ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعتراض کارمندان ریاست مواد نفتی و گاز ماین حیرتان / عظیمی: در سال گذشته ۲۴۰ میلیون افغانی درآمد داشتیم ))