ارسال اين مطلب به دوستان

(( پایان کشتارغیرنظامیان؛ درخواست مردم «فراه» از کرزی ))