ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس صحت عامه بلخ خواستار همکاری مؤسسات کمک‌رسان برای بهبود خدمات صحی شد ))