تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب : 16860
بنیاد غازی نایب امین‌الله خان یک نهاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد که جهت رفاه اجتماعی و ارتقای سویه حیاتی و رهنمای سالم مردمان منطقه و کشور بنیانگذاری گردیده‌است، از آنجائیکه در جهان معاصر، دین مبین اسلام مقام شامخ و برجسته را دارا می‌باشد، دین مبین اسلام مسلمانان را در پیشبرد امور زندگی به مشورت و رهنمائی هدایت فرموده‌است.
بنیاد غازی نایب امین‌الله خان
مقدمه:
بنیاد غازی نایب امین‌الله خان یک نهاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد که جهت رفاه اجتماعی و ارتقای سویه حیاتی و رهنمای سالم مردمان منطقه و کشور بنیانگذاری گردیده‌است، از آنجائیکه در جهان معاصر، دین مبین اسلام مقام شامخ و برجسته را دارا می‌باشد، دین مبین اسلام مسلمانان را در پیشبرد امور زندگی به مشورت و رهنمائی هدایت فرموده‌است. بناّ به پیروی از اساسات دین مقدس اسلام عزیز ضروری دانستیم که در بین اقوام مختلف افغانستان به تأسیس این بنیاد اقدام نمایم.
خدای عزوجل را شکرگزاریم که فرصت دست داد و مجال آن را یافتیم تا دربارهٔ مشکلات موجود اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معضلات حیاتی که دامنگیر کشور عزیزما افغانستان است با تفکر و تعقل عالی به اندیشیم و مبتکرانه راه حل آنرا جستجو نمایم تا باشد یک اندازه سهولت و بهبودی در امور، حیاتی و اجتماعی در کشور عزیز ما رونما گردد.
خداوند (ج) در قرآن مجید در پاره بیست و پنجم در سوره بیست و چهارم شوری برای هدایت مسلمانان چنین ارشاد فرموده‌اند.
(بسم الله الرحمن الرحیم * والذین استجابو الربهم و اقامو الصواه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنهم ینفقون *پاره ۲۵ سوره شوری، آیه ۳۸.)
ترجمه:
{آنانیکه قبول کردند فرمان پروردگار خود را و بر پا داشتن نماز را و کارهایشان از سر مشورت باشد با یک دیگر و از آنچه روزی دادیم ایشان را خرچ می‌کنند}.
هکذا حضرت مولانا جلاالدین مجمد بلخی (ح) در دیوان مثنوی خویش در مورد مشورت کردن مسلمانان با یکدیگر شعری را سروده که دارای مفاهیم خیلی عالی و ازشمند است.
ورچه عقــل هست با عقــل دیگر     یـارباش و مشـورت کن ای پدر
با دو عقل از بس بلان‌ها وارهی       پای خود بر اوج گردون هانهی
همچنان حضرت مولانا در دفتر اول مثنوی خویش می‌فرماید:
مشورت ادراک و هوشیاری دهد        عقل‌ها مر عقل را یاری دهد
گــــفت پیغامبر بکن ای رای زن        مشورت کالـمستشار و مؤتمن
حضرت مولانا شاعر متصوف و صوفی و عارف عالی‌مقام است. شعر فوق‌الذکر از نگاه تصوف و عارفانه سروده که واقعاً اگر مریدی با پیر خود سر مشورت بگیرد، همانا به اوج آسمان‌ها می‌رسد.
 در جهان امروز اکثر چالش‌ها و جنگ و جدال جهانی به وسیله همین کلمه مقدس (مشورت) حل و فصل می‌گردد، طوریکه برای همگان معلوم است ایجاد سازمان‌ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سراسر جهان برای بهبود و رفاه و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سادت افراد بشر به واسطه اشخاص صلح دوست جهان که هدف و مقاصد بدون قید و شرط و بدون در نظر گرفتن دین، نژاد، زبان، رنگ، و اصلیت افراد بشر برای تأمین صلح و احترام به حقوق بشر به تأسیس این سازمان‌ها اقدام نموده که جهان امروز را به یک قریه و یک دهکده کوچک مبدل نموده‌است، همچنان به اساس همین هدایتی یکه خداوند (ج) در قرآن کریم به تمام پیروان خود حکم نموده تا برای حفظ ورشد و توسعه جهان اسلام به یک دیگر مشورت نمایند مسلمان جهان در یک سازمان بزرگ‌تر که واقعاً شایسته دین مبین اسلام است دور هم جمع شده که می‌توان از آن حمایت و تسحین نمود همانا این سازمان سازمان همکاری‌های اسلامی می‌باشد سازمان همکاری‌های اسلامی و سازمان‌ملل متحد و پارلمان‌های ملل جهان به اساس همین مشورت تشکیل یافته‌است که به تصور ما مشورت یگانه وسیله مؤثر و خوب یکه برای زیست با همهٔ افراد بشر با یکدیگر با همدیگر همدستی و همکاری برای حفظ صلح و سلامت یک جهان سالم اعاری از خوشونت وظایف و ایمانی، وجدانی و جایب آدمی و آدمیت را تشکیل می‌دهد، حضرت سعدی (ح)  به همین ارتباط چنین می‌فرماید:
بنی آدم اعضــای یکدیگر اند           که در آفرینش زیک جوهرند
چو عضــوی بدر دارد روز گار           دیگر عضوها را نمــاند قرار
توگرز محنت دیــــگران بیغمی        نشـــاید که نامـــت نهند آدمـــی

آری حضرت سعدی (ح) و جایب انسانی و انسانیت را خیلی نیکو، زیبا و موزون و معقول ارشاد فرموده‌اند که امروز مایه افنخار تمام جهان اسلام و انسانیت در جهان می‌باشد که به سر لوحه و طاق عمارت ملل متحد این شعر زیبا و موزون قرار گرفته‌است.
اگر نیک به اندیشیم در خواهیم یافت که شفقت، همدردی و همنوعی دوستی و زیست باهمی و مشورت را خدوند (ج) در قرآن مجید و حضرت محمد (ص) در احادیث و دانشمندان، علمای جدید، شعراء نام‌آور جهان در کلام منظوم و منشورهای خویش بیان نموده و انسان‌ها را به پیروی از آن دعوت نموده‌اند.
بی پرده اظهار باید نمود که توضیح و تشریح مفاهیم و معنای عالی کلمه مشورت ازتوان قلم ما خارج است و به همین مختصر اکنفا می‌نمایم.
خوشبختانه ما چند تن از اشخاص خبیر و مبتکر او لاده و قوم مرحوم غازی نایب امین‌الله خان لوگری گردهم آمده و مفکوره ایجاد یک بنیاد را تحت نام (بنیاد غازی نایب امین‌الله خان) طرح‌ریزی کرده زیرا نایب امین‌الله خان یگانه مرد جرگه‌ها بوده که مانند سایر مردان بزرگ جهان به صلح و امنیت اشخاص بشر می‌اندیشید بالاخص در کشور عزیز ما افغانستان، بهمین دلیل است که این بنیاد به نام نامی این شخصیت عالی مقام مسمی گردیده‌است و تمام اعضاء آن به اتفاق آراء به تصویب آن مبادرت ورزیده‌اند که متشکل از اهداف ومرام و مجالس ذیل می‌باشد.

فصل اول
احکام عمومی
مرام‌نامه و اساسنامه بنیاد غازی نایب امین‌الله خان
ماده اول: این اساسنامه مطابق حکم ماده (۳۵) قانون اساسی جمههوری اسلامی افغانستان و حکم ماده (۲) قانون احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی نافذه کشور تدوین و ترتیب گردیده‌است.
ماده دوم: دفتر این بنیاد در زادگاه اصلی غازی نایب امین‌الله خان در قلعه نایب در قریه برکی را جان ولسوالی برکی برک قرار دارد مرکز فرعی آن در شهر کابل (در سرک اول خوشحال خان مینه و پروان سوم) قرار دارد.
ماده سوم: این بنیاد یک نهاد اجتماعی و اقتصادی که منوط و مربوط به شخصیت عالی جناب مرحوم غازی نایب امین‌الله خان (رح) بوده وغیر وابسته و مستقل می‌باشد.
ماده چهارم: اسم این نهاد به نام (بنیاد غازی نایب امین‌الله خان) مسمی گردیده‌است.
ماده پنجم: فعالیت این بنیاد از طریق راه اندازی کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌ها مطابق پلان و بودجه آن صورت می‌گیرد.


فصل دوم اهداف
اهداف عمومی
اهداف و مرام عمده بیناد (غازی نایب امین‌الله خان) اتفاق و اتحاد باهمی و صلح سراسری و دایمی و تأمین و حفظ امینیت مطمئن و زدودن فقر، بیسوادی و رسوم عنعنات ناپسندیده در میهن بوده و برای رسیدن بکاروان ترقی و تعالی و انکشاف متوازن و تحکیم حاکمیت ملی و استقراری عدل و قانون و حراست از استقلال؛ و آزادی دموکراسی و تمامیت ارضی و کشورعزیز ما افغانستان و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های فردی و آزادی بیان از هیچگونه سعی و تلاش، اهتمام و مبارزه سالم دریغ نخواهد ورزید. هکذا حمایت از صلح و امنیت، محو فساد اداری، محوزرع، قاچاق مواد مخدره وانسان مبارزه برای محو خشونت علیه اطفال و زنان وپشتیبانی از حق تعلیم و تعلم آن‌ها در سراسر جهان، منطقه و افغانستان.
توضیح اهداف ماده وار:
۱-  هدف عمده و کلی بنیاد غازی نایب امین‌الله خان، اتحاد و اتفاق با همی و یکپارچگی اعضای بنیاد و سایر اقوام کشور، عاری از هرگونه تبعیض تژادی، قومی، سمتی و جنسی بوده، می‌باشد.
۲-  حل معضلات و جدال قومی از طریق شورای این بنیاد.
۳-  مساعدت مالی در امور خریه مساجد، تکایاو هدیره جایها و غیر مسائل خریه.
۴-  همکاری عام و تام اعضای بنیادی در پروگرام‌های همیستگی دولت.
۵-  تماس‌ها و تقاضاها همیشگی و پیگیربه ارگانهای دولتی راجع به انکشاف متوازن ولایت لوگر، از قبیل برق، آبرسانی، ایجاد کلینیک‌های صحی، شفاخانه‌ها، مکاتب و مدارس دینی و مکاتب مسلکی دارالمعلمین‌ها و پوهنتون‌ها مطابق به معیارهای ملی و بین‌المللی.
۶-     جهت فراگیری و به میان آموردن فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی تعلیمات و فنون و تکنولوژی عصری در کشورایجاد کورس‌های قصیرالمدت و نشریه ماهوار بنیاد تدویر خواهد یافت.
۷-     اعمار خانه‌های فرهنگی (کثرالاهداف) که از آن به مجالس خوشی و وفتحه‌گیری و مقاصد تعلیمی و فرهنگی استفاده به عمل آید در کابل و لوگر.
۸-     مبارزه علیه تبعیض نژاد، لسانی، سمتی و مذهبی در منطقه و سطح کشور.
۹-     سهم‌گیری اعم از مرد و زن در امور اجتماعی، اقتصادی و رفاهی کشور.
۱۰-  مبارزه علیه محو خشونت علیه اطفال و زنان و حمایت از حقوق تعلیم و تعلم و کار آنان.
۱۱-  ایجاد کتابخانه‌ها و ورزشگاه‌ها در کابل و لوگر.
۱۲-  تحقیق وطبع کتاب‌ها و جراید در مورد حیات سیاسی و کارنامه‌های غازی نایب امین‌الله خان و سایر شخصیت‌های علمی و فرهنگی و روحانی و ملی کشور ولایت لوگر.
۱۳-  حمایت کامل از اعلان دولت علیه محو کامل فساد اداری و رشوه‌ستانی.
۱۴-  تشویق و ترغیب تجاران ملی و سرمایه داران به غرض ایجاد دستگاه‌های صنعتی و کارخانه‌ها و فابریکات کوچک و تشبثات خصوصی در ولایت لوگر.
۱۵-  عرضه خدمات اجتماعی به خاطر ارتقای سویه حیاتی مردمان منطقه و لایت لوگر از بودجه بنیاد.
۱۶-  همدردی و غم‌شریکی و مساعدت در امور فاتحه‌گیری اعضای بنیاد.
۱۷-  از بین بردن رسوم عنعنات ناپسندیده غیر اسلامی و غیرشرعی از قبیل خرج‌های افراطی در مراسم فاتحه‌گیری و مراسم عروسی‌ها در هوتل‌های پررزق برق و تادیه مالور خرج گزاف تویانه، ریفورم اصلاحات مؤثر در زمینه.
۱۸-  تدویر سمینارها و کنفرانس‌ها و تجلیل ساگرد تولد نایب امین‌الله خان و دعود از شخصیت فرهنگی و مور خین جهت اشتراک در آن.
۱۹-  مبارزه مصلحت آمیز به خاطر اعاده حقوق تلف شده به بزرگداشت غازی نایب امین‌الله خان از قبیل عدم صدور مدال بنام وی احیای نامگذاری جاده بینی حصار و غیره.
۲۰-  ایجاد کمیته تجارت و سرمایه‌گزاری اعضای بنیاد به خاطر حمایت و بقای بنیاد.

فصل سوم
تشکیلات
ماده ششم: تشکلات بنیاد قرار ذیل است
۱-  مجمع عمومی
۲-  هیئت مدیره
۳-  مجلس مؤسسان
۴-  کمیته‌ها
ماده هفتم: مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در بنیاد می‌باشد که سال یکبار تشکیل جلسه می‌نماید؛ و طرز دعوت آن از طریق تلیفون‌ها و مکاتب صورت می‌گیرد و دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد.
۱-  انتخاب و عزل رئیس از طریق انتخابات آزاد.
۲-  تغیرات و تعدیلات در اساسنامه
۳-  تصویب بودجه سالانه.
۴-  استماع گزارشات هیئت مدیره.
۵-  انتخاب و عزل هیئت مدیره.
ماده هشتم: هیئت مدیره ارگان دایماً فعال بنیاد می‌باشد که ماه دوبار تشکیل جلسه می‌نماید و دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد.
۱-  جذب و اخراج اعضاء.
۲-  استماع گزراشات کاری کمیته‌ها.
۳-  تشکیل کمیته‌ها به خاطر پیشبرد امور بنیاد.
۴-  ترتیب آجنداء جلسه.
۵-  ترتیب دفاتر مالی و داری و صورت حساب ماهوار بنیاد.
۶-  ملاقات با اشخاص و ادارات دولتی و سازمان‌های بین‌المللی.
۷-  جدوجهد برای کسب و عضویت بنیاد در جامعه مدنی و بنیادهای ملی و بین‌المللی.
۸-  جمع‌آوری حق‌العضویت و حق‌الشمول اعضاء.
۹-  تعین حق‌العضویت و حق‌الشمول اعضاء بنیاد و تادیه حق‌العضویت در سازمان‌های ملی و  بین‌المللی.
۱۰-  اشتراک جلسات و سمینارها و ورکشاپ‌ها داخلی و خارجی.

توضیح فعالیت‌های هیئت مدیره به‌طور مفصل:
 - هیئت‌مدیره ماهوار جلسه نموده در مورد موضوعات آجندا تصاویب به عمل می‌آورند و عنداالضرورت به دعوت منشی و موافقه رئیس، جلسه فوق‌العاده را نیز دایر کرده می‌تواند.
- هیئت مدیره صلاحیت دارد که اعضای جدید را بپذیرد یا بنابر دلالیل موجه رد نمایند.
- اگر یکی از اعضای بنیاد الی شش ماه حق‌العضویت خویش را تادیه ننماید، هیئت مدیره صلاحیت دارد، در موردش تصمیم اتخاذ نماید، اما پول حق‌الشمول و حق‌العضویت وی قابل استرداد نمی‌باشد.
- تعیین مقدارم حق‌الشمول و حق‌العضویت به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و منظوری مجلس مؤسسان صورت می‌گیرد.
- هیئت مدیره صلاحیت مصرف پولی بنیاد را مطابق طرزالعمل منظور شده دارا می‌باشد.
- هیئت مدیره صلاحیت باز نمودن حساب را در یکی از بانکهای دارند.
- هیئت مدیره مسؤول ترتیب و تنظیم دفاتر بنیاد نیز می‌باشد.
- شخص رئیس یا در غیاب وی معاونین بعد از تصویب هیئت مدیر چک برداشت پول را از بانک امضاء کرده می‌توانند.
ماده نهم: مجلس مؤسسان یگانه مسؤول ایجاد بنیاد بوده و سعی می‌نمایم تا اولاً قوم نایب خیل را به‌طور خاص و سایر اقوام کشور را به‌طور عام بدون تبعیض در این بنیاد جلب و جذب نماید.
۱- مجلس مؤسسان در سال اول تأسیس وظیفه مجمع عمومی را بعهده دارد.
۲- مجلس مؤسسان سال یکبار جلسه می‌نمایند.
۳- جلسه به حضور داشت دو ثلث اعضاء دایر شده می‌تواند.
۴- هیئت مدیره بنیاد به اساس رأی‌گیری آزاد نخست توسط مجلس مؤسسان و بعداً توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود.
۵- اساسنامه بیناد توسط مجلس مؤسسان تدوین و تصویب می‌شود.
۶- در ختم سال اول مجلس مؤسسان مجمع عمومی رادیر نموده وظایف خویش را رسماً به آن تفویض می‌کند و مجلس مؤسسان در مجمع عمومی مدغم می‌گردد.

ماده دهم:کمیته‌های بنیاد عبارت اند از:
۱-  کمیته اداری
۲-  کمیته مالی
۳-  کمیته فرهنگی
۴-  کمیته تبلیغات و نشرات
۵-  کمیته امور خیریه
۶-  کمیته مصلحین (کمیته حل منازعات قومی و منطقوی)
۷-  کمیته ساختمان پروژه‌های کوچک محلی
۸-  کمیته تجارت و سرمایه‌گزاری
۹-  کمیته ارتباط خارجه


فصل چهارم
شرایط عضویت حقوق وجایب و شرایط اخراج
- هر شخص عاقل و بالغ که متهم به جرم و جنایت و خیانت ملی محکوم نباشد و سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده باشد اساسنامه بنیاد را بپذیرد و حق‌الشمول و حق‌العضویت را بپردازد شامل این بنیاد شده می‌تواند.
- هر عضو بنیاد در آغاز مبلغ ۵۰۰ افغانی بنام حق‌الشمول و در اخیر هر ماه مبلغ ۵۰ افغانی بنام حق‌العضویت به خزانه بنیاد می‌پردازد.
- هر یک از اعضای بنیاد دارای حقوق مساوی می‌باشد و حق یک رأی را در مجمع عمومی دارا می‌باشد.
- هر عضو بنیاد از مزایای مادی و معنوی این بنیاد به صورت مساوی استفاده کرده می‌تواند.


فصل پنجم
ماده یازدهم: وجایب اعضاء قرار ذیل است.
- پرداخت حق‌الشمول و حق‌العضویت.
- پیروی از اساسنامه بنیاد
- نجام وظایف که از طرف بنیاد برای وی سپرده می‌شود به اجرای آن مکلف می‌باشد.
ماده دوازدهم: شرایط اخراج:
- اگر یکی یا چند از اعضاء بنیاد حق‌العضویت و الی سه ماه نپردازد عضویت وی سلب و از بنیاد اخراج می‌شود پول حق‌الشمول و حق‌العضویت پرداخته شده وی قابل استرداد نمی‌باشد.
- هرگونه جرم، خیانت و فساد اعضاء بنیاد فردی شمرده شده و بنیاد غازی نایب امین‌الله خان در آن دخیل نبوده و این بنیاد آن را فردی تلاقی نموده و تا سطح اخراج اعضاء که به اینگونه اعمال متهم می‌باشند مبادرت خواهند ورزید و این عضو از بنیاد اخراج می‌گردد.


