ارسال اين مطلب به دوستان

(( احساسات بدون عقبه فکری و شعوری، فاجعه آفرین است/عبدالشكور اخلاقي ))