ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیانیه مشترک ایران، چین، روسیه و پاکستان: یک دولت فراگیر باید در افغانستان شکل بگیرد ))