فصل ششم
ماده سیزدهم:منابع تمویل و طرز نظارت بر آن
۱-  حق‌الشمول
۲-  حق‌العضویت
۳-  عواید فروشات نشریه‌ها کتب و مجلات.
۴-  کمک‌های بلا عوض تجارملی و اشخاص خیراندیش ملی.
۵-  مساعدت بی شایبه بدون قید و شرط اشخاص و مؤسسات و دونرها به غرض اعمار پروژه‌های کوچک زیر بنایی.
۶-  کمیته تجارت و سرمایه‌گزاری اعضاء بنیاد.
۷-  عواید کورس‌ها و بنیادهای تعلیمی که به سرمایه بنیاد تأسیس می‌گردد.

ماده چهاردهم: طرز نظارت از دارای بنیاد (یک حساب بانکی در یکی از بانک‌ها افتتاح نموده و امضاء رئیس و دو نفر از اعضاء مالی این بنیاد به بانک معرفی می‌گردد).
هیئت نظارت به خاطر مراقبت و کنترول امور مالی و بودجه بنیاد توسط مجمع و در حال حاضر توسط مجلس مؤسسان به‌طور رأی‌گیری آزاد انتخاب می‌شود.
۱- هیئت نظارت در اخیر هر سال یک مراتبه جلسه می‌نمایند و امور مالی و بودجه بنیاد را ارزیابی می‌نمایند
۲- هیئت نظارت عندالضرورت به دعوت هیئت مدیره جلسه فوق‌العاده را نیز تدویر می‌نمایند. این اساسنامه بنیاد طی شش فصل و چهارده ماده به شیوه و موافق اصول شریعت غرای محمدی (ص) از طرف تمامی اعضای بنیاد تدوین یافت، البته بعد تصویب مجمع عمومی و در حال حاضر مجلس مؤسسان که فعلاً عوض مجمع عمومی ایفای وظیفه می‌نماید مرعی الاجرا دانسته می‌شود.


فصل هفتم
احکام متفرقه
توضیح نشان و مهر بنیاد
کتاب که روی ریل گذاشته شده‌است نشان تعلیمات دینی و تعلیمات و فنون عصری و تکنولوژی بوده و افاده آگاهی از علوم را می‌نماید. در تحت کتاب یک دسته از خمچه نازک بوده که شکستن هر عدد خمچه به تنهایی برای هر کس سهل و آسان است. اما شکستن خمچه‌ها به‌طور کل و مجموعی توسط هیچ‌کس ممکن نیست که این خود مفهوم اتفاق و اتحاد را می‌رساند. زمانیکه بسته آن باز می‌شود و طاقه گردد آن گاه از هم می‌پاشد.
تبصره:
۱-  لایحه کاریا دستور العمل کار هیئت مدیره کمیته‌ها بعداً تنظیم و پس از منظوری مجلس مؤسسان بدسترس هیئت مدیره گذاشته می‌شود.
۲-  این بنیاد مهر مخصوص دارد نشان بنیاد می‌باشد.
۳-  البته در تطبیق و برآورده شدن اهداف و مرام اساسنامه هذا اولیت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
تصویب اساسنامه بنیاد
این اساسنامه بنیاد که دارای شش فصل وچهارده ماده می‌باشد در جلسه تاریخی ۲۶/۹/۱۳۸۹ مجلس مؤسسان ماده وبعد از قرائت شد و غور و تعمق به اتفاق آرا تصویب گردید.
۱-  ملک حاجی نثار احمدی
۲-  امام الدین خان
۳-  شیر حسن خان
۴-  محمد نذیرخان
۵-  حاجی کریم الله خان
۶-  شمس الحق خان
۷-  رئیس محمد شعیب خان
۸-  حاجی سید محمود خان
۹-  داکتر عصمت الله خان
۱۰- داکتر محمد یعقوب خان
۱۱- محمد امین خان
۱۲- بشیر احمد خان
۱۳- دگرمن غلام نبی خان
۱۴- الحاج نصیر احمد خان
۱۵- حاحی ضیا الله خان
۱۶- نجیب الله خان
۱۷- محمد حسن خان
۱۸- داکتر عزت‌الله خان
۱۹- حاجی عبدالهادی خان
۲۰- احسان الدین خان
https://www.payam-aftab.com/vdcawan6.49nii15kk4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

تشکر از وب سایت پیام آفتاب که اساس نامه بنیاد غازی نایب امین الله خان نشر نمودند
برای معلومات بیشتر به صفحه خاص بنیاد غازی نایب امین الله خان که در فیس بوک ترتیب یافته است در تماس شوید.
https://www.facebook.com/pages/edit/?id=135890216522515&sk=picture#!/pages/Nayeb-Aminullah-Khan-foundation/135890216522515
Dear Friends

Please Refer to attachments
بنیاد غازی نایب امین الله خان
ریاست کمیته ( کادر علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان)
ریاست دارالانشای

نوت:
تعدیلات فوق در مرامنامه و اساسنامه به واسطه اعضای ریاست دارالانشای و ریاست کا درعلمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان وارد گردیده است .
لطفاً نظریات، انتقادات و پیشنهادات خویش را به صورت رسمی به ایمیل آدرس بنیاد غازی نایب امین الله خان nayebaminullahkhanfoundation@gmail.com الی اول ثور سال 1394 ارسال نموده ، ممنون سازید. و یا به شماره تلیفون 0782255208 در تماس شوند و در غیر آن شخصیت های حکمی و فزیکی حق شکایت را نخواهند داشت.

