تاریخ انتشار :شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۲ ساعت ۰۵:۱۶
کد مطلب : 21558
متن کامل کنفرانس مشترک مطبوعاتی حامد کرزی و جان کری
پیام آفتاب: جان کری گفت که امروز، افغانستان سه نوع انتقال را مدیریت میکند، انتقال امنیتی، انتقال سیاسی و انتقال اقتصادی. همانگونه که در سند همکاری های استراتژیک آمده و در توافقنامه دوجانبه امنیتی که زیر کار است تاکید شده، امریکا به حمایتش از مردم افغانستان برای تحقق این سه نوع انتقال ادامه خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم  
 
رئیس جمهور کرزی: مطبوعات عزیز کشور و مطبوعات جهانی بشمول مهمان های امریکایی بسیار خوش آمدید به کنفرانس مطبوعاتی امروز ما با جناب محترم جان کری وزیر محترم امور خارجه امریکا، آقای وزیر خارجه و من از دیر زمانی با هم آشنا هستیم و رابطه دوستی و رفاقت داریم، از دوستی اینها و رفاقت شان هم خوشحال هستم و هم به آن افتخار می کنم.
 اینها همیشه از دوستداران افغانستان بودند و در حالت مشکل روابط بین دو کشور با ما دست آشتی و جور آمدن داشتند که آن طبعاً به خیر روابط بین دو کشور انجامیده است، امروز اگر چه سفر اول اینها به افغانستان نیست، چندمین سفرشان می باشد، ولی سفر اول شان به صفت وزیر امور خارجه امریکاست و در این مقام جدید شان هم برایشان مبارک می گویم، هم اینها را به کشور ما خوش آمدید می گویم.
 ما و هیأت های ما ملاقات تنهایی هم داشتیم، صحبت بسیار مفصل در روابط بین دو کشور صورت گرفت، مسایل مورد علاقه دو کشور صحبت شد، نوسانات روابط ما صحبت شد، پایین ها و بالاهای روابط ما صحبت شد، امروز البته روزی خوبی بود به این معنا که انتقال زندان بگرام به حاکمیت ملی افغانستان صورت گرفت که از جانب افغانستان وزیر صاحب دفاع ملی کشور ما امضاء کردند و در آن محفل داکتر صاحب اشرف غنی و وزیر صاحب عدلیه و دیگر بزرگان افغانستان حضور داشتند که از کمکها، کوشش های برادر های ما در حکومت افغانستان در این راستا بسیار زیاد تشکر می کنیم  و از جنرال دانفورد و سفیر امریکا که در این مورد اینها هم کوشش کردند و کار کردند، بالاخره بعد از کوشش چندین ساله این توافق ترتیب شد که انتقال زندان بگرام صورت بگیرد و یک مسئله بسیار مهم برای افغانستان و مردم افغانستان است، حاکمیت ملی ما در اینجا به تمام معنا تمثیل و دیده شود، همچنین ما به توافق رسیدیم که از ولسوالی نرخ میدان وردک قوتهای خاص امریکا بیرون شوند.
 آنها ترتیب کار را گرفتند، روزهای آینده بیرون می شوند، وزارت دفاع ما و جنرال دانفورد در این مورد دارند کوشش می کنند که آن هم خبر خوش و نیک است و تشکر می کنیم که اینها در این مورد اقدامی کردند که از ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک بیرون می شوند، این به سلسله انتقال و پروسه انتقال کمک زیاد می کند.
 من به جلالتماب وزیر امور خارجه امریکا در صحبت های خود اطمینان کامل دادم که دولت افغانستان، مردم افغانستان، قوتهای امنیتی افغانستان به تمام معنا آماده گی دفاع از خاک و از مردم خود را دارند و پروسه انتقال را یک امر به خیر مردم افغانستان و به خیر امریکا می دانیم و در کمکهای که جانب امریکا به تقویت نیروهای افغانستان، به تقویت اردوی ما و به تقویت پولیس ما کردند تشکر کردیم از کمکهای مردم امریکا به مردم افغانستان، در بازسازی کشور ما تشکر کردیم از رئیس جمهور شان و خود جناب وزیر امور خارجه امریکا تشکر کردیم و کمکهای که به افغانستان کردند و به قوتی که آن کمکها را به افغانستان آورده و از آن افغانستان صاحب توان و مدیریت و قوتی شده که از حال تا به ۲۰۱۴ و بعد از ۲۰۱۴ را افغانستان به تمام معنا توان دفاع خاک و مردم خود را دارد.
 صحبت مفصلی همچنین در مورد پروسه صلح شد، افغانستان به تأسیس دفتر برای طالبان برای پروسه صلح، برای مذکرات صلح با شورای عالی صلح افغانستان موافقت خود را کرده و ان شاء الله چند روز بعد سفری خواهم داشت به قطر و صحبتهای مفصلتری را با علیحضرت امیر قطر و مقامات قطری خواهیم داشت، افغانستان کوشش اعظمی خود را می کند تا دفتر قطر و باز شدن دفتر قطر برای تحریک طالبان بخیر پروسه صلح، بخیر تقویت وحدت ملی افغانستان، بخیر صلح و امنیت افغانستان تمام شود.
 البته افغانستان از تمام دستاوردهای که در این ده سال گذشته داشته با تمام توان خود دفاع می کند و هیچ گونه برگشتی را در این مورد نمی پذیرد و هیچ گونه برگشتی نخواهد بود، در این مورد افغانستان دستاوردهای خود را نگاه می کند، دستاورد های خود را پیشتر می برد و مملکت را به طرف فردا های بهترتر و پرسعادت تر ان شاء الله و تعالی به پیش می بریم، در مورد پروسه انتخابات صحبت مفصل شد ما و جناب محترم وزیر خارجه امریکا در انتخابات ۲۰۰۹ هم صحبت بودیم و کار کردیم و یاد آوری کردیم تا به جانب دوستهای خارجی خود به شمول امریکا، امیدواری در این است، به هیچ عنوانی تجربه انتخابات ۲۰۰۹ در افغانستان تکرار نشود و انتخاباتی را که در پیشرو داریم در ۲۰۱۴ به تمام معنا خوب و شفاف و افغانی و بدست افغانها برگزار شده باشد و این انتخابات در افغانستان مشروعیت جدیدی را ببخشد، رئیس جمهور جدیدی را انتخاب کند، آن رئیس جمهور جدید از رأی مردم افغانستان انتخاب شده باشد و رأی مردم افغانستان احترام شود و در این مورد اینها هم راجع به انتخابات تشویش ها و دیدگاه های خود را داشتند، در آن مورد با ایشان در توافق کامل هستیم که انتخابات ما از هر دید  و از هر معنا شفاف و پاک و درست باشد، نه در آن انتخابات مداخله از جانب حکومت افغانستان و یا سیاسیون افغانستان باشد و نه دستهای دیگری، نه در آن انتخابات مداخله از بیرونها و کشورهای خارجی باشد، انتخابات کاملاً از مردم افغانستان باشد، توافق داریم و امیدوار هستیم که با هم یکجا البته در جاییکه کمک جامعه جهانی لازم باشد در این مورد کار شود.
 ما در مورد روابط منطقه هم صحبت کردیم، افغانستان خواستار روابط نیک و حسنه با منطقه است و آرزوی همسایگی نیک با منطقه را دارد، در مورد همکاری استراتژیک میان افغانستان و امریکا صحبت بسیار مفصل صورت گرفت، افغانستان خواهان روابط نیک و نزدیک با امریکا و دیگر کشورهای متحد ما است البته افغانستان مستقل، افغانستان آزاد، افغانستان صاحب حاکمیت ملی، افغانستان که مردم اش احترام شده باشند و منافع اش احترام شده باشد و در نظر گرفته شده باشد در این چوکات افغانستان به تمام معنا حاضر به رابطه و ایجاد رابطه استراتژیک با امریکا است و افغانستان و مردم اش با قرارداد امنیتی که فعلاً زیر کار است به دید مثبت می نگرند و این دید مثبت مطمئن هستیم که ان شاء الله بالاخره در توافقی باهم می کنیم، منعکس می شود و در آن توافق منفعت افغانستان و جایگاه افغانستان در این منطقه و در جهان تثبیت شده، به کمک جامعه جهانی می باشد.
 یکبار دیگر از جلالتماب ایشان، از دوست عزیز ما و رئیس جمهور امریکا و مردم امریکا به کمکی که به مردم افغانستان کردند، سپاسگذاری می کنیم، تشکر می کنیم و از اینکه امروز انتقال زندان بگرام به افغانستان شد و انتقال عمومی صلاحیت کامل امنیتی به جانب افغانستان می شود تشکری می کنیم و باز هم از جناب وزیر خارجه امریکا دوست عزیز ما تشکر می کنم و برای شان خوش آمدید می گویم.
 
