ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس بلخ برشنا: در سال ۲۰۱۴ افغانستان ۱۴۰۰ میگاوات برق از ازبکستان خریداری کرد ))