جغرافیای انسانی
ARAB - RACE PASHTUNS
۱۲ سنبله ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵
غلجایی - پشتون‌های عرب‌تبار (بخش چهارم) / مصباح زاده
۱۱ سرطان ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۱
پشتون‌های عرب‌تبار از نسل امامان شیعه (بخش سوم) / مصباح زاده
۹ سرطان ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۹
پشتون‌های عرب‌تبار از نسل امامان شیعه (بخش دوم) / مصباح زاده
۳ سرطان ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹
​پشتون‌های عرب‌تبار از نسل امامان شیعه (بخش اول) / مصباح زاده
۳۰ جوزا ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۲
کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون (قسمت ۳)
۲۸ جدی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۱
کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون (قسمت ۲)
۲۸ جدی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶
کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون (قسمت ۱)
۲۸ جدی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷
چگونگی تغییر جغرافیای انسانی وردک
۸ عقرب ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۶
وردک، برگ دیگری از تاریخ تحریف شدۀ اقوام در افغانستان+عکس
۴ عقرب ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۱
کتاب «کشف الانساب» و کتاب «بحر السنة»
۲۰ جدی ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۲
جغرافیای انسانی افغانستان
۲۶ عقرب ۱۳۸۶ - ۰۷:۲۲
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
0