جان کری وزیر خارجه امریکا: جناب رئیس جمهور! از میزبانی و استقبال گرم تان مانند همیشه تشکر میکنم. افتخار دارم که در کنار شما هستم، بیاد دارم که شما این ساحه در ارگ را برایم نشان داده بودید، و در مورد تاریخ آن به من قصه کردید و خرسند هستم که بار دیگر با شما هستم و از شما تشکر میکنم. من همچنان میخواهم از شما بخاطر صحبت های خیلی خوب تان امروز تشکر کنم. به نمایندگی از مردم امریکا، از شما بخاطر اینکه کمک های مردم امریکا و قربانی های آنها را درک میکنید تشکر کنم و ما نیز به قربانی های مردم افغانستان احترام میگذاریم. ما نیز همان دیدی را که شما میخواهید، داریم و از تعهدات تان برای رفتن به سوی آینده اظهار سپاس میکنم.
 شما و من همدیگر را از گذشته ها می شناسیم، باهم کار کرده ایم و از این دوستی که با شما دارم، خیلی افتخار میکنم. میدانم که با من موافق هستید که سال آینده یکی از مهمترین سالها در تاریخ معاصر افغانستان محسوب میشود. جناب رئیس صاحب جمهور! شما فکر میکنم در آستانه گذاشتن یک میراث خیلی مهم از خود هستید که همانا رهبری کردن افغانستان در طول این سالهای دشوار بوده است. مشکلات هنوز در برابر ما قرار دارند، چالش های هنوز وجود دارند، اما آنچه را که شما برای برگزاری انتخابات تعهد کرده اید، تاریخی است. اگر ما باهم بتوانیم کار کنیم همانگونه که شما توضیح دادید، باور دارم که راه ما خیلی صاف و سازنده خواهد بود.
 طوریکه من با رئیس جمهور کرزی در ملاقات خود یادآور شدم، ایالات متحده به همکاری دوامدار با مردم افغانستان برای رفتن به سوی امن و دموکراسی متعهد است. در حالیکه همه ما با دشواری های مواجه هستیم، اما آنچه را که ما وعده می دهیم عملی خواهیم کرد و کمک خواهیم کرد تا مردم افغانستان سرنوشت کشور شانرا خود شان به عهده داشته باشند و ما در کنار شان ایستاده خواهیم بود و امریکا در کنار آنها خواهد بود.
 جناب رئیس جمهور! من میتوانم به شما بگویم که ایالات متحده از یک افغانستان نیرومند و متحد که بتواند جایگاهش را در کنار خانواده ملل دریابد حمایت میکنیم.
 امروز، افغانستان سه نوع انتقال را مدیریت میکند، انتقال امنیتی، انتقال سیاسی و انتقال اقتصادی. همانگونه که در سند همکاری های استراتژیکآمده و در موافقت نامه دوجانبه امنیتی که زیر کار است تاکید شده، امریکا به حمایت اش از مردم افغانستان برای تحقق این سه نوع انتقال ادامه خواهد داد. ما از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت میکنیم با این درک که مصالحه بهترین راه برای پایان بخشیدن خشونت و تحقق یک افغانستان متحد و دارای حاکمیت است. بنابرین، ما تقدیر میکنیم که رئیس جمهور کرزی یکبار دیگر تعهد خود را از ابتکار دوحه اعلام کردند و شخصا برای بحث های دوجانبه با حکومت دوحه به قطر سفر میکنند.
 ما نیز خود را با رئیس جمهور کرزی شریک کرده و از طالبان میخواهیم تا به روند سیاسی بپیوندند، خشونت را توقف بدهند و گامهای را برای ایجاد دفتر در دوحه به اساس شرایطی که تا امروز پیشکش شده است بردارند و در روند سیاسی اشتراک کنند. رئس جمهور اوباما در مورد تعداد نیروهای که پس از 2014 باقی می مانند تصمیم نگرفته است، اما رئیس جمهور اوباما در پیام خود به کانگرس امریکا خیلی واضح گفت که ما به حاکمیت افغانستان متعهد هستیم و نه القاعده و نه طالبان این تعهد مانرا نمی توانند خدشه دار بسازند.
 مردم افغانستان باید افتخار کنند که نیرهای امنیتی و پولیس شان با گذشت هر روز نیرومند تر و توانمند تر می شوند و مثال خوب آن انتقال زندان بگرام به جانب افغانستان بود. این انتقال بیانگر تعهد مجدد امریکا به حاکمیت و استقلال افغانستان است. من فکر میکنم این پیشرفت میتواند برای امریکا و نیروهای ائتلاف اجازه دهد که روند انتقال را در سال 2014 به ماموریت جدید آموزشی و مشورت تبدیل نمایند. اما آنگونه که رئیس جمهور اوباما بسیار واضح بیان کرده است، شما می توانید بر حمایت نیرومند ما در جریان نقش جدید ما و روند انتقال حساب کنید. مهم است که این دستاورد های امنیتی همانگونه که شما تاکید کردید بدون انتخابات سالم و پیشرفت های سیاسی و تغییرات نمیتواند ملموس باشد.  
