ارسال اين مطلب به دوستان

(( متن کامل هفتمین قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۶۶ ))