسکونه کندز، بیکار، اخوانی.
1698.    اخترمحمد ولد عبدلله، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1699.    محمد اکبر ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1700.    فضل الرحمن ولد سرفراز، مسکونه کندز، دکاندار، اخوانی.
1701.    سراج الدین ولد علیجان، مسکونه کوه صافی، زمیندار، اخوانی.
1702.    میرویس ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
1703.    عبدالرحمن ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
1704.    اخترمحمد ولد عبدالعلی، مسکونه لوگر، افراد قوای مرکز، اخوانی.
1705.    دوست محمد ولد نورمحمد، مسکونه چاربولک مزار شریف، دوکاندار، اخوانی.
1706.    محمدهاشم ولد محمدکریم، مسکونه مزارشریف، دوکاندار، اخوانی.
1707.    نظرمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1708.    محمدقل ولد امام نظر، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
1709.    غلام ربانی ولد غلام سخی، مسکونه لوگر، دریم بریدمن، اخوانی.
1710.    گل زاده ولد عبدالرسول، مسکونه کندز، اخوانی.
1711.    عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه پغمان، لومری بریدمن، اخوانی.
1712.    ناظر ولد محمد صفدر، مسکونه سرخ پارسا، پیاده دفتر واحدی ترانسپورت، خمینی.
1713.    حاجی سخیداد ولد عبدالعلی، مسکونه سرخ پارسا، پرزه فروش، خمینی.
1714.    حاجی جانگل ولد علی احمد، مسکونه پل سوخته، شاگرد حمام، خمینی.
1715.    حاجی محمد حسن ولد محمد اکرم، مسکونه افشار سیلو، دوکاندار قرطاسیه، خمینی.
1716.    شهزاده ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی قیصار فاریاب، متعلم صنف 11 ابن سینا، خمینی.

کابل – افغانستان - مورخ 10/2/1358
1717.    1721. غلام جیلانی ولد میرزاگل، مسکونه ولسوالی خلم سمنگان، مامور دیپوی کارته 3، اخوانی.
1718.    سیدمحمد جواد ولد سیدمیرزا حسین، مسکونه دره صوف، مامور متقاعد، اخوانی.
1719.    مولوی عبدالغنی ولد جان محمد، مسکونه لوگر، مولوی، اخوانی.
1720.    نورالدین ولد محمد حیدر، مسکونه مرکز بهسود، محصل پولی تخنیک، اخوانی.
1721.    خوشبو ولد شیرمحمد، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
1722.    حسین بخت ولد حسین علی، مسکونه سنگلاخ، میدان، زمین دار، اشرار.
1723.    جمعه خان ولد احمد علی، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1724.    ابراهیم مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1725.    حسین علی ولد سیداحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1726.    محمد علی ولد غلام، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1727.    محمد علی ولد قربان علی، زمین دار، اشرار.
1728.    گل حسین ولد محمد حسین، مسکونه علاقه داری جلریز، میدان، زمین دار، اشرار.
1729.    حسین بخش ولد علی احمد، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
1730.    غلام سخی ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1731.    صفرمحمد ولد عرب، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1732.    امیرمحمد ولد جلادمحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1733.    داراب ولد سراب، مسکونه قول خشک، زمین دار، اشرار.
1734.    جمعه خان ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1735.    خداداد ولد علی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
1736.    عیدمحمد ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، متعلم صنف یازده ابن سینا، اشرار.
1737.    علی یاور ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1738.    جان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1739.    محراب ولد مجرم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1740.    عوض علی ولد محرم علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1741.    حسین علی ولد غلام حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
1742.    سهراب علی ولد غلام حسین، مسکونه دایمیر داد وردک، اشرار.
1743.    خان علی ولد قربان علی، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.
1744.    سردار محمد ولد شاه زمان، مسکونه کوه صافی، بگرام، پروان، اشرار.
1745.    گل زرین ولد شیرین، مسکونه بگرام، اشرار.
1746.    امیرمحمد ولد حضرت محمد، اشرار.
1747.    عنایت الله ولد عبدالغنی، مسکونه غزنی، ملا امام، اشرار.
1748.    عمرزی ولد گلبهار، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1749.    عبدالله ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1750.    طلا ولد سلیمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
1751.    سخی داد ولد احمدعلی، مسکونه بلخ، زمین دار، اشرار.
1752.    نیک محمد ولد منگل ولد سیدنور، مسکونه کابل، جنرال متقاعد، ضد انقلاب.
1753.    امرالله ولد محمدگل، مسکونه گذرامام صاحب، زمین دار، اخوانی.

کابل – افغانستان - 2/3/1358
1754.    حاجی محمد ولد محمداکبر، مسکونه کندهار، تورن، اخوانی.
1755.    ملاسخی ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، اخوانی.
1756.    محمدعمر ولد ابوبکر، مسکونه ارگون، لومری بریدمن، اخوانی.
1757.    نورالدین ولد تازه خان، مسکونه ده کیپک، لومری بریدمن، اخوانی.
1758.    ملاغلام دستگیر ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، خطیب مسجد، اخوانی.
1759.    محمدطاووس ولد حاجی باباجی، مسکونه بگرام، جکتورن، اخوانی.
1760.    اخترمحمد ولد شاه جهان، مسکونه غزنی، تورن، اخوانی.
1761.    غلام ربانی ولد قیام الدین، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1762.    حفیظ الله ولد عبدالجلیل، مسکونه بدخشان، معلم، سکتاریست.
1763.    امین الدین ولد نصرالدین، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1764.    نعمت الله ولد جندالله، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1765.    عبدالرسول ولد ادهم، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1766.    عبدالرووف ولد عبدالمنان، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
1767.    سیدرحیم ولد شاه غفور، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
1768.    خیرالله ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، متعلم، سکتاریست.
1769.    الله میر ولد صاحب میر، مسکونه بدخشان، دریم بریدمن، سکتاریست.
1770.    عبدالجلیل ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، معلم، سکتاریست.
1771.    محمد جمال ولد محمدصابر، مسکونه کامه، فارغ صنف 12، سکتاریست.
1772.    وکیل شیرمحمد ولد (  )، وکیل دوره 12، مسکونه پکتیا، سکتاریست.
1773.    آموخان ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
1774.    پلو ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.