 من امشب میخواهم تاکید کنم که از تعهدات حکومت افغانستان که در واقع خواست مردم این کشور است برای تدویر یک انتخابات معتبر، امن، سرتاسری، شفاف و پاسخگو استقبال میکنیم. من از اظهارات رئیس جمهور کرزی امشب ممنون هستم، ما روی تمامی این مسائل صحبت کردیم و در مورد اینکه چگونه این روند به بهترین وجه ممکن انجام شود به صحبت های خود ادامه خواهیم داد، ما یکجا با جامعه جهانی متعهد هستیم که به افغانستان کمک کنیم تا افغانستان انتخاباتی را تدویر کنند که به گفته رئیس جمهور کرزی برای هیچ کس قابل سوال نباشد.
 ما همه میدانیم که پیشبرد روند دموکراسی کار آسان نیست، ولو این پروسه جوان باشد یا کهن سال. ما میدانیم که کار آسان نیست، آرزو داریم این انتخابات فرصت خوبی برای اتحاد و وحدت افغانستان باشد و بتواند در تحقق دیدگاه عالی رئیس جمهور کرزی بیانجامد و بتواند شرایط را مساعد بسازد که رئیس جمهور کرزی قدرت را به گونه صلح آمیز به رئیس جمهور جدید که از سوی مردم افغانستان انتخاب میشود، واگذار نماید. ما همه منتظر چنین روندی هستیم و با هم کار میکنیم تا این را تحقق ببخشیم. امشب رئیس جمهور کرزی تعهد خود را به بسیار وضاحت بیان داشتند که برای موفقیت این پروسه تمامی تلاش ها را انجام خواهند داد.
 سومین انتقال، همانا انتقال اقتصادی است و این روند تضمین کننده دو انتقال امنیتی و سیاسی نیز می باشد. اصلاحات که همه میدانیم هنوز هم ضرور است و برای رسیدن به این هدف و برای تحکیم اقتصاد افغانستان در منطقه مهم است. اما، رئیس جمهور کرزی تعهدات خود را مجدداً برای تطبیق این گونه اصلاحات و تلاش در این راستا تصریح کرده است.
 اما کار های زیادی انجام شده است. داستان های ناگفته زیادی است که مردم افغانستان باید به دستاورد های کشور مستقل شان افتخار کنند. جناب رئیس صاحب جمهور! همانگونه که شما میدانید من چندین بار است که از افغانستان دیدن میکنم، اما به حیث وزیر خارجه امریکا به گفته شما اولین سفرم است. من تغییرات مثبتی زیادی را احساس میکنم.
 کابل پنجمین شهر در حال سریعترین رشد در جهان می باشد. در یکدهه گذشته، عواید ناخالص ملی افغانستان تقریباً پنج برابر افزایش داشته است، خدمات صحی مانند شفاخانه ها چهاربرابر بلند رفته است، دسترسی به برق تقریبا سه برابر شده است، طول عمر حدود 50 فیصد افزایش یافته است. یک گزارش اخیر ملل متحد نشان میدهد که افغانستان در مقایسه با تمامی کشور های جهان، از دید انکشاف بشری، سریعترین دستاورد ها را داشته است. امروز کاهش مرگ و میر مادران در دوران زایمان کاهش یافته است، تعداد بیشتر زنان به پارلمان راه یافته اند و کودکان و دختران شان به مکتب میروند. رئیس جمهور افغانستان به من گفت که پسرش به مکتب میرود و روز دوم مکتب اش بود. 
 امروز تعداد زیاد افغانها به سهولت های تکنالوژی مانند تیلفون همراه دست یافته اند، و افغانستان در طول ده سال گذشته بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ اش صاحب سرک های بیشتر شده است. اما میدانیم که هنوز کار های زیادی باقی است، اما هر کدام این گام ها میتواند افغانستان را به خود کفائی و خود ارادیت رهنمود کرده و افراط گرایان خشونت طلب را که هیچ چیزی نمی توانند عرضه کنند تضعیف میکند.
 بنابرین، من از دوستی شخصی با جناب شما خیلی خرسند هستم و افتخار میکنم. ایالات متحده و رئیس جمهور اوباما از من می خواهند برای تان بگویم که به دوستی میان هر دو کشور افتخار میکنند و از تلاش های که شهروندان ما برای کمک به کشور تان برای تحقق این دیدگاه با شما هستند، خرسند هستند. شما میدانید که من شخصا خیلی علاقه دارم که مردم و کشور شما در تلاش های شان موفق شوند و به این هدف با شما کار میکنیم. ما به بحث های خود در جریان نان شب ادامه خواهیم داد و رئیس جمهور از من خواسته است که یک ساعت دیگر را با ایشان یا امشب یا فردا صبح روی مسائل بحث کنیم و صحبت های ما روی مسائل امنیتی و چالش های فرا راه این کشور  و منطقه متمرکز خواهد بود. پس ما منتظر این ملاقات نیز هستیم و از استقبال و پذیرائی گرم ایشان از ما یکبار دیگر اظهار سپاس میکنم.
 
