ارسال اين مطلب به دوستان

(( معین وزارت معارف: نرخ عمومی سواد در افغانستان ۴۳ درصد است ))