ارسال اين مطلب به دوستان

(( دو نشست موازی در مورد افغانستان؛ یکی آشکار یکی پنهان ))