سوال: من از شبکه ان بی سی سوال دارم، تشکر از شما، جناب رئیس صاحب جمهور و وزیر خارجه اقای کیری، سوال من متوجه رئیس جمهور کرزی است. پس از این همه قربانی های امریکا و افغانستان در طول این سالها، آیا هنوز بر گفته های تان که امریکا را به سازش با طالبان متهم کرده اید پافشاری دارید و سوال من از وزیر خارجه امریکا اینست که آیا روی این موضوع با رئیس جمهور کرزی صحبت کردید و پاسخ ایشان به شما چی بود؟
 
دوم، در مورد روز تاریخی انتقال زندان بگرام میخواهم بپرسم، جناب اقای وزیر! ایا امریکا هنوز در افغانستان زندانی دارد و اگر دارد تعداد شان به چند میرسد؟ و آیا امریکا قدرت ویتو یا رد را در مورد رهائی زندانیان خطرناک که اکنون به حکومت افغانستان تحویل داده شده اند، دارد؟
 
وزیر خارجه امریکا: در رابطه به زندان باید بگویم که ما روی تدابیر مربوط به این تحویل دهی کار کرده ایم. جنرال دانفورد با ما حضور دارند، ایشان اطمینان دارند همانگونه که رئیس جمهور امریکا اطمینان دارد که در این تدابیر اتخاذ شده، حاکمیت ملی افغانستان کاملاً احترام شده است، اما رئیس جمهور کرزی نیز توافق دارد که استند تعدادی که نباید اجازه داده شوند که مشکل خلق کنند. ما راضی هستیم که حاکمیت ملی افغانستان کاملاً احترام شده و منافع ایالات متحده در خصوص زندانیان نیز احترام می شود. این اطمینان دوجانبه در این زمینه وجود دارد اگر نه این کار نمیشد.
 مهم اینست که حاکمیت افغانستان احترام شود و این حاکمیت همانگونه که رئیس جمهور افغانستان گفته است در روند انتقال ضروری است. بنابرین، ما راه درست را برای تحقق اهداف مشترک مان دریافته ایم و پاسخ اینست که ایالات متحده سر از امروز هیچ زندانی ندارد، هرچه است تحت کنترل مردم افغانستان است و ایالات متحده با حکومت افغانستان همکاری میکند. ما راضی هستیم که منافع مان تحقق یافته اند.
 با توجه به اظهارات، بلی ما در این مورد صحبت کردیم، و من فکر میکنم رئیس جمهور کرزی بعضی از نظریات خود را به گونه علنی بیان میکند و من باور کامل دارم که رئیس جمهور کرزی به این عقیده نیست که امریکا هیچ علاقمندی دیگری ندارد جزی اینکه میخواهد طالبان در میز مذاکره بیایند و در مورد صلح صحبت کنند و ما در این خصوص کاملا با حکومت افغانستان در حفاظت و حراست از منافع مردم افغانستان همکار هستیم و تلاش میکنیم تا اردوی افغانستان بتوانند با تروریستان که هنوز به کشتار مردم افغانستان ادامه میدهند مقابله کنند.
 پس، پاسخ اینست که ما با هم وحدت نظر داریم، فکر نمیکنم کدام اختلاف نظر در این مورد موجود باشد، من کاملا با توضیحات رئیس جمهور کرزی موافق هستم.
 
