ارسال اين مطلب به دوستان

(( شتر بانان پرافتخار دیروز و قایق سواران آواره‌ی امروز/ داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ ))