ارسال اين مطلب به دوستان

(( معاون حزب ملت افغانستان: برداشتن نام مزاری از جاده شهید مزاری حذف هویت هزاره است ))