رئیس جمهور کرزی: شما به اظهارات من در جریان کنفرانس بین المللی روز زن اشاره میکنید. وقتی ما در امریکا برای بحث و گفتگو رفته بودیم، حکومت امریکا به ما گفت که با طالبان دیگر جنگ ندارند مخصوصا پس از سال 2014، اما با وجود این گفته ها، نیروهای امریکائی به خانه های افغانها شب هنگام میروند و به پوهنتون ها میروند و محصلین را دستگیر میکنند.
 ما روی این توافق کردیم- در واقع این چیزی بود که ما برای سالها خواهان آن بودیم و آن هم اینکه قریه ها و خانه های افغان ها جای نیست که جنگ علیه تروریزم باید در آن صورت گیرد، بلکه  جای این جنگ علیه تروریزم همانا پناهگاه های است که در آن سوی مرز های افغانستان قرار دارند. پس، ما میخواستیم که در نحوه عملیات و تکتیک ها تغییر ایجاد شود و بناً جای خوشیست که این تغییر در حال شکل گرفتن است و ما شاهد تغییراتی در این خصوص هستیم.
 ما با ایالات متحده امریکا موافقیم که میخواهند جنگ با طالبان را به پایان برسانند.  ما پروسه صلح را بر جنگ ترجیح میدهیم.  بنابرین،  ما از امریکا کاملاً حمایت میکنیم و موافق هستیم که اعلان کردند جنگ با طالبان به پایان خواهد رسید. حتی، جای خوشی بشتر خواهد بود اگر این جنگ امروز پایان یابد.  این بخش اول اظهارات من بود.
 بخش دوم اظهارات من  به پاسخ حملات انتحاری طالبان در مقابل وزارت دفاع ملی در کابل بود، همان روزیکه وزیر دفاع امریکا آقای چک هیگل دوست دیرینهٔ دیگر ام طی سفری به کابل آمده بودند و طالبان می گفتند که آنان این انفجار و کشتار را انجام دادند تا نیرو و زور شانرا به وزیر دفاع امریکا نشان دهند، ولی من برایشان گفتم که شما طالبان چگونه باکشتن افغانها، بیوه زن و اطفال مردم بیگناه قدرت و زور تان را به وزیر دفاع امریکا نشان میدهید؟  این کار تان نمایش زور و قدرت به وزیر دفاع امریکا نه،  بلکه این کار تان در ایجاد شرایط روانی چنین کمک می کند که به افغان ها چنان تفهیم شود که گویا، اگر امریکا در اینجا حضور نداشته باشد، ما طالبان برایتان تهدیدی خواهیم بود.
 اما، رسانه ها این گفته های مرا نادرست تعبیر کرده که گویا میان امریکایی ها و طالبان تبانی و سازشی وجود دارد. هرگز از اصطلاح "تبانی" در حرف های خود استفاده نکرده ام، و آنچه در رسانه ها انعکاس یافت سخنان من نه، بلکه  تعبیر نادرست رسانه ها بود. و یکبار دیگر، حرفهایم را در خطاب به طالبان تکرار میکنم:  و آن اینکه اگر طالبان میخواهند که خارجی ها افغانستان را ترک کنند، پس بهترین راه  برای تحقق این امر دست کشیدن از کشتار مردم است،  اگر خروج نیروهای خارجی را از افغانستان میخواهند، پس باید از ضرر رساندن به افغان ها و جامعه بین المللی دست بردارند.
 من از امریکا حمایت  میکنم که اعلان کرده اند که دیگر نمیخواهند با طالبان بجنگند بلکه میخواهند روی جنگ با القاعده و شبکه های تروریستی تمرکز کنند. بناً، روند صلح مهمترین روند برای ماست. البته، حرف هایم این چنین بود و این گفته های من به معنای موجودیت سازش یا تبانی میان امریکا و طالبان نیست بلکه این تعبیری است که رسانه ها از اظهارات من کرده اند.
 
سوال: آقای رئیس جمهور، در مورد جز دوم سوالم لطفاًپاسخ دهید که آیا قبل از رهایی زندانیان خطرناک از قید با امریکا مشوره خواهید کرد یا خیر؟
 
رئیس جمهور کرزی: افرادی در میان زندانیان وجود دارند که به باور ایالات متحده به نوعی تهدید بزرگ به نیروهای امنیتی افغان و امریکا و نیروهای ائتلاف بشمار میروند که اکنون در زندان بگرام  محبوس اند. چنانکه اطلاع دارید این زندان امروز به حاکمیت افغانستان انتقال یافت.  در خصوص زندانیان خطرناک، روی دو میکانیزم به توافق رسیده ایم:  میکانیزم اول:  امریکا از طریق تشریک اطلاعات استخباراتی  اداره استخبارات افغانستان را اطلاع میدهد که فلان شخص، تهدید دوامدار امنیتی بشمار میرود و به طور دوامدار تهدید برای امنیت محسوب میگردد.
و زمانیکه ارگان مربوطه افغانستان  کار را روی آن آغاز کرد،  در این موقع یک بورد بازنگری متشکل از افغان ها وظیفه دارد که این مسئله را بررسی کنند و اگر در جریان بررسی ها براساس اطلاعات ملی و بین المللی، ثابت شد که  فلان شخص تهدید دوامدار امنیتی نیست، بعد از آن، مرحله تبادل نظریات بین قوماندان عمومی امریکا که فعلاً جنرال دنفورد هستند و وزیر دفاع ما جنرال بسم الله خان  شروع میشود. و البته  در این مورد محتاط خواهیم بود.  کتباً توافق کرده ایم که ما این مسئله را مدنظر میگیریم.
 پس، برمبنای مدرک خوب و اطلاعات تائید شده در مورد فردی که تهدیدی برای ما محسوب میشود، یقیناً قوانین افغانستان در رابطه به آن، طرزالعمل خاص خود را دارد و طبق قوانین افغانستان، ما چنین فردی را در توقیف  نگه خواهیم داشت. 
 
سوال: تشکر،  جنیفر گلس هستم از بخش نشرات انگلیسی شبکه الجزیره. آقای رئیس جمهور،  از چه نوع نفوذی استفاده خواهید کرد تا طی سفر تان به قطر، طالبان را به میز مذاکره بکشانید؟  طالبان مکرراً گفته اند که نمیخواهند با شما گفتگو و مذاکره کنند.  آیا فکر میکنید که وضعیت تغییر کرده است و این امر باعث خواهد شد که طالبان به میز مذاکره بیایند؟  آقای رئیس جمهور و آقای کری! این بخش سوالم متوجه هر دوی شماست، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر طالبان به میز مذاکره حاضر نشوند؟   شما در حرف های تان در مورد مذاکرات از پیشرفتن حرف زدید، هدف تان از گام برداشتن به پیش چه است؟
 
