?> ارسال اين مطلب به دوستان - چین به توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا اعتراض کرد | پیام آفتاب

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چین به توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا اعتراض کرد ))