قوانین
محمد ظاهرشاه در حال امضای قانون اساسی سال ۱۳۴۳
۸ میزان ۱۴۰۰ ۲۰:۰۳
متن کامل هفتمین قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۶۹
۸ جوزا ۱۴۰۰ ۱۶:۳۴
كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌
۷ جدی ۱۳۹۳ ۱۱:۱۹
قانون رسانه‌های همگانی + دانلود
۲۳ دلو ۱۳۹۲ ۱۲:۰۸
متن کامل قانون انتخابات (مصوب ۱۳۹۲) + لینک دانلود
۱۰ دلو ۱۳۹۲ ۱۳:۵۲
آشنایی با تاریخ تدوین قانون اساسی در افغانستان
۱۵ جدی ۱۳۹۲ ۱۰:۲۷
متن کامل قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان (متن تصویب شده)
۳ جدی ۱۳۸۷ ۱۴:۱۹
پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان
۲ جدی ۱۳۸۷ ۱۰:۱۲
متن کامل «قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان»
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ۱۳:۲۴
متن کامل قانون مدنی افغانستان
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ۱۰:۳۷
متن کامل «قانون رسانه‌های همگانی»
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ۰۸:۰۰
قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۳)
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ۰۷:۴۸
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
0