رئیس جمهور کرزی: خانم محترم! ما میدانیم که طالبان میخواهند تا با شورای عالی صلح و حکومت افغانستان مذاکره کنند. تماس ها و مذاکرات میان ما از قبل جریان دارد، اما بگونه انفرادی.  زمانیکه ما از "روند صلح" نام میبریم،  به این معنا نیست که ما تنها با طالبان بطور غیر رسمی و بین الافغانی گفتگو میکنیم  بلکه روند صلح باید یک پروسه باشد که به رسمیت شناخته شده و رسماً اعلام شده باشد : از یکطرف بین طالبان و شورای عالی صلح  و از طرف دیگر، بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان. بدون اشتراک پاکستان، روند صلح به هیچگونه نتایج مثمر دست نخواهد یافت.  عنصر دیگر در این مورد امریکا و افغانستان اند که با پاکستان و طالبان گفتگو و مذاکره میکنند. 
 پس، ایجاد دفتری برای طالبان در قطر چیزیست که در رابطه به آن به توافق رسیده ایم.  ما آنانی را تشویق میکنیم که به نماینده گی از طالبان به قطر می آیند تا گفتگو های صلح را با شورای عالی صلح به زودی آغاز کنند.  حالا، طالبان منحیث افغانها حق دارند تا با دیگر هموطنان افغان شان مذاکره کنند، آنها میتوانند این کار را هر روزی که بخواهند انجام دهند. چنانکه منحیث هموطن با من مذاکره میکنند، به همینگونه، طالبان حق دارند تا با سایر افغان ها گفتگو و مذاکره کنند.
 وزیر خارجه امریکا: به باور من، رئیس جمهور کرزی سوال تان را بطور اساسی جواب دادند ولی صرف میخواهم به طالبان بگویم که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا واضح ساخته است که امریکا  پس از 2014 نیز به حکومت افغانستان و  روند سیاسی مذاکرات مشروع و دموکراتیک متعهد می باشد. طالبان  میتوانند جز این روند باشند و طریق آن را نیز میدانند ولی اگر طالبان با این روند سیاسی یکجا نشوند و به خشونت ادامه دهند. به باورم، مردم افغانستان همانگونه که در کندهار قیام کردند، برعلیه شان قیام خواهند کرد و برایشان خواهند گفت که دیگر نمیتوانند این خشونت طالبان را تحمل کنند.
 اما طالبان باید در محاسبات شان برای پیوستن با پروسه سیاسی ویا عدم سهمگیری در این روند، این را بخاطر داشته باشند که رئیس جمهور امریکا  هنوز شمار سربازانی را که در آینده در افغانستان باقی می مانند، اعلان نکرده است ولی تعهد کرده است  که اجازه نخواهد داد تا سرمایه گذاری ها و قربانی های امریکا به عقب برگردد .  به باور و امید من، طالبان درک خواهند کرد که صلح و مذاکرات، بهترین راه حلی است برای رفع اختلافات و مشارکت در روند سیاسی به جای  تداوم خشونت.
 چنانکه امروز گفتم، اردوی ملی افغانستان به ظرفیت قابل ملاحظهٔ دست یافته است. طی مدت زمان کوتاه،  انتقال مهم و چشمگیری طی سال جاری صورت خواهد گرفت، همانا رویداد مهمی که در آن افغان ها خود رهبری مسوولیت های امنیتی را بدوش خواهند گرفت. اما امریکا بازهم نقشی در افغانستان خواهد داشت و در آینده نیز در اینجا حضور خواهد داشت. رئیس جمهور اوباما تعهد کرده است تا به حمایت از افغانستان  در آینده نیز ادامه دهد.
 
سوال: تشکر ! آقای رئیس جمهور،  شما گفته های تانرا  توضیح کردید و گفتید که رسانه ها از حرف هایتان تعبیر غلط کرده اند.   ولی اظهارات دیگری نیز داشتید، مثلاً  ادعا کردید که گویا نیروهای ویژه امریکایی اجازه میدهند تا بدرفتاری ها در ولایت وردگ صورت گیرد.  میخواهم بدانم، با  چنین حرف های که اظهار میکنید، آیا نگرانی ندارید که با اینگونه نسبت دادن اتهام اعمال بد، متحد بزرگ تان یعنی امریکا را برنجانید، چنانکه این سخنان باعث بی باوری و خشم امریکایی ها در واشنگتن شده، آیا با این چنین اظهارات، حمایت این متحد نیرومند نظامی و اقتصادی را از دست نخواهید داد؟
 
و سوال دیگرم این است که شما سفری به قطر خواهید داشت، چه چیزی میتواند برایتان این اعتماد را بدهد که طالبان واقعاً آماده هستند تا از خشونت دست بکشند، با سازمان القاعده قطع رابطه کنند و به حقوق زنان واقلیت ها چنانچه در قانون اساسی افغانستان تصریح گردیده، احترام گذارند؟
 
و سوالم از شما آقای جان کری این است که با درنظرداشت مذاکرات دشوار در رابطه به انتقال زندانیان به جانب افغانستان، چه چیزی به شما اعتماد بخشید که موافقتنامه امنیتی به امضا خواهد رسید که بر اساس آن، شمار از نیروهای امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان  باقی خواهند ماند؟   تشکر !
 
