ارسال اين مطلب به دوستان

(( تداوم حضور آمریکا در افغانستان به بهانه برقراری امنیت در منطقه ))