ارسال اين مطلب به دوستان

(( دانشجویان صنف اول و دوم اولویت بیشتری برای کسب خوابگاه دارند ))