ارسال اين مطلب به دوستان

(( افغانستان، تعامل با هند و تقابل با پاکستان/ محمدرضا گلکوهی ))