رئیس جمهور کرزی: خانم محترم!  در رابطه به نیروهای ویژه امریکایی و ولایت میدان وردگ باید بگویم.  تقریباً شش ماه قبل، ما شکایت های را از اهالی ولایت وردگ دریافت کردیم مبنی براینکه کماندو های که از سوی نیروهای ویژه امریکایی استخدام گردیده بودند، با مردم محل برخورد نادرست میکردند. ما در زمینه این موضوع تحقیق کردیم. با تحقیق، دریافتیم که فردی بنام زکریا که یک امریکایی افغان الاصل است و اصلاً  از ولایت کندهار است،  عضویت همین نیروهای کماندو را دارد و مشترکاً با همکاران اش حقوق مردم ولایت وردگ را شدیداً نقض میکردند. ما این مسئله را با نیروهای ویژه امریکایی و اردوی امریکا مطرح ساختیم. در آن زمان، جنرال آلن  قوماندان عمومی نیروهای امریکائی بود. در مورد این مسئله، تحقیقات را انجام دادیم.  اکثر شکایت های که صورت گرفته بود، حقیقت ثابت شد.  ثبوت و مدارک نشان میداد که این فرد با ملیشه های همکار اش حقوق مردم را  زیرپا میکنند، بشمول شکنجه و کشتار افراد.  و ما از همه راه های ممکن بخاطر اصلاح این وضعیت استفاده کردیم.
 اما متعاقباً طی پنج یا شش هفته، شکایت های بیشتری را دریافت کردیم مبنی براینکه این ملیشه ها یک محصل را شبهنگام از خانه اش با خود میبرند و دو روز بعد، جسد وی را اهالی محل از زیر یک پل دریافت میکنند. و مردم محل گفتند که این کار را نیروهای ویژه امریکایی کرده است.  ما کار را روی این موضوع آغاز کردیم و تحقیقات را در زمینه انجام  دادیم و حکومت امریکا هم تحقیقات خود را انجام داد.
حالا، زمانیکه در ملای عام بخاطر همچو مسائل، چیزی میگویم، بدین معنا نیست که میخواهم با آن اظهارات،  متحدین افغانستان را آزرده خاطر بسازم بلکه هدف من از آن اصلاح وضعیت است. من مسوولیت حفاظت مردم ام را بدوش دارم. من رئیس جمهور این کشورم و تا حد توانم، تامین امنیت و حفاظت مردم ام، وظیفه من است. عیناً قسمیکه حراست و حفاظت از مردم امریکا، وظیفه رئیس جمهور امریکا بارک اوباما است و زمانیکه وی بخاطر حفاظت از مردم اش حرف میزند، حرف هایش برضد کدام کشور ویا مردم دیگری نیست بلکه وی بخاطر حفاظت مردم اش حرف می گوید.  من هم بخاطر حفاظت مردم ام و بخاطر احترام به حقوق آنان  سخن میگویم. برای من جای خوشی و مسرت است که توافق شد که نیروهای ویژه امریکایی و ملیشه های مربوط به آنان، ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ ترک میکنند.  اما، ما افغانها باید نهایت تلاش کنیم تا از مردم خود حفاظت و حراست کنیم.
 یک موضوع دیگری را نیز میخواهم اضافه کنم.  افغانها بیش از هر ملت دیگر  رنج های زیادی را در سالهای پسین قرن بیست و در ده سال گذشته متحمل شده اند.  ما منحیث یک ملت، مستحق امنیت بهتر و احترام بیشتر هستیم.   اندکترین شعور و وجدان ما اجازه نخواهد داد تا راه دیگری را دنبال کنیم.  بناً، سخنان من بخاطر رنجاندن متحدین ویا گرفتن امتیازات نبوده بلکه به هدف اصلاح معضله و وضعیت به نفع همهٔ ما منجمله متحدین افغانستان و همچنان بخاطر امنیت و رفاه مردم افغانستان بوده.  همکاری متحدین با ما ادامه دارد و البته این سخنان این همکاری را خدشه دار نمی سازد و نه هم گفته های من به هدف لطمه زدن به این همکاری بوده.
 خوب، دست کشیدن از خشونت به نفع طالبان است.  این به منفعت آنان است که از کشتار هموطنان شان دست بکشند.  به نفع شان است که از صدمه زدن به نیروهای بین المللی دست بکشند. به خوبی آنهاست که دوباره به کشور شان بیایند و به تربیه فرزندان و سرپرستی خانواده های شان بپردازند و یک زنده گی بهتری اختیار کنند.  این کار برای شان خوب است.  چنانکه آقای جان کری لحظات قبل گفت، کشور ما به پیش گام میگذارد و در حال پیشرفت است. کشور ما به عقب برنمی گردد.  اجازه نمی دهیم که کشورما به عقب برگردد. بنابرین، چنانچه طی سفر  اخیرم به امریکا در پوهنتون جورج تاون اظهار داشتم،  ما نخبگان را بدور هم جمع کرده ایم، و این قشر تحصیل کرده مانند کلوله ای از برف بزرگ شده و به سرعت به پیش میرود.
 این توده بزرگ برفی بطرف پائین کوه در حرکت است و هرآن چیزی که در مسیر راه اش قرار میگیرد، آنرا از راه اش دور خواهد ساخت.  بناً، بهتر است، طالبان از مسیر این کلوله برف فاصله گیرند و خود را مانند برف ریزه ها جز این توده بزرگ برفی ساخته و با آن یکجا شوند تا آینده بهتری در پیشرو داشته باشند.
 
وزیر خارجه امریکا: تشکر، خانم اندرا!   در ماه جنوری، رئیس جمهور اوباما اعلان کرد که ما متعهد هستیم با افغانستان به یک موافقتنامه امنیتی هرچه زودتر دست یابیم. و همه درک میکنند که برای امریکا مهم است تا یک سلسله معیار ها و محافظتی را داشته باشد که در دیگر کشورهای که در آن نیروهای شان مستقر اند، دارند. در هر کشوری که سربازان امریکایی حضور دارند،  یک مقدار اختیار معینی به امریکا  اختصاص داده شده است.  حالا،  این کار باید صورت گیرد، همه ما میدانیم و چنانچکه جنرال دنفورد و تمامی فرماندهان سخت تلاش کردند تا این کار را انجام دهند و در مطابقت با عالی ترین معیارها و احترام به حاکمیت افغانستان، ماموریت شان را در افغانستان انجام دهند.   براساس صحبت های که شام امروز با رئیس جمهور کرزی داشتم، من کاملاً اطمینان دارم که وی متعهد است تا ما به امضای این موافقتنامه امنیتی دست بیابیم و اطمینان و اعتماد کامل دارم که ما به گفته های خود عمل خواهیم کرد.
 
