ارسال اين مطلب به دوستان

(( از حج زائران ۴۰۰ میلیون افغانی به دولت نفع رسیده است ))