کابل افغانستان – 12/3/1358
1775.    سیدآغا ولد سید میرحسین، مسکونه سنگلاخ، تحویلدار مکتب، اشرار میدان.
1776.    غلام عباس ولد میرحسین، مسکونه کابل، سماوارچی کوته سنگی، اشرار میدان.
1777.    ناصرعلی ولد باقیدار، مسکونه کوته سنگی، سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1778.    احمدضیا ولد سیداکبر، مسکونه افشار، درایور، اشرار میدان.
1779.    منورشاه ولد سیدمحمد حسین، مسکونه سنگلاخ، بیکار، اشرار میدان.
1780.    رجب ولد نیک محمد، مسکونه بی بی مهرو، بیکار، اشرار میدان.
1781.    احمدعلی ولد غلام سرور، مسکونه سنگلاخ، بیکار، اشرار میدان.
1782.    بختیاری ولد احمد، مسکونه قلعه وزیر، بیکار، اشرار میدان.
1783.    صادق ولد مظفر، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1784.    سیدکاظم ولد سید مصطفی، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1785.    فقیرحسین ولد شاه حسین، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1786.    امیرمحمد ولد گل محمد، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1787.    میر ولد جلال، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1788.    نظرشاه ولد داوودشاه، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اشرار میدان.
1789.    محمدعلی شاه ولد سیدکریم، مسکونه سنگلاخ، زمیندار، اخوانی.
1790.    غلام دستگیر ولد عبدالرازق، مسکونه لغمان، اخوانی.
1791.    حزب الله ولد محمدیوسف، طالب العلم، مسکونه لوگر، اخوانی.
1792.    میراجان ولد سیدجان، غریبکار، مسکونه لوگر، اخوانی.
1793.    شادمحمد ولد نورمحمد، متعلم لیسه شیرخان، مسکونه بغلان، اخوانی.
1794.    حاجی محمدحکیم ولد حاجی محمد اکرام، اجاره دار اپارتمان، مسکونه بلخ، اخوانی.
1795.    حاجی محمد اخلاص ولد عطامحمد، زمین دار، مسکونه کندهار، اخوانی.
1796.    سردارمحمد ولد عصمت الله،  رییس اتحادیه پرزه جات موتر، مسکونه وردک، اخوانی.
1797.    شاهجان ولد لعل محمد، مسکونه بغلان، مامور ترویج، اخوانی
1798.    عبدالواحد ولد عبدالحمید، مسکونه پروان، متعلم دارالعلوم، اخوانی
1799.    محمدفیضالله ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، متعلم حربی شونزی، اخوانی
1800.    زرین ولد میرزاخان، مسکونه لوگر، دکاندار مندوی، اخوانی
1801.    محمدصادق ولد شاه انور، مسکونه لوگر، اشرار
1802.    غلام نبی ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر، معتمد لوجیستک بامیان، اشرار
1803.    محمدنعیم ولد محمد هاشم، مسکونه لوگر، لوملی سارن، اشرار
1804.    عبدالستار ولد برخوردار، مسکونه سرخ پارسا، لوملی سارن، اشرار
1805.    بازمحمد ولد مرادخان، مسکونه محمدآغه، سمنوال متقاعد، اخوانی
1806.    سبا ولد موسیجان، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی
1807.    سیدجمالالدین سید میرآجان، مسکونه وردک، اخوانی
1808.    رحمتالله ولد صدیقاحمد، مسکونه کلکان، تحویلدار، اخوانی
1809.    حاجی عبدالستار ولد عبدالغفور، دکاندار در فروشگاه کابل، اخوانی
1810.    خشقار ولد یارمحمد، مسکونه پروان، زمیندار، اخوانی
1811.    خلیلرحمان ولد محمدعلی، مسکونه ارزگان، غریبکار، اخوانی
1812.    تراب خان ولد عبدالحنان، مسکونه کابل، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی
1813.    ولیجان ولد خدای نور، مسکونه تخار، زمیندار، اخوانی

کابل- افغانستان - مورخ 11/3/1358
1814.    سید سرور ولد غلام حیدر، مسکونه کندز، محصل ادبیات، اخوانی
1815.    برکت ولد محمد الدین، مسکونه لوگر، چوب فروش، اخوان
1816.    بسمالله ولد محمدعمر، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1817.    سید مقصود ولد سید حبیب، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1818.    عبدالقیوم ولد غلام نورمحمد، مسکونه کندز، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی
1819.    محمدکبیر ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، دانشجوی ادبیات، اخوانی
1820.    عبدالرزاق ولد غلام محیالدین، مسکونه غزنی، آمر مجادله ملاریای غزنی، اخوانی
1821.    خلیلالله ولد ضاوالدین، مسکونه کابل، معلم بگرامی، اخوانی
1822.    هدایتالله ولد نورمحمد، مسکونه پروان، مامور، اخوانی
1823.    سکندرشاه ولد میرجان، مسکونه ننگرهار، خرد ضابط قوای زرهدار، اخوانی
1824.    عبدالرحمان ولد عبدالرووف، مسکونه تخار، اخوانی
1825.    عبدالمنان ولد خیرالدین، مسکونه چمبرملا میرخان غزنی، ملاامام، اخوانی
1826.    عبدالله ولد بهاوالدین، مسکونه چمبر، زمیندار، اخوانی
1827.    سعدالله ولد ملا شمس، مسکونه قریه بازمحمد خان غزنی، ملا امام، اخوانی
1828.    حمیدالله ولد فیضالله، مسکونه مقر غزنی، زمیندار، اشرار
1829.    عمادالدین ولد بهاوالدین، مسکونه قریه سیدخان غزنی، زمیندار، اشرار
1830.    حمیدالله ولد رازمحمد، مسکونه مقر غزنی، اشرار
1831.    فضل محمد ولد محمدعمر، مسکونه سیدخیل مقر، زمیندار، اشرار
1832.    محمدخیلیل ولد ذبیحالله، مسکونه خدایداد مقر، اشرار
1833.    محمد جمعه ولد میرزا محمد، مسکونه شادی خان مقر، اشرار
1834.    فخرالدین ولد حق نظر، مسکونه چمبر سیدخان مقر، اشرار
1835.    عبدالرحمان ولد کوبی، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1836.    امیر ولد عبدالرحمان، مسکونه خواجه خیل ناوه غزنی، زمیندار، اشرار
1837.    محمدعثمان ولد حسن، مسکونه ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1838.    سلیمان ولد شیردل، مسکونه کوچی، زمیندار، اشرار
1839.    مراد خان ولد پیرمحمد، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، زمیندار، اشرار
1840.    محمدانور ولد محمد سرور، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار

کابل- افغانستان - مورخ 13/3/1358
1841.    اسدالله ولد عبدالودود، مسکونه شکردره، زمیندار، اخوانی
1842.    سیدمیرجان ولد محمدیوسف، مسکونه کوه شمالی، زمیندار، اخوانی
1843.    دیدار ولد عیدمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
1844.    حبیبالله ولد امینالله، مسکونه سروبی، زمیندار، اخوانی
1845.    محمد شریف ولد نورمحل، مسکونه کابل، محصل سال دوم انجنیری، اخوانی
1846.    حاجی جمعه گل ولد سردارمحمد، مسکونه سرخ رود، اخوانی
1847.    عبدالله ولد محمد شفع، مسکونه بدخشان، زمیندار، اخوانی
1848.    صوفی دادمحمد ولد فقیح محمدشاه، مسکونه میربچه کوت، زمیندار، اخوانی
1849.    ولیالله ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، محصل فاکولته حقوق، اخوانی
1850.    عبدالودود ولد سویم بیک، مسکونه تخار، متعلم میخانیکی، اخوانی
1851.    عزیزخان ولد غفورخان، مسکونه پکتیا، محصل انجنیری، اخوانی
1852.    غلام حضرت ولد شهسوار، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
1853.    محمد شفیع ولد محمد قاسیم، مسکونه زابل، معلم، اخوانی
1854.    عمرالدین ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
1855.    حضرت گل ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی
1856.    محمدظاهر ولد زرین، مسکونه بت خاک، دکاندار، اشرار
1857.    غلام رسول ولد محمدجان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
1858.    دلاور ولد زرین خان، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار لوگر
1859.    میرنصرالدین ولد محراب الدین، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
1860.    محمد الله ولد عبدالرشید، مسکونه بت خاک، زمیندار، اشرار
1861.    رحمت گل ولد بهرام، مسکونه بت خاک، بیکار، اشرار
1862.    ملا عزیزخان ولد آزادخان، مسکونه بت خاک، اشرار
1863.    محمدایاض ولد شمسالمحمد، مسکونه کلکان، اشرار
1864.    عبدالرشید ولد زانمیر، مسکونه قلعه کلنگار، اشرار
1865.    جیلانی ولد خالو، اشرار
1866.    محمدغنی ولد صمد خان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
1867.    آدم خان ولد سعادت، مسکونه لوگر، محصل، اشرار

