بررسی چالش‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران

بررسی چالش‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران

 
گفتگوی بین الافغانی و حکومت فراگیر تنها راه ثبات در افغانستان است

گفتگوی بین الافغانی و حکومت فراگیر تنها راه ثبات در افغانستان است

زندگی نامه سید ابوالحسن موسوی معروف به سید (کلنگگ)

زندگی نامه سید ابوالحسن موسوی معروف به سید (کلنگگ)

طالبان تجمع اعتراض آمیز زنان در کابل را با خشونت سرکوب کرد

طالبان تجمع اعتراض آمیز زنان در کابل را با خشونت سرکوب کرد

تبعات منفی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد

تبعات منفی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد

کاظمی قمی سیاست کنونی طالبان را موجب افزایش ناامنی و تولید مواد مخدر خواند

کاظمی قمی سیاست کنونی طالبان را موجب افزایش ناامنی و تولید مواد مخدر خواند

روزنامه دان: صبر پاکستان در برابر طالبان به پایان رسیده است

روزنامه دان: صبر پاکستان در برابر طالبان به پایان رسیده است

وزارت خارجه و ارتش پاکستان تداوم حملات تروریستی از خاک افغانستان را غیر قابل تحمل خواند

وزارت خارجه و ارتش پاکستان تداوم حملات تروریستی از خاک افغانستان را غیر قابل تحمل خواند

وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار وخیم و رقت بار است

وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار وخیم و رقت بار است

اتمر حضور طالبان پاکستانی در افغانستان را تهدیدی برای امنیت ملی و منطقه‌ دانست‌

اتمر حضور طالبان پاکستانی در افغانستان را تهدیدی برای امنیت ملی و منطقه‌ دانست‌

عطا محمد نور: القاعده درحال آماده شدن برای حملات شبیه یازده سپتامبر است

عطا محمد نور: القاعده درحال آماده شدن برای حملات شبیه یازده سپتامبر است

تشکیل حکومت فراگیر خواست جامعه جهانی، کشورهای همسایه و مردم افغانستان است

تشکیل حکومت فراگیر خواست جامعه جهانی، کشورهای همسایه و مردم افغانستان است

اظهارات بایدن در مورد طالبان و القاعده دور از واقعیت و در راستای شناسایی طالبان است

اظهارات بایدن در مورد طالبان و القاعده دور از واقعیت و در راستای شناسایی طالبان است

بستن آرایشگاه‌های زنانه افغانستان را به یک مکان بی‌رحم و منزوی تبدیل می‌کند

بستن آرایشگاه‌های زنانه افغانستان را به یک مکان بی‌رحم و منزوی تبدیل می‌کند

کابل
هرات
قندهار
مزارشریف
بامیان
امروز
فردا
پس فردا
امروز
فردا
پس فردا
امروز
فردا
پس فردا
امروز
فردا
پس فردا
امروز
فردا
پس فردا
 
قيمت ارز
0