بسم الله الرحمن الرحیم
مرامنامه و اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان
مقدمه :
بنیاد غازی نایب امین الله خان یک نهاد علمی و مسلکی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملی وبین المللی مستقل، غیروابسته، انتفاعی وغیر انتفاعی می باشد که جهت رفاه اجتماعی، ارتقای سویه حیاتی و رهنمای سالم علمی و مسلکی برای مردمان کشور، منطقه و جهان بنیانگذاری گردیدهکه باعصری ترین سیستم مطابق به استندرد های ملی و بین المللی عیار می باشد. تا بتواند دررقابت سالم با سیستم سایرسازمان های ملی و بین المللی مورد مقایسه قرار گیرد.
از آنجاییکه درجهان معاصر دین مقدس اسلام از مقام شامخ و برجسته برخوردار می باشد، جامعه بشری را در پیشبرد امور زندگی به مطالعات علمی، مسلکی وتحقیقاتی هدایت فرموده، به پیروی از اساسات دین مقدس اسلام و رهنمود های شرعیت غرای محمدی (ص) وهدایات علمای جهان اسلام و با توجه به سوابق تاریخی دربار خلفای راشدین (رض) و سیستم های عصری و جدید حکومات جهان اسلام و سایر کشورهای جهان که جهت آسایش و رفاه عامۀ ملت های جهان بوجود آمده است که همیشه پایه های آن بواسطه بنیاد های علمی و مسلکی آن استوار می باشد که از یک جامعه سالم علمی و مسلکی برخاسته و همیشه با توصیه های علمی و مسلکی خود ملت، دولت و جامعه خود را تغذیه و قوت می بخشد، بخصوص در جوامع اسلامی به این سیستم علمی و مسلکی نهایت ضرورت محسوس است، روی این ملحوظ ضروری پنداشته می شود که تا در کشور عزیز ما افغانستان مانند سایر کشور های جهان به تأسیس چنین بنیاد علمی و مسلکی اقدام صورت گیرد.
خداوند عزوجل را شکر گذاریم که فرصت دست داد ومجال آنرا دریافیتم تا در راه علمی و مسلکی شدن کشور عزیزما افغانستان درمطابقت به احکام الهی و با استفاده از مفادات قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، کنوانسیون های ملی و بین المللی جهت رفع نیازمندی های علمی و مسلکی کشور به ایجاد این بنیاد عصری و جدید همصدا با اقتضای عصر و زمان غرض بلند بردن آگاهی و افکار عامه به سطح فوق تحصیلات عالی و مسلکی(دکتورا) درعرصه های مختلف اعم ازصحت عامه، امنیت غذایی، زراعت، آبیاری و مالداری، رشد اقتصادی کشور، تجارت وسرمایه گذاری، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، آب، حکومت داری خوب، امنیت، روابط بین المللی، تکنالوژی، انکشافات متوازن اجتماعی، تکامل فردی، بلندبردن ظرفیت های علمی، فنی و مسلکی، رشد سالم اجتماع و حل معضلات حیاتی که دامنگیر کشور عزیزما افغانستان، منطقه و جهان می باشد، اقدام صورت گیرد. تا باشد این بنیاد به مثابه یک نهاد مستقل و غیر وابستهء علمی و مسلکی در راه از بین بردن فاصله میان ملت، دولت و تأمین روابط میان ملت های جهان و همچنان حامی و پشتیبان سرمایه مادی و معنوی ملی کشور و همکار خوب و متعهد برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض پخش، تحقق، تطبیق، توضیح و تشریح قوانین، پالیسی های فرهنگ اصیل سیاسی افغانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان در سطح ملی و بین المللی قرارگیرد.
بنیاد غازی نایب امین الله خان درحالیکه دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن میگیرد، بعد از غور و بررسی و مطالعات دقیق علمی و مسلکی که از جانب اعضای دارالانشا و کادر علمی و مسلکی این بنیاد (NayebAminullah Khan Foundation Academic Research Center of Nayeb Aminullah Khan Foundation for Science and Technology ARCNAKFS&T)) در خصوص ساختار تشکیلاتی ( مرامنامه و اساسنامه) صورت پذیرفته است، البته بعد از مطالعه و درک بهتر شدن اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بلند رفتن سطح دانش علمی و مسلکی کشور در مطابقت به منافع علیای کشور به این نتیجه میرسند تا تغییرات سالم علمی و مسلکی را در اهداف و ساختار تشکیلات این بنیادNayeb Aminullah Khan Foundation(NAKF) وارد نمایند. تا بنیاد غازی نایب امین الله خان بتواند مانند سایر نهاد های ملی و بین المللی به مطالعات علمی و مسلکی خود جهت تقویت و مدرنیزه شدن سیستم تحصیلات عالی مسلکی و اکادمیک تا سطح دکتورین سیاست ملی در کشور، ارتقا یابد.
کادر علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان درسال 1383 با برداشتن یک گام مثبت توانست تا یک نهاد علمی و مسلکی ابتدایی و محلی را که سالیان متمادی تحت نام اتحادیه و شورای غازی نایب امین الله خان در ولایات های لوگر و کابل در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت داشت، اولاً به صورت ابتدایی علمی و مسلکی نهادینه و توسعه بخشید و به تدریج حالا می خواهد صفحه جدیدی را برای نهایت اصل مسلکی سازی نهاد های اجتماعی کشور به دست معرفی گیرد. اینک به اساس فصل سوم، ماده هفتم بند(2) اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان، تعدیلات و تغییرات جدیدی را در مرامنامه و اساسنامه رونماگردیده است.
بنیاد ها نظر به اصل سوابق تاریخی با داشتن یک سیستم سالم و خوب علمی و مسلکی ثابت که سایر کشورهای جهان را توسعه بخشیده تاظرفیت زیربناءهای علمی و مسلکی، رفاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور های را که در آن پا به عرصه وجود می گذارد، در سطح ملی و بین المللی حفظ، هدایت و تقویت بخشیده و این کار را حق و امتیاز خود می شمارد، چون پایه ها و اساس اجتماع را تشکیل میدهد.
بنیاد غازی نایب امین الله خان یکی از این گونه نهاد های علمی و مسلکی عصری و جدید در کشور می باشد که قبلاً تحت نام شورا و اتحادیه ملی و قومی درکشور فعالیت داشت و ریشه های عمیق در تاریخ افغانستان داشته که با گذشت زمان در تطورات بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درکشور با حفظ جایگاه خویش در جامعه اسلامی افغانستان در حال انکشاف و تغییر قرار دارد و جای خود را در سطح ملی و بین المللی در جهان دریافته و از ده سال بدینسو با تغییر نام تحت عنوان بنیاد غازی نایب امین الله خان درکشور فعالیت دارد. اگر به سوابق تاریخی این شورا و اتحادیه توجه عمیق داشته باشیم، درخواهیم یافت که شورا و اتحادیه غاری نایب امین الله خان برای حفظ تمامیت ارضی، استقلال ملی، انکشاف زیر بناء های علمی و فکری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایجاد اتحاد و وحدت ملی در تاریخ معاصرکشور گام های مضبوط و مستحکم را برداشته و با ارائه خدمات علمی، مسلکی در سطح اجتماع که در تاریخ پر افتخار کشور عزیزما افغانستان به خط زرین درج است می تواند به مثابه یک نهاد و سرمایه ملی درکشور با تغییر طرز فعالیت به یک نهاد علمی و مسلکی ملی و بین المللی مستقل ارتقاء یابد.
در تاریخ معاصر جهان، بنیاد ها نظر به سوابق تاریخی، سعی و تلاش می نمایند تا کشور متبوع خویش را در تطبیق خطوط دیپلوماسی عامه و استفاده از ابزار آن با طرح یک استراتیژی مشخص علمی و مسلکی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برابر تمام عوامل، چالشها، مبارزه با حوادث طبیعی، آفات و امراض انسانی، حیوانی، نباتی، محو زرع، کشت وترافیک مواد مخدرو قاچاق انسان، حقوق بشر، اکتشافات علمی و مسلکی با استفاده از تکنالوژی معاصر، رشد اقتصادی، تأمین صلح و ثبا ت، امنیت مطمئن درکشور، منطقه و جهان همکاری و جهت درخشش هرچه بهتر و بیشتر در سطح بین المللی یاری و همکاری نمایند. با حضور در صحنه ملی و بین المللی بصورت آزادانه در مطابقت به کنوانسیون های ملی و بین المللی با دریافت مصؤنیت سیاسی در جهان، نظریات سالم را جهت روشن شدن بحران های سیاسی و دفاع از منافع ملی افغانستان و ترویج ارزشهای ملی افغانستان در سطح بین المللی دوشادوش مقامات عالی کشور اقدام لازم خواهد نمود.
بنیاد غازی نایب امین الله خان از یک سیستم مختلط ملی، بین المللی و خصوصی تشکیل یافته که در بخش ایجاد فارم های زراعت، مالداری، ایجاد لابراتوار های تخنیکی طبی و تکنالوژی مدرن، فابریکات و کارخانه های تولیدی در صورتی که دولت جمهوری اسلامی شایق بلند رفتن ظرفیت اقتصادی، زراعتی و مالداری و انکشاف تکنالوژی عصری باشد، بنیاد غازی نایب امین الله خان می تواند با دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشترکاٌ همکاری نماید. اما در بخش مطالعات علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان می تواند از ظرفیت های ارگان های تخصصی سازمان همکاری های اسلامی و سازمان ملل متحد و مرکز ساینس و تکنالوژی جنبش عدم انسلاک و دیگر سازمان های شناخته شده بین المللی در کشور های منطقه و جهان که فقط و فقط هدف شان همکاری بدون قید و شرط باشد، استفاده نماید و همچنان در بخش خصوصی از طریق کمیته های تجارت و سرمایه گذاری، ساختمان پروژه های کوچک و امور فرهنگی، تبلیغات ونشرات بنیاد غازی نایب امین الله خان تمویل خواهد شد.


فصل اول
احکام عمومی (مرامنامه )
اهداف اساسی بنیاد غازی نایب امین الله خان بلند بردن سطح دانش و ظرفیت های علمی و مسلکی، تأمین صلح و امنیت سرتاسری و مطمئین درکشور، مطالعات علمی و مسلکی در عرصه های صحت عامه، امنیت غذایی، زراعت، آبیاری و مالداری، رشد ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، زدودن فقر، بی سوادی، حل معضلات حیاتی که دامنگیری کشور عزیز ما افغانستان، منطقه و سایر کشور های جهان گردیده، تجارت و سرمایه گذاری، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، آب، حکومتداری خوب، تأمین روابط دوستانه میان سازمان های بین المللی کشور های اسلامی و سایر کشور های دوست در جهان جهت فراهم سازی زمینه های همکاری غرض ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی کشور و رسیدن به کاروان ترقی و تعالی، انکشاف متوازن، تحکیم حاکمیت ملی، استقرار عدل و قانون، حراست از استقلال و آزادی کشور و آزادی بیان، احترام به حقوق بشر، مبارزه برای محو خشونت علیه اطفال و زنان و پشتیبانی از حق تعلیم و تعلم آنها در سراسر کشور منطقه و جهان و مبارزه در برابر تمام عوامل، چالشها، حوادث طبیعی، آفات و امراض انسانی، حیوانی، نباتی، محو زرع،کشت و ترافیک مواد مخدر و انسان، حقوق بشر، اکتشافات علمی و مسلکی با استفاده از تکنالوژی معاصر، تأمین صلح و ثبا ت، امنیت مطمئین درکشور منطقه وجهان از هیچگونه سعی ، تلاش و اهتمام و مبارزه سالم دریغ نخواهد ورزید. تشکیل میدهد.
اهداف دربخش روابط و همکاری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان های ملی و بین المللی:
1- تدویر سمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانسها درسطح ملی و بین المللی مشترکاً میان بنیاد غازی نایب امین الله خان و ارگان های تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی و مرکز ساینس و تکنالوژی جنبش عدم انسلاک جهت مطالعات، تحقیقات و بلند رفتن ظرفیت های علمی و مسلکی کشور.
2- طبع، نشر و ترجمۀ کتب و پوسترهای علمی و مسلکی در کشور.
3- ایجاد زمینه ها غرض فراگیری پروگرام تحصیلی دورۀ ماستری و دکتورا برای محصلین داخل خدمت ادارات سکتوری جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب همکاری های دوجانبه غرض بلند بردن ظرفیت های علمی و مسلکی کشور در مطابقت به معیار های ملی و بین المللی،
4- مطالعات علمی و مسلکی در خصوص عصری سازی سیستم اقتصادی، سیاسی، تحصیلات عالی و اکادمیک با ترویج فرهنگ سالم سیاسی واقتصادی واجتماعی اسلامی در کشور.
5- مطالعات علمی و مسلکی در خصوص حفظ منابع طبیعی از قبیل استفاده سالم منابع آبی، جنگلات ، حفظ نژاد پرنده گان اصیل صحرایی، حیوانات و حشی و اهلی، گیاهان و گل های صحرائی کشور که تاثیرات جدی بالای تغییرات اقلیمی کشور بجا گذاشته و در حالت انقراض قرار دارند.
6- ایجاد فارم های مسلکی ماهی ها و سایر حیوانات دریایی و حفیظ و تکثرآنها بصورت دقیق به همکاری کادر مسلکی داخلی و خارجی در کشور.
7- مساعدت ملی جهت حفظ و اعمار مجدد آبدات تاریخی کشور.
8- مطالعات علمی و مسلکی در رابطه به امنیت غذایی از طریق لابراتوار های علمی و مسلکی غرض جلوگیری از امراض در داخل و خارج ازکشور.
9- مبارزه علیه محو زرع، کشت و ترافیک مواد مخدر و انسان در کشور در همکاری با ارگان های دولتی کشور منطقه و جهان.
10- مبارزه برای محو خشونت علیه اطفال و زنان و پشتیبانی از حق تعلیم و تعلم آنها در سراسر کشور منطقه و جهان.
11- ایجاد دفتر مرکزی”ACF”) Afghanistan Center Foundation (تحت نظر بنیاد غازی نایب امین الله خان جهت جلب همکاری و راجستر نمودن بنیادها، سازمان های ملی و بین المللی و احزاب سیاسی در کشور و کتگوری بندی آنها مطابق ستندرد های ملی و بین المللی مطابق به قوانین نافذه کشور.
12- پیشنهاد تعدیل و افزایش یک ماده در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای تشخیص و بوجود آمدن بنیاد های ملی و بررسی فعالیت های سازمان های بین المللی در کشور.
13- ایجاد شبکه صنعت کاران افغانستان (Afghanistan Industry Network “AIN”) برای راجستر نمودن کارخانه های فابریکات تولیدی ، لابراتوار های صنعتی، طبی، زراعتی، مالداری و لابراتوار های صنایع تولیدی تکنالوژی پیشرفته مطابق به استندرد های بین المللی غرض جلب همکاری و عرضه خدمات بهتر در چارچوب فعالیت های بنیاد غازی نایب امین الله خان،
اهداف دربخش خصوصی:
1- ایجاد نمایندگی های دایمی بنیاد غازی نایب امین الله خان درکشور های مورد علاقه جهت ترویج و پخش ارزش های جامعه افغانی و تأمین روابط دوستانه تجارتی و فرهنگی میان ملت های جهان که مورد توجه قرار داشته باشد، البته این به کار به توافق و همکاری مشترک افغانهای مهاجرین مقیم در آن کشور ها، سازمانها و بنیاد های ملی و بین المللی صورت خواهد پذیرفت.
2- انتقال و خریداری وسایل پیشرفتۀ تکنالوژی از کمپنی های پیشرفته بین المللی(دست اول) جهت تقویت سیستم مطالعاتی و تحقیقاتی بنیاد غازی نایب امین الله خان بدون پرداخت مالیه مطابق به اصول کنوانسیون های تجارت بین المللی با استفاده از موافقتنامه دو جانبه و چند جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر کشور ها و سازمان های بین المللی که صورت پذیرفته است.
3- ایجاد لابراتوار های علمی و مسلکی طبی و تخنیکی جهت تولید وسایل تکنالوژی پیشرفته مطابق به استندرد های بین المللی درمشارکت با سازمان های تولیدی بین المللی خصوصی و اشخاص انفرادی و استفاده از ظرفیت های آنها مطابق به موافقت دوجانبه میان بنیاد غازی نایب امین الله خان وکمپنی مورد علاقه در حضور داشت هیأت عالیرتبه جمهوری اسلامی افغانستان.
4- ایجاد ورزشگاه های خصوصی بنیاد در ولایات کشور مطابق به موافقتنامه های دوجانبه میان مقام ولایات( شاروالها) و بنیاد غازی نایب امین الله خان جهت بلند رفتن ظرفیت های مسلکی ورزشی در کشور،
5- بدست آوردن قرار داد های بزرگ تجارتی، ساختمانی و اقتصادی مشترک از طریق ارگان های ملی و بین المللی برای بنیاد غازی نایب امین الله خان.
6- استفاده از ظرفیت های بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی و آسیایی و برکس جهت تمویل در پروژه های موجود بنیاد غازی نایب امین الله خان به اساس موافقتنامه دوجانبۀ و سه جانبه ( دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بانک های متذکره و بنیاد غازی نایب امین الله خان).
7- خریداری و انتقال البسه، مواد ارتزاقی اولیه، قرطاسیه و وسایل حمل و نقل جهت توزیع به مستمندان و مستحقین در کشور از کمپنی های تجاری خارجی( به صورت دست اول) بدون پرداخت مالیه دولتی با استفاده از فرصت هائیکه برای سایر سازمان های غیر انتفاعی در نظر گرفته شده است.
8- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول که از طریق بنیاد غازی نایب امین الله خان که به سرمایه متشبثین اعضای کمیته تجارت و سرمایه گذاری این بنیاد جهت تقویت و بقای آن صورت گیرد؛
9- خرید و استفاده از وسایل انترنیتی و تکنالوژی مخابراتی پیشرفته جهت تأمین روابط علمی و مسلکی اعضای بنیاد که در پروژه های موجود در سایر سازمان ملی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل دوم

مشی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
کتگوری بندی بنیاد ها، سازمانهای ملی و بین المللی، احزاب سیاسی، مراکز علمی و مسلکی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورکه خواهش عضویت در بنیاد غازی نایب امین الله خان را داشته باشند با شرایط ذیل مطابق به مشی های تذکار یافته در سیستم بنیاد غازی نایب امین الله خان پذیرفته خواهند شد.


• حمایت و پشتیبانی از پلان های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض رشد اقتصاد ملی کشور با استفاده از امکانات مالی و اقتصادی تخنیکی در کشور و مساعدت های بین المللی .
• حمایت و پشتیبانی از انحصار دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر منابع طبیعی .
• حمایت و پشتیبانی از سیاست های سالم اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت رشد اقتصاد ملی و مبارزه برای بدست آوردن منافع اقتصادی کشور در خارج از مرز ها .
• مبارزه دوامدار بخاطر تنظیم سیاست سالم پولی کشور .
• حمایت و پشتیبانی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان جهت مدرنیزه شدن سیستم های جدید بانکی مطابق به شریعت غرای محمدی (ص) و توسعه آن در تمام ولایات.
• توجه به جلب سرمایه گذاری خصوصی اعم از داخلی و خارجی بخاطر رشد سریع اقتصاد ملی و خود کفایی جامعه اسلامی و رفع احتیاجات لامحدود اتباع و امحای فقر و بیکاری و ایجاد زیر بنا های مطمئین اقتصادی درکشور.
• توجه به باسازی سیستم های اقتصادی کشور با در نظر داشت ظرفیت های اقتصادی موجود و انکشاف آن مطابق به تکنالوژی های عصری و پیشرفته غرض رشد اقتصاد ملی .
• مبارزه دوامدار غرض تأمین استفاده معقول از منابع آبی، احیا وبازسازی سیستم های کانالیزاسیون عصری در مرکز و ولایات.
• میکانیزه نمودن سیستم های فارم داری، مالداری، زراعت، آبیاری و مبارزه برای حفظ محیط زیست و چرا گاهها در ولایات کشور.
• مبارزه غرض جلو گیری از قاچاق منابع طبیعی و استخراج آن بطور غیر فنی و غیر قانونی.
درعرصه سیاست داخلی :

• عقیده و پا بندی متین به دین مبین اسلام؛
• داشتن احترام به رسوم و عنعنات پسندیده مردم افغانستان؛
• حمایت و پشتیبانی از پیروان ادیان ساکن در کشور و ادای مناسک دینی شان با آزادی کامل که متکی به مبارزۀ دوامدار این بنیاد می باشد؛
• حفاظت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی ، استقلال سیاسی کشور و تامین وحدت ملی سرتاسری میهن.
• مبارزه پیگیر برای ایجاد اداره سالم و نظام مردمی در وطن.
• پشتیبانی از قانون اساسی کشور که زمینه اشتراک مساعی مرد و زن را سهم گیری انتخابات مستقیم سری وآزاد را فراهم نموده و از طریق آن زعیم ملی کشور اعضای پارلمان ، وکلا ، والیان، شاروالان و اعضای شورای ها ولایتی تعین می گردد. تعین والیان ،شاروالان و شورا های ولایتی از طریق انتخابات آزاد صورت گیرد به این منظور مبارزه دوامدار و پیگیر به راه انداخته میشود.
• بخاطر بوجود آمدن یک حکومت مردمی از طریق انتخابات عمومی مستقیم آزاد و سری که اراده مردم را تمثیل کرده بتواند یک پارلمان دو مجلسه ضروری پنداشته می شود.
• جامعه افغانی با در نظر داشت ارزش های فرهنگی و معنوی خویش برای ساختار یک جامعه پیشرفته که بخواسته های امروز مردم ما مطابقت داشته باشد به یک نظام اجتماعی آینده بناً نیازمند است وسعی و کوشش پیگیر را در قبال دارد.
• مبارزه بخاطر تساوی حقوق افراد در برابر قانون از قبیل آزادی های فردی و اجتماعی اتباع کشور.
• تساوی حقوق زن و مرد در امورسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره.
• پیشتیبانی کامل از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان غرض جمع آوری اسلحه که شرط اساسی صلح و امنیت مطمئن و پایدار و خاتمه دادن به وضع مسلط موجود در کشور می باشد.
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت غیر سیاسی سازی اردوی ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی و عدم استفاده آن بخاطر منافع گروهی.
• پشتیبانی از برنامه های ملکی سازی جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر تأمین امنیت و عمران و بازسازی کشور.
• سعی و تلاش بخاطر فراهم سازی زمینه مساعد برای مشارکت میلیون ها پناهنده و مهاجر افغان در خارج از کشور و تعین سرنوشت شان در انتخابات همگانی، دعوت داوطلبانه و آبرومندانه آنها به کشور.
• مبارزه دوامدار و قاطع علیه انواع و اشکال تروریزم و جنایات سازمان یافته .
• مبارزه علیه زرع، تولید، ترویج و ترافیک مواد مخدر و سایر انواع قاچاق درکشور منطقه و جهان.
• مبارزه پیگیر علیه انواع تبعیض سمتی و خشونت، افراط گرایی، عقب گرایی به شمول گرایش ضد وحدت ملی درکشور؛
• مبارزه علیه تخطی از حقوق بشر ، جلوگیری از غارت دارایی های عامه و سایر موارد خلاف منافع ملی؛
• مبارزه علیه فساد اداری و از بین بردن ارتشأ و فساد در ادارات دولتی و ایجاد یک ادارۀ سالم در کشور.