کابل- افغانستان - مورخ 15/3/1358
1868.    لطفالله ولد احمدجان، مسکونه شهرجدید بغلان، محصل تربیت بدنی، اخوانی
1869.    نظرعلی ولد رحمتالله، مسکونه خوست، ستمی
1870.    امان الله ولد شینکی، مسکونه بغلان، زمیندار، اشرار
1871.    عبدالرووف ولد محمد اکبر، مسکونه وردک، دهقان، اخوانی
1872.    سلطان محمد ولد محمدشاه، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
1873.    انگارگل ولد عبدالودود، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی
1874.    محمدعمر ولد محمدعلم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
1875.    محمدعظیم ولد محمد رحیم، مسکونه بگرام، معلم، اخوانی
1876.    عزیزالرحمان ولد محمد امان، مسکونه کوهستان، دکاندار، اخوانی
1877.    عبداللطیف ولد عبدالحکیم، مسکونه کاپیسا، مامور، اخوانی
1878.    قنبرالدین ولد امیرالدین، مسکونه قلعه حشمت خان، رادیو ساز، اخوانی
1879.    عبدالحکیم ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، تحویلدار آب و برق، اخوانی
1880.    محمد عباس ولد محمد داوود، مسکونه کابل،مامور آریانا، اخوانی
1881.    محمدعثمان ولد سید محمد، مسکونه شیخ علی، دکاندار، اخوانی
1882.    محمد ولد مومن، مسکونه شیخ علی، ولسوالی بگرامی، متعلم تخنیکم، اخوانی
1883.    محمدسعید ولد محمدامین، مسکونه خیرخانه، خزانهدار آب و برق، اخوانی
1884.    عبدالرزاق ولد عبدالخالق، مسکونه کارته سخی، اخوانی
1885.    عبدالعزیز ولد سرور، معاون تخنیک انجنیر انترکانتنینتال، خمینی
1886.    قربان علی ولد رمضان علی، خمینی
1887.    غلام هاشم ولد عینالله، فروشنده تایرهای مستعمل، خمینی
1888.    علی احمد ولد احمد خان، مامور صحت عامه، مسکونه سرای غزنی، خمینی.
1889.    گلاحمد ولد احمدجان، مسکونه سرای غزنی، اخوانی
1890.    حضرت محمد ولد غلام محمد، مسکونه لوگر، اشرار، بامیان
1891.    قاسم ولد امام علی، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1892.    خادم حسین ولد محمدحسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1893.    غلام سخی ولد مولاداد، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1894.    صفدر ولد حسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
1895.    محمداسحق ولد محمدعوض، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
1896.    حسین ولد غلامحیدر، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
1897.    احمدعلی ولد براتعلی، مسکونه بهسود، زمیندار، اشراربامیان
1898.    ابدین ولد پیوند، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
1899.    قاسم ولد شینوار، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
1900.    فتح محمد ولد دین محمد، مسکونه ولسوالی نجراب، تعویذنویس، اشرار بامیان
1901.    محمدنعیم ولد عزیزالله، مسکونه قندهار، اخوانی
1902.    مومن ولد میرافغان، معلم

کابل افغانستان - مورخ 16/3/1358
1903.    نجیبالله ولد محمدالله، مسکونه فراه، اخوانی
1904.    صفرمحمد ولد غلام محمد، مسکونه بهسود، اشرار بامیان
1905.    حاجی نیک محمد ولد لعل محمد، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1906.    غلام حسن ولد کلبی حسن، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1907.    قاری عبدالله ولد منور، مسکونه مزارشریف، اخوانی
1908.    نورمحمد ولد اخترمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی
1909.    نورآغا ولد عبدالسلام، مسکونه لوگر، مامور ترویج، اخوانی
1910.    صاحبگل ولد عبدالسلام، محصل صنف سوم طب، اخوانی
1911.    محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل پلیتخنیک، مائوئیست
1912.    جان آغا ولد سیدحکیم، مسکونه سروبی، کارمند رادیو، اخوانی
1913.    سیدغلام ولد سیدحکیم، مامور ترویج، اخوانی
1914.    گلاجان ولد عبدالرشید، مسکونه کابل، اخوانی
1915.    عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئیست.
1916.    غلام دستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اخوانی
1917.    گلاحمد ولد محمدخان، مسکونه وردک، دریور، اخوانی
1918.    محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه لغمان، فاکلته انجنیری، اخوانی
1919.    حاجی غلام محیالدین ولد جمعه خان، مسکونه شیندند، مامور متقاعد، اخوانی
1920.    محمدامان ولد جانباز، مسکونه چاریکار، اخوانی
1921.    حبیبالله ولد امانالله، اخوانی
1922.    محمد داوود ولد نادر، مسکونه چکری، معلم، اخوانی
1923.    محمد عسکر ولد محمد حیرتان، چکری، اخوانی
1924.    مولوی عبدالرازق ولد عبدالوهاب، مسکونه لغمان، معلم نسوان، اخوانی
1925.    فضلاحمد ولد ولد محمد اکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
1926.    مومن ولد محمداسلم، لوگر، اخوانی
1927.    محمدقاسم ولد محمداکبر، چهاردهی، مدیر صحت عامه، خمینی
1928.    سیدنادر ولد سید غلامعلی، مسکونه غزنی، خمینی
1929.    سید آغاحسین ولد سید آغاحسن، مسکونه غزنی، خمینی
1930.    حاجی حسینعلی ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه تایمنی، مالک عزیز در ملتون، خمینی
1931.    محمدحسین ولد صفتعلی، مالک تصدیق در ملتون چاریکار

کابل افغانستان - 17/3/1358
1932.    عبدالصمد ولد عبدالکریم، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1933.    الهیالدین ولد ببرک الدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1934.    محمدعیسی ولد علی محمد، مسکونه قرهباغ غزنی ، زمیندار،قرهباغ غزنی، اشرار
1935.    غلام بهاری ولد عبدالواحد، مسکونه قرهباغ غزنی، زمیندار، اشرار
1936.    خیال محمد ولد دادمحمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1937.    الله میرگل ولد نیازمحمد، قرهباغ غزنی، اشرار
1938.    عبدالله ولد غلامعلی، زمیندار، مسکونه مغور غزنی، اشرار
1939.    شمسالدین ولد عبدالکریم، زمیندار، مغور غزنی،  اشرار
1940.    فیض محمد ولد فاضل، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
1941.    عبدالحلیم ولد عبدالحمید، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1942.    کریمخان ولد حاجی محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1943.    محمدغنی ولد عظیمالدین، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1944.    پاینده محمد ولد محمدبصیر، زمیندار، لغمان، اشرار
1945.    عبیدالله ولد غلام محمد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1946.    محمدنبیل ولد خداینظر، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1947.    دورمحمد ولد خالقداد، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1948.    نظرالدین ولد لونگ، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1949.    اسلام، زمیندار، قرهباغ غزنی، اشرار
1950.    شیرجان ولد شیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1951.    محمدبرهان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1952.    عبدالغفور ولد ولی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1953.    محمداکرم ولد شیرخان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1954.    حاجی ابراهیم ولد حاج محمدشریف، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1955.    محمدعلی ولد غلامعلی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1956.    محمدعلی ولد محمدجعفر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1957.    عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1958.    محمد بلوچ ولد ولیمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1959.    عتیقاحمد ولد عتیقاحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1960.    آزادخان ولد لونگ، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1961.    عبدالله رسولی ولد غلام محیالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1962.    عبدالصمد ولد مبارکشاه، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1963.    محمدحکیم ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1964.    محمد سبحان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
1965.    سحرگل بنت شمسالدین، زمیندار، مسکونه پول علم، اشرار
1966.    حاجی شیراحمد ولد میراحمد، مسکونه پول علم، اشرار
1967.    سردارمحمد ولد شهزاده، مسکونه پول علم، اشرار
1968.    سعدالله ولد میرزاهد، مسکونه لغمان، ضابط فواید عامه، اخوانی
1969.    محمدظفر ولد ملک امیرخان، مسکونه سیدآباد وردک، اشرار
1970.    عبدالله ولد فتح خان، مسکونه تخار، محصل، اخوانی
1971.    خواجه کرامالدین ولد خواجه نبی، مسکونه شکردره، اخوانی
1972.    غلام حضرت ولد کمالالدین، مسکونه قرهباغ، کوهدامن، اخوانی
1973.    عبدالوهاب ولد عبدالعزیز، ساعتساز، مسکونه اودخیل، اخوانی
1974.    شاولی ولد محمدرفیق، فارغ ابن سینا، مسکونه وردک، اخوانی
1975.    سیفعلی ولد نوراحمد، دوکاندار، مسکونه تایمنی، خمینی
1976.    عبدالرحیم ولد فقیراحمد، معلم، شکردره، اخوانی
1977.    سیدامانالدین ولد سید تاجالدین، مسکونه شکردره، اخوانی
1978.    محراب شاه ولد سلطان شاه، مسکونه شکردره، معلم مکتب غازی، اخوانی.
1979.    امیرشاه ولد داودشاه، معلم مکتب میرزا علی خان، اخوانی.
1980.    محمد کبیر ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه حاجی حاجی بخشی، معلم لیسه شکردره، اخوانی.
1981.    محمد هارون ولد نظر محمد، مسکونه شکردره، سرمعلم، اخوانی.
1982.    محمد اسماعیل ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه غازه، متعلم صنف 12 شکردره، اخوانی.
1983.    بختاور ولد عمر خان، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی


کابل افغانستان - مورخ 20/3/1358
1984.    علی شاه ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
1985.    کلان ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1986.    محمد عمر ولد صوفی جهانگیر، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1987.    کلیم الله ولد منورشاه، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار
1988.    ارسلا ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1989.    گل رحمان ولد حضرت گل، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1990.    مندو ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1991.    رحمت الله ولد بسم الله، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
1992.    عبدالقهار ولد میرزا محمد، مسکونه هوتخیل، ساعت ساز، اخوانی.
1993.    محمد نادر ولد محمد صادق، مسکونه خواجه مسافر پغمان، مامور متقاعد، اخوانی.
1994.    صالح ولد فقیر محمد، مسکونه خیرخانه، مامور مکتب خیرخانه، اخوانی.
1995.    سحرگل ولد خواجه مفتی، مسکونه شکردره، خشت مال، اخوانی.
1996.    اصغر خان ولد سرور، مسکونه زرغون شهر، زمیندار، اشرار لوگر.
1997.    انارگل ولد عمرگل، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
1998.    صدوخان ولد امر محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
1999.    حمید خان ولد مجید خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2000.    عبدالوکیل ولد صفت خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2001.    سردار ولد باغی، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
2002.    محمد یونس ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، بیکار اشرار لوگر.
2003.    محمد عثمان ولد محمد زمان، مسکونه بی بی مهرو، اشرار لوگر.
2004.    محمد آصف ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2005.    محمد ناصر ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2006.    محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2007.    عبدالقیوم ولد عبدالعزیز، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو شمشیره، اخوانی.
2008.    محمد عثمان ولد محمد امان، انجنیر جیولوجی، مسکونه کارته پروان، مایوییست.
2009.    سید حکیم ولد سید عمر، مسکونه پل سرخ میدان، اخوانی.
2010.    عبدالحنان ولد عبدالوکیل، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، اخوانی.
2011.    محمد هاشم ولد شمس الحق، مسکونه میدان، کارگر نجاری، اخوانی.
2012.    علی اکبر ولد حیدر علی، انجنیر، مسکونه وزیر آباد، خمینی.

کابل افغانستان- مورخ 22/3/1358
2013.    محمد امیر ولد قربان، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2014.    چمن ولد محمد رضا، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2015.    عبدل ولد سرور، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2016.    امیر ولد مدار، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2017.    چمن ولد غلام، مسکونه ورث ولایت بامیان، پولیس در کارته پروان، اشرار.
2018.    نورالله ولد ---، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.
2019.    امیر محمد ولد مومن، استاد فاکولته ادبیات، لغمان، اشرافی.
2020.    خان آباد ولد بیدار، استاد فاکولته ادبیات، پکتیا، اشرافی.
2021.    سید علی شاه ولد سید سلطان، مسکونه کابل، استاد فاکولته طب، اشرافی.
2022.    خواجه نعیم ولد شربت علی، مسکونه تالقان، دوهم بریدمن فرقه 8 سکتاریست.
2023.    خالق داد ولد دوست محمد، مسکونه تخار، خورد ضابط فرقه 8، اشرافی.
2024.    تیمور شاه ولد محمد ایوب، مسکونه فراه، مایوییست.
2025.    عبدالرووف ولد عبدالمحمد، مسکونه فاریاب، جگ تورن، فرار از جبهه.
2026.    ماذالله ولد غلام، مسکونه فراه، فرار از جبهه.
2027.    صالح محمد ولد امیر محمد، مسکونه پروان، افراد قطعه رادار، فرار از جبهه.
2028.    نارنج ولد خوبی، مسکونه قره باغ کابل، توطیه طره خیل.
2029.    محمد موسی ولد عبدالودود، مسکونه بغلان، متعلم صنف 12، اخوانی.
2030.    داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مایوییست.
2031.    احمد حسین ولد حبیب الرحمان، تبعه پاکستان، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 23/3/1358
2032.    بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، مایوییست.
2033.    غلام حسن ولد غلام حسین، مسکونه کارته پروان، استاد پولی تخنیک، مایوییست.
2034.    عبدالله ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مایوییست.
2035.    محمد وکیل ولد محمد صدیق، مسکونه جاده میوند، مامور هوا شناسی، مایوییست.
2036.    عبدالعلی ولد عبدالله، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، مایوییست.
2037.    میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
2038.    عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
2039.    فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مایوییست.
2040.    عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مایوییست.
2041.    عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه خیرخانه، عضو تالیف و ترجمه، مایوییست.
2042.    محمد ظاهر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت معادن و صنایع، مایویست
2043.    عبدالله ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ بالا، مایویست
2044.    جمال الدین ولد قطب الدین، کارمند رادیو کابل، مسکونه کارته پروان، مایویست
2045.    علی شاه ولد محمد یعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه چنداول، مایویست
2046.    عبدالکریم ولد عبدالله استاد فاکولته انجنیری، مسکونه گذرگاه، اخوانی
2047.    عبدالرسول ولد عبدالغفور، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، اخوانی
2048.    محمد خان ولد توجه خان، مامور مترولوژی، مسکونه کارته پروان، سکتاریست
2049.    زمری ولد محمد نواب، کارمند مترولوژی، مسکونه ده خدایداد، سکتاریست
2050.    عبدالبشیر ولد عبدالباری، کارمند مترولوژی مسکونه باغ بالا، سکتاریست
2051.    عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، کارمند مترولوژی، مسکونه خوشحال مینه، سکتاریست
2052.    عبدالمومن ولد محمد ظفر، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
2053.    عبدالعزیز ولد محمد کبیر، کارمند مترولوژی، مسکونه گذرگاه، سکتاریست
2054.    محمد شریف ولد محمد نور، محصل انجنیری، مسکونه ده بوری، اخوانی
2055.    عبدالصمد ولد محمد صدیق، محصل انجنیری، مسکونه حوت خیل، اخوانی
2056.    عبدالمختار ولد مومن، کارمند رادیو، مسکونه بگرام، اخوانی
2057.    محمد اسماعیل ولد امان الله، محصل انجنیری، مسکونه لغمان، اخوانی
2058.    کیمیا گل ولد پاچا گل، مامور روابط عامه، مسکونه سیدکرم، اخوانی
2059.    ریدگل ولد کرام الدین، زمیندار، مسکونه پشاور، اشرار
2060.    روزمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه پشاور، زمیندار، اشرار
2061.    ظلم خان ولد عبدل، زمیندار، مسکونه زرکند، اشرار
2062.    طوطی ولد یادگل، زمیندار، مسکونه ممازایی، اشرار
2063.    بیلداد ولد کوشید، زمیندار، مسکونه بابازایی سرحد آزاد، اشرار
2064.    اخترگل ولد سلازایی، زمیندار، مسکونه سرحد آزاد، اشرار
2065.    عبدالثانی ولد عبدالحمید مسکونه بی بی مهرو، ترکاری فروش، اخوانی

