ارسال اين مطلب به دوستان

(( سفرِ طالبان به چین و سکوتِ دولت ))