قوانین
محمد ظاهرشاه در حال امضای قانون اساسی سال ۱۳۴۳
۸ میزان ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۳
متن کامل هفتمین قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۶۹
۸ جوزا ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۴
كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌
۷ جدی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۹
قانون رسانه‌های همگانی + دانلود
۲۳ دلو ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۸
متن کامل قانون انتخابات (مصوب ۱۳۹۲) + لینک دانلود
۱۰ دلو ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۲
آشنایی با تاریخ تدوین قانون اساسی در افغانستان
۱۵ جدی ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷
متن کامل قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان (متن تصویب شده)
۳ جدی ۱۳۸۷ - ۱۴:۱۹
پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان
۲ جدی ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۲
متن کامل «قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان»
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ - ۱۳:۲۴
متن کامل قانون مدنی افغانستان
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ - ۱۰:۳۷
متن کامل «قانون رسانه‌های همگانی»
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ - ۰۸:۰۰
قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۳)
۳۰ عقرب ۱۳۸۶ - ۰۷:۴۸
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
0