کابل – افغانستان - 22 / 3 / 1358
2066.    عبدالرحیم ولد عبدالرشید، مسکونه جرم، معلم، سکتاریست
2067.    عبدالحفیظ ولد سلطان عبدالعزیز، مسکونه فیض آباد، مامور زراعت، سکتاریست
2068.    محمد افضل ولد مراد محمد، مسکونه فیض آباد، سکتاریست
2069.    محمد عطا ولد رجب، مسکونه دشت فراخ، مامور زراعت، سکتاریست
2070.    امین الله ولد عاشورمحمد، معلم مکتب دخترانه، مسکونه خیرآباد، سکتاریست
2071.    حکیم ولد نعیم، مسکونه دوآب بهارک، سکتاریست
2072.    انجنیر علی شاه ولد طوطی شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2073.    سید خامو ولد سیدشریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2074.    ظریف ولد بیک، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2075.    خیال محمد ولد محمد شریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2076.    مرادمحمد ولد نایب شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
2077.    دولت بیک ولد محمد بلاج؟، مسکونه درواز، اشرار
2078.    عبدالوهاب ولد محمد صدیق، معلم، مسکونه درواز، اشرار
2079.    نیک محمد ولد بهادرشاه، متعلم لیسه پامیر، مسکونه درواز، اشرار
2080.    سرور ولد معظم بیک، کارمند وزارت مخابرات، مسکونه تایمنی، اشرار
2081.    میرمحمد ولد قلندر، کارمند وزارت آبیاری، مسکونه درواز، اشرار
2082.    سلام الدین ولد ملاجان، مامور اطفائیه میدان هوایی، مسکونه درواز، اشرار
2083.    عبدالرشید ولد بدرالدین، کارمند هواشناسی، مسکونه درواز، اشرار
2084.    غلام نبی ولد امرالدین، کارمند اطفاییه، مسکونه درواز بدخشان، اشرار
2085.    ایشان ولد سخاوشاه، مسکونه درواز، معلم، اشرار
2086.    قادر ولد اکرام بیک، خزانه دار ولسوالی، مسکونه درواز، اشرار
2087.    امین الله ولد زمان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2088.    غیاث الدین ولد معراج الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2089.    ملا عزیزالله ولد سلیمان، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
2090.    محمدگل ولد عبدالوهاب، سارنوال حوزه 2 بلخ، مسکونه بلخ، اخوانی
2091.    محمد یعقوب ولد محمد حسین، مامور متقاعد وزارت تجارت، مسکونه کابل، اخوانی
2092.    محمدنور ولد آقاگل، مسکونه پغمان، محصل ساینس، اخوانی
2093.    میراجان ولد صاحب جان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار
2094.    شاه محمد ولد سید فیض محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
2095.    معراج الدین ولد رکن الدین، مسکونه کهمرد، مامور دولت، اخوانی
2096.    خلیل الرحمان ولد غلام محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، مایویست
2097.    غلام علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید عامه، مسکونه شاه شهید، مایویست
2098.    محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته پروان، مایویست
2099.    محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، مایویست
2100.    عبدالشکور ولد عبدالسلام، فروشنده لاجورد ریاست استخراج، مایویست

کابل – افغانستان - مورخ 25 / 3 / 1358
2101.    نیک محمد ولد محمدجان، مسکونه قریه دیسی اندر غزنی، زمیندار، اشرار
2102.    شیرعلی ولد نجیم، مسکونه اندر غزنی، اشرار
2103.    نصرالدین ولد نظرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2104.    رازمحمد ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2105.    عبدالرحمان ولد محمد نصیب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2106.    محمد رحیم ولد نوروز، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2107.    جان محمد ولد شاه زمان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2108.    محی الدین ولد عبدالغنی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2109.    جان محمد ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2110.    محمد خان ولد کریم خان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2111.    محمد صدیق ولد حیدر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2112.    حاجی رازمحمد ولد موسی جان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2113.    اصل الدین ولد نورالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2114.    زرین ولد الله یار، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2115.    شاه ولی ولد حاجی عمر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2116.    عبدالحمید ولد عبدالوهاب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2117.    شیرمحمد ولد خیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2118.    غلام گل ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2119.    عبدالرحمان ولد فضل، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2120.    اصل الدین ولد علی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2121.    خیرمحمد ولد عبدالمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2122.    غلام محی الدین ولد محمدیعقوب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
2123.    رازمحمد ولد علی محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2124.    محمدیعقوب ولد محمد ایوب، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2125.    محمد عمر ولد رمضان، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2126.    حاجی عبدالکریم ولد شهاب الدین، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2127.    حاجی عبدالنبی ولد کبیر محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2128.    محمدسرور ولد محمدهاشم، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
2129.    سیدمحمد نادر ولد سیدمحمد کلبی، رییس دیپارتمنت ریاضی، مسکونه جاغوری، اشرار
2130.    محمدموسی ولد محب علی، پولیس غزنی، مسکونه جاغوری، اشرار
2131.    محمداکرم ولد محب علی، معلم، مسکونه جاغوری، اشرار
2132.    مرادعلی ولد محب علی، بیکار، مسکونه جاغوری، اشرار

کابل – افغانستان - مورخ 26 / 3 / 1358
2133.    امیرجان ولد محمدجان، کارمند هواشناسی، مسکونه سیغان بامیان، اشرار
2134.    عبدالبصیر ولد عبدالله، کارمند هواشناسی، مسکونه بامیان، اشرار
2135.    منگل ولد عبدالباقی، مسکونه غزنی، اخوانی
2136.    سید عبدالعلی ولد سید محمدجان، دوهم بریدمن، اخوانی
2137.    ولی احمد ولد فیض احمد، مسکونه جوزجان، بریدگی، اخوانی
2138.    حضرت نور ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اشرار
2139.    سیداحمد ولد خان، مسکونه کابل،  اخوانی
2140.    محمد اسحاق ولد جان محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اخوانی
2141.    عبدالخالق ولد عزیزخان، مسکونه پروان، دوهم بریدمن، اخوانی
2142.    فیض محمد ولد ولی محمد، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2143.    سربلند ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2144.    حیات الله ولد عبدالقدیر، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2145.    شیرمحمد ولد حسین خان، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
2146.    جمعه گل ولد غلام دستگیر، مسکونه غزنی، اخوانی
2147.    قاسم ولد محمدنسیم، مسکونه پروان، مامور وزارت عدلیه، اخوانی
2148.    عیدی محمد ولد خان علم، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
2149.    گل علم ولد گل دین، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
2150.    اخترمحمد ولد عبدالرووف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
2151.    جالینوس ولد محمد یوسف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی
2152.    فضل الحق ولد فضل احمد، محصل زراعت، مسکونه بغلان، اخوانی
2153.    ثمرگل ولد سلطان محمد، محصل، مسکونه بغلان، اخوانی
2154.    محمد اشرف ولد حاجی شجاع، کارمند لیسه حبیبه، مسکونه لوگر، اخوانی
2155.    نورمحمد ولد نظرمحمد، برنج فروش، مسکونه کندز، اخوانی
2156.    احمدشاه ولد عبدالغفور، متعلم لیسه حبیبیه، مسکونه میرویس میدان، اخوانی
2157.    پیرمحمد ولد شاه محمد، مسکونه پروان، اخوانی
2158.    رحیم الله ولد محمد الله، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی
2159.    نظرمحمد ولد محمد اسحاق، متعلم، مسکونه میدان، افغان ملت
2160.    محمد اسماعیل ولد سیدجان، مامور، مسکونه سروبی، اخوانی
2161.    شاه محمود ولد گل احمد، محصل صنف سوم طب، مسکونه کابل، اخوانی
2162.    سیداحمد ولد سید محمد، دوکاندار، مسکونه علاوالدین، اخوانی
2163.    عبدالرزاق ولد عبدالغفار، فارغ، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2164.    داوود ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
2165.    یارمحمد ولد طوطاخیل، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار
2166.    خچن ولد فقیرمحمد، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار

کابل – افغانستان - مورخ 27 / 3 / 1358
2167.    عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مایویست
2168.    محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
2169.    نورخان ولد بابه مراد، متعلم مکتب ابوحنیفه، مسکونه سمنگان، اخوانی
2170.    شاه ولی ولد علم الدین، متعلم، مسکونه کابل، اخوانی
2171.    لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مایویست
2172.    عبدالرزاق ولد رحیم گل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2173.    محمدنادر ولد محمدعادل، دارالمعلمین، سکتاریست
2174.    محمد اسحاق ولد محمد، عسکر در لوگر، مسکونه پروان، اخوانی
2175.    خادم علی ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
2176.    محمد نبی ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2177.    عبدالجلیل ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2178.    عبدالغنی ولد غلام جیلانی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
2179.    غلام رسول ولد محمدخان، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
2180.    عبدالرزاق ولد محمدکبیر، کارمند وزارت معادن، مسکونه موسهی، اخوانی
2181.    عبدالله ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی
2182.    مولوی یحیی ولد گل محمد، ملا، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
2183.    مولوی محمدرفیق ولد الله داد، ملا، مسکونه کوه علیا، اخوانی
2184.    محمد علی ولد آغاجان، ملا، مسکونه لوگر، اخوانی
2185.    حاجی فیض گل ولد جمعه خان، زمیندار، مسکونه برکی راجان، اخوانی
2186.    بهادر ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی
2187.    سلطان محمد ولد امیرمحمد، معلم، مسکونه برکی برک، اخوانی
2188.    مولوی عبدالرب ولد عبدالاحد، ملا، مسکونه کلکان، اخوانی
2189.    غلام محمد ولد غلام صابر، مامور فابریکه نساجی کندهار، مسکونه ده یحیی، اخوانی
2190.    حاجی میرعلم ولد نعمت الله، تاجر انگور، مسکونه چارآسیاب، اخوانی
2191.    محمدگل ولد پادشاه، درایور، مسکونه سرحد آزاد، اخوانی
2192.    قاضی عبدالله ولد محمد، زمیندار، مسکونه میدان، اخوانی
2193.    محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست کوپراتیف، مایویست
2194.    فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته پروان، مایویست
2195.    محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایویست
2196.    محمدنادر ولد غلام سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، مایویست
2197.    سیدمقیم ولد سیدالله، معلم، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
2198.    غلام یحیی ولد غلام سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان مینه، مایویست
2199.    محمدالله ولد محمد سعید، ملا امام کوهستان، ملا در قره باغ، اخوانی
2200.    عبدالعنان ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
2201.    سیدشیرین ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
2202.    محمدظاهر ولد برات، کتابدار پوهنتون، مسکونه شکردره، اخوانی
2203.    محمد امین ولد محمد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
2204.    محمود ولد محمدجان، طبیب یونانی، مسکونه فراه، اخوانی
2205.    حسین علی ولد محمد یعقوب، کارمند، مسکونه بهسود، خمینی
2206.    محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه کوهستان، مایویست
2207.    ملاحبیب ولد عطامحمد، ملا، مسکونه فراه، اخوانی
2208.    محمداکبر ولد حضرت، دهقان، مسکونه کندز، اخوانی
2209.    غلام نبی ولد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی
2210.    عبدالرحمان ولد عبدالقادر، داکتر ستاژ، مسکونه پروان، اخوانی
2211.    عبدالحنان ولد عبدالقادر، درایور، مسکونه پروان، اخوانی
2212.    اسدالله ولد صاحب خان، محصل صنف 2 ساینس، مسکونه پروان، اخوانی
2213.    غوث الدین ولد فضل الدین، محصل زراعت، مسکونه نیازبیک، اخوانی
2214.    عبدالحکیم ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
2215.    علی رضا ولد محمدرضا، موتردار، مسکونه جمال مینه، خمینی
2216.    محمدانور ولد محمدعمر، معلم در موسهی، مسکونه سمنت خانه، اشرار
2217.    شهاب الحق ولد محمدحکیم، معلم در لوگر، مسکونه چارآسیاب، اشرار
2218.    مسجدی ولد محمدجان، دهقان، مسکونه لوگر، اشرار
2219.    عبدالواحد ولد پروان، جکتورن متقاعد، مسکونه لوگر، اشرار
2220.    عبدالسلام ولد سیدمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2221.    شیرعلم ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2222.    محمدفقیر ولد محمدرفیق، درایور، مسکونه لوگر، اشرار
2223.    عبدالباقی ولد عبدالاحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
2224.    محمد آصف ولد عبدالاحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
2225.    نظرمحمد ولد جان محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2226.    محمد قادر ولد محمد اسماعیل، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2227.    محمدیاسین ولد عبدالرحمان، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2228.    تاج محمد ولد دین محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2229.    محمدعمر ولد محمداکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
2230.    حضرت خان ولد سلطان محمد، خیاط، مسکونه لوگر، اشرار
2231.    اسدالله ولد سیدمحمدظاهر، خیاط، مسکونه توپ دره پروان، اخوانی
2232.    زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه دارالامان، مایویست
2233.    محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه شهرنو، مایویست
2234.    سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه مکروریان، مایویست
2235.    گل آغا ولد حسام الدین، معلم، مسکونه جبل السراج، اخوانی
2236.    امین الله ولد سلطان محمد، معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی
2237.    فضل الرحمان ولد عبدالرزاق، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی
2238.    محمدنادر ولد محمدعادل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2239.    ظاهر ولد محمدرحیم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2240.    محمدنعیم ولد محمدکریم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2241.    محمدخان ولد محمدجان، متعلم صنف 11، مسکونه بدخشان، سکتاریست
2242.    عبدالاحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرهار، مایویست
2243.    غلام فاروق ولد غلام حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، مایویست
2244.    حبیب الرحمان ولد عزیزخان، کارمند رادیو، مسکونه خوگیانی، اخوانی
2245.    عبدالودود ولد حبیب گل، مامور فابریکه زیتون، مسکونه ثمرخیل، اخوانی

کابل – افغانستان - مورخ 31 / 3 / 1358
2246.    عبدالرووف ولد محمد حنیف، مامور تصفیه، مسکونه کابل، اخوانی.
2247.    دوست محمد ولد غلام محمد، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
2248.    سید محمد ولد ظفر، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
2249.    نظر محمد ولد عبدالصمد، مامور متقاعد، اخوانی.
2250.    روح الله ولد خیرالله، محصل شرعیات، مسکونه کابل، اخوانی.
2251.    محمد هاشم ولد ایشان محمد، دگرمن فرقه 8، مسکونه خوست، اخوانی.
2252.    راز محمد ولد نور محمد، افراد قطعه کوماندو، مسکونه قندهار، اخوانی.
2253.    میر محمد ولد عبدالعزیز، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی
2254.    اسدالله ولد صاحب خان، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه لوی ولسوالی میدان، اخوانی.
2255.    محمد اسمعیل ولد عبدالسلام، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه پل علم لوگر، اخوانی.
2256.    سید احمدالله ولد سید حبیب الله، صنف دوم ساینس، مسکونه قندهار، اخوانی
2257.    زعفران ولد حاجی محمد حبیب، متعلم صنف دوازده حبیبیه، مسکونه لوگر، اخوانی.
2258.    امین الله ولد حبیب الله، دگروال متقاعد، مسکونه شیوکی کابل، اخوانی.
2259.    محمد قاسم ولد محمد نعیم، ساعت ساز، مسکونه قندهار، اخوانی
2260.    عجب گل ولد جمعه گل، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2261.    نور رحمان ولد بسم الله، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی
2262.    نور علی ولد بهادر، معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی
2263.    عبدالله ولد بسم الله، معلم، مسکونه پل خمری، اخوانی
2264.    عبدالرووف ولد عبدالعزیز، داکتر دواساز شفاخانه علی آباد، مسکونه کلکان، اخوانی
2265.    عبدالواحد ولد عبدالغالب، فارغ صنف 12، مسکونه جمال مینه، خمینیست
2266.    آقا محمد ولد محمد عثمان، پیاده شفاخانه ابن سینا، مسکونه افشار، مایوییست.
2267.    عبدالحبیب ولد عبدالحکیم، کارگر فابریکه سمون، مسکونه خیرخانه، مایوییست.

کابل – افغانستان - مورخ 2 / 4 / 1358
2268.    غلام احمد (شاه آغا) ولد غلام محمد، مسکونه چارباغ صفای ننگرهار، اخوانی.
2269.    محمد حامد ولد محمد انور، بیکار، مسکونه کارته چار، اخوانی
2270.    محمد نواز ولد محمد انور، محصل صنف 13 تربیه معلم، مسکونه کارته چار کابل، اخوانی.
2271.    ممتاز ولد محمد انور، صنف 11 حبیبیه، مسکونه کارته چار، اخوانی.
2272.    عبدالاحد ولد فیض خان، مسکونه پروان، متعلم صنف 11 ابوحنیفه، اخوانی.
2273.    محمد رفیع ولد محمد صدیق، مسکونه بامیان، اخوانی.
2274.    محمد ابراهیم ولد نصرالدین، مسکونه بامیان، اخوانی.
2275.    تیمورشاه ولد عبدالکریم، کارمند نساجی بگرامی، اخوانی.
2276.    محمد نعیم ولد محمد علی، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
2277.    مولوی عبدالله ولد ملا محمد، مسکونه محمد آغه، اخوانی
2278.    ملا محمد یعقوب ولد محمد ملا محمد، مامور متقاعد، مسکونه لوگر، اخوانی
2279.    عبدالحکیم ولد عبدالحسین، دکاندار، مسکونه غزنی، اخوانی
2280.    عبدالکبیر ولد عبدالجمیل، مسکونه کابل، بریدمن فرقه 14، اخوانی
2281.    سید کمال ولد عبدالقدوس، مامور فواید عامه، مسکونه میدان، اخوانی.
2282.    امیر محمد ولد پیر محمد، دریور، مسکونه وردک، اخوانی.
2283.    عزیزالرحمان ولد شیرعلی، مسکونه کابل، اخوانی
2284.    بهرام ولد سخیداد، مسکونه کابل، دیوانه، اخوانی
2285.    عبدالصمد ولد حاجی شیرین، مسکونه کابل، اخوانی
2286.    عبدالمجید ولد عبدالمومن، مسکونه قندز، دیوانه اخوانی
2287.    شیرعلی ولد شیر محمد مسکونه کابل، تاجر، اخوانی

کابل – افغانستان - مورخ 2 / 4 / 1358
2288.    عبدالرزاق ولد عبدالحسین، مسکونه تگاب، خمینی
2289.    محمد اکبر ولد غلام علی مسکونه غوربند، خمینی
2290.    محمد حسن ولد محمد علی، مسکونه بامیان، خمینی
2291.    احمدالله ولد سکندر، حمال مسکونه پروان، خمینی
2292.    محمد ابراهیم ولد محمد هاشم، مسکونه قره باغ غزنی، خمینی
2293.    محمد غوث ولد....
2294.    رستم ولد (   )، دکاندار، مسکونه میدان، خمینی
2295.    محمد حسین ولد خدانظر، حمال، مسکونه بامیان، خمینی
2296.    میرزا ولد غلام محمد، مسکونه میدان، سماوارچی، خمینی
2297.    آغاز محمد ولد نور محمد، عتیقه فروش، غوربند، خمینی
2298.    محراب ولد احمدعلی، مسکونه بهسود، سماوارچی، خمینی
2299.    میرزاخان ولد عبدالرحمان، مسکونه میدان، شاگرد سماوارچی، خمینی.
2300.    سید بخش ولد برات علی، مسکونه میدان، نمک فروش، خمینی
2301.    غلام حسین ولد غلام نبی، مسکونه سرخ پارسا، شاگرد خیاط، خمینی
2302.    غلام حبیب ولد برات، مسکونه غزنی، شاگرد سماوار، خمینی
2303.    چمن علی ولد حسین علی، مسکونه بهسود، شاگرد نمک فروش، خمینی
2304.    امیر محمد ولد جعفر، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
2305.    حاجی حسین ولد علی رضا، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی
2306.    الله بخش ولد قدم، مسکونه بامیان، چوکی دار، خمینی
2307.    سرور ولد ابراهیم، مسکونه بامیان، میوه فروش، خمینی
2308.    سید پیر محمد ولد سید امیر، مسکونه خواجه بغرا، خمینی
2309.    زیر گل ولد غوث الدین، مسکونه وردک، محصل شرعیات، اخوانی.
2310.    سید مکرم ولد سید ذکریا، مسکونه مزار شریف، صنف سه شرعیات، اخوانی.
2311.    سید نظیم ولد سید نظر، مسکونه ریکا خانه، فارغ 12، بیکار، اخوانی.
2312.    میر سمیع الدین ولد میر سلام الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، مایوییست.
2313.    حسین ولد خادم حسین، دریور، مسکونه چنداول، خمینی.
2314.    تاش محمد ولد ملا قیوم، مسکونه بدخشان، متعلم نرسینگ، اخوانی.
2315.    سلطان شاه ولد غریب شاه، مسکونه بدخشان، طالب العلم، اخوانی.
2316.    گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه موسی قلعه، بریدمن غند تعلیمی، اخوانی.
2317.    سید داود ولد سید احمد، مسکونه مزار شریف، محصل صنف 3 شرعیات، اخوانی.

