ارسال اين مطلب به دوستان

(( شیپور بلند جنگ و صدای ضعیف صلح در افغانستان ))