ارسال اين مطلب به دوستان

(( والی جوزجان: جهان از بزرگ نمایی داعش در افغانستان خودداری کند ))