کابل – افغانستان - مورخ 3 / 4 / 1358
2318.    بیلار سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، مایوییست.
2319.    غلام سرور ولد یار محمد، مسکونه بدخشان، صنف 12 ابوحنیفه، اخوانی.
2320.    محمد زمان ولد غلام حسین، لغمان، محصل انجنیری، اخوانی.
2321.    نصرالله ولد حاجی غلام حیدر، مسکونه جمال مینه، مامور، اخوانی.
2322.    محمد علی ولد حاجی محمد موسی، مسکونه جمال مینه، کارمند فابریکه بوت آهو، خمینی.
2323.    لطیف ولد عبدالله، مسکونه بدخشان، زمین دار.
2324.    دوست محمد ولد پیر محمد، مسکونه کابل.
2325.    سید محمد ولد سید فقیر شاه، دکاندار، قلعه شاده، خمینی
2326.    محمد ولد قدم، مسکونه دارالامان، دوکاندار، خمینی.
2327.    ضیاالحق ولد عبدالحق، متعلم مدرسه ابوحنیفه، مسکونه پروان، اخوانی.
2328.    سلطان محمد ولد عبدالقدوس، مسکونه بگرامی، متعلم مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
2329.    سید علم شاه ولد سید مصطفی، مسکونه پروان، متعلم مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.
2330.    محمد امین ولد سید محمد، مسکونه خیرخانه، مامور پولی تخنیک، اخوانی.
2331.    عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
2332.    عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردهی، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
2333.    امان الدین ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
2334.    عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جیولوژی، مایوییست.
2335.    محمد ولد نجف علی، مسکونه کابل، پرزه فروش، خمینی
2336.    محمد سرور، حسین داد، خیاط، مسکونه ناحیه 13، خمینی
2337.    غلام علی ولد مستان علی، مسکونه ناحیه 12، محافظ زیارت، خمینی
2338.    ابراهیم ولد محمد طاهر، خیاط، مسکونه چنداول، خمینی
2339.    گل احمد ولد سید محمد، مسکونه چنداول، نرس شفاخانه جمهوریت، خمینی.
2340.    عبدالستار ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، هوتل دار، اخوانی.
2341.    سردار محمد ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، مامور وزارت عدلیه، اخوانی.
2342.    مالک محمد ولد سردار محمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
2343.    نیازگل ولد حاجی خوشدل، مسکونه چهل ستون، غریب کار، اخوانی.
2344.    پیر محمد ولد عبدالاحمد، دریور ملی بس، مسکونه کوهستان، اخوانی.
2345.    عبدالفتاح و لد عبدالمجید، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
2346.    ابراهیم ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، کلچه پز، خمینی.
2347.    عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، مایوییست.
2348.    غلام حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2349.    نثار احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2350.    امان الله ولد نورالله، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2351.    نصیر احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2352.    لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2353.    نجیب الله ولد محمد نعیم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2354.    عبدالسلام ولد محمد سرور، مسکونه هرات، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2355.    جگندر سینگ ولد رام سینگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2356.    شفیع الله ولد نعمت الله، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
2357.    علی چمن ولد علی جمعه، مسکونه چنداول، شاگرد نانوا، خمینی.
2358.    عزیز محمد ولد حیدر، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، خمینی
2359.    حسیب الله ولد قیام الدین، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2360.    عبدالشکور ولد مراد خان، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2361.    احمد ولد رحیم، مسکونه غورات، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2362.    جان محمد ولد (  )، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2363.    محمد موسی ولد محمد اسماعیل، مسکونه سمنگان، صنف یازده ابوحنیفه، اخوانی.
2364.    سلطان ولد گلزار، مسکونه پروان، اخوانی.
2365.    جان علی ولد محب علی، مسکونه پروان، ذغال فروش، اخوانی.
2366.    محمد سرور ولد برات علی، مسکونه ده افغانان، شاگرد عکاسی، خمینی
2367.    سید فقیر ولد محراب، مامور اداری ولایت کابل، اخوانی.
2368.    حسین داد ولد برات، مسکونه غزنی، دست فروش، خمینی
2369.    محمد علی ولد خداداد، مسکونه قلای شاده، شیرینی فروش چنداول، خمینی.
2370.    عبدالرب ولد حجت الله، مسکونه نهرین، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی
2371.    عبدالرب ولد دادالله، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2372.    عبدالواسع ولد دل جان، مسکونه سمنگان، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2373.    رحمت الله ولد عبدالله، مسکونه غزنی، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2374.    محب الله ولد محمد علم، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2375.    خدایداد ولد اختر محمد، مسکونه نیمروز، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، خمینی.
2376.    عبدالله ولد عبدالحسین، متعلم ابوحنیفه، مسکونه مالستان، خمینیست.
2377.    محمد هاشم ولد محمد عالم، متعلم ابوحنیفه، مسکونه لوگر، خمینی.
2378.    غلام حسن ولد محمد حسن، مامور وزارت مالیه، مسکونه خیرخانه، خمینی.
2379.    عزت الله ولد حفیظ الله، عسکر، مسکونه بامیان، اخوانی.
2380.    فضل احمد ولد غلام رضا، عسکر، مسکونه بهسود، خمینی.
2381.    رمضان ولد محمد رضا، کارمند رستورانت، مسکونه جاغوری، خمینی.
2382.    خادم حسین ولد رمضان، مامور وزارت آب و برق، مسکونه جاغوری خمینی.
2383.    فضل احمد ولد فیض محمد، بایسکل ساز، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
2384.    غلام محمد و محمد صدیق، محصل شرعیات، مسکونه هرات، خمینی.
2385.    خراسان ولد شاه محمود، مزدور کار، مسکونه کابل، خمینی.
2386.    فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
2387.    عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
2388.    محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایوییست.
2389.    عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، مایوییست.
2390.    محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان مایوییست.
2391.    بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، مایوییست.
2392.    حاجت الله ولد امین الله، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، مایوییست.
2393.    غلام سخی ولد محمد گل، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی.
2394.    عبدالرب ولد عبدالحمید، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، اخوانی.
2395.    امین الله ولد محمد نسیم. محصل پل تخنیک، مسکونه بامیان، اخوانی.
2396.    همایون ولد گلشاه، محصل پل تخنیک، مسکونه ننگرهار، سکتاریست.
2397.    عجب نور ولد (   )، بیکار، مسکونه کوه صافی، اخوانی.
2398.    محمد حسن ولد عبدالواسع، مامور فابریکه یخ، مسکونه پل خمری، اخوانی.
2399.    عین الدین ولد ملا جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مایوییست.
2400.    نصرالدین ولد جمالدین، معلم، مسکونه قلعه آخند، اخوانی.
2401.    پیر محمد ولد عطا محمد، زمیندار، مسکونه پکتیا، اخوانی.
2402.    امین الدین ولد امام الدین، مامور ریاست سروی، مسکونه کابل، اخوانی.
2403.    محمد انور ولد محمد عیسی، بیکار، مسکونه ارزگان، اخوانی.
2404.    سید ابراهیم ولد میر آقا، محصل، مسکونه جمال مینه، اخوانی.
2405.    گل محمد ولد شیرین، سر معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2406.    عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، مایوییست.
2407.    سردار محمد ولد دوست محمد، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی.
2408.    محمد ابراهیم ولد میرعلم، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، اخوانی.
2409.    ثمرگل ولد شیرین دل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2410.    عبدالستار ولد اختر محمد، مامور بانک صادرات، مسکونه وردک، اخوانی.
2411.    غلام حضرت ولد غلام نقشبند، محصل انجنیری، مسکونه خیرآباد، اخوانی.
2412.    رحمت الله ولد جمعه گل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
2413.    امیر محمد ولد ملوک، زمیندار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
2414.    سید اسماعیل ولد سید احمدشاه، محصل تخنیکم، مسکونه شیخ علی، اخوانی.
2415.    داوودشاه ولد طوطی شاه، کارمند بانک، مسکونه پکتیا، اخوانی.
2416.    حاجی صالح محمد ولد حاجی نور احمد، بیکار، مسکونه کابل، اخوانی
2417.    عبدالرحیم ولد حاجی صالح محمد، تایپیست ولایت هلمند، اخوانی.
2418.    جان علی ولد برات علی، محصل وترنری، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی.
2419.    شیرین خان ولد شیردل، محصل انجنیری، مسکونه پنجشیر، اخوانی
2420.    حاجی نور محمد ولد حاجی محمد، تاجر، مسکونه جاجی، اخوانی.
2421.    میرگل ولد زبتو، زمیندار، مسکونه ارگون، اخوانی.
2422.    سرور علی ولد رجب علی، مامور وزارت زراعت، مسکونه غزنی، خمینیست.
2423.    فیض الدین ولد بدرالدین، متعلم پامیر، مسکونه بدخشان، سکتاریست.
2424.    فیض محمد ولد پیوند، سرایدار، مسکونه بامیان، خمینیست.
2425.    گل احمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی
2426.    فتح محمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی.
2427.    پامیر ولد ظاهر سید عبدالحسین، مامور زراعت، مسکونه غزنی، اخوانی.
2428.    محراب الدین ولد عبا...، دکاندار، مسکونه ولایت لوگر، اخوانی.
2429.    نور علم ولد گل محمد، مالدار، مسکونه بغلان، اخوانی.
2430.    عبدالواحد، ولد (  )، متعلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
2431.    عبدالرووف ولد عبدالله، محصل ادبیات، مسکونه تخار، اخوانی
2432.    عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، اخوانی.
2433.    امان الله ولد محمد حسن، زمیندار، مسکونه تگاب، اخوانی.
2434.    ذبیح الله ولد شمشیر، کارگر فابریکه کارتن سازی، مسکونه لغمان، اخوانی.
2435.    عبدالرحمان ولد آغا...، بیکار، مسکونه ولایت وردک، اخوانی.
2436.    محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، مایوییست.
2437.    محمد طاهر ولد خان شاه، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
ادامه درد..
https://www.payam-aftab.com/vdcji8e8.uqexazsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0