ارسال اين مطلب به دوستان

(( نبود مکان ورزشی و عدم حمایت دولت عمده ترین مشکل ورزش معلولان ))