تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۶ جوزا ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
کد مطلب : 100108
اگر طالبان بخواهد این کتاب را منشور خود قرار دهد و براساس آن عمل نماید روزهای بسیار سیاهی در انتظار مردم افغانستان خواهد بود و صلح هیچ‌گاهی در کشور نخواهد آمد.
مانیفست طالبان و واقعیت‌های چند قومی افغانستان
خبرتألیف و انتشار کتاب «الامارة الاسلامیة و نظامها» از سوی شیخ عبد الحکیم قاضی القضات طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و از آن به عنوان «مانیفست امارت طالبانی» نیز یاد کرده‌اند، تاکنون واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.

گفته می‌شود این کتاب تألیف شیخ عبد الحکیم حقانی قاضی القضات طالبان با مقدمه و تأیید شیخ الحدیث ملاهبت الله آخند زاده رهبر طالبان! به نشر رسیده است. با نگاه گذرا به بخش‌هایی از آن به سادگی از سلفیت و ظاهر گرایی عریان آن زیر نام حنفیت، تضاد گفتاری و رفتاری طالبان نمایان و معلوم می‌گردد! این کتاب افکار بسیط، فقه سطحی و غیر استدلالی، سلفیت تکفیری، ظاهر گرایی غیر قابل باور و غیر قابل اجرای متولیان طالبان را در جلو چشم همه به نمایش می‌گذارد.

به طور نمونه به چند مطلب در این کتاب اشاره می کنیم.
1.  در بحث قضا گفته است که قضاوت فقط باید براساس فقه و مذهب حنفی باشد و دیگر به هیچ مذهب اجازه قضاوت داده نخواهد شد زیرا سبب تضعیف نظام اسلامی می‌شود و اصلا داشتن مذهب غیر از حنفی موجب ننگ و عار است.
2.  آزادی بیان به معنای امر به معروف و نهی از منکر و بیان احکام شرع است. دیگر همه چیز ممنوع است و اهل بدعت باید به قتل برسند!
3. حکومت بر دو نوع است: حکومت هدایت و حکومت جبایت. حکومت طالبان حکومت هدایت است و وظیفه آن سوق دادن مردم به عقیده صحیح  و انفاذ شریعت طبق فهم مجتهدین سلف است. در این راه اعمال هر نوع خشونت به شمول قتل و حبس مجاز ، بلکه واجب است!
4. حکومت اسلامی موظف است که به طبیعت حیات افغان‌ها و آداب و رسوم عرفی آن‌ها و زبان و لباس و عنعنات شان احترام بگذارد .
5.  آداب و رسوم و عرفی که با آمدن امریکایی ها در میان مردم رایج شده خلاف شریعت  و خلاف طبیعت افغانی است و باید جلو آن گرفته شود. در این راه هم اعمال زور تا سر حد کشتن جواز دارد!
6.   آزادی عقیده جایز است و اهل ذمه می‌توانند مناسک خود را پنهانی انجام دهند ولی اگر تظاهر بکنند، مستوحب قتل می‌باشند. در باب سایر مذاهب اسلامی ساکت است و چیزی ننوشته است.
7.  نام حکومت اسلامی طبق شریعت امارت اسلامی است و حاکم اسلامی از طریق بیعت، عهد(استخلاف) شورا و زور تعیین شده می‌تواند و هر نوع مخالفت با او حرام و موجب مرگ است!
8. دموکراسی و انتخابات رسم جاهلی و خلاف دین و شریعت است و از کفار ناشی شده است(الدموقراطی الجاهلی المستورد من الکفار).

اگر طالبان بخواهد این کتاب را منشور خود قرار دهد و براساس آن عمل نماید روزهای بسیار سیاهی در انتظار مردم افغانستان خواهد بود و صلح هیچ‌گاهی در کشور نخواهد آمد. زیرا که افغانستان یک کشور چند قومی و چند مذهبی است و تحمیل زبان، فرهنگ و هویت بخشی از جامعه بر اکثریت جامعه افغانستان با زور و لوله تفنگ برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.

رفتار طالبان در چند ماه گذشته نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به انتخابات و مشارکت مردم ندارند و از طریق زور و سرکوب معترضان و کشتار مخالفان می‌خواهند تسلط خود را بر افغانستان استحکام بخشیده و به حاکمیت تک قومی خویش ادامه بدهند و مردم را مجبور به پذیرش زبان و فرهنگ مردم جنوب وادار سازند.

این درحالی است که افغانستان با توجه به واقعیت چند قومی و تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی برای دست یابی به صلح دایمی و استقرار امنیت و رسیدن به پیشرفت و رشد اقتصادی نیاز به همدیگر پذیری همه اقوام ساکن در کشور دارند.

تجارب نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که توسل به زور نه تنها موجب آوردن صلح و امنیت نخواهد شد بلکه بیش از پیش به شکاف‌های قومی مذهبی دامن خواهد زد و افغانستان را در مسیر خطرناک و برگشت ناپذیر سوق خواهد داد.

از این رو عقلای قوم با توجه به واقعیت‌های افغانستان و تجارب ناکام گذشته و برقراری صلح و امنیت زمینه آشتی با مردم افغانستان را فراهم سازند وگرنه دیری نخواهد گذاشت که کسانی را که طالبان در کنار خود نمی پذیرند در مقابل خود خواهد دید و سریال جنگ و خونریزی ادامه پیدا خواهد کرد.
https://www.payam-aftab.com/vdchvvnz623nvzd.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0