در عرصه سیاست خارجی:
• حمایت از سیاست بیطرفی مثبت و فعال افغانستان در جهان؛
• حمایت از منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق ها وکنوانسیون های بین المللی؛
• حمایت از سیاست روابط نیک و دوستانه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی با کشور های همسایه و سایر کشور های جهان بر اساس اصول احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر با رعایت کامل منشور سازمان همکاری های اسلامی و سازمان ملل متحد؛
• حل و فصل عادلانه مسایل سرحدی افغانستان و برگردانیدن سرزمین های از دست رفته افغانستان بخصوص خط سرحدی دیورند از طریق دیالوگ و تفاهم مطابق به کنوانسیون های بین المللی؛
• حمایت از عقد موافقتنامه های دو جانبه وچند جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان با رعایت منافع متقابل؛
• حمایت از تأمین نظم عادلانه جهانی مطابق به ارزش ها و اصول قوانین اسلامی ؛
• حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی در منطقه و جهان، خلع سلاح های هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی و سایر انواع سلاح های کشتار جمعی تا سرحد محو کامل آن از طریق مذاکره و دیالوگ و سایر راه های حل صلح آمیز؛
• حمایت مساعی جامعه بین المللی علیه اشکال تروریزم ، دهشت افگنی و جنایت های سازمان یافته بین المللی؛
• حمایت از مساعی جامعه جهانی جهت امحای فقر ، بیسوادی ، بیکاری ، امراض ، عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و حفظ محیط زیست؛
• حمایت از حق تعین سرنوشت ملل جهان توسط خود شان بدون مداخلۀ خارجی؛
مشی اجتماعی:
• انکشاف متوازن شهر ها و دهات از طریق بازسازی و اعمار محلات جدید مسکونی مطابق به معیار های عصری و تهیه خدمات شهری از طریق مواصلات، ترانسپورت، مخابرات و پوسته خان ها و غیره؛
• حمایت از برنامه های انکشافی جمهوری اسلامی افغانستان جهت سعی و تلاش برای اعمار مساجد، تکایای شهری و منازل مسکونی ارزان قیمت برای شهر وندان؛
• حمایت از ایجاد شرکت های رهنی وتعمیراتی به سیستم عصری مطابق به معیار های بین المللی؛
• حمایت از ایجاد سیستم های بیمۀ اجتماعی به منظور ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی در کشور؛
• توجه و حمایت از پروگرام های جمهوری اسلامی افغانستان بخاطرحفظ الصحه محیطی به منظور وقایه هموطنان در مقابل امراض ساری، پرازیتی و فراهم آوری خدمات مجانی صحی از طریق شفاخانه ها و مراکز صحی وکلینک های حمایه طفل و مادر در شهر ها و دهات کشور از طریق انجمن های ذیربط شامل پروگرام های دولتی؛
• حمایت از برنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به وضع زندگی مهاجرین و بیجا شده گان به محلات اصلی شان و فراهم آوری منازل رهایشی و زمینۀ کار یابی برای آنها از طریق جلب مساعدت های ملی و بین المللی؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت فراهم آوری زمینه رشد وانکشاف نیروری فکری جوانان و نو جوانان اعم از پسر و دختر از طریق ایجاد مشاغل سالم برای آنان و حمایت از نهاد های مدنی و حقوقی آنان؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت مراقبت و مواظبت از معلولین و معیوبین کشور و فراهم آوری امکانات کار و تسهیلات لازم در زندگی آنها که در راه استقلال و آزادی کشور و ماین های ضد پرسونل اعضای بدن خویش را از دست داده باشند؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان در امر مراقبت از بازمانده گان شهدا و سالخورده گان، بیوه ها، یتیمان و متقاعدین و جلب کمک های نهاد های خیریه افغانی و بین المللی؛
• حمایت از برنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت تشویق و ترغیب کوچی ها برای مسکن گزینی دایمی در کشور و فراهم آوری تسهیلات ضروری برای آنان از طریق مساعدت های ملی و بین المللی؛
• حمایت از اتحادیه های صنفی و سازمانها، انجمن های اجتماعی اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای فعالیت های آنها در کشور؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان در مورد احیأ وتوسعه کتابخانه های عامه و سایر مراکز علمی و فرهنگی در مرکز و ولایات کشور؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت فراهم آوری شرایط مساعد برای استفاده از علوم دینی، عصری و جدید تکنالوژی معاصر، کمپیوتر، انترنیت و سایر دستاورد های تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی بخاطر تامین و رشد استعداد ها و مهارت های فنی و مسلکی کادرهای علمی و مسلکی ملی؛
• حمایت از قانون مطبوعات آزاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه نشرات وسایل رسانه های جمعی در کشور؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت رشد و توسعه فرهنگ اصیل اسلامی افغانی، زبان ها، رسوم و عنعنات پسندیده تمام اقوام ساکن در کشور؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان از خواسته ها و مطالبات نهاد های فرهنگی افغان ها در داخل و خارج از کشور مبنی بر ارتقای فرهنگ اصیل افغانی توسعه و تقویه مطابع شخصی بمنظور انکشاف فعالیت های مطبوعاتی؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر حفظ آثار و آبدات باستانی وگسترش تحقیقات باستان شناسی بمنظور آشنایی و معرفت با تمدن های باستانی کشور؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر با سازی و احیای مجدد موزیم و آرشیف ملی و ایجاد موزیم ها، آرشیف ها و گالری ها و نمایشگاه های جدید در مرکز و ولایات کشور؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت باز گردانیدن آثار تاریخی و غارت شده از کشور به کمک یونسکو و اشخاص انفرادی و جلوگیری از قاچاق مزید آن؛
• فراهم آوری زمینه مساعد برای دعوت متخصصین و دانشمندان کشور به وطن و استفاده از تخصص آنها در بازسازی کشور؛
• ایجاد زمینه مساعد برای آشنایی با فرهنگ ها و تمدن های جهان پیشرفته از طریق ماهواره و انترنیت شبکه های آزاد تلویزوینی در کشور؛
• بازسازی و حفظو مراقبت از اماکن مقدس و تاریخی در کشور؛
• تشویق وترغیب سپورت در میان جوانان کشور اعم از قشر ذکور و اناث.مشی فرهنگی:
• تکثیر و ترویج فرهنگ پسندیده افغانی از قبیل نوع دوستی، همزیستی، پذیرش نظم و قانون و مبارزه بر ضد فساد و جنایات، جهل وخرافات؛
• مساعد نمودن زمینۀ آمیزش گروه های قومی با یکدیگر وتأمین وحدت ملی و ایجاد روحیۀ امانتداری سرمایه ملی بین اقوام و مقدم شمردن منافع اجتماعی بر منافع شخصی و گروهی؛
• مبارزه علیه خشونت، زورگویی، توسل به زور در حل اختلافات قومی، قبیلوی، مذهبی، لسانی وسمتی، نژادی، گروه هی و اجتناب از ترویج پدیده های منفی و ازدیاد فرهنگ بیگانگان که با ارزش های اصیل افغانی ما در تضاد قرار دارند؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت توجه جدی در امور آموزش و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان کشور اعم از دختر و پسر توسط آموزش متوسطۀ اجباری مجانی در تمام سطوح تعلیمی، تحصیلی و ارائه آموزش عالی رایگان در کشور؛
• حمایت از برنامه های جمهوری اسلامی افغانستان جهت مبارزه با بیسوادی تا سرحد محو کامل آن در کشور.فصل سوم
اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان
تشکیلات
ماده اول: اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان مطابق حکم مادۀ ( 35) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حکم ماده (2) قانون احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی و سایر قوانین نافذه کشور و کنوانسیون های ملی و بین المللی ترتیب گردیده است.
ماده دوم: دفتر مرکزی بنیاد غازی نایب امین الله خان در شهر کابل در سرک اول خوشحال خان مینه و پروان سوم قرار دارد و دفتر فرعی آن در زادگاه اصلی غازی نایب امین الله خان در قلعه غازی نایب امین الله خان در قریه برکی راجان و لسوالی برکی برک ولایت لوگر موقعیت دارد.
ماده سوم: بنیاد غازی نایب امین الله خان یک نهاد علمی، مسلکی و تحقیقاتی قتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیر وابسته و مستقل انتفاعی و غیر انتفاعی ملی و بین المللی می باشد.
ماده چهارم: این نهاد به نام ( بنیاد غازی نایب امین الله خان( Nayeb Aminullah Khan Foundation NAKF) مسمی گردیده است.
ماده پنجم: فعالیت های این بنیاد از طریق تدویر کنفرانس ها، ورکشاپ های علمی و مسلکی مطابق به پلان بودجوی به سطح فوق تحصیلات عالی و مسلکی(دکتورا) درعرصه های مختلف اعم از صحت عامه، امنیت غذایی، زراعت، آبیاری و مالداری، رشد اقتصادی کشور، تجارت وسرمایه گذاری، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، آب، حکومتداری خوب، امنیت، روابط بین المللی، تکنالوژی، انکشافات متوازن اجتماعی، تکامل فردی، بلند بردن ظرفیت های علمی، فنی و مسلکی، رشد سالم اجتماع و حل معضلات حیاتی که دامنگیر کشور عزیزمان افغانستان، منطقه وجهان می باشد با طرح یک استراتیژی مشخص علمی و مسلکی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برابر تمام عوامل، چالشها و مبارزه با حوادث طبیعی، آفات وامراض انسانی، حیوانی، نباتی، محو زرع،کشت و ترافیک مواد مخدر و انسان، حقوق بشر، اکتشافات علمی و مسلکی با استفاده از تکنالوژی معاصر، تأمین صلح و ثبا ت، امنیت مطمئن درکشور منطقه و جهان به کمک وهمکاری های بدون قید و شرط و بلا عوض سازمانها، بنیاد های ملی و بین المللی بخصوص ارگانهای تخصصی سازمان همکاری های اسلامی، نهاد های تخصصی سازمان ملل متحد، مرکز ساینس و تکنالوژی جنبش عدم انسلاک و سایر سازمان های اقتصادی منطقوی و بین المللی جهت بلند بردن ظرفیت های علمی و مسلکی کشور مطابق به منشور سازمان همکاری های اسلامی OICو سازمان ملل متحد استفاده نمایند و همچنان در بخش خصوصی از طریق کمیته سرمایه گذاری و ساختمان پروژه های زیر بنایی از قبیل ایجاد فارم های صنعتی و زراعتی، مالداری و ایجاد ساختمان پروژه های کوچک ورزشی و تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جهت ارتقای ظرفیت بنیاد و بقای آن صورت میگیرد.

ماده ششم: تشکیلات بنیاد قرار ذیل است
1- مجمع عمومی؛
2- دارالانشای عمومی بنیاد غازی نایب امین الله خان( مجمع موسسین)؛
3- اجلاس کادر علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان؛
4- کمیته ‌ها؛
ماده هفتم: مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد می‌ باشد که سالانه سه بار تشکیل جلسه می‌ نماید. و دارای صلاحیت های ذیل می باشد.
1- انتخاب و عزل رئیس عمومی، دارالانشای بنیاد غازی نایب امین الله خان از طریق انتخابات آزاد؛
2- اعطای رای موافق، ممتنع و یا رد برای تیم کاری انتخاب شده از جانب رئیس عمومی بنیاد؛
3-تغییرات و تعدیلات در مرامنامه و اساسنامه؛
4-تصویب بودجۀ سالانه؛
5-استماع گزارشات اعضای دارالانشای بنیاد غازی نایب امین الله خان؛
6- مجمع عمومی بنیاد متشکل از پانزده شورای را جستر شده وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان بشمول شورا و اتحادیه غازی نایب امین الله خان می باشد؛
7- طرز دعوت آن با تدویر ورکشاپ ها، سمینار ها و ارسال دعوتنامه ها از طریق ارسال مکاتیب ذریعۀ انترنیت و تماس تلیفون‌؛
وظایف مجمع عمومی بنیاد غازی نایب امین الله خان:

(الف ) مجمع عمومی در قدم نخست انتخابات رئیس مجمع عمومی را همه ساله در ربع دوم ماه مبارک رمضان تدویر می نماید(معیاد خدمت برای رئیس مجمع عمومی یکسال تعیین گردیده است).
(ب) مجمع عمومی در قدم دوم رئیس دارالانشای عمومی بنیاد غازی نایب امین الله خان را که مسوول تمام امور بنیاد می باشد را به اکثریت آرأ از اعضاء موسسین انتخاب و تعیین می نماید. انتخابات رئیس عمومی دارالانشای بنیاد غازی نایب امین الله خان بتاریخ اول میزان در ختم سال دوم تدویر میابد.( معیاد خدمت برای رئیس دارلانشاء عمومی بنیاد دوسال تعیین گردیده است).
(ج) مجمع عمومی در قدم سوم انتخابات رئیس عمومی بنیاد غازی نایب امین الله خان تدویر می نماید و مسوولیت رای دهی (رای موافق، ممتنع و یا رد ) را برای تیم کاری انتخاب شده رئیس عمومی(معاونین و روسای کمیته ها) بعد از سپری شده دوسال و ده ماه ( درختم سال سوم) بتاریخ اول دلو الی اول حمل را برگزار می نماید. (معیاد خدمت برای رئیس عمومی بنیاد مدت سه سال تعیین گردیده است)،

ماده هشتم: دارالانشای ارگان دایمی فعال و باصلاحیت بعد از مجمع عمومی بنیاد می ‌باشد که اعضای آنرا شورای مؤسسین تشکیل میدهد که ماه دوبار تشکیل جلسه می‌نماید و دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد.
1- انتخاب و استخدام اعضای کادر علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان بعد از بررسی سوابق تحصیلی با درنظر داشت شایستگی و لیاقت.
2- جذب و به تعلیق در آوردن عضویت اعضاء بنیاد غازی نایب امین الله خان به مشوره کارد علمی و مسلکی در صورت ئیکه به ارتکاب جرایم سنگین و مسوولیت های اجتماعی متهم باشند.
3- استماع گزراشات کاری کمیته‌ها.
4- تشکیل کمیته‌ها به خاطر پیشبرد امور بنیاد با مشوره کارد علمی و مسلکی بنیاد؛
5-ترتیب آجنداء جلسات؛
6- تصویب وترتیب بودجه سالانه بنیاد؛
7- ملاقات با اشخاص و ادارات دولتی و سازمان‌های بین‌المللی؛
8- جدو جهد برای کسب و عضویت بنیاد درسازمان ها، بنیاد‌های ملی و بین‌المللی؛
9-جمع‌آوری حق‌العضویت و حق‌الشمول اعضاء به همکاری اعضای کمیته مالی و اداری بنیاد؛
10- تعین حق‌العضویت و حق‌الشمول اعضاء بنیاد و تادیه حق‌العضویت به سازمان‌های ملی و بین‌المللی مشوره اعضای کادر علمی و مسلکی بنیاد؛
11- اشتراک جلسات و سمینارها و ورکشاپ‌ها داخلی و خارجی بعد از تأئید اعضای کارد علمی و مسلکی بنیاد؛
12-بررسی و کنترول بودجه سالانه و حفظ دارای های منقول و غیر منقول بنیاد غازی نایب امین الله خان به مشوره کمیته نظارت؛
13- برگزاری مراسم تحلیف رئیس مجمع عمومی، رئیس عمومی بنیاد، رئیس دارلانشای عمومی بنیاد و روسای کمیته های بنیاد غازی نایب امین الله خان

توضیح فعالیت‌های اعضای دارالانشای به طور مفصل:
- اعضای دارالانشای جلسات خویش را با اشتراک رئیس عمومی، معاونین و اعضای کارد علمی و مسلکی بنیاد و روسای کمیته ها تدویر می نمایند ودررابطه به آجندا تصویب شده تصمیم اتخاذ می نمایند و عنداالضرورت به دعوت رئیس دارالانشاء بنیاد غازی نایب امین الله خان و موافقه رئیس عمومی و کارد علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان جلسه فوق العاده را نیز دایر کرده می‌تواند.
- اعضای دارالانشای صلاحیت دارد با مشوره اعضای کادر علمی و مسلکی بنیاد اعضای جدید را بپذیرد و یا بنابر دلالیل موجه رد نمایند.
- اگر یکی از اعضای بنیاد الی شش ماه حق‌العضویت خویش را تادیه ننماید، دارالانشاء صلاحیت دارد، در موردش تصمیم اتخاذ نماید، اما پول حق‌الشمول و حق‌العضویت وی قابل استرداد نمی‌باشد.
- تعیین مقدار حق‌الشمول و حق‌العضویت به اساس پیشنهاد اعضاء دارالانشای و منظوری مجموع عمومی و مجلس کارد علمی و مسلکی صورت می‌گیرد.
- دارالانشاء بنیادصلاحیت مصرف پولی بنیاد را مطابق طرزالعمل منظور شده مجمع عمومی را دارا می‌باشد.
- دارالانشاء صلاحیت باز نمودن حساب را در یکی از بانکهای به مشوره کمیته مالی ر ا دارا مبیاشد.
- دارالانشاء مسؤول ترتیب و تنظیم دفاتر بنیاد را نیز دارا می‌باشد.
- شخص رئیس یادرعدم موجودیت موصوف، معاونین بنیاد بعد از تصویب دارالانشاءو کمیته مالی و اداری چک برداشت پول را از بانک امضاء کرده می‌توانند.
-دارالانشاء بنیاد غازی نایب امین الله خان صلاحیت برطرف نمودن روسای کمیته را در صوریتکه قابلیت کار را نداشته باشد بعد از مشوره کادر علمی و مسلکی را دارا می باشد.
- رئیس دارالانشا بنیاد غازی نایب امین الله خان دوماه قبل از تدویر انتخابات ریاست بنیاد، مسوولیت و صلاحیت رئیس عمومی، معاونین و روسای کمیته ها را الی تعیین رئیس عمومی، معاونین و روسای کمیته ها و اخذ و دریافت رأی اعتماد از مجمع عمومی بنیاد وسپری نمودن مرایم تحلیف را برعهده میگیرد و افراد خویش را به وظایف آنها می گمارد تا خلاء وظیفوی در روند کاری بنیاد غازی نایب امین الله خان رونما نگردد.
ماده نهم:مجلس کارد علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان یگانه مرجع با اعتبار می باشد که تمام اعضای آن را افراد مسلکی که دارای تحصیلات عالی حد اقل لسانس باشد که از یکی از مراجع علمی و مسلکی داخلی و خارجی دریافت نموده باشند، تشکیل می دهد.
1- مجلس کارد علمی و مسلکی بنیاد ماه یکبار جلسه می‌نمایند.
3-جلسه به حضور داشت دو ثلث اعضاء دایر شده می‌تواند.
4-اعضای کارد علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان به اساس رأی‌گیری آزاد توسط اعضای دارالانشای بنیاد انتخاب می‌شود.
5- مجلس کارد علمی و مسلکی بنیاد همه ساله مرامنامه و اساسنامه بنیاد را مورد غور و بررسی قرار می دهند ، در ختم هر سال تغییرات و تعدیلات را به مجمع عمومی پیشنهاد میدارد، در صورت توافق مجمع عمومی، دارالانشاء را به تعقیب و تطبق آن مامور و مکلف می سازد.
ماده دهم: روسای کمیته‌ها بعد از اخذ رأی اعتماد از شورای دارلانشای(موسسین) تعیین و مقرر میگردند.
کمیته های بنیاد غازی نایب امین الله خان قرار ذیل است:

1- کمیته امور سیاسی ( کادر علمی و مسلکی )
2- کمیته مصلحین( کمیته حل و مطالعات منازعات ملی، منطقوی و جهانی)
3- کمیته امور بشری
4- کمیته مطالعات اقتصادی
5- کمیته امور فرهنگی، تبلیغات و نشرات
6- کمیته حقوق بشر، امور زنان ، اطفال و کهن سالان
7- کمیته تجارت و سرمایه گذاری
8- کمیته ساختمان پروژه های کوچک (شبکه صنعت کاران افغانستان)
9- کمیته روابطه بین المللی
10- کمیته مالی و اداری


فصل چهارم

شرایط عضویت، حقوق وجایب و شرایط اخراج از عضویت بنیاد

ماده یازدهم: شرایط عضویت و حقوق وجایب و شرایط اخراج از عضویت بنیاد
- عضویت بنیاد غازی نایب امین الله خان را نهاد های ملی و بین المللی، مراجع علمی و مسلکی کشور، سازمان های ملی و بین المللی در صورت که با مرامنامه و اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان موافق باشند و در راستای نیل به اهداف آن کمک و همکاری نمایند، بدست آورده می توانند.
- هر عضو بنیادسالانه مبلغ 5000 دالر امریکایی و یا معادل آن به افغانی را بنام حق‌العضویت به خزانه بنیاد می‌پردازد.
- هر یک از اعضای بنیاد دارای حقوق مساوی و حق یک رأی در مجمع عمومی را دارا می باشد.
-برای افراد خصوصی و انفرادی نیز امکان خوب کار در نظر گرفته شده است تا بتواند با پرداخت حق العضویت ماهوار به حساب بنیاد که زمینه پیشرفت و ترقی بنیاد را مساعد سازند، درصورت انکشاف پروژه ها از ظرفیتهای کاری شان مطابق به مسلک و تخصص کار گرفته خواهد شد تا بتواند از حق و امتیازات خاصی برخوردار گردند.

فصل پنجم
وجایب اعضاء بنیاد غازی نایب امین الله خان

ماده دوازدهم: وجایب اعضاء قرار ذیل است.
- پرداخت حق‌الشمول و حق‌العضویت (سازمان های ملی و بین المللی وشخصیت های حکمی و انفرادی).
- پیروی از مرامنامه و اساسنامه بنیاد جهت رسیدن به اهداف ذکرشده در در مرامنامه و اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان.
- انجام وظایف مشترک که از جانب دارالانشای بنیاد برای شان سپرده می‌شود به اجرای آن غرض رسیدن به هدف مشترک درمطابقت به پروتوکول دوجانبه میان بنیاد غازی نایب امین الله خان و سازمان متذکره با درنظرداشت پرنسیپ های وضع شده در مرامنامه و اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان می‌باشند.

ماده سیزدهم :شرایط اخراج:
- اگر یکی یا چند از اعضاء بنیاد که حق‌العضویت را الی سه ماه نپردازد عضویت شان در بنیاد غازی نایب امین الله خان سلب و عضویت شان به حالت تعلیق در آورد خواهد شد. پول حق‌الشمول و حق‌العضویت پرداخته شده شان قابل استرداد نمی‌باشد.
- هرگونه جرم، خیانت و فساد سازمانها، موسسات علمی ملی و بین المللی که عضویت بنیاد را بدست میاورند، شخصی شمرده شده و بنیاد غازی نایب امین‌الله خان در آن ذیخل نمی باشد و بنیاد این را که یک عمل سازمانی و نهادی ملی و بین المللی خصوصی تلاقی نموده درصورت که به اینگونه اعمال متهم می‌باشند، عضویت آنها الی حل قضیه در بنیاد غازی نایب امین الله خان به حالت تعلیق درآوده خواهد شد.


فصل ششم
منابع تمویل و طرز نظارت بر آن


ماده چهاردهم : منابع تمویل و طرز نظارت بر آن:
1-حق‌الشمول وحق‌العضویت اعضای بنیاد،
2- دریافت کمک های بلاعوض سازمانها، بنیادهای ملی و بین المللی.
3- ایجاد و تأسیس پروژه های مشترک با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر شرکت های خصوصی ملی و بین المللی جهت بلند رفتن ظرفیت های علمی و مسلکی و اقتصادی کشور در بخش خصوصی؛
3- عواید فروشات نشریه‌ها کتب و مجلات؛
4-کمک‌های بلا عوض تجارملی و اشخاص خیراندیش ملی؛
5- مساعدت بی شایبه بدون قید و شرط اشخاص و مؤسسات و دونر‌ها به غرض اعمار پروژه‌های کوچک زیر بنایی از قبیل فارم های زراعتی، مالداری ، دام پروی، وسایل تکنالوژی عصری دربخش خصوصی که به این بنیاد اعطا می گردد.
6-از طریق کمیته تجارت و سرمایه‌گذاری بنیاد؛
7- عواید کورسها‌، کودکستان ها، مکاتب، پوهنتون، موزیم،گلری و نمایشگاه های فرهنگی، علمی وتعلیمی که به سرمایه بنیاد تاسیس می‌گردد.
8- سیستم بنیاد غازی نایب امین الله خان از یک سیستم مختلط ملی، بین المللی و خصوصی تشکیل گردیده که در بخش ایجاد فارم های دام پروری، زراعت، مالداری در صورت دولت جمهوری اسلامی شایق به بلندرفتن ظرفیت اقتصادی،زراعتی و دام پروری و انکشاف تکنالوژی عصری باشد، بنیاد غازی نایب امین الله خان می تواند با دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشترکاٌ همکاری نماید. اما دربخش مطالعات علمی و مسلکی بنیاد غازی نایب امین الله خان می تواند از ظرفیت های ارگان های تخصصی سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد استفاده نماید و همچنان در بخش خصوصی از طریق کمیته های تجارت و سرمایه گذاری و کمیته ساختمان پروژه های کوچک و کمیته امور فرهنگی،تبلیغات ونشرات تمویل گردد؛

ماده پانزدهم:طرز نظارت از دارای بنیاد (یک حساب بانکی در یکی از بانک‌ها افتتاح نموده و امضاء رئیس و دو نفر از اعضاء مالی این بنیاد به بانک معرفی می‌گردد؛
1- هیأت نظارت به خاطر مراقبت و کنترول امور مالی و بودجوی بنیاد توسط مجمع عمومی که در حال حاضر توسط مجلس مؤسسان به پیش برده می شود بطور رأی‌گیری آزاد انتخاب صورت می پذیرد؛
2- هیأت نظارت در اخیر هر سال یک مراتبه جلسه می‌نمایند و امور مالی و بودجه بنیاد را ارزیابی می‌نمایند؛
3- هیأت نظارت عندالضرورت به دعوت دارالانشای بنیاد جلسه فوق‌العاده را نیز تدویر می‌نمایند؛فصل هفتم
استفاده از زبان های بین المللی

ماده شانزدهم : زبان های بین المللی:
1- بنیاد غازی نایب امین الله خان جهت تأمین ورابط دوستانه با سایر سازمان های ملی و بین المللی می تواند از زبان های بین المللی استفاده نمایند. زبان های بین المللی که در بنیاد غازی نایب امین الله خان مورد استفاده قرار می گیرد. عبارت اند از:
- عربی
- فرانسوی
- انگلیسی
- روسی
- پشتو و دری


فصل هشتم
احکام متفرقه
توضیح نشان و مهر بنیاد:

کتابی که روی ریل گذاشته شده است قرآن اعظیم الشان است که نشان تعلیمات دینی، تعلیمات و فنون عصری وتکنالوژی بوده و افاده ازآگاهی علوم را می‌نماید. در تحت کتاب یک دسته از خمچه نازک بوده که شکستن هر عدد خمچه به تنهایی برای هر کس سهل و آسان است. اما شکستن خمچه‌ها به طور کل و مجموعی توسط هیچ کس ممکن نیست که این خود مفهوم اتفاق و اتحاد را می‌رساند. زمانیکه بسته آن باز می‌شود و طاقه گردد آن گاه از هم می‌پاشد.
تبصره:
1- لایحه وظایف ورسا و معاونین ( دستور العمل کار)،اعضای دارالانشاء بنیاد غازی نایب امین الله خان کمیته‌هاو پرنسیپ های انتخابات در بنیاد غازی نایب امین الله خان بعداً ترتیب و تنظیم و بعد از منظوری کارد علمی ومسلکی بدسترس اعضای دارالانشای گذاشته می‌شود.
2- این بنیاد مهر مخصوص دارد که نشان بنیاد در آن حک می‌باشد.
3-البته در تطبیق و برآورده شدن اهداف و مرامنامه و اساسنامه هذا اولیت‌های کاری در نظر گرفته می‌شود.
تصویب مرامنامه و اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان
این اساسنامه بنیاد که دارای هشت فصل وشانزده ماده می‌باشد در جلسه تاریخی 26/9/1389 مجلس کارد علمی و مسلکی و دارالانشای بنیاد غازی نایب امین الله خان بصورت ماده وار قرائت شد و بعد از غور و تعمق به اتفاق آرأ به تصویب رسید.
مرامنامه و اساسنامه بنیاد غازی نایب امین الله خان ازتاریخ اول حمل سال 1395 جهت امضاء ، الحاق و تصویب سازمانهای ملی وبین المللی ، شخصیت های حکمی و شخصیت های انفرادی الی مدت یک ماه در هوتل انتر کانتینتال گذاشته میشود.
0