سوال: نخست از همه، تشکر ! محمد حفیظ هستم خبرنگار تلویزیون شمشاد.  آقای جان کری به افغانستان خوش آمدید!  من دو سوال دارم.  سوال اولم از شماست و سوال دوم ام از رئیس جمهور کرزی.   چنانچه میدانید گفتگوها میان کابل و واشنگتن روی موافقتنامه امنیتی هنوز هم ادامه دارد، اگر کشور دیگری بر افغانستان حمله کند،  آیا امریکا از افغانستان دفاع خواهد کرد؟  و آیا آماده دفاع از افغانستان هستید؟
 
د رئیس صاحب نه  زما پوښتنه  دوه برخې لرِی که څه هم نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلام کړی، خوهغه څنګه  چې لازمه وه  په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی، ستاسو له نظره، اصلی او جدی ستونزې په دې برخه کې څه دی اوبله د قطر د پروسې لپاره د طالبانو یو مهم شرط دا ؤ چې باید ددوی زندانیان خوشې شی،  آیا هلته به په دې باره کې هم تاسو خبرې کوئ  او د هغوی بندیان چې د دوی مهم شرط ؤ خوشې کیږی که نه؟
 
وزیر خارجه امریکا: در رابطه به موافقتنامه امنیتی و دفاع از افغانستان در صورت که حمله بالای آن صورت بگیرد،  اجازه دهید تا با صراحت کامل بگویم.  امشب گفتم که تعهد رئیس جمهور اوباما این است که اجازه نخواهد داد که دستاورد های مان  از دست برود و در موافقتنامه امنیتی بین دو کشور و همچنان در موافقتنامه همکاری های استراتژیک که قبلاً میان امریکا و افغانستان امضا شده است،  امریکا  یک سلسله تعهداتی دارد در برابر افغانستان. ما افغانستان را کمک میکنیم تا توانایی دفاع از خود را پیدا کند. افغانستان یکی از بزرگترین اردو ها را در منطقه خواهد داشت که شمار آن به 352000 سرباز میرسد و افغانستان  توانایی فوق العادهٔ را برای دفاع از خود خواهد داشت –چنانچه از قبل ثابت ساخته است- چون امروز نیروهای امنیتی افغان رهبری اکثریت عملیات ها را بدوش دارند و در  سال جاری،  طی چند ماه،  افغانها رهبری همه عملیات ها را در سراسر خاک شان بدوش خواهند داشت.  بناً، افغانستان هم اکنون توانایی و ظرفیت اش را ثابت ساخته است که میتواند از خود دفاع و حراست کند.
 ما با افغانستان مشترکاً کار خواهیم کرد تا  اطمینان حاصل کنیم که تفاهم منطقوی بین کشور های منطقه به وجود بیاید و چنان روند صلح داشته باشیم که براساس آن، تمامیت و حاکمیت هر کشور احترام شود و این یک مسئله بسیار مهم است.  بناً، باور من این است که امنیت افغانستان در حال بهبود است و طی دو سال آینده بیشتر بهبود خواهد یافت و اعتماد دارم که در موافقتنامه امنیتی، به یک تفاهم کامل  در رابطه به چگونگی تحقق این هدف، برسیم.
 
رئیس جمهور کرزی: صحیح ده چې کار ډیر کرار روان دی او په هر مورد کې چې زمونږ د پاکستان د همکارۍ سخت ضرورت دی، متاسفانه نه ده شوې که ستاسو په یاد وی قرار دا ؤ چې په کابل کې د علماوو یو مجلس جوړ شی د دواړو هیوادونو د افغانستان او پاکستان او ددې د برابرولو له پاره د افغانستان  هیأت د محترم مولوی صاحب کشاف په مشری لاړؤ پاکستان ته اوهلته یې د پاکستانی هیأت سره مذاکرې وکړې. د هغوی هیأت مشر مولانا اشرفی صاحب ؤ ،خو هغوی دا غوښتل چې طالبان دې د علماوو په دغه غونډه کې چې په کابل کې جوړېده، شرکت وکړی، مونږ ور سره موافق ؤ، مونږ اعلام هم وکړ چې خدای دې راولی، طالبان په دغه غونډه کې دې ګډون وکړی په کابل کې او بیا څو شپې وروسته  مولانا اشرفی صاحب اعلان وکړ چې افغانستان کې خارجیان دی او دلته جهاد روا دی او انتحاری حملې دې پر افغانانو وشی.
 
نو دا یوه مشکله معامله ده او هغه  رقم همکارۍ چې باید وشی نه کیږی، خو  د سولې پروسه د افغانانو او د پاکستان یو اساسی ضرورت دی.
 مونږ یوازې د افغانستان په باب نن خبره نه کوو، مونږ د پاکستان په باب هم  تشویش لرو. متاسفانه، په پاکستان کې تلفات تر افغانستان ډیر دی. مونږ پرې خوا بدی یو چې هلته هم دا تلفات شته  او هغوی هم خپل وجود او خپل وروڼه ګڼو، نو یو وارې بیا نه یوازې پر طالبانو بلکې د پاکستان پر حکومت هم غږ کوم چې موقع دې له لاسه نه ورکوی او په دې امید دې نه کینی چې سبا به دوی ته بهتره موقع وی بلکې ورځ په ورځ افغانستان تقویه کیږی او افغانستان د پاکستان سره وروری او دوستی غواړی. هیله مې داده چې پاکستان د یو پیاوړی افغانستان سره د دوستۍ اراده وکړی او دا به یې په ګټه وی. بلکل مونږ یې طرفدار یو، د ګوانتانامو د زندان څڅه دطالبانو د خوشې کیدو حمایت کوو اوکړی مو دی او  دا حمایت مو دوه کاله مخکې هم امریکې ته او هم ملل متحد ته ابلاغ کړی دی، مونږ ترې حمایت کوو.
 تشکر،  یار زنده و صحبت باقی!
 
تاریخ نشر: Mar 25, 2013
 ۵ حمل ۱۳۹۲ خورشیدی   
https://payam-aftab.com/vdcaamnu.49n6m15kk4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0