ارسال اين مطلب به دوستان

(( تأکید والی جوزجان بر حمایت حکومت از پروژه‌های انکشافی ))