ارسال اين مطلب به دوستان

(( ابراز نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل از قتل‌های فراقانونی در افغانستان ))